Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met K, L en M

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	6112	SCHUTTE, Karel Heinrich (M), * 12.07.1972, a1b1c4d11e3f3g2h2i5
	3022	SCHUTTE, Karel Jacobus (M), * 06.02.1925, a1b1c4d3e7f6g3h3
	3032	SCHUTTE, Karel Jacobus (M), * 02.10.1949, a1b1c4d3e7f6g3h3i2
	3024	SCHUTTE, Karel Jacobus (M), * 14.02.1968, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j1
	3033	SCHUTTE, Karel Jacobus (M), * 23.06.1975, a1b1c4d3e7f6g3h3i2j1
	47	SCHUTTE, Karel Johannes (M), * 12.04.1900, a1b1c2d4e2f1g13
	63	SCHUTTE, Karel Johannes (M), * 21.10.1946, a1b1c2d4e2f1g13h6
	285	SCHUTTE, Karel Johannes (M), * 06.05.1950, a1b1c2d4e2f10g4h2i2
	6109	SCHUTTE, Karel Johannes (M), * __.11.1967, a1b1c4d11e3f3g2h2i2
	3198	SCHUTTE, Karel Petrus (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h4i1
	299	SCHUTTE, Karel Vehahn (M), * 13.06.1963, a1b1c2d4e2f10g4h6i1
	2653	SCHUTTE, Karen (V), * 10.07.1966, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j3
	6177	SCHUTTE, Karen (V), * 30.12.1970, a1b1c4d11e3f5g3h2i3
	4998	SCHUTTE, Karen (V), * 05.01.1971, a1b1c4d6e3f9g3h1i1j1
	5514	SCHUTTE, Karen (V), * 18.06.1971, a1b1c4d6e15f2g11h6
	1612	SCHUTTE, Karen (V), * 14.07.1973, a1b1c2d11e1f1g1h3i4j1
	2724	SCHUTTE, Karen (V), * 28.07.1977, a1b1c4d3e1f6g7h4i1j3
	5803	SCHUTTE, Karen (V), * 18.02.1979, a1b1c4d9e6f4g3h1i1
	198	SCHUTTE, Karen Lee (V), * 25.08.1963, a1b1c2d4e2f8g5h5i1
	5136	SCHUTTE, Karien (V), * 28.02.1983, a1b1c4d6e3f12g2h2i1j2
	3640	SCHUTTE, Karin (V), * __.__.____, a1b1c4d3e25f1g3h2
	2614	SCHUTTE, Karin (V), * 10.12.1956, a1b1c4d3e1f3g2h2i1j1
	5945	SCHUTTE, Karin (V), * 29.05.1959, a1b1c4d9e11f9g3h1
	2489	SCHUTTE, Karin (V), * 01.11.1972, a1b1c2d12e10f3g3h2i2
	4148	SCHUTTE, Karin (V), * 22.07.1981, a1b1c4d6e2f5g11h4i1j3
	1835	SCHUTTE, Karin (V), * 12.11.1985, a1b1c2d11e4f3g1h1i2j2
	5542	SCHUTTE, Karin (V), * 23.05.1989, a1b1c4d6e15f3g6h4i2
	3324	SCHUTTE, Karin Catharina (V), * 01.07.1961, a1b1c4d3e15f12g2h2
	643	SCHUTTE, Karin Louise (V), * 02.06.1962, a1b1c2d4e9f11g3h1i1
	3260	SCHUTTE, Karl Frederick (M), * 22.05.1964, a1b1c4d3e15f5g2h2i2
	7053	SCHUTTE, Karl Heinrich (M), * __.__.1808, ?
	2004	SCHUTTE, Karl Philip (M), * 05.04.1941, a1b1c2d11e5f4g1h9
	7131	SCHUTTE, Karl Philip (M), * 04.07.1970, ?b1
	5548	SCHUTTE, Karl Renier (M), * 07.04.1988, a1b1c4d6e15f3g6h5i5
	5911	SCHUTTE, Karla (V), * 13.06.2002, a1b1c4d9e8f11g4h3i1
	1148	SCHUTTE, Karla Rebekka (V), * 19.10.2002, a1b1c2d9e6f7g1h2i1j3
	5601	SCHUTTE, Karli (V), * 31.10.1996, a1b1c4d6e15f4g6h3i1
	300	SCHUTTE, Karlynne (V), * 17.05.1970, a1b1c2d4e2f10g4h6i2
	845	SCHUTTE, Karmi (V), * 16.08.1985, a1b1c2d8e6f16g3h2i1
	843	SCHUTTE, Katharina (V), * 18.11.1952, a1b1c2d8e6f16g3h1
	3241	SCHUTTE, Katherine Anne (V), * 21.05.1957, a1b1c4d3e15f5g1h1i1
	1301	SCHUTTE, Kathleen (V), * 30.01.1924, a1b1c2d9e13f5g1
	2875	SCHUTTE, Kathleen (V), * 27.04.1945, a1b1c4d3e4f6g5h5
	187	SCHUTTE, Kaylee (V), * 20.03.1999, a1b1c2d4e2f8g5h4i1j2
	221	SCHUTTE, Kelsey (V), * 01.05.1997, a1b1c2d4e2f8g13h2i1j2
	2101	SCHUTTE, Kendall (M), * 28.06.1966, a1b1c2d11e7f2g3h6i2
	2894	SCHUTTE, Kenneth (M), * 04.03.1976, a1b1c4d3e4f7g2h3i1j1
	3603	SCHUTTE, Kerryn Justine (V), * 20.04.1988, a1b1c4d3e20f6g1h1i1
	6335	SCHUTTE, Kevin (M), * 20.02.1976, a1b1c4d11e5f3g1h3i3
	4686	SCHUTTE, Kevin (M), * 30.04.1992, a1b1c4d6e2f16g5h2i1j1
	3871	SCHUTTE, Kevin Brian (M), * 19.08.1957, a1b1c4d4e3f2g1h3i1j2
	1712	SCHUTTE, Kevin Leon (M), * 29.11.1977, a1b1c2d11e1f3g9h3i1
	426	SCHUTTE, Kimira (V), * 01.04.1988, a1b1c2d4e8f7g8h4i1
	5673	SCHUTTE, Kirsten Danelle (V), * 21.04.1993, a1b1c4d9e2f4g3h1i3j1
	4441	SCHUTTE, Kobus (M), * 20.01.1990, a1b1c4d6e2f8g9h6i4j1
	3469	SCHUTTE, Kobus Ernst (M), * 31.01.1990, a1b1c4d3e19f1g6h1i2j2
	440	SCHUTTE, Konrad (M), * 14.11.1950, a1b1c2d4e8f7g11h3
	528	SCHUTTE, Konradt, * 27.06.1999, a1b1c2d4e9f1g10h2i2j3
	186	SCHUTTE, Kristen (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g5h4i1j1
	1083	SCHUTTE, Kristi Lee (V), * 05.05.1992, a1b1c2d9e6f1g2h2i1j1
	206	SCHUTTE, Kristoffel (M), * 10.11.1899, a1b1c2d4e2f8g7
	1200	SCHUTTE, Kruger Engela (M), * 08.10.1944, a1b1c2d9e6f7g3h5
	1206	SCHUTTE, Kruger Engela (M), * 28.02.1970, a1b1c2d9e6f7g3h5i4
	1967	SCHUTTE, Kyla (V), * 23.04.2002, a1b1c2d11e5f1g7h3i2j2
	192	SCHUTTE, Kyle (V), * 27.11.1989, a1b1c2d4e2f8g5h4i2j3
	2650	SCHUTTE, Kyle Christin (M), * 12.06.1990, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j1k1
	442	SCHUTTE, Kyle Reece (V), * 12.08.1992, a1b1c2d4e8f7g11h3i2
	2581	SCHUTTE, Lacia Christina (V), * 12.11.1902, a1b1c4d3e1f3g1h7
	2603	SCHUTTE, Lacia Christina (V), * 20.01.1948, a1b1c4d3e1f3g1h9i3
	2579	SCHUTTE, Lacia Christina Francina (V), * 26.10.1933, a1b1c4d3e1f3g1h6i3
	3268	SCHUTTE, Lajune Sandra (V), * 24.03.1958, a1b1c4d3e15f5g2h5
	6957	SCHUTTE, Lambert George (M), * 02.09.1967, ?b1
	6418	SCHUTTE, Lambertus Gerhardus (M), * 04.10.1971, a1b1c4d11e5f7g5h1i2
	6420	SCHUTTE, Lambertus Gerhardus (M), * 08.02.2001, a1b1c4d11e5f7g5h1i2j2
	4420	SCHUTTE, Lambertus Johannes Gerhardus (M), * 28.09.1955, a1b1c4d6e2f8g9h1i2
	2407	SCHUTTE, Lambertus Petrus (M), * 26.04.1889, a1b1c2d12e4f8
	1805	SCHUTTE, Lana (V), * 30.12.1970, a1b1c2d11e1f5g9h2i2
	289	SCHUTTE, Lana (V), * 11.08.1979, a1b1c2d4e2f10g4h2i2j4
	5807	SCHUTTE, Lana (V), * 02.10.1981, a1b1c4d9e6f4g3h2i1
	4538	SCHUTTE, Lana (V), * 19.05.1987, a1b1c4d6e2f11g9h5i2
	5235	SCHUTTE, Lanese (V), * 03.01.1982, a1b1c4d6e5f1g4h2i4j1
	4478	SCHUTTE, Lara (V), * 02.08.1999, a1b1c4d6e2f10g7h3i3j2
	3041	SCHUTTE, Larika (V), * 31.01.1980, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j3
	6935	SCHUTTE, Lattitia (V), * 27.04.1967, ?b1c6
	623	SCHUTTE, Laura-Michelle (V), * 28.03.1987, a1b1c2d4e9f7g7h1i4
	3262	SCHUTTE, Lauren (V), * 26.10.1998, a1b1c4d3e15f5g2h2i2j2
	741	SCHUTTE, Lauren Blythe (V), * 20.06.1966, a1b1c2d8e6f10g3h3i4
	191	SCHUTTE, Laurie (V), * 20.06.1987, a1b1c2d4e2f8g5h4i2j2
	1731	SCHUTTE, Lavonne Ernstine (V), * __.__.1954, a1b1c2d11e1f4g9h2i1
	5663	SCHUTTE, Lea Jacoba (V), * 03.07.1893, a1b1c4d9e2f4g1
	3348	SCHUTTE, Leana Sophia (V), * 27.03.1988, a1b1c4d3e18f2g2h2i7j1
	4965	SCHUTTE, Leandi (V), * 24.04.1998, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j4k3
	3756	SCHUTTE, Leandri (V), * 21.03.1983, a1b1c4d3e30f5g3h1
	5836	SCHUTTE, Leandré (V), * 23.04.1985, a1b1c4d9e6f10g6h3i2
	2907	SCHUTTE, Leandré (V), * 07.01.2003, a1b1c4d3e4f7g2h4i1j2k2
	1708	SCHUTTE, Leanne (V), * __.__.____, a1b1c2d11e1f3g9h2i1
	1910	SCHUTTE, Leané (V), * 20.07.1990, a1b1c2d11e4f6g1h3i3
	3018	SCHUTTE, Lee (M), * 06.02.1986, a1b1c4d3e7f6g3h1i2j2
	3430	SCHUTTE, Lee-Anne (V), * 23.04.2002, a1b1c4d3e18f7g2h5i4
	995	SCHUTTE, Lee-Anne Amanda (V), * 29.07.1976, a1b1c2d8e9f17g3h2i2
	3876	SCHUTTE, Lee-Anne Joy (V), * 29.06.1961, a1b1c4d4e3f2g1h3i3j1
	1992	SCHUTTE, Lelani (V), * 26.05.1981, a1b1c2d11e5f4g1h5i1j1
	395	SCHUTTE, Lelani (V), * 20.05.1986, a1b1c2d4e8f7g5h1i2j1
	651	SCHUTTE, Lelanie (V), * 04.03.1971, a1b1c2d4e9f11g3h3i2
	2252	SCHUTTE, Lené (V), * 10.04.1985, a1b1c2d12e1f3g6h1i3j1
	1711	SCHUTTE, Leon (M), * 20.07.1950, a1b1c2d11e1f3g9h3
	4994	SCHUTTE, Leon (M), * 27.10.1950, a1b1c4d6e3f9g2h3i2
	3035	SCHUTTE, Leon (M), * 21.09.1952, a1b1c4d3e7f6g3h3i3
	767	SCHUTTE, Leon (M), * 17.06.1960, a1b1c2d8e6f10g5h1i4
	2863	SCHUTTE, Leon (M), * 14.10.1961, a1b1c4d3e4f6g3h3i5
	2268	SCHUTTE, Leon (M), * 12.08.1971, a1b1c2d12e1f3g6h4i4
	1732	SCHUTTE, Leon Ernest (M), * 31.12.1957, a1b1c2d11e1f4g9h2i2
