Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
SchŁtte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met T, U, V, W, X (0), Y en Z

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	919	SCHUTTE, Tainia (V), * 01.02.1976, a1b1c2d8e9f4g4h5i2
	543	SCHUTTE, Talia (V), * 20.02.1980, a1b1c2d4e9f4g1h3i1j1
	5386	SCHUTTE, Tanet (V), * 06.03.1969, a1b1c4d6e12f11g2h4
	2350	SCHUTTE, Tania (V), * 17.12.1964, a1b1c2d12e1f9g5h1i2
	7117	SCHUTTE, Tania (V), * 13.04.1985, ?b1c5d1
	6477	SCHUTTE, Tania (V), * 04.06.1990, a1b1c4d11e6f5g2h3i2j1
	5586	SCHUTTE, Tanya (V), * 24.02.1974, a1b1c4d6e15f4g2h1i1
	2106	SCHUTTE, Tanya (V), * 11.04.1974, a1b1c2d11e7f2g3h9i2
	4218	SCHUTTE, Tanya (V), * 24.03.1980, a1b1c4d6e2f6g4h6i2j1
	2343	SCHUTTE, Tanya (V), * 18.06.1990, a1b1c2d12e1f9g1h10i3
	3604	SCHUTTE, Tanya Louise (V), * 14.05.1989, a1b1c4d3e20f6g1h1i2
	3769	SCHUTTE, Tanya Maureen (V), * 24.03.1984, a1b1c4d3e30f8g4h1
	190	SCHUTTE, Tarryn Lee (V), * 15.07.1985, a1b1c2d4e2f8g5h4i2j1
	1750	SCHUTTE, Tascha Monique (V), * 09.08.1986, a1b1c2d11e1f4g9h7i1
	2651	SCHUTTE, Tegan (V), * 14.07.1997, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j1k2
	3107	SCHUTTE, Terence Aubrey (M), * 18.08.1949, a1b1c4d3e7f7g1h5
	3679	SCHUTTE, Tertia (V), * 12.02.1957, a1b1c4d3e25f5g3h4
	6192	SCHUTTE, Tertia (V), * 16.02.1975, a1b1c4d11e3f5g3h3i6
	6510	SCHUTTE, Tertius (M), * 12.01.1969, a1b1c4d11e6f5g3h5i2
	5579	SCHUTTE, Tessa Carina (V), * 20.11.1995, a1b1c4d6e15f3g11h1i4
	4358	SCHUTTE, Tharien (V), * 30.07.1974, a1b1c4d6e2f8g3h5i6j1
	2945	SCHUTTE, Tharina (V), * 28.02.1958, a1b1c4d3e7f5g1h4i2
	238	SCHUTTE, Thea (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g16h5
	2858	SCHUTTE, Thea (V), * 01.08.1980, a1b1c4d3e4f6g3h3i2j1
	3002	SCHUTTE, Thelma (V), * 03.03.1958, a1b1c4d3e7f5g3h1i5
	3397	SCHUTTE, Thelma (V), * 20.07.1958, a1b1c4d3e18f2g5h10
	3186	SCHUTTE, Theo (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g9h1i2
	864	SCHUTTE, Theo (M), * 12.12.1948, a1b1c2d8e6f17g1h1
	2906	SCHUTTE, Theo (M), * 18.12.1999, a1b1c4d3e4f7g2h4i1j2k1
	4707	SCHUTTE, Theodore (M), * 03.12.1982, a1b1c4d6e2f16g5h9i2
	2905	SCHUTTE, Theodorus (M), * 02.02.1974, a1b1c4d3e4f7g2h4i1j2
	879	SCHUTTE, Theophilus Johanna (V), * 18.11.1925, a1b1c2d8e6f17g3
	862	SCHUTTE, Theophilus Johannes (M), * 11.10.1886, a1b1c2d8e6f17
	1110	SCHUTTE, Theresa (V), * 25.09.1960, a1b1c2d9e6f3g3h5i1
	55	SCHUTTE, Theresa (V), * 06.05.1966, a1b1c2d4e2f1g13h1i3
	1783	SCHUTTE, Theresa (V), * 07.08.1972, a1b1c2d11e1f5g6h3i2
	4591	SCHUTTE, Theresa (V), * 20.03.1999, a1b1c4d6e2f15g1h1i3j4
	7134	SCHUTTE, Theresa Anita (V), * 02.12.1966, ?b1c1
	4037	SCHUTTE, Theresa Mariť (V), * 08.08.1984, a1b1c4d6e2f5g3h5i2j3
	3230	SCHUTTE, Theunis (M), * 22.08.1944, a1b1c4d3e15f1g4h1
	3379	SCHUTTE, Theunis Cornelia (V), * 10.04.1944, a1b1c4d3e18f2g5h5
	3629	SCHUTTE, Theunis Cornelius (M), * 22.02.1956, a1b1c4d3e25f1g1h2
	1271	SCHUTTE, Theunis Esias Meyer (M), * 23.11.1928, a1b1c2d9e11f1g11
