Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
SchŁtte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met D en E

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	5707	SCHUTTE, Daimien Tarone (M), * 10.03.2000, a1b1c4d9e2f9g2h1i3j5
	2655	SCHUTTE, Dakota Storm (M), * 21.07.2001, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j4k1
	4198	SCHUTTE, Daleen (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g4h1i3j1
	5319	SCHUTTE, Daleen (V), * 26.03.1990, a1b1c4d6e12f4g3h2i2
	965	SCHUTTE, Daleen Petro (V), * 28.02.1968, a1b1c2d8e9f16g3h5
	1662	SCHUTTE, Dalena (V), * 16.04.1967, a1b1c2d11e1f1g7h4i1
	5825	SCHUTTE, Dalene (V), * 03.08.1984, a1b1c4d9e6f10g5h1i3
	5341	SCHUTTE, Danelle (V), * 17.12.1994, a1b1c4d6e12f5g3h3i3
	6188	SCHUTTE, Danelle-Felicity (V), * 18.12.1997, a1b1c4d11e3f5g3h3i4j2
	3386	SCHUTTE, Danelť (V), * 17.04.2002, a1b1c4d3e18f2g5h6i1j4
	5238	SCHUTTE, Daneske (V), * 08.06.1989, a1b1c4d6e5f1g4h2i4j4
	834	SCHUTTE, Danette Cornelia Combrink (V), * 19.08.1930, a1b1c2d8e6f15g2
	5877	SCHUTTE, Danie (M), * __.__.____, a1b1c4d9e8f6g2h4i2
	1119	SCHUTTE, Danie (M), * 11.12.1995, a1b1c2d9e6f3g4h1i1j3
	2473	SCHUTTE, Danie Helena (V), * __.__.____, a1b1c2d12e7
	5996	SCHUTTE, Daniel (V), * 26.04.1980, a1b1c4d9e15f3g5h2
	2058	SCHUTTE, Daniel Peter (M), * 09.05.1997, a1b1c2d11e5f11g2h1i1j2
	1848	SCHUTTE, Daniella (V), * 20.04.1998, a1b1c2d11e4f3g1h4i3j2
	1791	SCHUTTE, Danilo (M), * 09.02.1963, a1b1c2d11e1f5g9h1i1
	1813	SCHUTTE, DaniŽl (M), * 03.02.1836, a1b1c2d11e2
	5871	SCHUTTE, DaniŽl (M), * 25.01.1917, a1b1c4d9e8f6g2
	1490	SCHUTTE, DaniŽl (M), * 04.04.1918, a1b1c2d10e7f12g2
	2979	SCHUTTE, DaniŽl (M), * 27.11.1929, a1b1c4d3e7f5g2h6
	5880	SCHUTTE, DaniŽl (M), * 05.05.1956, a1b1c4d9e8f6g2h6
	3069	SCHUTTE, DaniŽl (M), * 08.12.1998, a1b1c4d3e7f6g7h2i3j2
	2202	SCHUTTE, DaniŽl Andreas (M), * 04.08.1814, a1b1c2d12
	2359	SCHUTTE, DaniŽl Andreas (M), * 01.06.1863, a1b1c2d12e3f1
	2478	SCHUTTE, DaniŽl Andreas (Andries) (M), * 18.10.1886, a1b1c2d12e10f2
	2205	SCHUTTE, DaniŽl Andries (M), * 15.06.1865, a1b1c2d12e1f2
	2369	SCHUTTE, DaniŽl Andries (M), * 10.02.1868, a1b1c2d12e4f2
	2413	SCHUTTE, DaniŽl Andries (M), * 23.02.1873, a1b1c2d12e6f2
	3717	SCHUTTE, DaniŽl Benjamin (M), * 12.09.1867, a1b1c4d3e27
	3719	SCHUTTE, DaniŽl Benjamin (M), * 02.01.1931, a1b1c4d3e27f1g1
	3738	SCHUTTE, DaniŽl Benjamin (M), * 16.11.1943, a1b1c4d3e27f6g3
	2186	SCHUTTE, DaniŽl Christiaan (M), * 08.04.1901, a1b1c2d11e10f12
	2155	SCHUTTE, DaniŽl Christiaan (M), * 13.03.1918, a1b1c2d11e10f4g7
	3883	SCHUTTE, DaniŽl Christiaan Philippus (M), * 14.01.1940, a1b1c4d4e3f2g1h6i2
	1574	SCHUTTE, DaniŽl Egnatius (M), * 30.10.1854, a1b1c2d10e12
	1416	SCHUTTE, DaniŽl Egnatius (M), * 17.04.1879, a1b1c2d10e7f8
	5944	SCHUTTE, DaniŽl Francois (M), * 09.04.1931, a1b1c4d9e11f9g3
	3767	SCHUTTE, DaniŽl Gregory (M), * 07.08.1995, a1b1c4d3e30f8g3h2
	4872	SCHUTTE, DaniŽl Hendrik (M), * 23.12.1916, a1b1c4d6e3f2g7h5
	1434	SCHUTTE, DaniŽl Ignatius (M), * 25.05.1917, a1b1c2d10e7f8g6
	1438	SCHUTTE, DaniŽl Ignatius (M), * 17.12.1956, a1b1c2d10e7f8g6h4
	1432	SCHUTTE, DaniŽl Ignatius (M), * 27.07.1963, a1b1c2d10e7f8g5h6
	1440	SCHUTTE, DaniŽl Ignatius (M), * 16.07.1983, a1b1c2d10e7f8g6h4i2
	1584	SCHUTTE, DaniŽl Ignatius Elardus (M), * 19.06.1897, a1b1c2d10e12f6
	5310	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 04.05.1881, a1b1c4d6e12f2
	5330	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 22.02.1888, a1b1c4d6e12f5
	2228	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 06.12.1894, a1b1c2d12e1f3g3
	2346	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 09.06.1912, a1b1c2d12e1f9g4
	5344	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 02.11.1928, a1b1c4d6e12f5g4
	5326	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 05.07.1932, a1b1c4d6e12f4g4
	2311	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 16.06.1954, a1b1c2d12e1f3g9h2
	5345	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 17.09.1955, a1b1c4d6e12f5g4h1
	5334	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 30.10.1955, a1b1c4d6e12f5g3h1
	2235	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 30.01.1965, a1b1c2d12e1f3g3h2i1
	2230	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 24.11.1965, a1b1c2d12e1f3g3h1i1
	2313	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 27.04.1983, a1b1c2d12e1f3g9h2i2
	5358	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus (M), * 20.10.1988, a1b1c4d6e12f5g4h5i1
	4422	SCHUTTE, DaniŽl Jacobus Stephanus (M), * 13.12.1960, a1b1c4d6e2f8g9h1i4
	5838	SCHUTTE, DaniŽl Johannes (M), * 05.07.1885, a1b1c4d9e6f11
	5855	SCHUTTE, DaniŽl Johannes (M), * 14.10.1933, a1b1c4d9e8f1g1h2
	5857	SCHUTTE, DaniŽl Johannes (M), * 12.07.1966, a1b1c4d9e8f1g1h2i2
	4797	SCHUTTE, DaniŽl Johannes (M), * 19.04.1971, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j6
	2014	SCHUTTE, DaniŽl Johannes (M), * 22.10.1981, a1b1c2d11e5f4g4h2i1j2
	5858	SCHUTTE, DaniŽl Johannes (M), * 28.11.1997, a1b1c4d9e8f1g1h2i2j1
	3229	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Hendrik (M), * 03.08.1920, a1b1c4d3e15f1g4
	6367	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Hendrik (M), * 21.07.1930, a1b1c4d11e5f3g7
	6918	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Jacobus (M), * __.__.____, ?