	2988	SCHUTTE, Leon Jaques (M), * 26.04.1968, a1b1c4d3e7f5g2h8i1
	7058	SCHUTTE, Leon Siegfried (M), * 25.06.1948, ?
	6289	SCHUTTE, Leona (V), * 31.12.1927, a1b1c4d11e3f12g1
	7135	SCHUTTE, Leona (V), * 01.08.1969, ?b1c2
	2169	SCHUTTE, Leonara (V), * 22.08.1979, a1b1c2d11e10f6g2h2i2
	1795	SCHUTTE, Leonard (M), * 17.05.1964, a1b1c2d11e1f5g9h1i2
	797	SCHUTTE, Leonard (M), * 01.10.1977, a1b1c2d8e6f10g6h5i3
	3755	SCHUTTE, Leonard Deon (M), * 29.03.1955, a1b1c4d3e30f5g3
	794	SCHUTTE, Leonard Stephanus (M), * 10.12.1949, a1b1c2d8e6f10g6h5
	4723	SCHUTTE, Leonardus (M), * 17.11.1989, a1b1c4d6e2f16g6h2i2
	4721	SCHUTTE, Leonardus Johannes Botha (M), * 21.10.1954, a1b1c4d6e2f16g6h2
	1426	SCHUTTE, Leoni (V), * 18.02.1981, a1b1c2d10e7f8g5h2i3
	2277	SCHUTTE, Leonica (V), * 24.09.1934, a1b1c2d12e1f3g6h7
	3680	SCHUTTE, Leonie (V), * 23.10.1958, a1b1c4d3e25f5g3h5
	6480	SCHUTTE, Leonie (V), * 10.03.1987, a1b1c4d11e6f5g2h3i3j1
	1871	SCHUTTE, Leonie Antoinette (V), * 05.09.1957, a1b1c2d11e4f3g3h4i1
	6464	SCHUTTE, Leonora Debora Carolina (V), * 27.12.1937, a1b1c4d11e6f5g2h1
	2165	SCHUTTE, Leonora Debora Carolina (V), * 13.05.1949, a1b1c2d11e10f6g2h1
	3051	SCHUTTE, Leoné (V), * 24.09.1972, a1b1c4d3e7f6g3h8i1
	2865	SCHUTTE, Leoné (V), * 24.11.1998, a1b1c4d3e4f6g3h3i5j2
	4730	SCHUTTE, Leopoldt-Adam (M), * 02.04.1998, a1b1c4d6e2f16g8h2i1j1
	2006	SCHUTTE, Lesley Nellian (V), * 28.08.1968, a1b1c2d11e5f4g1h9i2
	2896	SCHUTTE, Letitia (V), * 07.12.1978, a1b1c4d3e4f7g2h3i1j3
	2884	SCHUTTE, Letitia Martha (V), * 08.09.1944, a1b1c4d3e4f6g10h1
	4953	SCHUTTE, Lettie (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g2h1i1
	947	SCHUTTE, Lettie (V), * 04.06.1919, a1b1c2d8e9f7g9
	5385	SCHUTTE, Lettie Catherine (V), * 04.06.1963, a1b1c4d6e12f11g2h3
	4141	SCHUTTE, Levina Catharina (V), * 06.03.1950, a1b1c4d6e2f5g11h3i1
	5295	SCHUTTE, Levina Catharina Hendrina (V), * 03.03.1956, a1b1c4d6e5f3g2h2i3
	448	SCHUTTE, Lewies Herman (M), * 26.04.1987, a1b1c2d4e8f7g13h2i1
	450	SCHUTTE, Lewies Hermanus (M), * 22.10.1962, a1b1c2d4e8f7g13h3
	445	SCHUTTE, Lewies Hermanus Petrus Steyn (M), * 12.06.1923, a1b1c2d4e8f7g13
	2084	SCHUTTE, Lewisa (V), * 21.10.1898, a1b1c2d11e7f2g2
	2305	SCHUTTE, Lezanne (V), * 21.07.1978, a1b1c2d12e1f3g8h3i1
	5438	SCHUTTE, Lezanne (V), * 23.08.1980, a1b1c4d6e14f14g3h1
	942	SCHUTTE, Lezelle (V), * 10.04.1968, a1b1c2d8e9f7g6h1i1
	3104	SCHUTTE, Liana (V), * 18.03.1966, a1b1c4d3e7f7g1h4i1
	318	SCHUTTE, Liani (V), * 11.01.1988, a1b1c2d4e2f10g8h4i1j1
	3585	SCHUTTE, Lieb (M), * 11.02.2000, a1b1c4d3e20f5g2h1i1
	3417	SCHUTTE, Liepeus Christiaan (M), * 12.08.1891, a1b1c4d3e18f7
	3437	SCHUTTE, Liepeus Christina (V), * 12.09.1934, a1b1c4d3e18f7g6
	3421	SCHUTTE, Liepeus Stephanus (M), * 12.08.1948, a1b1c4d3e18f7g2h2
	1486	SCHUTTE, Liesel May (V), * 12.05.1977, a1b1c2d10e7f12g1h1i3
	3510	SCHUTTE, Liesl (V), * 07.05.1984, a1b1c4d3e19f3g9h2i1
	5337	SCHUTTE, Lieze (V), * 16.03.1990, a1b1c4d6e12f5g3h2i2
	371	SCHUTTE, Lieze (V), * 20.05.2002, a1b1c2d4e8f7g3h1i1j1
	69	SCHUTTE, Liezel (V), * 21.04.1969, a1b1c2d4e2f1g14h1i1
	914	SCHUTTE, Liezel (V), * 11.11.1969, a1b1c2d8e9f4g4h3i1
	5782	SCHUTTE, Liezel (V), * 26.02.1974, a1b1c4d9e6f2g6h3i2
	2033	SCHUTTE, Liezel (V), * 26.04.1985, a1b1c2d11e5f7g9h1i2
	904	SCHUTTE, Ligstraal (V), * 16.10.1931, a1b1c2d8e9f2g8
	2386	SCHUTTE, Lilian (V), * __.__.____, a1b1c2d12e4f3g2
	6850	SCHUTTE, Lilian Jane (V), * __.09.1907
	2418	SCHUTTE, Lillian (V), * 10.10.1902, a1b1c2d12e6f3g2
	6579	SCHUTTE, Lillian (V), * 21.12.1965, a1b1c4d11e7f7g1h2
	961	SCHUTTE, Lillian Annie (V), * 26.12.1944, a1b1c2d8e9f16g3h1
	3688	SCHUTTE, Lily (V), * __.__.____, a1b1c4d3e25f13
	513	SCHUTTE, Linda (V), * 09.04.1955, a1b1c2d4e9f1g5h3i1
	712	SCHUTTE, Linda (V), * 27.03.1963, a1b1c2d8e3f5g8h7
	3885	SCHUTTE, Linda (V), * 08.06.1964, a1b1c4d4e3f2g1h6i2j2
	2485	SCHUTTE, Linda (V), * 17.01.1971, a1b1c2d12e10f3g3h1i2
	567	SCHUTTE, Linda Christina (V), * 25.09.1962, a1b1c2d4e9f4g9h1i2
	2264	SCHUTTE, Linda Louise (V), * 12.04.1958, a1b1c2d12e1f3g6h4i2
	2286	SCHUTTE, Linda Mariana (V), * 26.08.1960, a1b1c2d12e1f3g7h2i3
	458	SCHUTTE, Lindie (V), * __.__.____, a1b1c2d4e8f7g14h2i3
	7027	SCHUTTE, Lindie (V), * 09.05.1995, ?b1c11d1e5f1g3h2
	1485	SCHUTTE, Lindie Amelia (V), * 30.04.1974, a1b1c2d10e7f12g1h1i2
	486	SCHUTTE, Linton Stephean (M), * 28.01.1968, a1b1c2d4e8f10g1h2i1
	4652	SCHUTTE, Lionie Marie (V), * 21.12.1986, a1b1c4d6e2f15g10h2i1
	2931	SCHUTTE, Lisa (V), * 29.04.1969, a1b1c4d3e7f5g1h1i2j1
	71	SCHUTTE, Lisa (V), * 30.07.1995, a1b1c2d4e2f1g14h1i2j1
	150	SCHUTTE, Lise-Maré (V), * 29.08.1985, a1b1c2d4e2f7g12h1i1
	3403	SCHUTTE, Liza-Marie (V), * 03.07.1988, a1b1c4d3e18f2g5h11i5
	5937	SCHUTTE, Lizaan (V), * 16.01.1989, a1b1c4d9e11f8g2h2i1
	521	SCHUTTE, Lizanda Reinette (V), * 01.02.1963, a1b1c2d4e9f1g10h1i2
	5001	SCHUTTE, Lizanne (V), * 15.12.1978, a1b1c4d6e3f9g3h1i1j4
	1888	SCHUTTE, Lize (V), * 12.01.1969, a1b1c2d11e4f3g3h8i2
	4342	SCHUTTE, Lize (V), * 31.12.1971, a1b1c4d6e2f8g3h5i2j3
	5466	SCHUTTE, Lize (V), * 13.03.1974, a1b1c4d6e14f21g2h3
	1995	SCHUTTE, Lize Ursula (V), * 12.05.1980, a1b1c2d11e5f4g1h5i2j1
	4059	SCHUTTE, Lize-Mari (V), * 12.02.1985, a1b1c4d6e2f5g3h8i3j1
	1396	SCHUTTE, Lizel (V), * 18.02.1978, a1b1c2d10e7f5g4h1i2j2
	3200	SCHUTTE, Lizell (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h4i3
	2374	SCHUTTE, Lizelle (V), * 20.12.1970, a1b1c2d12e4f3g1h1i2
	1242	SCHUTTE, Lizelle (V), * 28.12.1986, a1b1c2d9e11f1g3h1i1j1
	1458	SCHUTTE, Lizelle Louise (V), * 11.10.1970, a1b1c2d10e7f11g5h1i1
	6070	SCHUTTE, Lizette (V), * 11.04.1974, a1b1c4d11e2f1g6h2i2
	5000	SCHUTTE, Lizette (V), * 04.06.1975, a1b1c4d6e3f9g3h1i1j3
	1227	SCHUTTE, Llewellyn (M), * 06.04.1979, a1b1c2d9e6f12g1h4i1
	7060	SCHUTTE, Loanda (V), * 18.12.1968, ?b2
	1734	SCHUTTE, Lodewickus Willem (M), * 08.01.1984, a1b1c2d11e1f4g9h2i3j1
	5929	SCHUTTE, Lodewikus (M), * 07.03.1961, a1b1c4d9e11f7g3h3
	1730	SCHUTTE, Lodewikus Johannes (M), * 21.03.1931, a1b1c2d11e1f4g9h2
	4971	SCHUTTE, Lodewyk Andries (M), * 03.06.1969, a1b1c4d6e3f6g2h1i5j2
	569	SCHUTTE, Lodewyk Botha (M), * 26.02.1939, a1b1c2d4e9f4g9h2
	5178	SCHUTTE, Lodewyk Johannes (M), * 29.07.1878, a1b1c4d6e3f15
	572	SCHUTTE, Lodewyk Stephanus (M), * 02.04.1984, a1b1c2d4e9f4g9h2i2j1
	3298	SCHUTTE, Logan (M), * 12.06.1991, a1b1c4d3e15f12g1h2i1j3
	853	SCHUTTE, Lois (V), * 06.10.1955, a1b1c2d8e6f16g5h3
	3367	SCHUTTE, Lona (V), * 06.08.1981, a1b1c4d3e18f2g2h10i2
	5552	SCHUTTE, Lorain (V), * 17.12.1976, a1b1c4d6e15f3g6h7i1
	536	SCHUTTE, Lorelei Christine (V), * 21.01.1952, a1b1c2d4e9f4g1h2i1
	1736	SCHUTTE, Loren (V), * 26.10.1969, a1b1c2d11e1f4g9h2i4
	2272	SCHUTTE, Lorentz (M), * 02.10.1966, a1b1c2d12e1f3g6h5i3
	2269	SCHUTTE, Lorenz (M), * 19.08.1931, a1b1c2d12e1f3g6h5
	1743	SCHUTTE, Lorette (V), * 26.06.1956, a1b1c2d11e1f4g9h3i3
	1934	SCHUTTE, Lorraine (V), * ±__.__.1959, a1b1c2d11e5f1g3h3i3
	6893	SCHUTTE, Lorraine (V), * 25.02.1976, ?b1c3d1e2
	786	SCHUTTE, Lorraine Letitia (V), * 05.12.1968, a1b1c2d8e6f10g6h2i1
	401	SCHUTTE, Loryna (V), * 18.07.1958, a1b1c2d4e8f7g5h2i1
	1798	SCHUTTE, Loudé (V), * 29.10.1998, a1b1c2d11e1f5g9h1i3j1
	5357	SCHUTTE, Louis (M), * 05.07.1965, a1b1c4d6e12f5g4h5
	257	SCHUTTE, Louis (M), * 13.05.1975, a1b1c2d4e2f10g2h2i3j1
	4380	SCHUTTE, Louis (M), * 08.04.1978, a1b1c4d6e2f8g3h10i4j2
	1267	SCHUTTE, Louis Christiaan Albrecht (M), * 16.09.1913, a1b1c2d9e11f1g7
	6370	SCHUTTE, Louis Daniël (M), * 08.07.1987, a1b1c4d11e5f3g7h2i1
	2654	SCHUTTE, Louis Dirk (M), * 14.11.1971, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j4