	4408	SCHUTTE, Theunis Francois (M), * 10.05.1930, a1b1c4d6e2f8g7h5
	4412	SCHUTTE, Theunis Francois (M), * 01.03.1991, a1b1c4d6e2f8g7h5i3j1
	5974	SCHUTTE, Theunis Frederick Jacobus (M), * 31.03.1946, a1b1c4d9e14f1g2
	4941	SCHUTTE, Theunis Hassie (M), * 10.10.1964, a1b1c4d6e3f5g3h6i3
	2388	SCHUTTE, Theunis Jacobus Maartjan (M), * 25.07.1911, a1b1c2d12e4f3g4
	2391	SCHUTTE, Theunis Jacobus Matthiam (M), * 25.04.1973, a1b1c2d12e4f3g4h2i1
	4310	SCHUTTE, Theunis Johannes Jacobus (M), * 05.05.1943, a1b1c4d6e2f8g3h2i4
	4313	SCHUTTE, Theunis Johannes Jacobus (M), * 09.11.1970, a1b1c4d6e2f8g3h2i4j3
	4627	SCHUTTE, Theunis du Toit (M), * 01.03.1958, a1b1c4d6e2f15g5h4
	899	SCHUTTE, Theunsina Louisa (V), * 08.10.1915, a1b1c2d8e9f2g5
	842	SCHUTTE, Thom DaniŽl (M), * 14.11.1922, a1b1c2d8e6f16g3
	844	SCHUTTE, Thom DaniŽl (M), * 25.10.1957, a1b1c2d8e6f16g3h2
	846	SCHUTTE, Thom DaniŽl (V), * 04.02.1987, a1b1c2d8e6f16g3h2i2
	4049	SCHUTTE, Thomas Frederick (M), * 01.07.1978, a1b1c4d6e2f5g3h7i1j1
	4047	SCHUTTE, Thomas Frederik (M), * 14.06.1915, a1b1c4d6e2f5g3h7
	4022	SCHUTTE, Thomas Frederik (M), * 20.02.1951, a1b1c4d6e2f5g3h2i9
	1086	SCHUTTE, Thomas Holding (M), * 06.06.1899, a1b1c2d9e6f1g3
	1087	SCHUTTE, Thomas Holding (M), * 06.12.1938, a1b1c2d9e6f1g3h1
	1088	SCHUTTE, Thomas Holding (M), * 06.01.1965, a1b1c2d9e6f1g3h1i1
	6162	SCHUTTE, Thomas Izak (M), * 21.06.1947, a1b1c4d11e3f4g6h2
	485	SCHUTTE, Thomas James (M), * 29.04.1942, a1b1c2d4e8f10g1h2
	2828	SCHUTTE, Thomas Johannes Antonius (M), * 21.06.1963, a1b1c4d3e4f3g8h4i4
	1089	SCHUTTE, Thomas Michael (M), * 13.05.1994, a1b1c2d9e6f1g3h1i1j1
	915	SCHUTTE, Tiaan (M), * 02.01.1972, a1b1c2d8e9f4g4h3i2
	1411	SCHUTTE, Tiaan (M), * 02.02.1990, a1b1c2d10e7f5g7h4i3
	7026	SCHUTTE, Tiaan (M), * 25.02.1991, ?b1c11d1e5f1g3h1
	1825	SCHUTTE, Tiaan (M), * 25.11.1997, a1b1c2d11e4f2g1h3i1j1
	4302	SCHUTTE, Tiaan Schalk (M), * 27.06.1995, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j2k2
	3627	SCHUTTE, Tian (M), * 30.09.1981, a1b1c4d3e25f1g1h1i1
	2226	SCHUTTE, Tian (M), * 07.07.2000, a1b1c2d12e1f3g2h8i2j3
	6212	SCHUTTE, Tiani (V), * 25.10.1974, a1b1c4d11e3f5g5h2i3
	4960	SCHUTTE, Timo (M), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j2k3
	4461	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 08.06.1868, a1b1c4d6e2f10
	4467	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 01.04.1898, a1b1c4d6e2f10g6
	4567	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 04.01.1912, a1b1c4d6e2f13g6
	4725	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 22.10.1917, a1b1c4d6e2f16g7
	4528	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 02.03.1922, a1b1c4d6e2f11g9
	5315	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 06.01.1923, a1b1c4d6e12f4g3
	4469	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 15.12.1927, a1b1c4d6e2f10g7h1
	4492	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 15.07.1930, a1b1c4d6e2f10g8h1