	5845	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 13.09.1849, a1b1c4d9e8
	5734	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 09.04.1883, a1b1c4d9e2f12
	5886	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 17.12.1895, a1b1c4d9e8f10
	5847	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 05.12.1899, a1b1c4d9e8f1g1
	5888	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 20.08.1921, a1b1c4d9e8f10g2
	5741	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 31.01.1923, a1b1c4d9e2f12g3
	5903	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 22.10.1932, a1b1c4d9e8f11g3
	5742	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 20.02.1953, a1b1c4d9e2f12g3h1
	5747	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 24.08.1953, a1b1c4d9e2f12g4h1
	5890	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 17.11.1954, a1b1c4d9e8f10g2h2
	5905	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 18.02.1968, a1b1c4d9e8f11g3h2
	5743	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 27.12.1978, a1b1c4d9e2f12g3h1i1
	5896	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 06.01.1986, a1b1c4d9e8f10g2h3i2
	5893	SCHUTTE, DaniŽl Johannes Rudolph (M), * 02.05.1996, a1b1c4d9e8f10g2h2i3
	882	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 26.04.1846, a1b1c2d8e9
	1755	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 07.04.1870, a1b1c2d11e1f5
	930	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 04.07.1874, a1b1c2d8e9f7
	825	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 29.07.1881, a1b1c2d8e6f15
	931	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 29.12.1901, a1b1c2d8e9f7g1
	2883	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * __.07.1906, a1b1c4d3e4f6g10
	886	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 25.07.1907, a1b1c2d8e9f2g2
	1784	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 08.01.1908, a1b1c2d11e1f5g7
	975	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 19.12.1915, a1b1c2d8e9f17g2
	960	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 06.02.1921, a1b1c2d8e9f16g3
	1763	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 18.10.1929, a1b1c2d11e1f5g1h7
	1790	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 22.10.1940, a1b1c2d11e1f5g9h1
	1787	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 22.01.1944, a1b1c2d11e1f5g7h3
	3341	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 16.10.1954, a1b1c4d3e18f2g2h2i1
	985	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 28.03.1956, a1b1c2d8e9f17g2h3
	2984	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 14.03.1963, a1b1c4d3e7f5g2h7i1
	972	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 19.06.1973, a1b1c2d8e9f16g4h5
	977	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 27.09.1975, a1b1c2d8e9f17g2h1i1