	30	SCHUTTE, Louis Frederick (M), * 10.02.1954, a1b1c2d4e2f1g1h6i2
	6390	SCHUTTE, Louis Hendrik Christoffel (M), * 25.05.1990, a1b1c4d11e5f7g1h2i3j1
	342	SCHUTTE, Louis Hermanus Petrus (M), * 14.01.1864, a1b1c2d4e8f3
	1006	SCHUTTE, Louis Jacobus (M), * 16.06.1877, a1b1c2d8e11f3
	245	SCHUTTE, Louis Jacobus (M), * 22.11.1964, a1b1c2d4e2f8g17h4
	3597	SCHUTTE, Louis Jacobus (M), * 15.01.1993, a1b1c4d3e20f5g3h2i2
	850	SCHUTTE, Louis Janse van Rensburg (M), * 01.08.1927, a1b1c2d8e6f16g5
	5561	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 10.06.1924, a1b1c4d6e15f3g8
	4366	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 10.06.1924, a1b1c4d6e2f8g3h10
	4277	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 19.10.1949, a1b1c4d6e2f8g2h6i3
	4378	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 11.06.1951, a1b1c4d6e2f8g3h10i4
	5551	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 26.04.1955, a1b1c4d6e15f3g6h7
	3587	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 12.05.1958, a1b1c4d3e20f5g2h3
	4368	SCHUTTE, Louis Johannes (M), * 05.03.1971, a1b1c4d6e2f8g3h10i1j1
	2842	SCHUTTE, Louisa (V), * 30.06.1916, a1b1c4d3e4f6g2h3
	822	SCHUTTE, Louisa (V), * 17.09.1917, a1b1c2d8e6f14g4
	1694	SCHUTTE, Louisa (V), * 13.12.1964, a1b1c2d11e1f3g1h3i1
	5332	SCHUTTE, Louisa Alice (V), * 29.12.1918, a1b1c4d6e12f5g2
	3686	SCHUTTE, Louisa Christina (V), * 01.10.1900, a1b1c4d3e25f11
	2257	SCHUTTE, Louisa Christina (V), * 29.04.1964, a1b1c2d12e1f3g6h1i7
	3563	SCHUTTE, Louisa Francina (V), * 10.10.1923, a1b1c4d3e19f5g5
	720	SCHUTTE, Louisa Jacoba (V), * 04.11.1863, a1b1c2d8e6f3
	726	SCHUTTE, Louisa Jacoba (V), * 02.08.1870, a1b1c2d8e6f9
	728	SCHUTTE, Louisa Jacoba (V), * 18.01.1901, a1b1c2d8e6f10g1
	751	SCHUTTE, Louisa Jacoba (V), * 27.10.1950, a1b1c2d8e6f10g3h7
	4397	SCHUTTE, Louisa Johanna (V), * 23.11.1927, a1b1c4d6e2f8g3h11
	4757	SCHUTTE, Louisa Johanna (V), * 17.09.1951, a1b1c4d6e3f2g1h5i5
	4755	SCHUTTE, Louisa Johanna (V), * 01.03.1972, a1b1c4d6e3f2g1h5i3j2
	5501	SCHUTTE, Louisa Martha (V), * 07.09.1939, a1b1c4d6e15f2g10
	2477	SCHUTTE, Louisa Sophia (V), * 24.01.1884, a1b1c2d12e10f1
	2481	SCHUTTE, Louisa Sophia (V), * 03.05.1921, a1b1c2d12e10f3g2
	5611	SCHUTTE, Louisa Wilhelmina Cecilia (V), * __.__.____, a1b1c4d6e15f5
	5566	SCHUTTE, Louise (V), * 09.05.1966, a1b1c4d6e15f3g8h5
	4963	SCHUTTE, Louise (V), * 20.09.1988, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j4k1
	452	SCHUTTE, Louise (V), * 15.08.1999, a1b1c2d4e8f7g13h3i2
	4379	SCHUTTE, Lounel (V), * 04.09.1976, a1b1c4d6e2f8g3h10i4j1
	3400	SCHUTTE, Lourens (M), * 14.02.1981, a1b1c4d3e18f2g5h11i2
	3538	SCHUTTE, Lourenza (V), * 04.10.1933, a1b1c4d3e19f4g7
	1797	SCHUTTE, Lourenzo (M), * 14.03.1969, a1b1c2d11e1f5g9h1i3
	6406	SCHUTTE, Lourika Louisa (V), * 03.12.2000, a1b1c4d11e5f7g4h2i1j1
	2981	SCHUTTE, Louwrens Marthinus (M), * 22.12.1957, a1b1c4d3e7f5g2h6i2
	2018	SCHUTTE, Louwrens Marthinus Snyman (M), * 09.12.1943, a1b1c2d11e5f4g4h5
	5832	SCHUTTE, Louzeth (V), * 11.05.1988, a1b1c4d9e6f10g6h2i2
	708	SCHUTTE, Lowna (V), * 17.07.1954, a1b1c2d8e3f5g8h4
	2091	SCHUTTE, Lu-anne (V), * 06.05.1984, a1b1c2d11e7f2g3h1i2j2
	5465	SCHUTTE, Lubina (V), * 13.03.1974, a1b1c4d6e14f21g2h2
	249	SCHUTTE, Lucas Cornelis (M), * 09.01.1865, a1b1c2d4e2f10
	349	SCHUTTE, Lucas Cornelis (M), * 16.08.1871, a1b1c2d4e8f6
	280	SCHUTTE, Lucas Cornelis (M), * 19.02.1894, a1b1c2d4e2f10g3
	311	SCHUTTE, Lucas Cornelis (M), * __.__.1900, a1b1c2d4e2f10g7
	253	SCHUTTE, Lucas Cornelis (M), * 18.12.1922, a1b1c2d4e2f10g2h2
	84	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 18.09.1911, a1b1c2d4e2f1g17
	283	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 30.01.1924, a1b1c2d4e2f10g4h2
	94	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 07.06.1951, a1b1c2d4e2f1g17h3
	293	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 09.09.1964, a1b1c2d4e2f10g4h2i5
	86	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 16.10.1973, a1b1c2d4e2f1g17h1i1
	90	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 28.07.1975, a1b1c2d4e2f1g17h2i1
	95	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 17.03.1979, a1b1c2d4e2f1g17h3i1
	294	SCHUTTE, Lucas Cornelius (M), * 30.05.1999, a1b1c2d4e2f10g4h2i5j1
	5550	SCHUTTE, Lucas Johannes (M), * 23.07.1952, a1b1c4d6e15f3g6h6
	3730	SCHUTTE, Lucas Marius (M), * 20.07.1977, a1b1c4d3e27f1g2h3
	5369	SCHUTTE, Lucasina Johanna (V), * 26.08.1897, a1b1c4d6e12f8
	5376	SCHUTTE, Lucasina Johanna (V), * 20.05.1904, a1b1c4d6e12f10
	2754	SCHUTTE, Lucele (V), * 16.02.1935, a1b1c4d3e4f3g1h3i1
	1422	SCHUTTE, Lucia (V), * 09.09.____, a1b1c2d10e7f8g5h1
	5961	SCHUTTE, Luitha-Marie (V), * 16.05.1966, a1b1c4d9e11f12g5h1
	208	SCHUTTE, Lukas (M), * 04.05.1901, a1b1c2d4e2f8g9
	267	SCHUTTE, Lukas Cornelis (M), * 09.11.1972, a1b1c2d4e2f10g2h2i5j1
	262	SCHUTTE, Lukas Cornelis Johannes Jacobus (M), * 22.09.1973, a1b1c2d4e2f10g2h2i4j3
	316	SCHUTTE, Lukas Cornelius (M), * 14.11.1937, a1b1c2d4e2f10g8h4
	1122	SCHUTTE, Lukas Johannes Bartel (M), * 01.01.1943, a1b1c2d9e6f3g4h2
	256	SCHUTTE, Lukas Louis (M), * 17.06.1948, a1b1c2d4e2f10g2h2i3
	3727	SCHUTTE, Lukas Marthinus (M), * 02.03.1942, a1b1c4d3e27f1g2
	690	SCHUTTE, Lulu (V), * 20.02.1938, a1b1c2d8e3f5g4h1
	3328	SCHUTTE, Lumar (M), * __.__.____, a1b1c4d3e15f12g2h4i2
	955	SCHUTTE, Lydia (V), * 01.05.1886, a1b1c2d8e9f14
	2562	SCHUTTE, Lydia (V), * 19.04.1972, a1b1c4d3e1f2g7h5i1j3
	6933	SCHUTTE, Lydia Jacoba, * 12.02.1965, ?b1c4
	3188	SCHUTTE, Lydia Magdalena (V), * 17.02.1955, a1b1c4d3e12f4g9h2
	1793	SCHUTTE, Lyndon (M), * 23.04.1993, a1b1c2d11e1f5g9h1i1j2
	2769	SCHUTTE, Lynette (V), * 23.05.1944, a1b1c4d3e4f3g1h8i1
	808	SCHUTTE, Lynette (V), * 15.01.1952, a1b1c2d8e6f10g10h5
	1921	SCHUTTE, Lynette (V), * 25.05.1959, a1b1c2d11e4f7g4h3
	1190	SCHUTTE, Lynette (V), * 07.11.1966, a1b1c2d9e6f7g3h1i4
	140	SCHUTTE, Lynette (V), * 05.10.1972, a1b1c2d4e2f7g10h2i2
	991	SCHUTTE, Lynne (V), * 11.08.1975, a1b1c2d8e9f17g3h1i1
	1550	SCHUTTE, Lynnette (V), * 14.04.1964, a1b1c2d10e8f2g8h3
	189	SCHUTTE, Lynton Christopher (M), * 07.12.1958, a1b1c2d4e2f8g5h4i2
	6628	SCHUTTE, M (V), * __.__.____, a2b1c2d1e2f3
	4865	SCHUTTE, Maarten Jacobus (M), * 10.12.1882, a1b1c4d6e3f2g7
	4861	SCHUTTE, Maarten Jacobus (M), * 29.08.1903, a1b1c4d6e3f2g6h2
	4886	SCHUTTE, Maarten Jacobus (M), * 03.10.1921, a1b1c4d6e3f2g7h7
	4875	SCHUTTE, Maarten Jacobus (M), * 23.12.1950, a1b1c4d6e3f2g7h5i2
	697	SCHUTTE, Maartje Aletta (V), * __.__.____, a1b1c2d8e3f5g6h4
	692	SCHUTTE, Maartje Aletta Johanna (V), * 25.12.1913, a1b1c2d8e3f5g5
	685	SCHUTTE, Maartje Aletta Johanna (V), * 12.05.1934, a1b1c2d8e3f5g2h3
	2040	SCHUTTE, Mabel Jane (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f7g11
	4365	SCHUTTE, Machiel (M), * __.__.____, a1b1c4d6e2f8g3h9
	6461	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 14.01.1885, a1b1c4d11e6f5
	6519	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 20.04.1910, a1b1c4d11e6f5g4
	6520	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 19.10.1913, a1b1c4d11e6f5g5
	6465	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 16.09.1939, a1b1c4d11e6f5g2h2
	6504	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 12.04.1942, a1b1c4d11e6f5g3h4
	6523	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 16.10.1947, a1b1c4d11e6f5g5h3
	6448	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 05.01.1955, a1b1c4d11e5f7g8h1
	6524	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 07.11.1971, a1b1c4d11e6f5g5h3i1