	4512	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 18.10.1936, a1b1c4d6e2f10g10h1
	4694	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 09.12.1948, a1b1c4d6e2f16g5h5
	4534	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 24.06.1950, a1b1c4d6e2f11g9h3
	4494	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 21.09.1962, a1b1c4d6e2f10g8h1i2
	4569	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 14.07.1969, a1b1c4d6e2f13g6h1i1
	4576	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 29.08.1976, a1b1c4d6e2f13g6h3i1
	5322	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 26.02.1984, a1b1c4d6e12f4g3h3i1
	4537	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 18.03.1985, a1b1c4d6e2f11g9h5i1
	5318	SCHUTTE, Tjaart Andries (M), * 28.01.1988, a1b1c4d6e12f4g3h2i1
	4571	SCHUTTE, Tjaart Henko (M), * 12.04.2002, a1b1c4d6e2f13g6h1i1j2
	4770	SCHUTTE, Tjaart Johannes (M), * 29.10.1875, a1b1c4d6e3f2g2
	4801	SCHUTTE, Tjaart Johannes (M), * __.05.1900, a1b1c4d6e3f2g2h4
	4759	SCHUTTE, Tjaart Johannes (M), * 18.07.1916, a1b1c4d6e3f2g1h7
	4774	SCHUTTE, Tjaart Johannes (M), * 04.06.1923, a1b1c4d6e3f2g2h3i1
	4806	SCHUTTE, Tjaart Johannes (M), * 02.11.1932, a1b1c4d6e3f2g2h7i2
	4810	SCHUTTE, Tjaart Johannes (M), * 14.04.1974, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j4
	5459	SCHUTTE, Tjaart Petrus (M), * 08.10.1915, a1b1c4d6e14f20
	5472	SCHUTTE, Tjaart Petrus (M), * 13.04.1957, a1b1c4d6e14f21g5
	4697	SCHUTTE, Tjaart Philip (M), * 15.03.1987, a1b1c4d6e2f16g5h5i3
	1323	SCHUTTE, Tobias Johannes Scholtz (M), * 30.08.1936, a1b1c2d9e25f2
	2975	SCHUTTE, Todd (M), * 14.10.1989, a1b1c4d3e7f5g2h5i1j1
	6181	SCHUTTE, Tony (M), * 11.02.1968, a1b1c4d11e3f5g3h3i1
	469	SCHUTTE, Tracey May (V), * 01.07.1985, a1b1c2d4e8f7g16h2i4
	3321	SCHUTTE, Tracy Joy (V), * 19.01.1977, a1b1c4d3e15f12g1h6i2
	1388	SCHUTTE, Trichardt (M), * 11.06.1929, a1b1c2d10e7f5g2h1
	1610	SCHUTTE, Triplina (V), * 01.07.1945, a1b1c2d11e1f1g1h3i3
	3122	SCHUTTE, Trixie (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g8h5
	5781	SCHUTTE, Trudi (V), * 11.03.1972, a1b1c4d9e6f2g6h3i1
	5891	SCHUTTE, Trudie (V), * 11.01.1988, a1b1c4d9e8f10g2h2i1
	3244	SCHUTTE, Tyron (M), * 24.04.1994, a1b1c4d3e15f5g1h1i3j1
	872	SCHUTTE, Ulrich (M), * 26.02.1983, a1b1c2d8e6f17g1h3i1
	304	SCHUTTE, Ulrike (V), * 07.04.1994, a1b1c2d4e2f10g4h7i1j2
	2670	SCHUTTE, Ulze (V), * 29.06.1970, a1b1c4d3e1f3g10h5i1j1
	944	SCHUTTE, Unilia (V), * 04.02.1950, a1b1c2d8e9f7g6h2
	3273	SCHUTTE, Ursula (V), * 12.05.1974, a1b1c4d3e15f5g3h1i1
	7042	SCHUTTE, Ursula (V), * 13.07.1974, ?b1c11d1e5f6g2
	6627	SCHUTTE, V (V), * __.__.____, a2b1c2d1e2f2
	764	SCHUTTE, Valerie (V), * 24.09.1955, a1b1c2d8e6f10g5h1i1
	2777	SCHUTTE, Valerie (V), * 05.01.1976, a1b1c4d3e4f3g1h9i2j2
	4319	SCHUTTE, Vanessa (V), * 18.07.1982, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j1k1
	1494	SCHUTTE, Vasthi (V), * 22.04.1929, a1b1c2d10e7f12g3
	5132	SCHUTTE, Vasti (V), * 30.08.1967, a1b1c4d6e3f12g2h1i3