	1766	SCHUTTE, DaniŽl Petrus (M), * 07.11.1993, a1b1c2d11e1f5g1h7i2j1
	1679	SCHUTTE, DaniŽl Petrus Albertus (M), * 19.10.1905, a1b1c2d11e1f1g13
	908	SCHUTTE, DaniŽl Petrus Cronje (M), * 24.04.1900, a1b1c2d8e9f4g2
	1778	SCHUTTE, DaniŽl Petrus Eugene (M), * 25.01.1941, a1b1c2d11e1f5g6h2
	2042	SCHUTTE, DaniŽl Pieter Antonie (M), * 12.08.1885, a1b1c2d11e5f9
	1960	SCHUTTE, DaniŽl Pieter Antonie (M), * 28.10.1912, a1b1c2d11e5f1g7
	1970	SCHUTTE, DaniŽl Pieter Antonie (M), * 26.09.1942, a1b1c2d11e5f1g7h4
	2044	SCHUTTE, DaniŽl Pieter Antonie (M), * 13.06.1947, a1b1c2d11e5f9g1h1
	1965	SCHUTTE, DaniŽl Pieter Antonie (M), * 25.11.1966, a1b1c2d11e5f1g7h3i2
	1977	SCHUTTE, DaniŽl Pieter Antonie (M), * 09.06.1989, a1b1c2d11e5f1g7h6i3
	3985	SCHUTTE, DaniŽlle (V), * 06.09.1997, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j4k1
	5349	SCHUTTE, DanjoniŽl (M), * 11.05.1989, a1b1c4d6e12f5g4h1i4
	5603	SCHUTTE, Danť (V), * 08.02.2000, a1b1c4d6e15f4g6h3i3
	1969	SCHUTTE, Danť (V), * 18.04.2001, a1b1c2d11e5f1g7h3i3j1
	3720	SCHUTTE, Daphne Johanna (V), * 03.05.1962, a1b1c4d3e27f1g1h1
	7018	SCHUTTE, Daphne Phyllis (V), * __.__.____, ?b1c11d1e2f4
	1792	SCHUTTE, Daryl (M), * 19.01.1992, a1b1c2d11e1f5g9h1i1j1
	1225	SCHUTTE, David (M), * 08.08.1977, a1b1c2d9e6f12g1h3i3
	4614	SCHUTTE, David (M), * 24.02.1997, a1b1c4d6e2f15g4h2i1j1
	6954	SCHUTTE, David Arthur (M), * 26.02.1963, ?b1
	688	SCHUTTE, David Frederick (M), * 27.03.1944, a1b1c2d8e3f5g3h2
	686	SCHUTTE, David Frederik (M), * 25.02.1906, a1b1c2d8e3f5g3
	6965	SCHUTTE, David Giem (M), * 29.11.1959, ?b1c4
	6152	SCHUTTE, David Jacobus (M), * 23.09.1919, a1b1c4d11e3f4g5
	270	SCHUTTE, David Johannes (V), * 14.07.1926, a1b1c2d4e2f10g2h4
	5982	SCHUTTE, David Johannes Christoffel (M), * 09.06.1868, a1b1c4d9e15
	5964	SCHUTTE, David Johannes Christoffel (M), * 01.08.1906, a1b1c4d9e11f13
	5998	SCHUTTE, David Johannes Christoffel (M), * 25.11.1919, a1b1c4d9e15f4
	5994	SCHUTTE, David Johannes Christoffel (M), * 27.06.1952, a1b1c4d9e15f3g5
	6001	SCHUTTE, David Johannes Christoffel (M), * 08.12.1955, a1b1c4d9e15f4g3
	6003	SCHUTTE, David Johannes Christoffel (M), * 07.02.1987, a1b1c4d9e15f4g3h2
	1461	SCHUTTE, David Loretz (M), * 14.01.1946, a1b1c2d10e7f11g5h2
	4332	SCHUTTE, David Matys (M), * 25.05.1946, a1b1c4d6e2f8g3h3i7
	4335	SCHUTTE, David Matys (M), * 19.03.1984, a1b1c4d6e2f8g3h3i7j3
	6920	SCHUTTE, David Petrus (M), * 17.07.1939, ?
	4369	SCHUTTE, David Schalk (M), * 02.07.2001, a1b1c4d6e2f8g3h10i1j1k1
	1809	SCHUTTE, David Stephanus (M), * 19.09.1984, a1b1c2d11e1f5g9h4i2
	5985	SCHUTTE, Dawid (M), * 03.07.1938, a1b1c4d9e15f2g1
	4455	SCHUTTE, Dawid (M), * 12.08.1978, a1b1c4d6e2f8g9h8i6
	6159	SCHUTTE, Dawid Jacobus (M), * 14.04.1953, a1b1c4d11e3f4g5h5
	5513	SCHUTTE, Dawid Jacobus (M), * 18.12.1969, a1b1c4d6e15f2g11h5
	4641	SCHUTTE, Dawid Stephanus (M), * 20.05.1955, a1b1c4d6e2f15g9h3
	5029	SCHUTTE, Dawid de Villiers (M), * 28.12.1951, a1b1c4d6e3f10g5h4i1
	5030	SCHUTTE, Dawid de Villiers (M), * 18.06.1978, a1b1c4d6e3f10g5h4i1j1
	4590	SCHUTTE, Dawie (M), * 18.03.1990, a1b1c4d6e2f15g1h1i3j3
	215	SCHUTTE, Dawn Abigale (V), * 19.04.1997, a1b1c2d4e2f8g13h1i1j1
	2447	SCHUTTE, De Wet (M), * 30.06.1952, a1b1c2d12e6f6g2h5
	2448	SCHUTTE, De Wet (M), * 03.04.1980, a1b1c2d12e6f6g2h5i1
	305	SCHUTTE, De Wet Hugo (M), * 22.11.1961, a1b1c2d4e2f10g4h7i2
	1794	SCHUTTE, Dean (M), * 19.03.1996, a1b1c2d11e1f5g9h1i1j3
	5395	SCHUTTE, Debbie (V), * 19.06.1972, a1b1c4d6e14f1g3h2i1
	3053	SCHUTTE, Debbie (V), * 03.06.1977, a1b1c4d3e7f6g3h8i3
	4520	SCHUTTE, Debbie (V), * 01.09.1984, a1b1c4d6e2f11g2h1i1j2
	6484	SCHUTTE, Debbie (V), * 03.03.1987, a1b1c4d11e6f5g2h3i4j1
	1555	SCHUTTE, Debora Jacoba (V), * 01.06.1883, a1b1c2d10e8f7
	1972	SCHUTTE, Debora Jacoba Retief (V), * 17.03.1970, a1b1c2d11e5f1g7h4i2
	1976	SCHUTTE, Debora Jacoba Retief (V), * 16.03.1987, a1b1c2d11e5f1g7h6i2
	602	SCHUTTE, Debora Johanna (V), * 28.06.1935, a1b1c2d4e9f6g4h2
	3808	SCHUTTE, Debora Maria (V), * 01.05.1877, a1b1c4d4e1f8
	1964	SCHUTTE, Deborha Jacoba Retief (V), * 20.11.1964, a1b1c2d11e5f1g7h3i1
	2990	SCHUTTE, Deidre Louise (V), * 02.11.1972, a1b1c4d3e7f5g2h8i2
	222	SCHUTTE, Deidrť Marie (V), * 26.05.1969, a1b1c2d4e2f8g13h2i2
	743	SCHUTTE, Delia Karen (V), * 24.10.1964, a1b1c2d8e6f10g3h4i1
	941	SCHUTTE, Deneys (M), * 14.08.1937, a1b1c2d8e9f7g6h1
	807	SCHUTTE, Denise (V), * 03.10.1948, a1b1c2d8e6f10g10h4
	1092	SCHUTTE, Denise Dorothea (V), * 02.01.1944, a1b1c2d9e6f1g3h2
	787	SCHUTTE, Denise Yolanda (V), * 05.03.1975, a1b1c2d8e6f10g6h2i2
	788	SCHUTTE, Dennis (M), * 28.09.1977, a1b1c2d8e6f10g6h2i3
	5628	SCHUTTE, Deon (M), * __.__.____, a1b1c4d6e19f4g2h4
	2335	SCHUTTE, Deon (M), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g1h8i2
	6186	SCHUTTE, Deon (M), * 03.05.1971, a1b1c4d11e3f5g3h3i4
	6341	SCHUTTE, Deon Francois (M), * 29.01.1968, a1b1c4d11e5f3g2h2i2
	59	SCHUTTE, Deon Jacob (M), * 19.03.1960, a1b1c2d4e2f1g13h4i1
	5594	SCHUTTE, Deon Kalis (M), * 21.08.1955, a1b1c4d6e15f4g6h1
	3309	SCHUTTE, Deon Ronald (M), * 16.07.1967, a1b1c4d3e15f12g1h4i2
	6958	SCHUTTE, Deon Willem (M), * 20.05.1969, ?b2
	5206	SCHUTTE, Deon du Preez (M), * 21.03.1972, a1b1c4d6e5f1g1h2i4j2
	3757	SCHUTTE, Deonelle (V), * 17.03.1986, a1b1c4d3e30f5g3h2
	5604	SCHUTTE, Desmond (M), * 14.06.1924, a1b1c4d6e15f4g7
	5129	SCHUTTE, Desmond Ian (M), * 24.11.1926, a1b1c4d6e3f12g2h1
	2964	SCHUTTE, Desray Gloria (V), * 31.12.1962, a1b1c4d3e7f5g2h1i10
	4799	SCHUTTE, Devon (M), * 08.05.1996, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j7k1
	4938	SCHUTTE, Dewald (M), * 28.02.1988, a1b1c4d6e3f5g3h6i1j2
	397	SCHUTTE, Dewald Hattingh (M), * 03.02.1970, a1b1c2d4e8f7g5h1i3
	4554	SCHUTTE, Dian Ben (V), * 17.06.1991, a1b1c4d6e2f13g4h1i1j1
	1594	SCHUTTE, Dianť (V), * 30.11.1970, a1b1c2d11e1f1g1h2i1j2
	2649	SCHUTTE, Diederick Johannes (M), * 31.08.1962, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j1
	2089	SCHUTTE, Diederik DaniŽl Rosslee (M), * 18.07.1956, a1b1c2d11e7f2g3h1i2
	2578	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e1f3g1h6i2
	2510	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 06.02.1820, a1b1c4d3e1
	2569	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 26.02.1847, a1b1c4d3e1f3
	2512	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 22.09.1862, a1b1c4d3e1f1g1
	2570	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 18.04.1868, a1b1c4d3e1f3g1
	2522	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 03.08.1870, a1b1c4d3e1f2g2
	2681	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 20.05.1877, a1b1c4d3e1f6g1
	2573	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 29.09.1891, a1b1c4d3e1f3g1h3
	3290	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 07.10.1893, a1b1c4d3e15f11
	2612	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 10.03.1900, a1b1c4d3e1f3g2h2
	2636	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 12.06.1906, a1b1c4d3e1f3g8h1
	2661	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 09.09.1910, a1b1c4d3e1f3g10h1
	2558	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 17.09.1914, a1b1c4d3e1f2g7h5
	2583	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 25.09.1928, a1b1c4d3e1f3g1h8i1
	2597	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 14.05.1939, a1b1c4d3e1f3g1h9i1
	2561	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 27.06.1970, a1b1c4d3e1f2g7h5i1j2