	6532	SCHUTTE, Machiel Andries (M), * 03.01.1983, a1b1c4d11e6f5g5h6i2
	6413	SCHUTTE, Machiel Andries Josias (M), * 09.11.1920, a1b1c4d11e5f7g5
	6414	SCHUTTE, Machiel Andries Josias (M), * 07.03.1946, a1b1c4d11e5f7g5h1
	6415	SCHUTTE, Machiel Andries Josias (M), * 17.11.1970, a1b1c4d11e5f7g5h1i1
	713	SCHUTTE, Machiel Odendaal (M), * 16.11.1922, a1b1c2d8e3f5g9
	1718	SCHUTTE, Machiel Petrus Basson (M), * 12.08.1895, a1b1c2d11e1f4g3
	3725	SCHUTTE, Machteld Gertruida (V), * 26.01.1970, a1b1c4d3e27f1g1h4
	5111	SCHUTTE, Madelein (V), * 16.12.1970, a1b1c4d6e3f11g6h5i3
	6267	SCHUTTE, Madelein (V), * 18.08.1974, a1b1c4d11e3f7g6h2i2
	3358	SCHUTTE, Madelein (V), * 10.03.1975, a1b1c4d3e18f2g2h8i1
	840	SCHUTTE, Madelief (V), * 15.02.1947, a1b1c2d8e6f16g2h1
	5051	SCHUTTE, Madeline (V), * 20.08.1981, a1b1c4d6e3f10g7h3i1
	754	SCHUTTE, Magaretha Maria (V), * 05.03.1943, a1b1c2d8e6f10g4h2
	5727	SCHUTTE, Magaretha Maria (V), * 12.07.1944, a1b1c4d9e2f9g2h7
	2383	SCHUTTE, Magda-Lena (V), * 06.07.1979, a1b1c2d12e4f3g1h3i5
	236	SCHUTTE, Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g16h3
	3758	SCHUTTE, Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c4d3e30f6
	2326	SCHUTTE, Magdalena (V), * 21.11.1929, a1b1c2d12e1f9g1h2
	3846	SCHUTTE, Magdalena (V), * 21.07.1959, a1b1c4d4e1f15g5h2
	6266	SCHUTTE, Magdalena (V), * 24.09.1973, a1b1c4d11e3f7g6h2i1
	1407	SCHUTTE, Magdalena (V), * 30.11.1974, a1b1c2d10e7f5g7h3i2
	5117	SCHUTTE, Magdalena (V), * 12.01.1979, a1b1c4d6e3f11g6h7i2
	6229	SCHUTTE, Magdalena (V), * 26.11.1990, a1b1c4d11e3f5g9h4i2
	6287	SCHUTTE, Magdalena Adriana (V), * 16.03.1901, a1b1c4d11e3f11
	3548	SCHUTTE, Magdalena Anna (V), * 17.07.1944, a1b1c4d3e19f5g3h1
	3557	SCHUTTE, Magdalena Anna (V), * 23.08.1988, a1b1c4d3e19f5g3h3i3
	508	SCHUTTE, Magdalena Catharina (V), * 08.07.1892, a1b1c2d4e9f1g4
	493	SCHUTTE, Magdalena Catharina (V), * ±__.__.1917, a1b1c2d4e9f1g3h2
	1127	SCHUTTE, Magdalena Catharina (V), * 14.02.1953, a1b1c2d9e6f3g7
	6155	SCHUTTE, Magdalena Cathrina (V), * 12.03.1971, a1b1c4d11e3f4g5h1i2
	718	SCHUTTE, Magdalena Cornelia (V), * 16.08.1861, a1b1c2d8e6f1
	998	SCHUTTE, Magdalena Dorothea (V), * 06.08.1847, a1b1c2d8e10
	4892	SCHUTTE, Magdalena Dorothea (V), * 29.12.1858, a1b1c4d6e3f4
	2363	SCHUTTE, Magdalena Dorothea (V), * 03.05.1868, a1b1c2d12e3f5
	629	SCHUTTE, Magdalena Elizabeth (V), * 28.02.1879, a1b1c2d4e9f9
	1318	SCHUTTE, Magdalena Elizabeth, * 26.03.1903, a1b1c2d9e23f2
	1757	SCHUTTE, Magdalena Elizabeth (V), * 05.10.1917, a1b1c2d11e1f5g1h1
	2010	SCHUTTE, Magdalena Elizabeth (V), * 10.12.1924, a1b1c2d11e5f4g4h1
	1175	SCHUTTE, Magdalena Elizabeth (V), * 31.03.1963, a1b1c2d9e6f7g2h1i4
	1605	SCHUTTE, Magdalena Elizabeth (V), * 16.04.1982, a1b1c2d11e1f1g1h2i4j2
	5280	SCHUTTE, Magdalena Gertruida Christina (V), * 20.01.1952, a1b1c4d6e5f3g1h4i2
	5277	SCHUTTE, Magdalena Gertruida Christina (V), * 06.05.1952, a1b1c4d6e5f3g1h3i4
	1187	SCHUTTE, Magdalena Jacoba (V), * 16.11.1959, a1b1c2d9e6f7g3h1i1
	1917	SCHUTTE, Magdalena Jacoba Johanna (V), * __.__.1910, a1b1c2d11e4f7g3
	1040	SCHUTTE, Magdalena Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d8e20
	7061	SCHUTTE, Magdalena Johanna (V), * __.__.1872, ?
	5213	SCHUTTE, Magdalena Johanna (V), * 26.09.1897, a1b1c4d6e5f1g3
	5297	SCHUTTE, Magdalena Johanna (V), * 13.06.1903, a1b1c4d6e5f3g4
	1533	SCHUTTE, Magdalena Johanna (V), * 05.12.1911, a1b1c2d10e8f2g5
	6610	SCHUTTE, Magdalena Johanna (V), * 30.03.1983, a1b1c4d11e11f3g1h2i1
	2757	SCHUTTE, Magdalena Katrina (V), * 28.10.1913, a1b1c4d3e4f3g1h5
	1551	SCHUTTE, Magdalena Margaretha (V), * 23.06.1876, a1b1c2d10e8f3
	1553	SCHUTTE, Magdalena Margaretha (V), * 25.08.1880, a1b1c2d10e8f5
	2994	SCHUTTE, Magdalena Maria (V), * 22.02.1942, a1b1c4d3e7f5g3h1i1
	729	SCHUTTE, Magdalena Martha (V), * 29.04.1903, a1b1c2d8e6f10g2
	6365	SCHUTTE, Magdalena Petronella (V), * 05.12.1923, a1b1c4d11e5f3g5
	6361	SCHUTTE, Magdalena Petronella (V), * 26.12.1946, a1b1c4d11e5f3g4h3
	5636	SCHUTTE, Magdalena Petronella (V), * 28.08.1991, a1b1c4d6e19f6g3h1i2
	2609	SCHUTTE, Magdalena Sofia (V), * 09.09.1911, a1b1c4d3e1f3g1h10
	1653	SCHUTTE, Magdalena Susanna (V), * 04.07.1924, a1b1c2d11e1f1g7h2
	5760	SCHUTTE, Magdalena Susara Gertruida (V), * __.__.____, a1b1c4d9e6f1g4
	6273	SCHUTTE, Magdalena Susara Gertruida Johanna (V), * 02.01.1932, a1b1c4d11e3f7g7
	6271	SCHUTTE, Magdalena Susara Gertruida Johanna (V), * 26.01.1953, a1b1c4d11e3f7g6h3
	3209	SCHUTTE, Magrieta (V), * 18.01.1939, a1b1c4d3e12f5g1h6
	2586	SCHUTTE, Magrieta Cornelia (V), * 08.10.1965, a1b1c4d3e1f3g1h8i1j3
	5202	SCHUTTE, Magrieta Johanna (V), * 30.04.1939, a1b1c4d6e5f1g1h2i2
	5219	SCHUTTE, Magrieta Maria (V), * 18.11.1946, a1b1c4d6e5f1g4h1i2
	279	SCHUTTE, Magrietha Elizabeth (V), * 15.04.1937, a1b1c2d4e2f10g2h8
	315	SCHUTTE, Magrietha Frederika Rosina (V), * 06.05.1936, a1b1c2d4e2f10g8h3
	5607	SCHUTTE, Magrietha Johanna (V), * 30.04.1956, a1b1c4d6e15f4g7h2
	5127	SCHUTTE, Magrietha Magdalena (V), * 19.05.1944, a1b1c4d6e3f12g1h5
	4164	SCHUTTE, Magtel Gertruida Anna Maria (V), * 24.12.1938, a1b1c4d6e2f5g11h9
	5306	SCHUTTE, Magteld Gertruida Anna Maria (V), * 27.08.1848, a1b1c4d6e10
	5418	SCHUTTE, Magteld Gertruida Anna Maria (V), * 08.06.1881, a1b1c4d6e14f4
	5311	SCHUTTE, Magteld Gertruida Anna Maria (V), * 15.09.1882, a1b1c4d6e12f3
	5617	SCHUTTE, Magteld Gertruida Anna Maria (V), * 25.09.1893, a1b1c4d6e19f2
	3731	SCHUTTE, Magteld Gertruida Anna Maria (V), * 16.12.1895, a1b1c4d3e27f2
	2539	SCHUTTE, Magteld Margaretha (V), * __.10.1918, a1b1c4d3e1f2g6h3
	444	SCHUTTE, Malcomb Ernst (M), * 30.04.1961, a1b1c2d4e8f7g11h5
	2890	SCHUTTE, Manninne Delila (V), * 10.09.1916, a1b1c4d3e4f7g2h1
	3019	SCHUTTE, Marc (M), * 17.06.1987, a1b1c4d3e7f6g3h1i2j3
	2306	SCHUTTE, Marcelle (V), * 27.04.1980, a1b1c2d12e1f3g8h3i2
	4474	SCHUTTE, Marco (M), * 28.01.1994, a1b1c4d6e2f10g7h3i2j1
	5449	SCHUTTE, Marco (M), * 15.08.2000, a1b1c4d6e14f16g3h2i2
	4999	SCHUTTE, Marelise (V), * 23.11.1972, a1b1c4d6e3f9g3h1i1j2
	4259	SCHUTTE, Marelize (V), * 21.06.1985, a1b1c4d6e2f8g1h5i3j2
	5714	SCHUTTE, Mareniquie (V), * 17.05.1995, a1b1c4d9e2f9g2h1i6j2
	1609	SCHUTTE, Maretha (V), * 05.04.1943, a1b1c2d11e1f1g1h3i2
	2869	SCHUTTE, Margaret (V), * 19.01.1932, a1b1c4d3e4f6g5h1
	4472	SCHUTTE, Margaret (V), * 21.02.1958, a1b1c4d6e2f10g7h3i1
	6630	SCHUTTE, Margaret Jane (V), * __.__.____, a2b1c2d1e4
	1699	SCHUTTE, Margaret Magdalene Younger (V), * 17.10.1897, a1b1c2d11e1f3g3
	7097	SCHUTTE, Margareta Dorothea (V), * __.__.____, ?b1c1
	2258	SCHUTTE, Margaretha (V), * 21.12.1925, a1b1c2d12e1f3g6h2
	2212	SCHUTTE, Margaretha Aletta (V), * 26.08.1920, a1b1c2d12e1f3g2h2
	2355	SCHUTTE, Margaretha Aletta (V), * 22.05.1921, a1b1c2d12e1f9g7
	624	SCHUTTE, Margaretha Aletta (V), * 12.03.1942, a1b1c2d4e9f7g7h2
	2308	SCHUTTE, Margaretha Aletta (V), * 23.08.1951, a1b1c2d12e1f3g8h4
	2316	SCHUTTE, Margaretha Aletta (V), * 24.04.1961, a1b1c2d12e1f3g9h3
	4609	SCHUTTE, Margaretha Christina (V), * 15.07.1908, a1b1c4d6e2f15g3
	938	SCHUTTE, Margaretha Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c2d8e9f7g4
	945	SCHUTTE, Margaretha Elizabeth (V), * 09.05.1916, a1b1c2d8e9f7g7
	229	SCHUTTE, Margaretha Isabella (V), * 05.07.1945, a1b1c2d4e2f8g15h2
	1682	SCHUTTE, Margaretha Jacoba (V), * 12.05.1942, a1b1c2d11e1f1g14h2
	4632	SCHUTTE, Margaretha Johanna (V), * 02.09.1917, a1b1c4d6e2f15g7
	2332	SCHUTTE, Margaretha Johanna (V), * 29.01.1941, a1b1c2d12e1f9g1h7
	4617	SCHUTTE, Margaretha Johanna (V), * 03.08.1947, a1b1c4d6e2f15g4h3
	1854	SCHUTTE, Margaretha Johanna (V), * 17.10.1956, a1b1c2d11e4f3g1h5i2
	1230	SCHUTTE, Margaretha Louisa (V), * 10.09.1919, a1b1c2d9e6f12g2
	3182	SCHUTTE, Margaretha Louisa Maria (V), * 03.08.1948, a1b1c4d3e12f4g8h2
	5243	SCHUTTE, Margaretha Magdalena (V), * 15.02.1862, a1b1c4d6e5f2
	1442	SCHUTTE, Margaretha Magdalena (V), * 18.05.1881, a1b1c2d10e7f10
	273	SCHUTTE, Margaretha Magdalena (V), * 10.10.1954, a1b1c2d4e2f10g2h5i2
	546	SCHUTTE, Margaretha Maria (V), * 14.09.1890, a1b1c2d4e9f4g2
	44	SCHUTTE, Margaretha Maria (V), * 24.05.1892, a1b1c2d4e2f1g10
	640	SCHUTTE, Margaretha Maria (V), * 03.02.1910, a1b1c2d4e9f11g2
	798	SCHUTTE, Margaretha Maria (V), * 04.02.1912, a1b1c2d8e6f10g7
	749	SCHUTTE, Margaretha Maria (V), * 11.02.1945, a1b1c2d8e6f10g3h5
	4324	SCHUTTE, Margaretha Maria (V), * 08.06.1975, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j3
	6618	SCHUTTE, Margaretha Maria Charlotta (V), * __.__.1772, a1b1c5
	639	SCHUTTE, Margaretha Maria Louise (V), * 30.01.1937, a1b1c2d4e9f11g1h3
	1313	SCHUTTE, Margaretha Sophia (V), * __.__.____, a1b1c2d9e20
	5592	SCHUTTE, Margaretha Susanna (V), * 20.11.1919, a1b1c4d6e15f4g5
	6296	SCHUTTE, Margaretha Susanna (V), * 12.09.1981, a1b1c4d11e3f13g1h1i1
	558	SCHUTTE, Margarietha Maria (V), * 11.10.1939, a1b1c2d4e9f4g7h5
	1777	SCHUTTE, Margery Carolina (V), * 30.05.1938, a1b1c2d11e1f5g6h1
	4316	SCHUTTE, Margrieta Maria (V), * 25.06.1933, a1b1c4d6e2f8g3h3i1
	2315	SCHUTTE, Marguerďte Louise (V), * 13.01.1995, a1b1c2d12e1f3g9h2i4
	5995	SCHUTTE, Mari (V), * 06.06.1978, a1b1c4d9e15f3g5h1
	1037	SCHUTTE, Maria (V), * __.__.____, a1b1c2d8e17
	1184	SCHUTTE, Maria (V), * 11.09.1933, a1b1c2d9e6f7g2h4
	1427	SCHUTTE, Maria (V), * 15.11.1942, a1b1c2d10e7f8g5h3
	4676	SCHUTTE, Maria (V), * 03.10.1959, a1b1c4d6e2f16g5h1i1
	1971	SCHUTTE, Maria (V), * 17.04.1968, a1b1c2d11e5f1g7h4i1
	1111	SCHUTTE, Maria Adriana (V), * 11.04.1933, a1b1c2d9e6f3g3h6
	2860	SCHUTTE, Maria Adriana (V), * 13.04.1957, a1b1c4d3e4f6g3h3i3
	4252	SCHUTTE, Maria Adriana Elizabeth (V), * 07.09.1907, a1b1c4d6e2f8g1h3
	4256	SCHUTTE, Maria Adriana Elizabeth (V), * 23.01.1951, a1b1c4d6e2f8g1h5i2
	4289	SCHUTTE, Maria Adriana Elizabeth (V), * 04.08.1962, a1b1c4d6e2f8g2h6i8
	4266	SCHUTTE, Maria Adriana Elizabetha (V), * 18.11.1905, a1b1c4d6e2f8g2h1
	4100	SCHUTTE, Maria Adriana Elizabetha (V), * 29.03.1948, a1b1c4d6e2f5g6h4i8
	3442	SCHUTTE, Maria Aletta (V), * 27.10.1903, a1b1c4d3e19f1g1
	5033	SCHUTTE, Maria Aletta (V), * 24.11.1955, a1b1c4d6e3f10g5h4i2
	1309	SCHUTTE, Maria Aletta Johanna (V), * 03.11.1863, a1b1c2d9e16
	1284	SCHUTTE, Maria Aletta Johanna (V), * ±__.__.1887, a1b1c2d9e11f7
	2631	SCHUTTE, Maria Carolina (V), * 26.10.1870, a1b1c4d3e1f3g3
	2574	SCHUTTE, Maria Carolina Francina (V), * 22.12.1893, a1b1c4d3e1f3g1h4
	2657	SCHUTTE, Maria Carolina Francina (V), * 16.07.1910, a1b1c4d3e1f3g8h3
	1816	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 01.10.1837, a1b1c2d11e3
	2041	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 03.02.1883, a1b1c2d11e5f8
	6005	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * __.06.1895, a1b1c4d9e16f1
	3696	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 10.11.1939, a1b1c4d3e26f6g1
	3424	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 18.01.1950, a1b1c4d3e18f7g2h3
	2175	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 21.07.1954, a1b1c2d11e10f6g4h2
	2170	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 09.08.1956, a1b1c2d11e10f6g2h3
	3908	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 17.07.1962, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j1
	373	SCHUTTE, Maria Catharina (V), * 12.07.1965, a1b1c2d4e8f7g3h2i1
	3285	SCHUTTE, Maria Catharina Philippina (V), * 02.07.1888, a1b1c4d3e15f9
	4657	SCHUTTE, Maria Catharina Sophia (V), * 02.09.1929, a1b1c4d6e2f16g1h1
	3142	SCHUTTE, Maria Catharina Susanna (V), * 16.11.1866, a1b1c4d3e12f3
	3137	SCHUTTE, Maria Christina (V), * ±__.__.1836, a1b1c4d3e10
	2882	SCHUTTE, Maria Christina (V), * 28.06.1905, a1b1c4d3e4f6g9
	2736	SCHUTTE, Maria Christina Elizabeth (V), * 30.05.1850, a1b1c4d3e4f1
	2917	SCHUTTE, Maria Christina Elizabeth (V), * 06.01.1905, a1b1c4d3e4f7g7
	2303	SCHUTTE, Maria Christina Petronella (V), * 26.05.1948, a1b1c2d12e1f3g8h2
	2786	SCHUTTE, Maria Cornelia Elizabeth (V), * 30.11.1937, a1b1c4d3e4f3g3h2i1
	4719	SCHUTTE, Maria Cornelia Jeanette Sophia (V), * 21.12.1980, a1b1c4d6e2f16g6h1i3
	6398	SCHUTTE, Maria Dorothea (V), * 25.11.1952, a1b1c4d11e5f7g1h6
	5270	SCHUTTE, Maria Elena (V), * 09.02.2000, a1b1c4d6e5f3g1h3i1j1k3
	4625	SCHUTTE, Maria Elisabet (V), * 11.05.1980, a1b1c4d6e2f15g5h2i5
	14	SCHUTTE, Maria Elisabet(ta) (V), * 05.03.1792, a1b1c2d2
	4975	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g3
	57	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g13h3
	2555	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f2g7h2i2
	4947	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f5g5
	326	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 04.09.1823, a1b1c2d4e3
	881	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 23.08.1844, a1b1c2d8e8
	4736	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 22.07.1850, a1b1c4d6e3f1
	4458	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 20.05.1866, a1b1c4d6e2f9
	2412	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * __.06.1871, a1b1c2d12e6f1
	3807	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 28.08.1871, a1b1c4d4e1f7
	5866	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * ±__.__.1881, a1b1c4d9e8f3
	43	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 01.06.1887, a1b1c2d4e2f1g9