	5671	SCHUTTE, Vea Wilhelmina (V), * 04.05.1954, a1b1c4d9e2f4g3h1i2
	5218	SCHUTTE, Venetia (V), * 25.08.1978, a1b1c4d6e5f1g4h1i1j2
	2029	SCHUTTE, Vera Mathilda (V), * 06.08.1925, a1b1c2d11e5f7g8
	967	SCHUTTE, Vernon Clifford (M), * 10.01.1955, a1b1c2d8e9f16g4h1
	1207	SCHUTTE, Verona Adelaide (V), * 14.08.1946, a1b1c2d9e6f7g3h6
	1197	SCHUTTE, Verona Adelaide (V), * 18.09.1960, a1b1c2d9e6f7g3h2i2
	1188	SCHUTTE, Verona Adelaide (V), * 31.01.1962, a1b1c2d9e6f7g3h1i2
	1907	SCHUTTE, Veronica (V), * 08.07.1966, a1b1c2d11e4f6g1h3i1
	970	SCHUTTE, Veronique (V), * 27.03.1992, a1b1c2d8e9f16g4h3i1
	258	SCHUTTE, Vicky (V), * 23.11.1978, a1b1c2d4e2f10g2h2i3j2
	2935	SCHUTTE, Vicolene (V), * 12.05.1971, a1b1c4d3e7f5g1h1i3j2
	765	SCHUTTE, Victor (M), * 06.10.1956, a1b1c2d8e6f10g5h1i2
	5860	SCHUTTE, Victor Marthinus (M), * 28.11.1943, a1b1c4d9e8f1g1h4
	5861	SCHUTTE, Victor Marthinus (M), * 10.04.1971, a1b1c4d9e8f1g1h4i1
	6614	SCHUTTE, Victoria Ann (V), * 23.06.1993, a1b1c4d11e11f3g1h3i1
	3231	SCHUTTE, Vincent (M), * 07.08.1980, a1b1c4d3e15f1g4h1i1
	476	SCHUTTE, Vincent (M), * 13.06.1988, a1b1c2d4e8f7g16h4i2
	399	SCHUTTE, Vinet (V), * 10.02.2000, a1b1c2d4e8f7g5h1i3j2
	6629	SCHUTTE, Violet Anna (V), * 08.02.1887, a2b1c2d1e3
	2866	SCHUTTE, Vonita (V), * 17.10.1963, a1b1c4d3e4f6g3h3i6
	802	SCHUTTE, Vonťlouise Mariť (V), * 22.07.1941, a1b1c2d8e6f10g10h1
	1084	SCHUTTE, Wade Marcus (M), * 12.05.1995, a1b1c2d9e6f1g2h2i1j2
	461	SCHUTTE, Waldemar (M), * 22.08.1955, a1b1c2d4e8f7g16h1
	2957	SCHUTTE, Waldemar Andrť (M), * 17.03.1952, a1b1c4d3e7f5g2h1i5
	3785	SCHUTTE, Waldo (M), * 26.02.1974, a1b1c4d4e1f6g1h1i1j1
	398	SCHUTTE, Waldo (M), * 14.03.1997, a1b1c2d4e8f7g5h1i3j1
	464	SCHUTTE, Walmar (M), * 02.11.2000, a1b1c2d4e8f7g16h1i3
	5463	SCHUTTE, Walter (M), * 14.10.1947, a1b1c4d6e14f21g2
	6214	SCHUTTE, Wanda (V), * 05.04.1953, a1b1c4d11e3f5g5h3
	1752	SCHUTTE, Wanda (V), * 10.04.1964, a1b1c2d11e1f4g9h8
	5024	SCHUTTE, Warren (M), * 04.05.1994, a1b1c4d6e3f10g5h3i2j2
	1133	SCHUTTE, Wayne (M), * 25.02.1956, a1b1c2d9e6f5g1h2i1
	3307	SCHUTTE, Wayne (M), * 09.07.1988, a1b1c4d3e15f12g1h4i1j1
	3916	SCHUTTE, Wayne Jason (M), * 08.12.1995, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j6k1
	2874	SCHUTTE, Wayne Mark, * 05.10.1968, a1b1c4d3e4f6g5h4i2
	1642	SCHUTTE, Welma (V), * 13.10.1968, a1b1c2d11e1f1g6h4i3
	288	SCHUTTE, Welma (V), * 01.04.1976, a1b1c2d4e2f10g4h2i2j3
	6887	SCHUTTE, Wendy (V), * 01.08.1968, ?b1c2d1e1
	5396	SCHUTTE, Wendy (V), * 13.12.1974, a1b1c4d6e14f1g3h2i2
	2067	SCHUTTE, Wendy Elizabeth (V), * 17.06.1977, a1b1c2d11e5f11g2h3i4
	3870	SCHUTTE, Wendy Joy (V), * 14.08.1954, a1b1c4d4e3f2g1h3i1j1
	465	SCHUTTE, Werner (M), * 01.10.1957, a1b1c2d4e8f7g16h2
	748	SCHUTTE, Werner (M), * 16.08.1972, a1b1c2d8e6f10g3h4i4
	2563	SCHUTTE, Werner (M), * 03.02.1974, a1b1c4d3e1f2g7h5i1j4
	287	SCHUTTE, Werner (M), * 20.04.1975, a1b1c2d4e2f10g4h2i2j2
	2862	SCHUTTE, Werner (M), * 02.03.1979, a1b1c4d3e4f6g3h3i4j1
	2606	SCHUTTE, Werner (M), * 14.09.1980, a1b1c4d3e1f3g1h9i4j2