	2600	SCHUTTE, Diederik Johannes (M), * 08.01.1975, a1b1c4d3e1f3g1h9i1j3
	2618	SCHUTTE, Diedrich Johannes (M), * 19.07.1937, a1b1c4d3e1f3g2h2i3
	6923	SCHUTTE, Diedrich Johannes (M), * 19.08.1937, ?
	2620	SCHUTTE, Diedrich Johannes (M), * 27.11.1966, a1b1c4d3e1f3g2h2i3j2
	874	SCHUTTE, Dieter (M), * 17.04.1993, a1b1c2d8e6f17g1h3i3
	3621	SCHUTTE, Dieter Arnoldus (M), * 22.07.1884, a1b1c4d3e23[f2]
	5347	SCHUTTE, Dilanie (V), * 01.12.1980, a1b1c4d6e12f5g4h1i2
	6314	SCHUTTE, Dillon (M), * 12.10.1993, a1b1c4d11e3f13g3h2i3
	1237	SCHUTTE, Dina Johanna (V), * 09.08.1899, a1b1c2d9e11f1g1
	6616	SCHUTTE, Dina Maria Christina (V), * 05.09.1958, a1b1c4d11e11f3g1h4
	5874	SCHUTTE, Dirk DaniŽl (M), * 25.03.1946, a1b1c4d9e8f6g2h3
	1270	SCHUTTE, Dirk Jacobus (M), * 11.09.1923, a1b1c2d9e11f1g10
	5869	SCHUTTE, Dirk Johannes Bruwer (M), * __.06.1885, a1b1c4d9e8f6
	1277	SCHUTTE, Dirkie Aletta (V), * __.__.____, a1b1c2d9e11f1g13
	1273	SCHUTTE, Dirkie Aletta (V), * 02.05.1953, a1b1c2d9e11f1g11h2
	268	SCHUTTE, Dirkie Jacoba (V), * 15.12.1976, a1b1c2d4e2f10g2h2i5j2
	2731	SCHUTTE, Dirkie Johanna (V), * Ī__.__.1897, a1b1c4d3e1f6g8
	3636	SCHUTTE, Divan (M), * 01.08.1989, a1b1c4d3e25f1g1h5i2
	527	SCHUTTE, Divan (M), * 12.07.1993, a1b1c2d4e9f1g10h2i2j2
	3830	SCHUTTE, Dollie (V), * __.__.____, a1b1c4d4e1f13g2
	6144	SCHUTTE, Dolphina Gertruida (V), * __.__.____, a1b1c4d11e3f4g1
	3319	SCHUTTE, Dominique Rochelle (V), * 21.01.1992, a1b1c4d3e15f12g1h6i1j1
	1510	SCHUTTE, Donald Bryan (M), * 15.10.1959, a1b1c2d10e8f1g1h3i2
	573	SCHUTTE, Donavan (M), * 25.11.1985, a1b1c2d4e9f4g9h2i2j2
	1493	SCHUTTE, Doretha (V), * 01.01.1955, a1b1c2d10e7f12g2h3
	1265	SCHUTTE, Dorothea Antoinetta (V), * 07.09.1959, a1b1c2d9e11f1g5h4
	1702	SCHUTTE, Dorothea Elizabeth (V), * 19.02.1910, a1b1c2d11e1f3g6
	680	SCHUTTE, Dorothea Elizabeth (V), * 24.04.1931, a1b1c2d8e3f5g2h1
	3662	SCHUTTE, Dorothea Maria (V), * 30.06.1955, a1b1c4d3e25f1g6h3
	3632	SCHUTTE, Dorothea Maria (V), * 21.04.1957, a1b1c4d3e25f1g1h3
	7080	SCHUTTE, Dorothea Maria (V), * 26.07.1964, ?b1c1d1
	6990	SCHUTTE, Dorothea Maria Magdalena (V), * 07.07.1963, ?b1c2
	4209	SCHUTTE, Dorothea Regina (V), * 01.07.1939, a1b1c4d6e2f6g4h4i2
	4203	SCHUTTE, Dorothea Susanna (V), * 04.03.1939, a1b1c4d6e2f6g4h3i1
	3204	SCHUTTE, Dorothea Wilhelmina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f5g1h1
	4181	SCHUTTE, Dorothy Regina (V), * 22.01.1944, a1b1c4d6e2f6g2h5i2
	5032	SCHUTTE, Dorsce Dorothea (V), * 14.10.1983, a1b1c4d6e3f10g5h4i1j3
	2728	SCHUTTE, Douglas (M), * 31.08.1978, a1b1c4d3e1f6g7h4i3j1
	6199	SCHUTTE, Duan (M), * 05.04.1989, a1b1c4d11e3f5g3h5i1j1
	3869	SCHUTTE, Dudley Cornelius Albert (M), * 12.10.1926, a1b1c4d4e3f2g1h3i1
	7112	SCHUTTE, Dudley Ivan (M), * 17.11.1946, ?b1c1
	2587	SCHUTTE, Duidlief Christiaan (M), * 28.05.1930, a1b1c4d3e1f3g1h8i2
	1251	SCHUTTE, Duncan (M), * 02.02.1995, a1b1c2d9e11f1g3h2i2j2
	6200	SCHUTTE, Dunť (V), * 15.08.1994, a1b1c4d11e3f5g3h5i1j2
	7035	SCHUTTE, Dyllan (M), * 07.11.1996, ?b1c11d1e5f4g2h1
	1462	SCHUTTE, Dťmond (M), * 22.12.1981, a1b1c2d10e7f11g5h2i1
	2273	SCHUTTE, Eben (M), * 23.11.1932, a1b1c2d12e1f3g6h6
	897	SCHUTTE, Eben (M), * 30.05.1995, a1b1c2d8e9f2g4h3i3
	1601	SCHUTTE, Eben Louw (M), * 17.10.1975, a1b1c2d11e1f1g1h2i2j3
	2515	SCHUTTE, Ebrechta Aletta (V), * 25.01.1893, a1b1c4d3e1f1g1h2
	1412	SCHUTTE, Edelweiss Edna (V), * 05.02.1955, a1b1c2d10e7f5g7h5
	6403	SCHUTTE, Edith Magdalena (V), * 18.08.1946, a1b1c4d11e5f7g4h1
	3245	SCHUTTE, Edith Maria (V), * 30.01.1936, a1b1c4d3e15f5g1h2
	2213	SCHUTTE, Edna (V), * 06.10.1922, a1b1c2d12e1f3g2h3
	974	SCHUTTE, Edna May (V), * 06.05.1912, a1b1c2d8e9f17g1
	5361	SCHUTTE, Eduan Francois (M), * 20.07.1996, a1b1c4d6e12f5g4h6i1
	266	SCHUTTE, Eduard Jacobus Gerhard (M), * 08.05.1951, a1b1c2d4e2f10g2h2i5
	6142	SCHUTTE, Eduard Philippus van Eeden (M), * 08.10.1929, a1b1c4d11e3f3g12
	826	SCHUTTE, Edward (M), * 20.05.1912, a1b1c2d8e6f15g1
	990	SCHUTTE, Edward (M), * 04.09.1945, a1b1c2d8e9f17g3h1
	832	SCHUTTE, Edward (M), * 12.04.1994, a1b1c2d8e6f15g1h3i1
	831	SCHUTTE, Edward Clyde (M), * 27.03.1959, a1b1c2d8e6f15g1h3
	829	SCHUTTE, Edward Conrad (M), * 11.05.1977, a1b1c2d8e6f15g1h1i2
	5780	SCHUTTE, Eghard (M), * 30.10.1950, a1b1c4d9e6f2g6h3
	873	SCHUTTE, Eghardt (M), * 10.10.1985, a1b1c2d8e6f17g1h3i2
	1749	SCHUTTE, Eghardt Rupert (M), * 14.04.1961, a1b1c2d11e1f4g9h7
	1751	SCHUTTE, Eghardt Rupert (M), * 29.07.1992, a1b1c2d11e1f4g9h7i2
	2664	SCHUTTE, Egnanshia Annamarie (V), * 11.10.1946, a1b1c4d3e1f3g10h1i3
	3210	SCHUTTE, Eileen (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f5g1h7
	3422	SCHUTTE, Eileen (V), * 01.09.1977, a1b1c4d3e18f7g2h2i1
	5137	SCHUTTE, Eileen (V), * 23.06.1986, a1b1c4d6e3f12g2h2i1j3
	5993	SCHUTTE, Elaine (V), * 10.09.1950, a1b1c4d9e15f3g4
	2641	SCHUTTE, Elaine (V), * 03.10.1957, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j2
	5222	SCHUTTE, Elaine (V), * 05.12.1975, a1b1c4d6e5f1g4h1i3j2
	5276	SCHUTTE, Elana (V), * 20.09.1974, a1b1c4d6e5f3g1h3i3j2
	5020	SCHUTTE, Elana (V), * 01.12.1987, a1b1c4d6e3f10g5h3i1j1
	1804	SCHUTTE, Elana May (V), * 28.10.1998, a1b1c2d11e1f5g9h2i1j2
	449	SCHUTTE, Elani (V), * 27.06.1990, a1b1c2d4e8f7g13h2i2
	6356	SCHUTTE, Elben (M), * 24.03.1984, a1b1c4d11e5f3g3h3i3
	711	SCHUTTE, Elda (V), * 15.10.1956, a1b1c2d8e3f5g8h6
	3685	SCHUTTE, Elfrida Precilla (V), * __.08.1900, a1b1c4d3e25f10
	6473	SCHUTTE, Elgene (V), * 27.03.1986, a1b1c4d11e6f5g2h3i1j1
	3832	SCHUTTE, Elisabet Anna (V), * 17.05.1920, a1b1c4d4e1f13g4
	4370	SCHUTTE, Elisabeth (V), * 29.11.1972, a1b1c4d6e2f8g3h10i1j2
	2221	SCHUTTE, Elisma (V), * 15.11.1981, a1b1c2d12e1f3g2h8i1j1
	4194	SCHUTTE, Elisma (V), * 13.08.1995, a1b1c4d6e2f6g4h1i2j1k2
	2965	SCHUTTE, Eliza Rebekka (V), * 28.01.1918, a1b1c4d3e7f5g2h2
	5154	SCHUTTE, Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f12g6h2i2j1
	5876	SCHUTTE, Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d9e8f6g2h4i1
	6925	SCHUTTE, Elizabeth (V), * __.__.____, ?
	547	SCHUTTE, Elizabeth (V), * Ī__.__.1894, a1b1c2d4e9f4g3