	156	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 02.07.1887, a1b1c2d4e2f8g1
	5922	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 05.08.1890, a1b1c4d9e11f6
	1078	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 12.02.1891, a1b1c2d9e6f1g1
	1304	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 09.05.1895, a1b1c2d9e13f7
	109	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * ±__.__.1895, a1b1c2d4e2f7g4
	4844	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 22.12.1903, a1b1c4d6e3f2g5h1
	4895	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 08.05.1905, a1b1c4d6e3f5g1h1
	6091	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 01.10.1909, a1b1c4d11e3f1g5
	2840	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 05.12.1912, a1b1c4d3e4f6g2h1
	4840	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 23.03.1914, a1b1c4d6e3f2g2h9
	4527	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 28.05.1915, a1b1c4d6e2f11g8
	627	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 09.01.1916, a1b1c2d4e9f7g8
	4925	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 03.09.1917, a1b1c4d6e3f5g2h5
	5591	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 11.11.1917, a1b1c4d6e15f4g4
	4885	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 07.10.1918, a1b1c4d6e3f2g7h6
	5477	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 26.02.1920, a1b1c4d6e14f22
	2939	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 05.07.1922, a1b1c4d3e7f5g1h3
	6139	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 10.08.1922, a1b1c4d11e3f3g9
	4734	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 01.10.1923, a1b1c4d6e2f16g9
	160	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 14.12.1923, a1b1c2d4e2f8g2h1
	5897	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 30.03.1924, a1b1c4d9e8f10g3
	112	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 11.08.1926, a1b1c2d4e2f7g5h2
	5959	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 13.06.1931, a1b1c4d9e11f12g4
	5499	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 21.09.1936, a1b1c4d6e15f2g8
	201	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 03.07.1939, a1b1c2d4e2f8g5h6
	3353	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 15.08.1939, a1b1c4d3e18f2g2h4
	79	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 26.12.1949, a1b1c2d4e2f1g14h4
	162	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 17.12.1957, a1b1c2d4e2f8g2h2i1
	7090	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 25.12.1959, ?b1c3
	4546	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 28.08.1960, a1b1c4d6e2f13g1h2i2
	4815	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 25.06.1963, a1b1c4d6e3f2g2h7i4j1
	7083	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 24.05.1969, ?b1c1d4
	5272	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 23.08.1973, a1b1c4d6e5f3g1h3i1j3
	2909	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 26.07.1975, a1b1c4d3e4f7g2h4i2j1
	2970	SCHUTTE, Maria Elizabeth (V), * 17.05.1984, a1b1c4d3e7f5g2h4i1j2
	6220	SCHUTTE, Maria Elizabeth Alida (V), * 05.02.1953, a1b1c4d11e3f5g9h1
	5902	SCHUTTE, Maria Elizabeth Bruwer (V), * 26.08.1928, a1b1c4d9e8f11g2
	5068	SCHUTTE, Maria Elizabeth Dorothea (V), * __.09.1894, a1b1c4d6e3f11g1
	3005	SCHUTTE, Maria Elizabeth Gertruida (V), * 11.05.1897, a1b1c4d3e7f5g4
	2966	SCHUTTE, Maria Elizabeth Gertruida (V), * __.06.1920, a1b1c4d3e7f5g2h3
	5160	SCHUTTE, Maria Elizabeth Gertruida (V), * 10.09.1933, a1b1c4d6e3f12g6h4
	5152	SCHUTTE, Maria Elizabeth Gertruida (V), * 25.12.1948, a1b1c4d6e3f12g6h2i1
	3159	SCHUTTE, Maria Elizabeth Helena (V), * 11.02.1934, a1b1c4d3e12f4g4h2
	7062	SCHUTTE, Maria Elizabeth Jacomina (V), * 10.10.1894, ?
	4463	SCHUTTE, Maria Elizabeth Johanna (V), * 30.11.1889, a1b1c4d6e2f10g2
	4102	SCHUTTE, Maria Elizabeth Magaretha Wilhelmina (V), * 23.02.1916, a1b1c4d6e2f5g6h5
	4082	SCHUTTE, Maria Elizabeth Margaretha Wilhelmina (V), * 10.09.1906, a1b1c4d6e2f5g6h1
	247	SCHUTTE, Maria Elizabetha (V), * 30.04.1863, a1b1c2d4e2f9
	1094	SCHUTTE, Maria Francina Cecilia (V), * 31.07.1870, a1b1c2d9e6f2
	7098	SCHUTTE, Maria Gertrud (V), * __.__.____, ?b1c2
	1549	SCHUTTE, Maria Gertruida Christina (V), * __.__.____, a1b1c2d10e8f2g8h2
	6527	SCHUTTE, Maria Gezina (V), * 09.01.1978, a1b1c4d11e6f5g5h3i3
	2521	SCHUTTE, Maria Hendrina Dorothea Johanna (V), * 17.11.1867, a1b1c4d3e1f2g1
	2557	SCHUTTE, Maria Hendrina Dorothea Johanna (V), * 20.07.1913, a1b1c4d3e1f2g7h4
	687	SCHUTTE, Maria Hester (V), * __.__.____, a1b1c2d8e3f5g3h1
	6997	SCHUTTE, Maria Isabella (V), * 02.05.1834, ?b1c3
	2517	SCHUTTE, Maria Jacoba (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f1g2
	3970	SCHUTTE, Maria Jacoba (V), * 08.08.1873, a1b1c4d6e2f5g1
	4500	SCHUTTE, Maria Jacoba (V), * 02.07.1932, a1b1c4d6e2f10g8h2
	6915	SCHUTTE, Maria Jacoba (V), * ±__.__.1935, ?b3
	5398	SCHUTTE, Maria Jacoba (V), * 13.09.1945, a1b1c4d6e14f1g4h1
	3325	SCHUTTE, Maria Jacoba (V), * 09.01.1963, a1b1c4d3e15f12g2h3
	784	SCHUTTE, Maria Jacoba Aletta (V), * 18.02.1973, a1b1c2d8e6f10g6h1i1
	7039	SCHUTTE, Maria Jacoba Elizabeth (V), * 16.09.1945, ?b1c11d1e5f5
	4225	SCHUTTE, Maria Jacoba Magdalena (V), * 08.10.1960, a1b1c4d6e2f6g4h7i2
	4223	SCHUTTE, Maria Jacoba Magdalena (V), * 01.01.1988, a1b1c4d6e2f6g4h7i1j2
	2750	SCHUTTE, Maria Jacomina (V), * 30.01.1970, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j4
	3211	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f5g2
	4539	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 11.09.1874, a1b1c4d6e2f12
	310	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 14.04.1898, a1b1c2d4e2f10g6
	321	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 29.06.1939, a1b1c2d4e2f10g8h5
	4391	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 04.09.1957, a1b1c4d6e2f8g3h10i7
	4374	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 14.11.1975, a1b1c4d6e2f8g3h10i2j2
	4388	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 02.08.1983, a1b1c4d6e2f8g3h10i6j2
	4384	SCHUTTE, Maria Johanna (V), * 24.04.1984, a1b1c4d6e2f8g3h10i5j2
	3942	SCHUTTE, Maria Johanna Fransina (V), * __.__.____, a1b1c4d4e3f2g6h2
	3205	SCHUTTE, Maria Johanna Louisa (V), * 15.07.1927, a1b1c4d3e12f5g1h2
	2120	SCHUTTE, Maria Louisa (V), * 18.03.1875, a1b1c2d11e10f1
	3812	SCHUTTE, Maria Louisa (V), * 14.02.1885, a1b1c4d4e1f12
	2125	SCHUTTE, Maria Louisa (V), * 08.11.1905, a1b1c2d11e10f4g2
	2172	SCHUTTE, Maria Louisa (V), * 07.06.1922, a1b1c2d11e10f6g3
	6902	SCHUTTE, Maria Louisa (V), * 13.03.1934, ?b3c1
	4376	SCHUTTE, Maria Louisa (V), * 26.05.1981, a1b1c4d6e2f8g3h10i2j4
	1257	SCHUTTE, Maria Louisa Josefina (V), * 29.03.1946, a1b1c2d9e11f1g4h3
	1566	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c2d10e10f7g1
	4526	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f11g7
	12	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 08.08.1831, a1b1c2d1e6
	3863	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * ±__.__.1850, a1b1c4d4e3f1
	883	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 04.11.1865, a1b1c2d8e9f1
	2113	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 31.10.1874, a1b1c2d11e7f4
	1031	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 19.07.1879, a1b1c2d8e16f2
	514	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 11.09.1896, a1b1c2d4e9f1g6
	2199	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 13.04.1897, a1b1c2d11e12f11
	2752	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 14.05.1909, a1b1c4d3e4f3g1h2
	6586	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 14.08.1918, a1b1c4d11e10f1g2
	3418	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 11.09.1918, a1b1c4d3e18f7g1
	5887	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 08.06.1919, a1b1c4d9e8f10g1
	927	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 24.10.1919, a1b1c2d8e9f4g7
	7063	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 25.06.1921, ?
	5150	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 06.11.1927, a1b1c4d6e3f12g6h1
	6617	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 16.08.1929, a1b1c4d11e11f3g2
	2751	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 04.08.1931, a1b1c4d3e4f3g1h1i3
	6338	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 07.09.1938, a1b1c4d11e5f3g2h1
	5242	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 27.09.1938, a1b1c4d6e5f1g4h5
	4092	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 02.09.1940, a1b1c4d6e2f5g6h4i4
	6173	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 03.09.1942, a1b1c4d11e3f5g3h1
	3420	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 04.07.1944, a1b1c4d3e18f7g2h1
	6492	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 28.04.1945, a1b1c4d11e6f5g2h6
	776	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 11.04.1946, a1b1c2d8e6f10g5h4
	5207	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 30.08.1949, a1b1c4d6e5f1g1h2i5
	2767	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 08.08.1952, a1b1c4d3e4f3g1h7i3
	3900	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 15.12.1953, a1b1c4d4e3f2g1h7i4
	2778	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 25.08.1956, a1b1c4d3e4f3g1h9i3
	3890	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 05.07.1961, a1b1c4d4e3f2g1h6i6
	3180	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 25.05.1962, a1b1c4d3e12f4g8h1i1
	1189	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 01.03.1963, a1b1c2d9e6f7g3h1i3
	1650	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 08.04.1964, a1b1c2d11e1f1g7h1i2
	4454	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 06.01.1965, a1b1c4d6e2f8g9h8i5
	4603	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 04.03.1965, a1b1c4d6e2f15g1h3i2
	6488	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 07.11.1972, a1b1c4d11e6f5g2h4i2
	983	SCHUTTE, Maria Magdalena (V), * 08.10.1978, a1b1c2d8e9f17g2h2i2
	6041	SCHUTTE, Maria Magdalena Cebella (V), * 04.03.1947, a1b1c4d9e18f2g3
	531	SCHUTTE, Maria Magdalena Elizabeth (V), * 31.08.1865, a1b1c2d4e9f3
	5531	SCHUTTE, Maria Magdalena Elizabeth (V), * 20.07.1912, a1b1c4d6e15f3g3
	5990	SCHUTTE, Maria Magdalena Elizabeth (V), * 02.10.1941, a1b1c4d9e15f3g1
	3343	SCHUTTE, Maria Magdalena Elizabeth (V), * 21.02.1959, a1b1c4d3e18f2g2h2i3
	2700	SCHUTTE, Maria Magdalena Elizabeth (V), * 06.12.1975, a1b1c4d3e1f6g5h7i4j1
	2001	SCHUTTE, Maria Magdalena Johanna (V), * 23.11.1930, a1b1c2d11e5f4g1h6
	2246	SCHUTTE, Maria Magdalena Johanna (V), * 25.12.1951, a1b1c2d12e1f3g6h1i1
	1822	SCHUTTE, Maria Magdalena Margaretha (V), * 14.03.1934, a1b1c2d11e4f2g1h2
	4308	SCHUTTE, Maria Magdalene (V), * 04.06.1965, a1b1c4d6e2f8g3h2i3j1
	5189	SCHUTTE, Maria Magrieta (V), * 04.02.1948, a1b1c4d6e5f1g1h1i1
	1929	SCHUTTE, Maria Magrieta Petronella (V), * ±__.__.1920, a1b1c2d11e5f1g3h1
	5126	SCHUTTE, Maria Magritha (V), * 19.09.1958, a1b1c4d6e3f12g1h4i1
	814	SCHUTTE, Maria Mara Naomi (V), * 10.03.1922, a1b1c2d8e6f10g11
	1417	SCHUTTE, Maria Margaretha Dorothea (V), * 26.09.1903, a1b1c2d10e7f8g1
	958	SCHUTTE, Maria Margaretha Gezina (V), * 21.06.1915, a1b1c2d8e9f16g1
	1347	SCHUTTE, Maria Martha Elizabeth (V), * 19.07.1971, a1b1c2d10e4f1g3h3i2j2
	1315	SCHUTTE, Maria Petronella (V), * __.__.____, a1b1c2d9e22
	5660	SCHUTTE, Maria Petronella (V), * 17.02.1861, a1b1c4d9e2f2
	5692	SCHUTTE, Maria Petronella (V), * 03.08.1874, a1b1c4d9e2f8
	5810	SCHUTTE, Maria Petronella (V), * 29.02.1876, a1b1c4d9e6f5
	5750	SCHUTTE, Maria Petronella (V), * 18.05.1927, a1b1c4d9e2f12g5
	6599	SCHUTTE, Maria Petronella (V), * 09.07.1974, a1b1c4d11e10f8g1h3
	2366	SCHUTTE, Maria Petronella Frederika (V), * 02.06.1874, a1b1c2d12e3f8
	1072	SCHUTTE, Maria Petronella Frederika (V), * 09.06.1878, a1b1c2d9e4f7
	1280	SCHUTTE, Maria Petronella Frederika (V), * 04.03.1880, a1b1c2d9e11f4
	1056	SCHUTTE, Maria Petronella Frederika (V), * 10.09.1893, a1b1c2d9e4f1g3
	1067	SCHUTTE, Maria Petronella Frederika (V), * 07.08.1903, a1b1c2d9e4f3g5
	5868	SCHUTTE, Maria Petronella Margaretha (V), * ±__.__.1887, a1b1c4d9e8f5
	1390	SCHUTTE, Maria Petronella Viljoen (V), * 24.02.1905, a1b1c2d10e7f5g3
	3135	SCHUTTE, Maria Philippina Christina Charlotta (V), * 29.04.1833, a1b1c4d3e8
	3221	SCHUTTE, Maria Philippina Christina Charlotte (V), * __.__.1895, a1b1c4d3e12f14
	3490	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 27.08.1907, a1b1c4d3e19f3g1
	5405	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 06.08.1908, a1b1c4d6e14f2g1
	3513	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 04.08.1925, a1b1c4d3e19f3g10
	5443	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 01.12.1936, a1b1c4d6e14f16g1
	5087	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 01.06.1947, a1b1c4d6e3f11g3h9
	5080	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 31.05.1966, a1b1c4d6e3f11g3h4i2
	5073	SCHUTTE, Maria Salome (V), * 11.12.1968, a1b1c4d6e3f11g3h1i2
	4004	SCHUTTE, Maria Salomie (V), * 04.11.1968, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j3
	7064	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * __.__.____, ?