	3791	SCHUTTE, Werner (M), * 13.08.1981, a1b1c4d4e1f6g1h1i2j3
	2376	SCHUTTE, Werner (M), * 29.03.1985, a1b1c2d12e4f3g1h1i4
	5596	SCHUTTE, Werner (M), * 08.03.1989, a1b1c4d6e15f4g6h1i2
	6498	SCHUTTE, Werner (M), * 09.10.1992, a1b1c4d11e6f5g2h9i3
	3048	SCHUTTE, Werner Marinus (M), * 12.10.1992, a1b1c4d3e7f6g3h7i1j2
	381	SCHUTTE, Werner Martin (M), * 01.12.1998, a1b1c2d4e8f7g3h3i1j2
	1487	SCHUTTE, Werner Pieter (M), * 30.05.1979, a1b1c2d10e7f12g1h1i4
	5356	SCHUTTE, Wesley (M), * 05.12.1997, a1b1c4d6e12f5g4h4i2
	3872	SCHUTTE, Wesley Brian (M), * 28.06.1987, a1b1c4d4e3f2g1h3i1j2k1
	1713	SCHUTTE, Wesley John (M), * 12.10.1980, a1b1c2d11e1f3g9h3i2
	790	SCHUTTE, Wessel Clifford (M), * 14.01.1969, a1b1c2d8e6f10g6h3i1
	782	SCHUTTE, Wessel Clifford Harris (M), * 29.05.1910, a1b1c2d8e6f10g6
	793	SCHUTTE, Wessel Clifford Harris (M), * 26.07.1948, a1b1c2d8e6f10g6h4
	1441	SCHUTTE, Wessel Johannes (M), * 18.05.1881, a1b1c2d10e7f9
	1330	SCHUTTE, Wessel Johannes Stephanus Philippus (M), * 06.09.1833, a1b1c2d10e3
	1202	SCHUTTE, Westley Shane (M), * 12.07.1994, a1b1c2d9e6f7g3h5i1j1
	6369	SCHUTTE, Wilhelm (M), * 07.02.1957, a1b1c4d11e5f3g7h2
	2444	SCHUTTE, Wilhelm (M), * 11.12.1972, a1b1c2d12e6f6g2h4i1
	2667	SCHUTTE, Wilhelm Van Heerden (M), * 15.10.1917, a1b1c4d3e1f3g10h4
	7145	SCHUTTE, Wilhelmina Anna Catharina (V), * 11.01.1868, ?
	1692	SCHUTTE, Wilhelmina Christina (V), * 18.05.1927, a1b1c2d11e1f3g1h2
	1962	SCHUTTE, Wilhelmina Elizabeth (V), * 17.01.1937, a1b1c2d11e5f1g7h2
	3811	SCHUTTE, Wilhelmina Hendrika (V), * 11.09.1883, a1b1c4d4e1f11
	4285	SCHUTTE, Wilhelmina Hendrina (V), * 10.07.1955, a1b1c4d6e2f8g2h6i6
	4442	SCHUTTE, Wilhelmina Jacoba Magrieta (V), * 02.10.1963, a1b1c4d6e2f8g9h6i5
	1126	SCHUTTE, Wilhelmina Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d9e6f3g6
	284	SCHUTTE, Wilhelmina Johanna (V), * 22.04.1948, a1b1c2d4e2f10g4h2i1
	3795	SCHUTTE, Wilhelmina Johanna (V), * 17.12.1956, a1b1c4d4e1f6g1h2i1
	3649	SCHUTTE, Wilhelmina Johanna (V), * 09.08.1963, a1b1c4d3e25f1g4h4
	5748	SCHUTTE, Wilhelmina Johanna Jurgina (V), * 13.12.1956, a1b1c4d9e2f12g4h2
	2703	SCHUTTE, Wilhelmina Lodewika (V), * 13.09.1981, a1b1c4d3e1f6g5h7i4j4
	3668	SCHUTTE, Wilhelmina Magdalena (V), * 20.07.1917, a1b1c4d3e25f5g1
	5471	SCHUTTE, Wilhelmina Maria (V), * 28.07.1951, a1b1c4d6e14f21g4
	5034	SCHUTTE, Wilhelmina Sophia (V), * 21.06.1962, a1b1c4d6e3f10g5h4i3
	979	SCHUTTE, Wilhelmina Susanna (V), * 16.05.1979, a1b1c2d8e9f17g2h1i3
	3778	SCHUTTE, Wilhelmus Cornelis (M), * 14.02.1863, a1b1c4d4e1f3
	5689	SCHUTTE, Wilhelmus Cornelis (M), * 28.05.1867, a1b1c4d9e2f5
	902	SCHUTTE, Willem (M), * __.__.____, a1b1c2d8e9f2g7h1
	5593	SCHUTTE, Willem (M), * 02.07.1922, a1b1c4d6e15f4g6
	4130	SCHUTTE, Willem (M), * 18.09.1948, a1b1c4d6e2f5g11h1i3
	868	SCHUTTE, Willem (M), * 24.06.1951, a1b1c2d8e6f17g1h2
	910	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 13.06.1907, a1b1c2d8e9f4g4