	4769	SCHUTTE, Elizabeth (V), * 24.06.1954, a1b1c4d6e3f2g1h9i2
	6382	SCHUTTE, Elizabeth (V), * 11.01.1970, a1b1c4d11e5f7g1h1i1
	4499	SCHUTTE, Elizabeth (V), * 23.07.1974, a1b1c4d6e2f10g8h1i4
	5170	SCHUTTE, Elizabeth (V), * 24.06.1976, a1b1c4d6e3f12g6h8i4
	3567	SCHUTTE, Elizabeth (V), * 16.09.1978, a1b1c4d3e19f5g6h1i2
	6537	SCHUTTE, Elizabeth Adriana (V), * __.__.____, a1b1c4d11e6f6g1
	1303	SCHUTTE, Elizabeth Aletta Maria (V), * __.__.____, a1b1c2d9e13f6
	3809	SCHUTTE, Elizabeth Anna (V), * 25.08.1878, a1b1c4d4e1f9
	3837	SCHUTTE, Elizabeth Anna (V), * 28.10.1915, a1b1c4d4e1f15g2
	887	SCHUTTE, Elizabeth Bernice (V), * 15.06.1909, a1b1c2d8e9f2g3
	2718	SCHUTTE, Elizabeth Carolina (V), * 26.08.1945, a1b1c4d3e1f6g7h3i1
	3115	SCHUTTE, Elizabeth Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g6
	2853	SCHUTTE, Elizabeth Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e4f6g3h1
	3133	SCHUTTE, Elizabeth Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f9
	3054	SCHUTTE, Elizabeth Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f6g4
	1066	SCHUTTE, Elizabeth Catharina (V), * 07.05.1897, a1b1c2d9e4f3g4
	2821	SCHUTTE, Elizabeth Catharina (V), * 19.01.1924, a1b1c4d3e4f3g8h3
	1080	SCHUTTE, Elizabeth Catherine (V), * 26.12.1922, a1b1c2d9e6f1g2h1
	4912	SCHUTTE, Elizabeth Cathrine Johanna (V), * 08.05.1908, a1b1c4d6e3f5g2h1
	2195	SCHUTTE, Elizabeth Cornelia (V), * 21.07.1888, a1b1c2d11e12f7
	1298	SCHUTTE, Elizabeth Cornelia (V), * 27.07.1889, a1b1c2d9e13f3
	7043	SCHUTTE, Elizabeth Cornelia (V), * 29.11.1949, ?b1c11d1e5f7
	1035	SCHUTTE, Elizabeth Daniella (V), * 21.05.1888, a1b1c2d8e16f6
	3075	SCHUTTE, Elizabeth Gertruida Jacoba (V), * 04.06.1935, a1b1c4d3e7f6g8h1
	5988	SCHUTTE, Elizabeth Helena (V), * 30.03.1940, a1b1c4d9e15f2g2
	3947	SCHUTTE, Elizabeth Helena (V), * 08.12.1951, a1b1c4d4e3f2g8h1i1
	1446	SCHUTTE, Elizabeth Henrietta (V), * 17.05.1937, a1b1c2d10e7f11g2h1
	1097	SCHUTTE, Elizabeth Jacoba (V), * 24.09.1914, a1b1c2d9e6f3g1h1
	1098	SCHUTTE, Elizabeth Jacoba (V), * Ī__.__.1924, a1b1c2d9e6f3g1h2
	6489	SCHUTTE, Elizabeth Jacoba Francina (V), * 09.07.1976, a1b1c4d11e6f5g2h4i3
	1753	SCHUTTE, Elizabeth Jacomina (V), * 28.11.1908, a1b1c2d11e1f4g10
	1255	SCHUTTE, Elizabeth Jacomina Susanna Munnik (V), * 20.09.1937, a1b1c2d9e11f1g4h1
	5966	SCHUTTE, Elizabeth Johanna (V), * 16.02.1910, a1b1c4d9e11f14
	4565	SCHUTTE, Elizabeth Johanna (V), * 08.08.1944, a1b1c4d6e2f13g4h3
	2824	SCHUTTE, Elizabeth Johanna (V), * 10.03.1957, a1b1c4d3e4f3g8h4i2
	5140	SCHUTTE, Elizabeth Johanna (V), * 22.02.1958, a1b1c4d6e3f12g2h2i3
	4668	SCHUTTE, Elizabeth Johanna (V), * 14.12.____, a1b1c4d6e2f16g1h4
	4175	SCHUTTE, Elizabeth Johanna Hendrina (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g2h2
	4869	SCHUTTE, Elizabeth Johanna Hendrina (V), * 18.07.1911, a1b1c4d6e3f2g7h2
	2704	SCHUTTE, Elizabeth Johanna Laudina (V), * 19.07.1925, a1b1c4d3e1f6g5h8
	3861	SCHUTTE, Elizabeth Johanna Maria (V), * 25.09.1830, a1b1c4d4e2
	4326	SCHUTTE, Elizabeth Johanna Maria (V), * 11.04.1939, a1b1c4d6e2f8g3h3i4
	252	SCHUTTE, Elizabeth Josina Jacomina (V), * 06.11.1921, a1b1c2d4e2f10g2h1
	274	SCHUTTE, Elizabeth Josina Jacomina (V), * 24.05.1956, a1b1c2d4e2f10g2h5i3
	4701	SCHUTTE, Elizabeth Laurentia (V), * 10.04.1981, a1b1c4d6e2f16g5h6i2
	3980	SCHUTTE, Elizabeth Leonora (V), * 22.02.1989, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j2k2
	490	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 07.06.1889, a1b1c2d4e9f1g2
	607	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 12.06.1908, a1b1c2d4e9f7g3
	603	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 10.10.1909, a1b1c2d4e9f6g5
	655	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 23.08.1923, a1b1c2d4e9f11g5
	2102	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 09.03.1942, a1b1c2d11e7f2g3h7
	3368	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 14.10.1958, a1b1c4d3e18f2g2h11
	3982	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena (V), * 20.01.1992, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j3k1
	4387	SCHUTTE, Elizabeth Magdalena Jacoba (V), * 14.04.1982, a1b1c4d6e2f8g3h10i6j1
	6932	SCHUTTE, Elizabeth Magrieta (V), * 20.11.1962, ?b1c3
	3857	SCHUTTE, Elizabeth Magrieta (V), * 25.03.1988, a1b1c4d4e1f17g2h1i2
	2734	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha (V), * 21.04.1824, a1b1c4d3e3
	7057	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha (V), * 09.06.1858, ?b4
	6397	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha (V), * 12.04.1950, a1b1c4d11e5f7g1h5
	5701	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha (V), * 15.03.1958, a1b1c4d9e2f9g2h1i2
	1279	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha Cornelia (V), * __.__.____, a1b1c2d9e11f3
	1128	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha Cornelia (V), * __.08.1873, a1b1c2d9e6f4
	1307	SCHUTTE, Elizabeth Margaretha Sophia (V), * 03.07.1859, a1b1c2d9e14
	6400	SCHUTTE, Elizabeth Margrietha (V), * 01.09.1915, a1b1c4d11e5f7g2
	1428	SCHUTTE, Elizabeth Margrietha (V), * 28.07.1947, a1b1c2d10e7f8g5h4
	1233	SCHUTTE, Elizabeth Margritha (V), * 15.03.1850, a1b1c2d9e9
	1658	SCHUTTE, Elizabeth Mari (V), * 19.09.1997, a1b1c2d11e1f1g7h3i2j2
	928	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 01.08.1871, a1b1c2d8e9f5
	606	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 02.01.1906, a1b1c2d4e9f7g2
	22	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 09.09.1906, a1b1c2d4e2f1g1h1
	25	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 23.10.1914, a1b1c2d4e2f1g1h4
	959	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 06.11.1917, a1b1c2d8e9f16g2
	4607	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 09.05.1943, a1b1c4d6e2f15g1h4
	625	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 23.01.1944, a1b1c2d4e9f7g7h3
	163	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 31.12.1960, a1b1c2d4e2f8g2h2i2
	6117	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 05.07.1965, a1b1c4d11e3f3g2h3i2