	4176	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g2h3
	4118	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 26.01.1890, a1b1c4d6e2f5g9
	5694	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 20.03.1902, a1b1c4d9e2f9g1
	4201	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 15.10.1906, a1b1c4d6e2f6g4h2
	4245	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 28.08.1926, a1b1c4d6e2f6g5h5
	5718	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 23.02.1936, a1b1c4d9e2f9g2h3
	4945	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 30.07.1936, a1b1c4d6e3f5g3h8
	4044	SCHUTTE, Maria Sophia (V), * 22.07.1942, a1b1c4d6e2f5g3h6i1
	716	SCHUTTE, Maria Susanna (V), * 15.09.1838, a1b1c2d8e5
	1234	SCHUTTE, Maria Susanna (V), * 22.12.1851, a1b1c2d9e10
	6218	SCHUTTE, Maria Susanna (V), * 08.05.1927, a1b1c4d11e3f5g8
	552	SCHUTTE, Maria Susanna (V), * 26.07.1931, a1b1c2d4e9f4g7h1
	6093	SCHUTTE, Maria Susanna Elizabeth (V), * __.04.1879, a1b1c4d11e3f2
	6096	SCHUTTE, Maria Wilhelmina (V), * 25.08.1930, a1b1c4d11e3f3g1h1
	366	SCHUTTE, Maria Zybella (V), * 14.11.1933, a1b1c2d4e8f7g1h5
	1660	SCHUTTE, Maria-Marie (V), * 28.01.1977, a1b1c2d11e1f1g7h3i4
	4572	SCHUTTE, Mariaan (V), * 01.01.1973, a1b1c4d6e2f13g6h1i2
	292	SCHUTTE, Mariana (V), * 06.02.1960, a1b1c2d4e2f10g4h2i4
	4297	SCHUTTE, Marianna (V), * 28.02.1961, a1b1c4d6e2f8g3h2i1j2
	5393	SCHUTTE, Marianne (V), * 24.12.1942, a1b1c4d6e14f1g3h1
	5353	SCHUTTE, Marianne (V), * 25.06.1959, a1b1c4d6e12f5g4h3
	1475	SCHUTTE, Marianné (V), * 28.04.1973, a1b1c2d10e7f11g6h1i1
	78	SCHUTTE, Marie (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g14h3i2
	2696	SCHUTTE, Marie (V), * 27.08.1942, a1b1c4d3e1f6g5h7i1
	6375	SCHUTTE, Marie (V), * 17.02.1960, a1b1c4d11e5f3g7h4
	2468	SCHUTTE, Marie Charlotte (V), * 19.02.1945, a1b1c2d12e6f8g1h2
	4923	SCHUTTE, Marie Magrietha (V), * 19.05.1952, a1b1c4d6e3f5g2h3i3
	2592	SCHUTTE, Marie Susan (V), * 07.07.1967, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j2
	3712	SCHUTTE, Marie-Antonette (V), * 13.08.1986, a1b1c4d3e26f7g3h2i1
	2617	SCHUTTE, Marie-Jean (V), * 22.06.1935, a1b1c4d3e1f3g2h2i2
	2645	SCHUTTE, Marie-Louise (V), * 14.02.1963, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j4
	3462	SCHUTTE, Marie-Therése (V), * 01.02.1939, a1b1c4d3e19f1g5h2
	2298	SCHUTTE, Marieda (V), * 12.09.1979, a1b1c2d12e1f3g8h1i2
	5475	SCHUTTE, Marieke (V), * 25.02.1991, a1b1c4d6e14f21g5h3
	6450	SCHUTTE, Marien (V), * 24.10.1987, a1b1c4d11e5f7g8h2i1
	2274	SCHUTTE, Marieta (V), * 26.07.1957, a1b1c2d12e1f3g6h6i1
	171	SCHUTTE, Marieta (V), * 20.11.1967, a1b1c2d4e2f8g2h4i1
	5931	SCHUTTE, Marietjie (V), * __.__.____, a1b1c4d9e11f7g3h5
	2394	SCHUTTE, Marietjie (V), * 30.12.1962, a1b1c2d12e4f3g4h4
	2299	SCHUTTE, Marietjie (V), * 05.04.1983, a1b1c2d12e1f3g8h1i3
	710	SCHUTTE, Marijke (V), * 27.07.1992, a1b1c2d8e3f5g8h5i1
	4296	SCHUTTE, Marike (V), * 05.01.1982, a1b1c4d6e2f8g3h2i1j1k2
	2266	SCHUTTE, Marike (V), * 02.02.1990, a1b1c2d12e1f3g6h4i3j1
	5324	SCHUTTE, Marilie (V), * 19.01.1993, a1b1c4d6e12f4g3h3i3
	4763	SCHUTTE, Mariliza Aletta (V), * 01.09.1983, a1b1c4d6e3f2g1h7i1j3
	5999	SCHUTTE, Marina (V), * 30.11.1948, a1b1c4d9e15f4g1
	6564	SCHUTTE, Marina (V), * 23.07.1951, a1b1c4d11e6f9g2h2
	3508	SCHUTTE, Marinda (V), * 20.06.1953, a1b1c4d3e19f3g9h1
	4561	SCHUTTE, Marinda (V), * 13.06.1968, a1b1c4d6e2f13g4h2i1
	2790	SCHUTTE, Marinda (V), * 30.09.1980, a1b1c4d3e4f3g3h2i2j3
	3026	SCHUTTE, Marinda (V), * 10.03.1993, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j1k2
	3754	SCHUTTE, Marinda Leonora (V), * 08.08.1953, a1b1c4d3e30f5g2
	3393	SCHUTTE, Marinda Louretta (V), * 19.09.1954, a1b1c4d3e18f2g5h8
	529	SCHUTTE, Marinda Sophia (V), * 15.07.1969, a1b1c2d4e9f1g10h2i3
	5454	SCHUTTE, Marinus (M), * 17.10.1982, a1b1c4d6e14f16g4h4
	1622	SCHUTTE, Mario Constant (M), * 24.12.1985, a1b1c2d11e1f1g1h6i2j1
	3742	SCHUTTE, Marion (V), * 02.04.1971, a1b1c4d3e27f6g4h2
	6964	SCHUTTE, Marion Anne (V), * 18.12.1955, ?b1c3
	609	SCHUTTE, Marion Talbot (V), * 01.08.1937, a1b1c2d4e9f7g4h1
	2745	SCHUTTE, Marisa (V), * 20.05.1981, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j1k2
	1243	SCHUTTE, Marisa (V), * 07.01.1989, a1b1c2d9e11f1g3h1i1j2
	2643	SCHUTTE, Mariska (V), * 03.07.1984, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j3k1
	5715	SCHUTTE, Mariska (V), * 21.12.1998, a1b1c4d9e2f9g2h1i6j3
	3648	SCHUTTE, Marita (V), * 15.02.1950, a1b1c4d3e25f1g4h3
	705	SCHUTTE, Maritza (V), * 25.10.1976, a1b1c2d8e3f5g8h3i1
	1430	SCHUTTE, Maritza (V), * 13.08.1978, a1b1c2d10e7f8g5h5i1
	4447	SCHUTTE, Maritza Leonie (V), * 02.11.1975, a1b1c4d6e2f8g9h6i7
	2223	SCHUTTE, Marius (M), * 25.12.1964, a1b1c2d12e1f3g2h8i2
	6302	SCHUTTE, Marius (M), * 08.12.1983, a1b1c4d11e3f13g1h3i2
	3849	SCHUTTE, Marius (M), * 22.02.1987, a1b1c4d4e1f15g5h3i2
	4709	SCHUTTE, Marius (M), * 04.01.1990, a1b1c4d6e2f16g5h9i4
	5862	SCHUTTE, Marius (M), * 08.02.2001, a1b1c4d9e8f1g1h4i1j1
	4473	SCHUTTE, Marius Gert (M), * 03.07.1965, a1b1c4d6e2f10g7h3i2
	5597	SCHUTTE, Marius Johan (M), * 09.11.1957, a1b1c4d6e15f4g6h2
	1670	SCHUTTE, Marius Johan (M), * 22.09.1961, a1b1c2d11e1f1g8h2i1
	5598	SCHUTTE, Marius Johan (M), * 01.06.1986, a1b1c4d6e15f4g6h2i1
	3327	SCHUTTE, Marius Louis (M), * __.__.____, a1b1c4d3e15f12g2h4i1
	3306	SCHUTTE, Marius Shaun (M), * 30.05.1966, a1b1c4d3e15f12g1h4i1
	88	SCHUTTE, Marizaan (V), * 14.01.1979, a1b1c2d4e2f1g17h1i3
	4939	SCHUTTE, Marizaan (V), * 28.10.1991, a1b1c4d6e3f5g3h6i1j3
	6467	SCHUTTE, Marizane (V), * 11.09.1996, a1b1c4d11e6f5g2h2i1j1
	4784	SCHUTTE, Marizel (V), * 15.05.1994, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j3k1
	1859	SCHUTTE, Marié Magdalena (V), * 29.12.1961, a1b1c2d11e4f3g1h5i5
	963	SCHUTTE, Marié Rynette (V), * 17.03.1950, a1b1c2d8e9f16g3h3
	6438	SCHUTTE, Mariétte (V), * 02.11.1958, a1b1c4d11e5f7g6h3
	4597	SCHUTTE, Mariëtte (V), * 17.10.1969, a1b1c4d6e2f15g1h2i2
	1082	SCHUTTE, Mark (M), * 02.03.1962, a1b1c2d9e6f1g2h2i1
	193	SCHUTTE, Mark David (M), * 09.05.1960, a1b1c2d4e2f8g5h4i3
	2898	SCHUTTE, Markus Reinier (M), * 13.__.1951, a1b1c4d3e4f7g2h3i3
	145	SCHUTTE, Marla (V), * 23.02.1978, a1b1c2d4e2f7g11h1i1
	3480	SCHUTTE, Marleen (V), * 10.02.1971, a1b1c4d3e19f1g6h3i2
	3678	SCHUTTE, Marlene (V), * 20.09.1955, a1b1c4d3e25f5g3h3
	5135	SCHUTTE, Marlene (V), * 23.12.1979, a1b1c4d6e3f12g2h2i1j1
	1121	SCHUTTE, Marlene Corlia (V), * 22.05.1997, a1b1c2d9e6f3g4h1i2j1
	6940	SCHUTTE, Marli (V), * 14.01.1974, ?b1c1
	2744	SCHUTTE, Marli (V), * 12.12.1978, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j1k1
	6432	SCHUTTE, Marli (V), * 09.11.1980, a1b1c4d11e5f7g5h4i2
	1868	SCHUTTE, Marlise (V), * 06.08.1960, a1b1c2d11e4f3g3h3i1
	6040	SCHUTTE, Marlizaan (V), * 17.10.1978, a1b1c4d9e18f2g2h4
	3516	SCHUTTE, Marlize (V), * 16.12.1962, a1b1c4d3e19f3g11h2
	2139	SCHUTTE, Marlize (V), * 28.03.1970, a1b1c2d11e10f4g5h2i2
	2232	SCHUTTE, Marmarie (V), * 14.06.1967, a1b1c2d12e1f3g3h1i2
	4991	SCHUTTE, Marna (V), * 26.09.1978, a1b1c4d6e3f9g2h2i1j2
	1648	SCHUTTE, Marna (V), * 20.01.1999, a1b1c2d11e1f1g7h1i1j1
	4556	SCHUTTE, Marnelle (V), * 05.09.1963, a1b1c4d6e2f13g4h1i3
	707	SCHUTTE, Marnitz (M), * 12.11.1980, a1b1c2d8e3f5g8h3i3
	2285	SCHUTTE, Marquerite Elzet (V), * 08.11.1989, a1b1c2d12e1f3g7h2i2j2
	3485	SCHUTTE, Mart-Louise (V), * 18.11.1982, a1b1c4d3e19f1g6h5i3
	5489	SCHUTTE, Martha (V), * 22.06.1946, a1b1c4d6e15f2g5h2
	3089	SCHUTTE, Martha Adriana (V), * 16.06.1956, a1b1c4d3e7f6g9h2
	3114	SCHUTTE, Martha Aletta (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g5
	2658	SCHUTTE, Martha Aletta (V), * 26.08.1912, a1b1c4d3e1f3g8h4
	5260	SCHUTTE, Martha Aletta (V), * 19.09.1975, a1b1c4d6e5f3g1h2i3j3
	3828	SCHUTTE, Martha Alida Louisa (V), * 09.08.1955, a1b1c4d4e1f13g1h5
	3817	SCHUTTE, Martha Alida Louisa (V), * 29.04.1965, a1b1c4d4e1f13g1h1i2
	3825	SCHUTTE, Martha Alida Louisa (V), * 11.05.1979, a1b1c4d4e1f13g1h2i3
	4581	SCHUTTE, Martha Anna Catharina (V), * 31.07.1877, a1b1c4d6e2f14
	4580	SCHUTTE, Martha Anna Catharina (V), * 15.09.1918, a1b1c4d6e2f13g8
	4115	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * __.05.1886, a1b1c4d6e2f5g7
	4466	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * ±__.__.1897, a1b1c4d6e2f10g5
	4030	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 22.02.1908, a1b1c4d6e2f5g3h3
	4083	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 14.06.1908, a1b1c4d6e2f5g6h2
	1290	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 19.01.1912, a1b1c2d9e13f1g2
	4167	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 10.03.1925, a1b1c4d6e2f5g12h2
	4501	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 05.04.1935, a1b1c4d6e2f10g8h3
	5529	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 29.01.1938, a1b1c4d6e15f3g1h2
	4490	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 28.04.1940, a1b1c4d6e2f10g7h6