	6500	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 20.04.1910, a1b1c4d11e6f5g3
	4241	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 24.09.1912, a1b1c4d6e2f6g5h3
	6514	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 18.06.1946, a1b1c4d11e6f5g3h6
	917	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 20.04.1947, a1b1c2d8e9f4g4h5
	6508	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 06.12.1967, a1b1c4d11e6f5g3h5i1
	6505	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 31.12.1969, a1b1c4d11e6f5g3h4i1
	6516	SCHUTTE, Willem Abraham (M), * 18.05.1972, a1b1c4d11e6f5g3h6i2
	6495	SCHUTTE, Willem Abraham Du Plessis (M), * 17.07.1957, a1b1c4d11e6f5g2h9
	3088	SCHUTTE, Willem Adriaan (M), * __.__.____, a1b1c4d3e7f6g9h1
	3087	SCHUTTE, Willem Adriaan (M), * 08.08.1916, a1b1c4d3e7f6g9
	5989	SCHUTTE, Willem Adriaan (M), * 16.03.1918, a1b1c4d9e15f3
	3659	SCHUTTE, Willem Adriaan (M), * 22.01.1926, a1b1c4d3e25f1g6
	4575	SCHUTTE, Willem Adriaan (M), * 07.12.1950, a1b1c4d6e2f13g6h3
	5997	SCHUTTE, Willem Adriaan (M), * 25.06.1982, a1b1c4d9e15f3g5h3
	3667	SCHUTTE, Willem Adriaan Goosen (M), * 20.10.1890, a1b1c4d3e25f5
	2422	SCHUTTE, Willem Alexander (M), * __.__.____, a1b1c2d12e6f5g1
	2421	SCHUTTE, Willem Alexander (M), * 26.10.1878, a1b1c2d12e6f5
	2551	SCHUTTE, Willem Boshoff (M), * 14.01.1939, a1b1c4d3e1f2g7h2i1
	5688	SCHUTTE, Willem Cornelis (M), * __.12.1899, a1b1c4d9e2f4g4
	4664	SCHUTTE, Willem DaniŽl (M), * 21.01.1966, a1b1c4d6e2f16g1h3i3
	4076	SCHUTTE, Willem DaniŽl (M), * 09.08.1982, a1b1c4d6e2f5g3h9i3j2
	3726	SCHUTTE, Willem DaniŽl Malherbe (M), * 23.08.1973, a1b1c4d3e27f1g1h5
	5595	SCHUTTE, Willem Deon (M), * 13.02.1984, a1b1c4d6e15f4g6h1i1
	1726	SCHUTTE, Willem Diederick (M), * 03.01.1901, a1b1c2d11e1f4g7
	3739	SCHUTTE, Willem Frederick (M), * 20.05.1945, a1b1c4d3e27f6g4
	3895	SCHUTTE, Willem Frederik (M), * 02.10.1967, a1b1c4d4e3f2g1h7i1j2
	3655	SCHUTTE, Willem GabriŽl (M), * 06.04.1952, a1b1c4d3e25f1g5h2
	6047	SCHUTTE, Willem Hagen (M), * 09.05.1951, a1b1c4d9e18f6g2
	1367	SCHUTTE, Willem Hendrik (M), * 16.02.1962, a1b1c2d10e4f1g5h1i4
	1368	SCHUTTE, Willem Hendrik (M), * 10.06.1986, a1b1c2d10e4f1g5h1i4j1
	2550	SCHUTTE, Willem Hendrik Boshoff (M), * 19.01.1909, a1b1c4d3e1f2g7h2
	2554	SCHUTTE, Willem Hendrik Boshoff (M), * 20.03.1969, a1b1c4d3e1f2g7h2i1j3
	4440	SCHUTTE, Willem Hendrik Jacobus (M), * 05.02.1962, a1b1c4d6e2f8g9h6i4
	1974	SCHUTTE, Willem Hendrik Jordaan (M), * 16.07.1959, a1b1c2d11e5f1g7h6
	6574	SCHUTTE, Willem J (M), * Ī__.__.1898, a1b1c4d11e7f5
	3902	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 04.07.1880, a1b1c4d4e3f2g2
	3286	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 03.08.1890, a1b1c4d3e15f10
	2720	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 21.09.1926, a1b1c4d3e1f6g7h4
	3907	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 23.05.1940, a1b1c4d4e3f2g2h4i1
	2727	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 13.04.1953, a1b1c4d3e1f6g7h4i3