	866	SCHUTTE, Elizabeth Maria (V), * 15.04.1977, a1b1c2d8e6f17g1h1i2
	5006	SCHUTTE, Elizabeth Maria Catharina (V), * 24.05.1897, a1b1c4d6e3f9g4
	5005	SCHUTTE, Elizabeth Maria Catharina (V), * 26.09.1925, a1b1c4d6e3f9g3h3
	2204	SCHUTTE, Elizabeth Maria Susanna (V), * 28.12.1860, a1b1c2d12e1f1
	6926	SCHUTTE, Elizabeth Maria Susanna (V), * 28.12.1860, ?
	6897	SCHUTTE, Elizabeth Martha (V), * 27.04.1957, ?b1c3d3
	7020	SCHUTTE, Elizabeth Mary Cornelia (V), * 14.03.1910, ?b1c11d1e4
	3222	SCHUTTE, Elizabeth Susanna Cornelia (V), * 05.07.1841, a1b1c4d3e13
	2158	SCHUTTE, Elizabeth Susanna Johanna (V), * 28.02.1951, a1b1c2d11e10f4g8h2
	4802	SCHUTTE, Elizabeth Susanna Maria (V), * 06.03.1905, a1b1c4d6e3f2g2h5
	3928	SCHUTTE, Elizabeth Wilhelmina Catrina (V), * 07.03.1977, a1b1c4d4e3f2g2h4i6j1
	907	SCHUTTE, Elizabeth de Klerk (V), * 11.11.1898, a1b1c2d8e9f4g1
	1371	SCHUTTE, Elizabetha Catharina Johanna (V), * 06.10.1929, a1b1c2d10e4f1g5h2
	4124	SCHUTTE, Elize (V), * 31.01.1970, a1b1c4d6e2f5g11h1i1j2
	6333	SCHUTTE, Elize Antoinette (V), * 29.02.1972, a1b1c4d11e5f3g1h3i1
	3082	SCHUTTE, Elizna (V), * 05.06.1968, a1b1c4d3e7f6g8h3i1
	4348	SCHUTTE, Elizna (V), * 24.02.1993, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j1k2
	2590	SCHUTTE, Elizna (V), * 09.07.1996, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j1k1
	5744	SCHUTTE, Elizť Mariť (V), * 09.12.1980, a1b1c4d9e2f12g3h1i2
	2351	SCHUTTE, Elke (V), * 13.07.1966, a1b1c2d12e1f9g5h1i3
	3289	SCHUTTE, Ella (V), * __.__.____, a1b1c4d3e15f10g3
	548	SCHUTTE, Ella Petronella (V), * Ī__.__.1895, a1b1c2d4e9f4g4
	4825	SCHUTTE, Ella Petronella Gertruida (V), * 31.05.1967, a1b1c4d6e3f2g2h7i5j2
	553	SCHUTTE, Ella Petronella Gertruida Magdalena (V), * 15.08.1932, a1b1c2d4e9f4g7h2
	579	SCHUTTE, Ella Petronella Gertruida Magdalena (V), * 12.11.1948, a1b1c2d4e9f4g9h4
	3121	SCHUTTE, Ellen (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g8h4
	3126	SCHUTTE, Ellen Catharina Maria (V), * __.__.1917, a1b1c4d3e7f7g11
	1865	SCHUTTE, Ellie Johanna (V), * 12.01.1919, a1b1c2d11e4f3g3h1
	2775	SCHUTTE, Ellik Willem (M), * 17.04.1950, a1b1c4d3e4f3g1h9i2
	746	SCHUTTE, Elmar (M), * 17.06.1999, a1b1c2d8e6f10g3h4i2j2
	6506	SCHUTTE, Elmara (V), * 20.11.1972, a1b1c4d11e6f5g3h4i2
	3131	SCHUTTE, Elmari (V), * 30.07.1954, a1b1c4d3e7f7g13h3
	7023	SCHUTTE, Elmari Dorothy (V), * 13.03.1958, ?b1c11d1e5f1g1
	1904	SCHUTTE, Elmarie (V), * __.__.____, a1b1c2d11e4f6g1h2i2
	841	SCHUTTE, Elmarie (V), * 09.11.1951, a1b1c2d8e6f16g2h2
	1879	SCHUTTE, Elmarie (V), * 18.10.1958, a1b1c2d11e4f3g3h5i1
	6310	SCHUTTE, Elmarie (V), * 05.12.1965, a1b1c4d11e3f13g3h1
	4381	SCHUTTE, Elmarie (V), * 03.10.1982, a1b1c4d6e2f8g3h10i4j3
	1695	SCHUTTE, Elmine (V), * 15.06.1967, a1b1c2d11e1f3g1h3i2
	3677	SCHUTTE, Elna (V), * 18.06.1953, a1b1c4d3e25f5g3h2
	2469	SCHUTTE, Elna Irene (V), * 09.08.1955, a1b1c2d12e6f8g1h3
	3161	SCHUTTE, Elna-Louise (V), * 22.07.1963, a1b1c4d3e12f4g4h3i1
	6354	SCHUTTE, Elouise (V), * 29.08.1970, a1b1c4d11e5f3g3h3i1
	4788	SCHUTTE, Elouise (V), * 29.06.1978, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j1k1
	7024	SCHUTTE, Elouise Kathleen (V), * 21.06.1962, ?b1c11d1e5f1g2
	4778	SCHUTTE, Elrie (V), * 29.01.1983, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j1k1
	3789	SCHUTTE, Elrike (V), * 24.02.1977, a1b1c4d4e1f6g1h1i2j1
	5639	SCHUTTE, Elsa (V), * 21.01.1974, a1b1c4d6e19f6g4h2
	557	SCHUTTE, Elsabie Hendrina (V), * 06.07.1963, a1b1c2d4e9f4g7h4i2
	520	SCHUTTE, ElsabŤ Lynette (V), * 14.02.1959, a1b1c2d4e9f1g10h1i1
	1764	SCHUTTE, Elsabť (V), * 13.03.1960, a1b1c2d11e1f5g1h7i1
	1901	SCHUTTE, Elsabť (V), * 28.04.1999, a1b1c2d11e4f6g1h1i4j1
	1488	SCHUTTE, Elsabť Anne (V), * 18.05.1949, a1b1c2d10e7f12g1h2
	5668	SCHUTTE, Elsche (V), * 04.02.1986, a1b1c4d9e2f4g3h1i1j1
	3052	SCHUTTE, Elsebe (V), * 04.08.1975, a1b1c4d3e7f6g3h8i2
	4958	SCHUTTE, Elsenette (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j2k1
	4969	SCHUTTE, Elshonette (V), * 12.05.1989, a1b1c4d6e3f6g2h1i5j1k1
	2802	SCHUTTE, Elsie Catharina (V), * 22.07.1926, a1b1c4d3e4f3g3h6
	2791	SCHUTTE, Elsie Catharina (V), * 23.01.1947, a1b1c4d3e4f3g3h2i3
	5745	SCHUTTE, Elsie Catharina (V), * 01.03.1955, a1b1c4d9e2f12g3h2
	2804	SCHUTTE, Elsie Catharina (V), * 30.06.1961, a1b1c4d3e4f3g3h7i1
	4227	SCHUTTE, Elsie Christina Maria (V), * 10.12.1927, a1b1c4d6e2f6g4h8
	364	SCHUTTE, Elsie Dorothea Susara (V), * 20.10.1928, a1b1c2d4e8f7g1h3
	367	SCHUTTE, Elsie Dorothea Susara Anna (V), * 14.03.1903, a1b1c2d4e8f7g2
	6971	SCHUTTE, Elsie Elizabeth (V), * __.__.____, ?b1
	1981	SCHUTTE, Elsie Elizabeth (V), * Ī__.__.1899, a1b1c2d11e5f2g1
	3493	SCHUTTE, Elsie Elizabeth (V), * 24.12.1940, a1b1c4d3e19f3g3h1
	885	SCHUTTE, Elsie Johanna (V), * 22.07.1904, a1b1c2d8e9f2g1
	1841	SCHUTTE, Elsie Johanna (V), * 06.08.1919, a1b1c2d11e4f3g1h3
	5901	SCHUTTE, Elsie Josina Prinsloo (V), * 19.01.1927, a1b1c4d9e8f11g1
	489	SCHUTTE, Elsie Magdalena (V), * 03.10.1887, a1b1c2d4e9f1g1
	446	SCHUTTE, Elsie Magdalena (V), * 01.09.1954, a1b1c2d4e8f7g13h1
	5986	SCHUTTE, Elsie Magdalena (V), * 27.06.1963, a1b1c4d9e15f2g1h1
	4187	SCHUTTE, Elsie Magdalena Adriana (V), * 19.04.1961, a1b1c4d6e2f6g4h1i1j1