	4099	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 05.09.1946, a1b1c4d6e2f5g6h4i7
	2899	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 30.07.1952, a1b1c4d3e4f7g2h3i4
	2980	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 27.10.1953, a1b1c4d3e7f5g2h6i1
	3977	SCHUTTE, Martha Catharina (V), * 25.10.1957, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j1
	4375	SCHUTTE, Martha Catharina Jacoba (V), * 20.02.1978, a1b1c4d6e2f8g3h10i2j3
	169	SCHUTTE, Martha Christina (V), * 22.10.1961, a1b1c2d4e2f8g2h3i2
	3056	SCHUTTE, Martha Dorothea (V), * ±__.__.1904, a1b1c4d3e7f6g6
	282	SCHUTTE, Martha Dorothea (V), * 20.02.1922, a1b1c2d4e2f10g4h1
	3043	SCHUTTE, Martha Dorothea (V), * 21.01.1928, a1b1c4d3e7f6g3h5
	3072	SCHUTTE, Martha Dorothea (V), * 16.07.1941, a1b1c4d3e7f6g7h3
	3084	SCHUTTE, Martha Dorothea (V), * 16.09.1943, a1b1c4d3e7f6g8h4
	6459	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * __.06.1880, a1b1c4d11e6f3
	6534	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * 10.02.1920, a1b1c4d11e6f5g6
	6546	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * 01.09.1922, a1b1c4d11e6f6g4
	6568	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * 27.05.1932, a1b1c4d11e6f9g3
	3919	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * 21.08.1941, a1b1c4d4e3f2g2h4i2
	6881	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * 02.06.1947, ?b1c1d1
	6216	SCHUTTE, Martha Elizabeth (V), * 04.02.1952, a1b1c4d11e3f5g6h1
	2189	SCHUTTE, Martha Francina (V), * 09.10.1874, a1b1c2d11e12f1
	2196	SCHUTTE, Martha Francina (V), * 27.09.1890, a1b1c2d11e12f8
	6259	SCHUTTE, Martha Gertruida Cornelia (V), * 31.08.1978, a1b1c4d11e3f7g5h1i2
	5183	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 11.09.1888, a1b1c4d6e3f20
	5055	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 03.10.1903, a1b1c4d6e3f10g8
	5532	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 01.02.1915, a1b1c4d6e15f3g4
	3153	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 24.06.1935, a1b1c4d3e12f4g3h1
	3316	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 22.02.1945, a1b1c4d3e15f12g1h5
	5539	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 09.04.1945, a1b1c4d6e15f3g6h3
	6396	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 18.04.1945, a1b1c4d11e5f7g1h4
	6357	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 06.07.1950, a1b1c4d11e5f3g3h4
	5564	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 14.03.1954, a1b1c4d6e15f3g8h3
	5571	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 24.12.1959, a1b1c4d6e15f3g10h2
	4016	SCHUTTE, Martha Jacoba (V), * 11.01.1977, a1b1c4d6e2f5g3h2i7j2
	3354	SCHUTTE, Martha Jacomina Maria (V), * 17.08.1941, a1b1c4d3e18f2g2h5
	2552	SCHUTTE, Martha Johanna (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f2g7h2i1j1
	3973	SCHUTTE, Martha Johanna (V), * 05.08.1929, a1b1c4d6e2f5g2h1i1
	5059	SCHUTTE, Martha Johanna (V), * 07.05.1964, a1b1c4d6e3f10g10h1i1
	1852	SCHUTTE, Martha Johanna (V), * 08.08.1976, a1b1c2d11e4f3g1h5i1j2
	3344	SCHUTTE, Martha Johanna Maria (V), * 16.04.1960, a1b1c4d3e18f2g2h2i4
	5486	SCHUTTE, Martha Johanna Petronella (V), * 04.06.1919, a1b1c4d6e15f2g4
	1374	SCHUTTE, Martha Louisa (V), * 17.09.1864, a1b1c2d10e4f2
	1575	SCHUTTE, Martha Louisa (V), * 18.03.1885, a1b1c2d10e12f1
	3481	SCHUTTE, Martha Louisa (V), * 30.12.1943, a1b1c4d3e19f1g6h4
	3475	SCHUTTE, Martha Louisa (V), * 30.12.1967, a1b1c4d3e19f1g6h2i2
	4242	SCHUTTE, Martha Luwiesa du Plessis (V), * 27.10.1939, a1b1c4d6e2f6g5h3i1
	4761	SCHUTTE, Martha Magdalena Elizabeth (V), * 12.11.1977, a1b1c4d6e3f2g1h7i1j1
	4924	SCHUTTE, Martha Magdalena Johanna Petronella (V), * 06.02.1916, a1b1c4d6e3f5g2h4
	4944	SCHUTTE, Martha Magdalena Johanna Petronella (V), * 27.10.1931, a1b1c4d6e3f5g3h7
	1930	SCHUTTE, Martha Magrietha Johanna (V), * 14.10.1921, a1b1c2d11e5f1g3h2
	7067	SCHUTTE, Martha Margaretha (V), * 15.02.1954, ?b2
	5249	SCHUTTE, Martha Margarethe (V), * 01.09.1962, a1b1c4d6e5f3g1h2i1j1
	6175	SCHUTTE, Martha Margretha (V), * 07.09.1966, a1b1c4d11e3f5g3h2i1
	5841	SCHUTTE, Martha Margritha (V), * 19.10.1886, a1b1c4d9e6f12
	5212	SCHUTTE, Martha Maria (V), * __.__.1879, a1b1c4d6e5f1g2
	5246	SCHUTTE, Martha Maria (V), * 14.03.1907, a1b1c4d6e5f3g1h1
	4068	SCHUTTE, Martha Maria (V), * 22.03.1972, a1b1c4d6e2f5g3h9i1j4
	5119	SCHUTTE, Martha Maria Elizabeth Dorothea (V), * 27.12.1916, a1b1c4d6e3f11g8
	3578	SCHUTTE, Martha Maria Magdalena (V), * 07.05.1881, a1b1c4d3e20f2
	4057	SCHUTTE, Martha Martiena (V), * 25.11.1953, a1b1c4d6e2f5g3h8i2
	3930	SCHUTTE, Martha Mathilda (V), * 16.06.1980, a1b1c4d4e3f2g2h4i6j3
	5303	SCHUTTE, Martha Petronella (V), * 28.12.1840, a1b1c4d6e7
	4172	SCHUTTE, Martha Petronella (V), * 03.10.1875, a1b1c4d6e2f6g1
	6501	SCHUTTE, Martha Petronella (V), * 29.11.1937, a1b1c4d11e6f5g3h1
	498	SCHUTTE, Martha Petronella (V), * 18.02.1955, a1b1c2d4e9f1g3h4i2
	1557	SCHUTTE, Martha Salomina Dorothea (V), * 17.09.1848, a1b1c2d10e9
	1552	SCHUTTE, Martha Salomina Dorothea (V), * 09.04.1877, a1b1c2d10e8f4
	1560	SCHUTTE, Martha Salomina Dorothea (V), * 15.06.1881, a1b1c2d10e10f2
	1581	SCHUTTE, Martha Salomina Dorothea (V), * 09.11.1887, a1b1c2d10e12f3
	1497	SCHUTTE, Martha Salomina Dorothea (V), * 16.06.1889, a1b1c2d10e7f15
	1889	SCHUTTE, Martha Sophia (V), * 24.07.1903, a1b1c2d11e4f3g4
	1913	SCHUTTE, Martha Sophia (V), * 06.03.1922, a1b1c2d11e4f6g3
	880	SCHUTTE, Martha Susanna (V), * 18.03.1840, a1b1c2d8e7
	816	SCHUTTE, Martha Susanna (V), * 25.10.1876, a1b1c2d8e6f12
	1299	SCHUTTE, Martha Susara Maria (V), * 27.06.1891, a1b1c2d9e13f4
	6282	SCHUTTE, Martha Wilma (V), * 17.06.1962, a1b1c4d11e3f7g9h4
	1636	SCHUTTE, Marthella Aletta (V), * 29.04.1922, a1b1c2d11e1f1g6h1
	1532	SCHUTTE, Marthina Jacoba (V), * __.__.____, a1b1c2d10e8f2g4
	1556	SCHUTTE, Marthina Jacoba (V), * 08.02.1886, a1b1c2d10e8f8
	1512	SCHUTTE, Marthina Jacoba (V), * 27.07.1903, a1b1c2d10e8f1g3
	2291	SCHUTTE, Marthina Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d12e1f3g7h4
	1041	SCHUTTE, Marthina Johanna (V), * 27.10.1856, a1b1c2d8e21
	1039	SCHUTTE, Marthina Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c2d8e19
	2410	SCHUTTE, Marthina Philippina (V), * 13.11.1841, a1b1c2d12e5
	4868	SCHUTTE, Marthinus (M), * __.__.____, a1b1c4d6e3f2g7h1i2
	3234	SCHUTTE, Marthinus (M), * __.__.____, a1b1c4d3e15f1g6
	3901	SCHUTTE, Marthinus (M), * __.__.____, a1b1c4d4e3f2g1h8
	3326	SCHUTTE, Marthinus (M), * 08.02.1964, a1b1c4d3e15f12g2h4
	2261	SCHUTTE, Marthinus Becker (M), * 27.07.1969, a1b1c2d12e1f3g6h3i2
	2367	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 15.12.1839, a1b1c2d12e4
	2320	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 10.07.1873, a1b1c2d12e1f6
	2244	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 20.04.1901, a1b1c2d12e1f3g6
	2371	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 30.09.1902, a1b1c2d12e4f3g1
	2259	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 03.08.1927, a1b1c2d12e1f3g6h3
	2384	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 20.01.1948, a1b1c2d12e4f3g1h4
	2247	SCHUTTE, Marthinus Bekker (M), * 17.03.1953, a1b1c2d12e1f3g6h1i2
	2403	SCHUTTE, Marthinus Daniël (M), * 21.12.1874, a1b1c2d12e4f4
	5693	SCHUTTE, Marthinus Gerhardus (M), * 10.06.1876, a1b1c4d9e2f9
	5730	SCHUTTE, Marthinus Gerhardus (V), * 26.05.1910, a1b1c4d9e2f9g5
	5708	SCHUTTE, Marthinus Gerhardus (M), * 19.04.1967, a1b1c4d9e2f9g2h1i4
	4196	SCHUTTE, Marthinus Gerhardus (M), * 08.06.1967, a1b1c4d6e2f6g4h1i2j2
	5699	SCHUTTE, Marthinus Gerhardus (M), * 20.06.1982, a1b1c4d9e2f9g2h1i1j2
	1382	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 20.07.1870, a1b1c2d10e7f2
	1522	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 30.01.1874, a1b1c2d10e8f2
	1414	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 17.06.1877, a1b1c2d10e7f6
	599	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * ±__.04.1901, a1b1c2d4e9f6g3
	1521	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 25.11.1914, a1b1c2d10e8f1g9
	1535	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 19.02.1916, a1b1c2d10e8f2g7
	1536	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 21.04.1941, a1b1c2d10e8f2g7h1
	1537	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 22.02.1968, a1b1c2d10e8f2g7h1i1
	5775	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 16.08.1973, a1b1c4d9e6f2g6h1i2
	1541	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 06.05.1977, a1b1c2d10e8f2g7h2i1
	1545	SCHUTTE, Marthinus Jacobus (M), * 22.12.1979, a1b1c2d10e8f2g7h4i1
	1335	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 20.04.1839, a1b1c2d10e4
	1337	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 13.06.1880, a1b1c2d10e4f1g1
	7065	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 12.06.1912, ?