	3915	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 26.06.1973, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j6
	4383	SCHUTTE, Willem Jacobus (M), * 05.06.1982, a1b1c4d6e2f8g3h10i5j1
	2385	SCHUTTE, Willem Jacobus Gerhardus (M), * 04.09.1955, a1b1c2d12e4f3g1h5
	6215	SCHUTTE, Willem Jacobus Petrus (M), * 04.08.1923, a1b1c4d11e3f5g6
	3905	SCHUTTE, Willem Jacobus Smit (M), * 17.01.1917, a1b1c4d4e3f2g2h3
	2486	SCHUTTE, Willem Jaques (M), * 01.03.1972, a1b1c2d12e10f3g3h1i3
	636	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * __.__.____, a1b1c2d4e9f11g1h2i2
	4974	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g2h1i6
	2471	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * 23.02.1922, a1b1c2d12e6f8g3
	1669	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * 01.04.1934, a1b1c2d11e1f1g8h2
	3305	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * 10.05.1943, a1b1c4d3e15f12g1h4
	4792	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * 21.11.1956, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j3
	2531	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * 18.09.1957, a1b1c4d3e1f2g6h2i2j1
	3310	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * 23.08.1968, a1b1c4d3e15f12g1h4i3
	2532	SCHUTTE, Willem Johannes (M), * Ī__.__.1978, a1b1c4d3e1f2g6h2i2j1k1
	6146	SCHUTTE, Willem Johannes Benjamin (M), * 25.05.1915, a1b1c4d11e3f4g3
	1968	SCHUTTE, Willem Johannes Jacobus (M), * 15.12.1969, a1b1c2d11e5f1g7h3i3
	2526	SCHUTTE, Willem Johannes Jacobus Abraham (M), * __.08.1879, a1b1c4d3e1f2g6
	2528	SCHUTTE, Willem Johannes Jacobus Abraham (M), * 02.02.1910, a1b1c4d3e1f2g6h2
	7071	SCHUTTE, Willem Johannes Stefanus (M), * 19.08.1953, ?b1
	5834	SCHUTTE, Willem Lodewyk (M), * 03.12.1954, a1b1c4d9e6f10g6h3
	2889	SCHUTTE, Willem Marthinus (M), * 12.09.1890, a1b1c4d3e4f7g2
	2892	SCHUTTE, Willem Marthinus (M), * 16.09.1919, a1b1c4d3e4f7g2h3
	2893	SCHUTTE, Willem Marthinus (M), * 02.11.1944, a1b1c4d3e4f7g2h3i1
	2976	SCHUTTE, Willem Nicolaas (M), * 29.02.1956, a1b1c4d3e7f5g2h5i2
	626	SCHUTTE, Willemina Aletha (V), * 22.09.1947, a1b1c2d4e9f7g7h4
	6129	SCHUTTE, William (M), * __.__.____, a1b1c4d11e3f3g7h2
	993	SCHUTTE, William (M), * 06.10.1948, a1b1c2d8e9f17g3h2
	7012	SCHUTTE, William Charles (M), * 20.03.1932, ?b1c11d1e2f3
	7015	SCHUTTE, William Charles (M), * 10.04.1961, ?b1c11d1e2f3g3
	989	SCHUTTE, William Edward (M), * 17.05.1918, a1b1c2d8e9f17g3
	992	SCHUTTE, William Edward (M), * 04.09.1977, a1b1c2d8e9f17g3h1i2
	4935	SCHUTTE, William Henry (M), * 23.01.1930, a1b1c4d6e3f5g3h6
	4936	SCHUTTE, William Henry (M), * 23.07.1962, a1b1c4d6e3f5g3h6i1
	2541	SCHUTTE, William Lawrence (M), * 29.09.1935, a1b1c4d3e1f2g6h4i1
	4200	SCHUTTE, Willie (M), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g4h1i3j3
	5645	SCHUTTE, Wilma (V), * 09.06.1948, a1b1c4d6e19f7g3
	1672	SCHUTTE, Wilma (V), * 05.10.1969, a1b1c2d11e1f1g8h2i3
	2297	SCHUTTE, Wilma (V), * 11.11.1976, a1b1c2d12e1f3g8h1i1