	2715	SCHUTTE, Elsie Magrieta (V), * 25.07.1916, a1b1c4d3e1f6g7h1
	3364	SCHUTTE, Elsie Magrietha (V), * 26.10.1982, a1b1c4d3e18f2g2h9i3
	3346	SCHUTTE, Elsie Margrieta (V), * 21.08.1962, a1b1c4d3e18f2g2h2i6
	6927	SCHUTTE, Elsie Maria (V), * 14.06.1854, ?
	6952	SCHUTTE, Elsie Maria (V), * 23.04.1959, ?b4
	750	SCHUTTE, Elsie Petronella Marie (V), * 17.12.1947, a1b1c2d8e6f10g3h6
	4636	SCHUTTE, Elsie Philippina (V), * 13.05.1946, a1b1c4d6e2f15g9h1
	1155	SCHUTTE, Elsje Carolina (V), * 01.11.1960, a1b1c2d9e6f7g1h3i1
	6840	SCHUTTE, Elsje Dorothea Wilhelmina (V), * 13.04.1892, ?b2
	6260	SCHUTTE, Elsje Elizabeth (V), * 10.11.1952, a1b1c4d11e3f7g5h2
	1818	SCHUTTE, Elsje Johanna (V), * 21.10.1863, a1b1c2d11e4f1
	83	SCHUTTE, Elsje Magdalena Adriana (V), * 22.02.1949, a1b1c2d4e2f1g16h2
	7056	SCHUTTE, Elsje Maria (V), * 14.06.1854, ?b3
	2832	SCHUTTE, Elsje Maria Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c4d3e4f3g8h5
	2807	SCHUTTE, Elsje Maria Magdalena (V), * 12.10.1889, a1b1c4d3e4f3g6
	2834	SCHUTTE, Elsje Maria Magdalena (V), * Ī__.__.1897, a1b1c4d3e4f3g9
	2756	SCHUTTE, Elsje Maria Magdalena (V), * 22.06.1911, a1b1c4d3e4f3g1h4
	2810	SCHUTTE, Elsje Maria Magdalena (V), * 19.06.1916, a1b1c4d3e4f3g7h2
	2801	SCHUTTE, Elsje Maria Magdalena (V), * 04.08.1922, a1b1c4d3e4f3g3h5
	668	SCHUTTE, Elsje Maria Mathilda (V), * 25.02.1890, a1b1c2d8e3f4g1
	3077	SCHUTTE, Elsje Petro (V), * 21.05.1963, a1b1c4d3e7f6g8h2i1
	6042	SCHUTTE, Elsje Petronella Margaretha (V), * 15.09.1910, a1b1c4d9e18f3
	6137	SCHUTTE, Elzette (V), * 12.11.1977, a1b1c4d11e3f3g8h2i2
	4857	SCHUTTE, Elzie Isabella (V), * 11.11.1960, a1b1c4d6e3f2g5h7i3
	4856	SCHUTTE, Elzie Isabella (V), * 22.06.1985, a1b1c4d6e3f2g5h7i2j2
	2455	SCHUTTE, Emil Christiaan (M), * 21.12.1971, a1b1c2d12e6f7g1h1i1
	994	SCHUTTE, Emile Pierre (M), * 18.02.1974, a1b1c2d8e9f17g3h2i1
	898	SCHUTTE, Emille (M), * 16.03.1964, a1b1c2d8e9f2g4h4
	7082	SCHUTTE, Emily (V), * 26.07.1966, ?b1c1d3
	2963	SCHUTTE, Emily Fincham (V), * 07.05.1959, a1b1c4d3e7f5g2h1i9
	5156	SCHUTTE, Emily Johanna Elizabeth (V), * Ī__.__.1982, a1b1c4d6e3f12g6h2i2j3
	2200	SCHUTTE, Emma Dempsey (V), * 13.12.1899, a1b1c2d11e12f12
	1033	SCHUTTE, Emma Johanna (V), * 28.09.1882, a1b1c2d8e16f4
	5446	SCHUTTE, Emmarentia Dorathea (V), * 02.10.1966, a1b1c4d6e14f16g3h1
	6611	SCHUTTE, Emmerencia Frederika (V), * 21.02.1985, a1b1c4d11e11f3g1h2i2
	3842	SCHUTTE, Emmerentia (V), * 30.05.1956, a1b1c4d4e1f15g3h2
	1973	SCHUTTE, Emmerentia Adriana (V), * 13.03.1957, a1b1c2d11e5f1g7h5
	3280	SCHUTTE, Emmerentia Deidre (V), * 05.06.1969, a1b1c4d3e15f5g4h2
	3519	SCHUTTE, Emmerentia Helena (V), * 27.03.1908, a1b1c4d3e19f4g1
	3540	SCHUTTE, Emmerentia Helena (V), * 18.07.1910, a1b1c4d3e19f5g1
	3575	SCHUTTE, Emmerentia Helena (V), * 30.06.1959, a1b1c4d3e19f5g6h4
	1358	SCHUTTE, Engela (V), * 20.01.1956, a1b1c2d10e4f1g5h1i1
	6565	SCHUTTE, Engela (V), * 03.10.1958, a1b1c4d11e6f9g2h3
	5048	SCHUTTE, Engela Fransina (V), * 13.05.1962, a1b1c4d6e3f10g7h2i2
	3434	SCHUTTE, Engela Gertruida (V), * 22.06.1921, a1b1c4d3e18f7g3
	674	SCHUTTE, Engela Helena (V), * 28.12.1895, a1b1c2d8e3f4g5
	2414	SCHUTTE, Engela Helena (V), * 09.12.1907, a1b1c2d12e6f2g1
	3177	SCHUTTE, Engela Helena Catharina (V), * 17.04.1914, a1b1c4d3e12f4g7
	1774	SCHUTTE, Engela Hendrika (V), * 23.09.1900, a1b1c2d11e1f5g4
	1758	SCHUTTE, Engela Hendrika, * 29.11.1919, a1b1c2d11e1f5g1h2
	1762	SCHUTTE, Engela Hendrika (V), * 11.09.1927, a1b1c2d11e1f5g1h6
	1786	SCHUTTE, Engela Hendrika (V), * __.__.1940, a1b1c2d11e1f5g7h2
	4692	SCHUTTE, Engela Jacoba (V), * 25.06.1944, a1b1c4d6e2f16g5h3
	1162	SCHUTTE, Engela Jacoba Levina (V), * 03.08.1943, a1b1c2d9e6f7g1h5
	2545	SCHUTTE, Engela Maria (V), * 24.07.1930, a1b1c4d3e1f2g6h5
	2529	SCHUTTE, Engela Maria (V), * 24.07.1930, a1b1c4d3e1f2g6h2i1
	2527	SCHUTTE, Engela Maria Susanna Magdalena (V), * __.01.1904, a1b1c4d3e1f2g6h1
	1811	SCHUTTE, Engeliena Hendrieka (V), * 23.05.1914, a1b1c2d11e1f5g10
	1586	SCHUTTE, Engnatius Christiaan (M), * 12.10.1812, a1b1c2d11
	1817	SCHUTTE, Engnatius Christiaan (M), * 26.06.1839, a1b1c2d11e4
	1588	SCHUTTE, Engnatius Christiaan (M), * 20.08.1861, a1b1c2d11e1f1
	1639	SCHUTTE, Engnatius Christiaan (M), * 04.06.1930, a1b1c2d11e1f1g6h4
	2082	SCHUTTE, Engnatius Christiaan Petrus Benjamin (M), * 30.10.1870, a1b1c2d11e7f2
	1803	SCHUTTE, Enjadine (V), * 28.09.1992, a1b1c2d11e1f5g9h2i1j1
	1252	SCHUTTE, Enrico Juan (M), * 10.02.1979, a1b1c2d9e11f1g3h2i3
	1874	SCHUTTE, Eon (M), * 22.02.1999, a1b1c2d11e4f3g3h4i2j2
	4674	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 02.07.1913, a1b1c4d6e2f16g5
	4705	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 31.01.1958, a1b1c4d6e2f16g5h9
	4678	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 20.11.1963, a1b1c4d6e2f16g5h1i3
	4685	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 17.10.1967, a1b1c4d6e2f16g5h2i1
	4700	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 21.03.1979, a1b1c4d6e2f16g5h6i1
	4706	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 31.07.1981, a1b1c4d6e2f16g5h9i1
	4695	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 02.12.1983, a1b1c4d6e2f16g5h5i1