	1941	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 01.12.1940, a1b1c2d11e5f1g3h5
	7066	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 07.12.1948, ?b1
	1621	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 02.11.1953, a1b1c2d11e1f1g1h6i2
	4303	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 24.06.1966, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j3
	1950	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 25.03.1973, a1b1c2d11e5f1g3h5i6
	4304	SCHUTTE, Marthinus Johannes (M), * 16.11.1990, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j3k1
	3215	SCHUTTE, Marthinus Johannes Petrus Jacobus (V), * 30.10.1878, a1b1c4d3e12f8
	6549	SCHUTTE, Marthinus Josias (M), * 10.04.1948, a1b1c4d11e6f6g5h2
	6866	SCHUTTE, Marthinus Nathaniel (M), * 10.08.1925, ?b4
	6867	SCHUTTE, Marthinus Nathaniel (M), * 27.02.1969, ?b4c1
	5392	SCHUTTE, Marthinus Nicolaas Hendrik (M), * 30.12.1911, a1b1c4d6e14f1g3
	6119	SCHUTTE, Marthinus Stefanus (M), * 21.12.1953, a1b1c4d11e3f3g2h5
	7068	SCHUTTE, Marthinus Theunis Steyn (M), * 16.11.1916, ?
	7069	SCHUTTE, Marthinus Theunis Steyn (M), * 23.02.1952, ?b1
	1963	SCHUTTE, Marthinus Wessel (M), * 03.02.1939, a1b1c2d11e5f1g7h3
	3299	SCHUTTE, Marthinus Wessel (M), * 21.01.1998, a1b1c4d3e15f12g1h2i1j4
	1966	SCHUTTE, Marthinus Wessel (M), * 22.04.1998, a1b1c2d11e5f1g7h3i2j1
	3294	SCHUTTE, Marthinus Wessels (M), * 09.01.1941, a1b1c4d3e15f12g1h2
	5262	SCHUTTE, Marti-Nette (V), * 14.07.1983, a1b1c4d6e5f3g1h2i4j1
	2373	SCHUTTE, Martin (M), * 15.04.1968, a1b1c2d12e4f3g1h1i1
	3383	SCHUTTE, Martin (M), * 23.05.1997, a1b1c4d3e18f2g5h6i1j1
	3295	SCHUTTE, Martin Colin (M), * 02.08.1964, a1b1c4d3e15f12g1h2i1
	6911	SCHUTTE, Martin Heinrich (M), * 25.09.1969, ?b2
	957	SCHUTTE, Martin Ryno (M), * 25.08.1886, a1b1c2d8e9f16
	969	SCHUTTE, Martin Ryno Albertus (M), * 16.02.1965, a1b1c2d8e9f16g4h3
	4877	SCHUTTE, Martina Jacoba (V), * 19.03.1976, a1b1c4d6e3f2g7h5i2j2
	1418	SCHUTTE, Martina Wesselina (V), * 28.07.1905, a1b1c2d10e7f8g2
	5696	SCHUTTE, Martinus Gerhardus (M), * 24.08.1930, a1b1c4d9e2f9g2h1
	3291	SCHUTTE, Martinus Wessels (M), * 28.04.1895, a1b1c4d3e15f12
	2958	SCHUTTE, Mary Ann (V), * 03.11.1953, a1b1c4d3e7f5g2h1i6
	7019	SCHUTTE, Mary Ethne (V), * 06.12.1905, ?b1c11d1e3
	2016	SCHUTTE, Mary Magdalene (V), * 24.07.1928, a1b1c2d11e5f4g4h3
	5225	SCHUTTE, Maryke (V), * 10.03.1978, a1b1c4d6e5f1g4h1i5j1
	3545	SCHUTTE, Maryke (V), * 07.12.1982, a1b1c4d3e19f5g2h1i3
	4360	SCHUTTE, Maryke (V), * 27.08.1983, a1b1c4d6e2f8g3h5i6j3
	5835	SCHUTTE, Maryke (V), * 13.02.1984, a1b1c4d9e6f10g6h3i1
	5740	SCHUTTE, Maryke (V), * 17.07.1994, a1b1c4d9e2f12g2h1i1
	2225	SCHUTTE, Maryke (V), * 01.07.1996, a1b1c2d12e1f3g2h8i2j2
	6252	SCHUTTE, Maryna (V), * 27.01.1994, a1b1c4d11e3f7g3h3i3
	6588	SCHUTTE, Mathilda (V), * 13.12.1929, a1b1c4d11e10f1g4
	3360	SCHUTTE, Mathilda (V), * 14.03.1983, a1b1c4d3e18f2g2h8i3
	4362	SCHUTTE, Mathilda Johanna Harriet (V), * 20.08.1954, a1b1c4d6e2f8g3h6i1
	7072	SCHUTTE, Mathys Johannes (M), * 20.10.1955, ?b2
	3614	SCHUTTE, Matilda Aletha (V), * 19.05.1926, a1b1c4d3e20f6g3
	259	SCHUTTE, Mattheus Johannes Diederick (M), * 12.03.1950, a1b1c2d4e2f10g2h2i4
	264	SCHUTTE, Mattheus Johannes Diederick (M), * 06.09.1978, a1b1c2d4e2f10g2h2i4j5
	194	SCHUTTE, Matthew Mark (M), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g5h4i3j1
	2402	SCHUTTE, Matthiam (M), * __.__.1977, a1b1c2d12e4f3g6h3i3
	4765	SCHUTTE, Matthys Johannes (M), * 20.10.1955, a1b1c4d6e3f2g1h7i2
	6525	SCHUTTE, Matthys Johannes (M), * 10.11.1973, a1b1c4d11e6f5g5h3i2
	5338	SCHUTTE, Matthys Johannes Koen (M), * 05.07.1960, a1b1c4d6e12f5g3h3
	1580	SCHUTTE, Maureen (V), * __.__.____, a1b1c2d10e12f2g4
	704	SCHUTTE, Mauritz (M), * 04.09.1951, a1b1c2d8e3f5g8h3
	6615	SCHUTTE, Maxine (V), * 02.01.1995, a1b1c4d11e11f3g1h3i2
	2781	SCHUTTE, Maxwell Henry (M), * 23.12.1956, a1b1c4d3e4f3g1h10i1
	5957	SCHUTTE, Megan (V), * 24.06.1994, a1b1c4d9e11f12g2h2i2
	3037	SCHUTTE, Megan (V), * 25.10.1994, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j1k1
	404	SCHUTTE, Megan-Lee (V), * 04.10.2000, a1b1c2d4e8f7g5h2i2j2
	3647	SCHUTTE, Meiring Michael (M), * 26.11.1975, a1b1c4d3e25f1g4h2i2
	2466	SCHUTTE, Melanie (V), * 18.02.1983, a1b1c2d12e6f8g1h1i1
	5210	SCHUTTE, Melanie (V), * 23.12.1984, a1b1c4d6e5f1g1h2i6j2
	5130	SCHUTTE, Melinda (V), * 12.11.1954, a1b1c4d6e3f12g2h1i1
	1880	SCHUTTE, Melinda (V), * 21.08.1961, a1b1c2d11e4f3g3h5i2
	6410	SCHUTTE, Melinda (V), * 07.06.1974, a1b1c4d11e5f7g4h3i1
	5683	SCHUTTE, Melissa (V), * 03.04.1985, a1b1c4d9e2f4g3h2i2j1
	1877	SCHUTTE, Melissa (V), * 23.10.1992, a1b1c2d11e4f3g3h4i4j1
	4306	SCHUTTE, Melissa Cassandra (V), * 17.04.1997, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j4k1
	1951	SCHUTTE, Melissa Rachel (V), * 10.10.1998, a1b1c2d11e5f1g3h5i6j1
	2826	SCHUTTE, Melony (V), * 17.12.1983, a1b1c4d3e4f3g8h4i3j1
	5992	SCHUTTE, Mercia May (V), * 01.05.1946, a1b1c4d9e15f3g3
	2755	SCHUTTE, Merinda (V), * __.__.____, a1b1c4d3e4f3g1h3i2
	3396	SCHUTTE, Mertle Janine (V), * 13.05.1980, a1b1c4d3e18f2g5h9i2
	3311	SCHUTTE, Merusthka (V), * 18.09.1991, a1b1c4d3e15f12g1h4i3j1
	2329	SCHUTTE, Meyer (M), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g1h4
	3820	SCHUTTE, Mia (V), * 17.09.1999, a1b1c4d4e1f13g1h1i3j2
	4779	SCHUTTE, Mias (M), * 22.03.1985, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j1k2
	2064	SCHUTTE, Michael Alister (M), * 02.05.1970, a1b1c2d11e5f11g2h3i1
	3256	SCHUTTE, Michael Anthony (M), * 26.09.1966, a1b1c4d3e15f5g2h1i3
	33	SCHUTTE, Michael Daniël (M), * 30.11.1998, a1b1c2d4e2f1g1h6i2j3
	7118	SCHUTTE, Michael David (M), * 20.07.1992, ?b1c5d2
	1405	SCHUTTE, Michael Richard (M), * 09.12.1950, a1b1c2d10e7f5g7h3
	3635	SCHUTTE, Michan (V), * 26.05.1988, a1b1c4d3e25f1g1h5i1
	2850	SCHUTTE, Micheal (M), * 31.10.1974, a1b1c4d3e4f6g2h6i1j2
	5572	SCHUTTE, Micheal Johannes (M), * 06.08.1965, a1b1c4d6e15f3g10h3
	1403	SCHUTTE, Michelle (V), * 24.11.1966, a1b1c2d10e7f5g7h2i1
	4132	SCHUTTE, Michelle (V), * 13.12.1979, a1b1c4d6e2f5g11h1i3j2
	4533	SCHUTTE, Michelle (V), * 16.09.1982, a1b1c4d6e2f11g9h2i3
	2282	SCHUTTE, Michelle (V), * 19.01.1983, a1b1c2d12e1f3g7h2i1j1
	6497	SCHUTTE, Michelle (V), * 26.11.1987, a1b1c4d11e6f5g2h9i2
	4794	SCHUTTE, Michelle (V), * 01.05.1988, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j3k2
	4687	SCHUTTE, Michelle (V), * 30.10.1993, a1b1c4d6e2f16g5h2i1j2
	1664	SCHUTTE, Michelle (V), * 29.01.1995, a1b1c2d11e1f1g7h4i2j1
	6016	SCHUTTE, Michelle Antionette (V), * 14.04.1974, a1b1c4d9e16f4g3h4
	7107	SCHUTTE, Michelle Tracey (V), * 12.05.1965, ?b1
	199	SCHUTTE, Michelle Tracey (V), * 12.05.1965, a1b1c2d4e2f8g5h5i2
	6381	SCHUTTE, Michiel Andries (M), * 06.06.1939, a1b1c4d11e5f7g1h1
	6434	SCHUTTE, Michiel Andries (M), * 04.03.1950, a1b1c4d11e5f7g6h1
	6379	SCHUTTE, Michiel Andries Josuas (M), * 08.10.1889, a1b1c4d11e5f7
	1954	SCHUTTE, Miemie (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f1g3h8
	620	SCHUTTE, Mikail (M), * 27.08.1991, a1b1c2d4e9f7g7h1i2j1
	6550	SCHUTTE, Minette (V), * 14.01.1975, a1b1c4d11e6f6g5h2i1
	5026	SCHUTTE, Minyon (V), * 27.02.____, a1b1c4d6e3f10g5h3i3j1
	5878	SCHUTTE, Miranda (V), * __.__.____, a1b1c4d9e8f6g2h4i3
	2936	SCHUTTE, Mirishin (V), * 23.06.1983, a1b1c4d3e7f5g1h1i3j3
	2856	SCHUTTE, Moira (V), * 03.10.1952, a1b1c4d3e4f6g3h3i1
	2026	SCHUTTE, Mona (V), * 03.04.1916, a1b1c2d11e5f7g5
	6435	SCHUTTE, Monica (V), * 20.05.1974, a1b1c4d11e5f7g6h1i1
	6898	SCHUTTE, Monica Susan (V), * 17.01.1967, ?b1c3d4
	1228	SCHUTTE, Monique (V), * __.__.____, a1b1c2d9e6f12g1h4i2
	1410	SCHUTTE, Monique (V), * 24.08.1978, a1b1c2d10e7f5g7h4i2
	2146	SCHUTTE, Monique (V), * 13.05.1981, a1b1c2d11e10f4g5h4i2
	2284	SCHUTTE, Monique Helen (V), * 17.07.1988, a1b1c2d12e1f3g7h2i2j1
	1747	SCHUTTE, Monique Johanette (V), * 02.08.1995, a1b1c2d11e1f4g9h6i1
	3165	SCHUTTE, Monja (V), * 24.06.1970, a1b1c4d3e12f4g4h5i1
	6944	SCHUTTE, Monja (V), * 24.06.1970, ?b2c1
	3630	SCHUTTE, Monya (V), * 24.07.1985, a1b1c4d3e25f1g1h2i1
	706	SCHUTTE, Monzette (V), * 20.07.1978, a1b1c2d8e3f5g8h3i2
	2336	SCHUTTE, Morné (M), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g1h8i3
	6431	SCHUTTE, Morné (M), * 22.08.1974, a1b1c4d11e5f7g5h4i1
	5221	SCHUTTE, Morné Nortjé (M), * 19.11.1974, a1b1c4d6e5f1g4h1i3j1
	2015	SCHUTTE, Muriel Thelma (V), * 14.12.1950, a1b1c2d11e5f4g4h2i2
	2792	SCHUTTE, Muriël Cecilia (V), * 01.05.1953, a1b1c4d3e4f3g3h2i4
	5191	SCHUTTE, Myndert Jacobus (M), * 01.09.1935, a1b1c4d6e5f1g1h2i1
	5199	SCHUTTE, Myndert Jacobus (M), * 15.10.1963, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j3
	5196	SCHUTTE, Myndert Jacobus (M), * 26.09.1985, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j2k3