	3914	SCHUTTE, Wilma Jacomina (V), * 11.10.1971, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j5
	147	SCHUTTE, Wilna Lida (V), * 31.05.1951, a1b1c2d4e2f7g11h2
	4793	SCHUTTE, Wimpie (M), * 28.12.1985, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j3k1
	5374	SCHUTTE, Winnefred Sophanispha (V), * 12.09.1928, a1b1c4d6e12f9g2
	4973	SCHUTTE, Winona (V), * 25.09.1996, a1b1c4d6e3f6g2h1i5j2k2
	5505	SCHUTTE, Wouter (M), * 16.09.1990, a1b1c4d6e15f2g11h2i1
	2251	SCHUTTE, Wouter Johannes (M), * 27.08.1954, a1b1c2d12e1f3g6h1i3
	219	SCHUTTE, Wouter Stephanus (M), * 20.12.1966, a1b1c2d4e2f8g13h2i1
	1638	SCHUTTE, Wyka (V), * 29.07.1926, a1b1c2d11e1f1g6h3
	89	SCHUTTE, Wynand (M), * 22.06.1946, a1b1c2d4e2f1g17h2
	241	SCHUTTE, Wynand (M), * 19.03.1980, a1b1c2d4e2f8g17h1i1
	6068	SCHUTTE, Wynand Frederik (M), * 18.10.1941, a1b1c4d11e2f1g6h2
	6069	SCHUTTE, Wynand Frederik (M), * 25.01.1969, a1b1c4d11e2f1g6h2i1
	6138	SCHUTTE, Wynand Phillipus Francis (M), * 02.09.1982, a1b1c4d11e3f3g8h2i3
	5545	SCHUTTE, Ymke Sinia (M), * 20.02.1975, a1b1c4d6e15f3g6h5i2
	6211	SCHUTTE, Yolanda (V), * 16.10.1968, a1b1c4d11e3f5g5h2i2
	3657	SCHUTTE, Yolande (V), * 04.12.1979, a1b1c4d3e25f1g5h2i2
	3428	SCHUTTE, Yolandi (V), * 17.11.1978, a1b1c4d3e18f7g2h5i2
	242	SCHUTTE, Yolandi (V), * 06.06.1985, a1b1c2d4e2f8g17h1i2
	4559	SCHUTTE, Yolandie (V), * 29.10.1976, a1b1c4d6e2f13g4h1i6
	6372	SCHUTTE, Yvette (V), * 18.08.1975, a1b1c4d11e5f3g7h3i1
	5619	SCHUTTE, Yvonne (V), * 16.11.1931, a1b1c4d6e19f3g1
	5963	SCHUTTE, Yvonne (V), * 05.06.1935, a1b1c4d9e11f12g6
	4222	SCHUTTE, Yvonne Maria Isobella (V), * 04.09.1981, a1b1c4d6e2f6g4h7i1j1
	2112	SCHUTTE, Zacharias Sophia Marthina (V), * 22.03.1873, a1b1c2d11e7f3
	6394	SCHUTTE, Zacharias Stefanus (M), * 10.09.1967, a1b1c4d11e5f7g1h3i1
	4605	SCHUTTE, Zandelleen (V), * 26.07.1995, a1b1c4d6e2f15g1h3i3j1
	5599	SCHUTTE, Zander (M), * 25.08.1989, a1b1c4d6e15f4g6h2i2
	6416	SCHUTTE, Zandri (V), * 21.11.1997, a1b1c4d11e5f7g5h1i1j1
	3038	SCHUTTE, Zaskia (V), * 29.08.1998, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j1k2
	5131	SCHUTTE, Zelda (V), * 16.03.1958, a1b1c4d6e3f12g2h1i2
	2289	SCHUTTE, Zelda (V), * 26.08.1971, a1b1c2d12e1f3g7h2i6
	6191	SCHUTTE, Zelda (V), * 30.01.2001, a1b1c4d11e3f5g3h3i5j2
	4918	SCHUTTE, Zelda Mathilda (V), * 09.10.1987, a1b1c4d6e3f5g2h3i1j1k2
	2671	SCHUTTE, Zeldi (V), * Ī__.__.1974, a1b1c4d3e1f3g10h5i1j2
	1614	SCHUTTE, Zenda (V), * 14.01.1978, a1b1c2d11e1f1g1h3i4j3
	3631	SCHUTTE, Zendrť (M), * 23.02.1988, a1b1c4d3e25f1g1h2i2
	361	SCHUTTE, Zillah (V), * 12.12.1983, a1b1c2d4e8f7g1h2i2j2
	4679	SCHUTTE, Zindrť (V), * 03.04.1992, a1b1c4d6e2f16g5h1i3j1
	6196	SCHUTTE, Zora (V), * 26.08.1980, a1b1c4d11e3f5g3h4i3
	6509	SCHUTTE, Zuandri (V), * 06.01.1997, a1b1c4d11e6f5g3h5i1j1
	650	SCHUTTE, Zuanquie (V), * 25.07.1996, a1b1c2d4e9f11g3h3i1j1
	6128	SCHUTTE, cornelis petrus wilhelmus?? (M), * __.__.1931, a1b1c4d11e3f3g7h1
	5800	SCHUTTE, s'Jeanette Catharina Kirchner (V), * 06.10.1907, a1b1c4d9e6f4g2