	4712	SCHUTTE, Erasmus Albertus (M), * 04.02.1984, a1b1c4d6e2f16g5h10i1
	6934	SCHUTTE, Erasmus Petrus (M), * 25.10.1969, ?b1c5
	2005	SCHUTTE, Eric Philip (M), * 17.05.1967, a1b1c2d11e5f4g1h9i1
	2171	SCHUTTE, Erika (V), * 01.01.1963, a1b1c2d11e10f6g2h4
	4639	SCHUTTE, Erika (V), * 06.01.1983, a1b1c4d6e2f15g9h2i2
	5021	SCHUTTE, Erika (V), * 03.08.1988, a1b1c4d6e3f10g5h3i1j2
	4437	SCHUTTE, Erika Stephina (V), * 10.03.1982, a1b1c4d6e2f8g9h6i1j4
	855	SCHUTTE, Erina Francina (V), * 08.08.1957, a1b1c2d8e6f16g6h1
	3670	SCHUTTE, Erna (V), * 22.01.1949, a1b1c4d3e25f5g2h1
	5342	SCHUTTE, Erna Lizette (V), * 05.08.1964, a1b1c4d6e12f5g3h4
	1746	SCHUTTE, Ernest (M), * 20.12.1959, a1b1c2d11e1f4g9h6
	1404	SCHUTTE, Ernest (M), * 04.05.1971, a1b1c2d10e7f5g7h2i2
	6496	SCHUTTE, Ernest (M), * 22.09.1986, a1b1c4d11e6f5g2h9i1
	3590	SCHUTTE, Ernest Christian (M), * 08.09.1934, a1b1c4d3e20f5g3
	3592	SCHUTTE, Ernest Christian (M), * 28.11.1992, a1b1c4d3e20f5g3h1i1
	2465	SCHUTTE, Ernest Theodore (M), * 18.10.1941, a1b1c2d12e6f8g1h1
	3118	SCHUTTE, Ernst (M), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g8h1
	3124	SCHUTTE, Ernst (V), * Ī__.__.1912, a1b1c4d3e7f7g9
	1707	SCHUTTE, Ernst (M), * 12.01.1948, a1b1c2d11e1f3g9h2
	2216	SCHUTTE, Ernst (M), * 16.10.1968, a1b1c2d12e1f3g2h5i1
	2456	SCHUTTE, Ernst (M), * 19.05.1973, a1b1c2d12e6f7g1h1i2
	7096	SCHUTTE, Ernst Gregorius (M), * __.__.____, ?b1
	5583	SCHUTTE, Ernst Jacobus Gustaph (M), * 11.07.1909, a1b1c4d6e15f4g1
	3710	SCHUTTE, Ernst Joshua (M), * 15.09.2000, a1b1c4d3e26f7g3h1i3
	1100	SCHUTTE, Ernst Lodewicus (M), * 04.12.1895, a1b1c2d9e6f3g2
	2463	SCHUTTE, Ernst Theodorus (M), * 03.07.1885, a1b1c2d12e6f8
	5002	SCHUTTE, Ernť (V), * 10.06.1983, a1b1c4d6e3f9g3h1i1j5
	2942	SCHUTTE, Ernť Eileen (V), * 23.12.1982, a1b1c4d3e7f5g1h4i1j1
	3044	SCHUTTE, Esmeralda (V), * 30.05.1930, a1b1c4d3e7f6g3h6
	5547	SCHUTTE, Esnia (V), * 13.09.1978, a1b1c4d6e15f3g6h5i4
	5072	SCHUTTE, Estelle (V), * 14.04.1956, a1b1c4d6e3f11g3h1i1
	3845	SCHUTTE, Estelle (V), * 25.02.1957, a1b1c4d4e1f15g5h1
	2260	SCHUTTE, Estelle (V), * 17.11.1967, a1b1c2d12e1f3g6h3i1
	934	SCHUTTE, Estelle (V), * 02.12.1968, a1b1c2d8e9f7g1h2i1
	971	SCHUTTE, Estelle (V), * 16.07.1969, a1b1c2d8e9f16g4h4
	6470	SCHUTTE, Estelle (V), * 13.12.1969, a1b1c4d11e6f5g2h2i3
	1993	SCHUTTE, Estelle (V), * 04.04.1984, a1b1c2d11e5f4g1h5i1j2
	1324	SCHUTTE, Estelle Lucia (V), * __.__.____, a1b1c2d9e25f2g1
	5737	SCHUTTE, Estelle Magdalena (V), * 11.11.1958, a1b1c4d9e2f12g1h2
	3736	SCHUTTE, Ester Francina Jacoba (V), * 02.11.1937, a1b1c4d3e27f6g1
	5363	SCHUTTE, Ester Maud (V), * 23.09.1931, a1b1c4d6e12f5g5
	123	SCHUTTE, Esthbert (M), * 17.05.1945, a1b1c2d4e2f7g8h2
	1214	SCHUTTE, Esther (V), * __.__.____, a1b1c2d9e6f10g4
	2585	SCHUTTE, Esther Elizabeth (V), * 05.01.1963, a1b1c4d3e1f3g1h8i1j2
	2593	SCHUTTE, Esther Elizabeth (V), * 27.09.1968, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j3
	1659	SCHUTTE, Esther Margaretha (V), * 10.02.1968, a1b1c2d11e1f1g7h3i3
	954	SCHUTTE, Esther Selina (V), * 15.12.1882, a1b1c2d8e9f13
	5439	SCHUTTE, Esti (V), * 29.01.1982, a1b1c4d6e14f14g3h2
	5373	SCHUTTE, Ethel Margaret (V), * 23.10.1957, a1b1c4d6e12f9g1h2
	5375	SCHUTTE, Ethel Margrite (V), * 29.04.1938, a1b1c4d6e12f9g3
	6624	SCHUTTE, Ethel Susannah Louisa Talbolt (V), * 03.02.1882, a2b1c2d1e1
	1249	SCHUTTE, Ethene Carlo (M), * 23.05.1968, a1b1c2d9e11f1g3h2i2
	575	SCHUTTE, Etienne (M), * 18.12.1965, a1b1c2d4e9f4g9h2i4
	3605	SCHUTTE, Etienne Max (M), * 16.05.1953, a1b1c4d3e20f6g1h2
	3586	SCHUTTE, Etresia (V), * 20.05.1956, a1b1c4d3e20f5g2h2
	4593	SCHUTTE, Ettiene Hannes (M), * 23.02.1991, a1b1c4d6e2f15g1h1i4j1
	5709	SCHUTTE, Ettienne (M), * 16.09.1994, a1b1c4d9e2f9g2h1i4j1
	5826	SCHUTTE, Eudora (V), * 21.08.1950, a1b1c4d9e6f10g5h2
	2270	SCHUTTE, Eugene (M), * 20.08.1960, a1b1c2d12e1f3g6h5i1
	474	SCHUTTE, Eugene (M), * 16.06.1961, a1b1c2d4e8f7g16h4
	4131	SCHUTTE, Eugene (M), * 01.10.1970, a1b1c4d6e2f5g11h1i3j1
	6343	SCHUTTE, Eugene (M), * 13.06.1999, a1b1c4d11e5f3g2h2i2j2
	4476	SCHUTTE, Eugene Adriaan (M), * 03.07.1965, a1b1c4d6e2f10g7h3i3
	6472	SCHUTTE, Eugene Ernest (M), * 06.12.1960, a1b1c4d11e6f5g2h3i1
	1248	SCHUTTE, Eugene Francois (M), * 08.03.1967, a1b1c2d9e11f1g3h2i1
	3040	SCHUTTE, Eugene Jaques (M), * 15.03.1975, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j2
	7059	SCHUTTE, Eugene du Randt (M), * 30.03.1968, ?b1
	1018	SCHUTTE, Eulalia Dorothea (V), * __.__.____, a1b1c2d8e15f2g1
	823	SCHUTTE, Eunice (V), * __.__.____, a1b1c2d8e6f14g5
	6872	SCHUTTE, Eunice Geneve (V), * 01.__.1995, ?b7c1d1
	6158	SCHUTTE, Eva Catharine (V), * 01.07.1946, a1b1c4d11e3f4g5h4
	3499	SCHUTTE, Evan (M), * 19.12.1959, a1b1c4d3e19f3g3h3
	3607	SCHUTTE, Evan Cal (M), * 10.12.1987, a1b1c4d3e20f6g1h3i1
	2615	SCHUTTE, Evarni (V), * 15.07.1963, a1b1c4d3e1f3g2h2i1j2
	6852	SCHUTTE, Evert (M), * __.__.____, ?b1
	6855	SCHUTTE, Evert (M), * __.__.____, ?b1c3
	4137	SCHUTTE, Evert (M), * 10.05.1988, a1b1c4d6e2f5g11h1i5j2
	2304	SCHUTTE, Evert Gerhard Johannes De Graaff (M), * 23.08.1951, a1b1c2d12e1f3g8h3
	1613	SCHUTTE, Ezna (V), * 22.02.1976, a1b1c2d11e1f1g1h3i4j2