Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
SchŁtte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met I en J

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	2066	SCHUTTE, Ian Donald (M), * 14.07.1973, a1b1c2d11e5f11g2h3i3
	2895	SCHUTTE, Ida (V), * 04.12.1977, a1b1c4d3e4f7g2h3i1j2
	6896	SCHUTTE, Ida Louise (V), * 21.03.1955, ?b1c3d2
	2328	SCHUTTE, Igna (V), * 09.08.1975, a1b1c2d12e1f9g1h3i1
	2140	SCHUTTE, Igna (V), * 18.06.1976, a1b1c2d11e10f4g5h2i3
	2424	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * __.__.____, a1b1c2d12e6f5g3
	2068	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * __.__.____, a1b1c2d11e5f11g3
	2411	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 23.10.1843, a1b1c2d12e6
	1819	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 02.11.1865, a1b1c2d11e4f2
	1925	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 23.05.1867, a1b1c2d11e5f1
	2416	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * __.02.1875, a1b1c2d12e6f3
	1321	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * __.11.1878, a1b1c2d9e25
	2123	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 15.04.1880, a1b1c2d11e10f4
	2191	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * Ī__.__.1880, a1b1c2d11e12f3
	2323	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 20.02.1881, a1b1c2d12e1f9
	1830	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 01.10.1890, a1b1c2d11e4f3g1
	1955	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 19.10.1896, a1b1c2d11e5f1g4
	1725	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 03.12.1899, a1b1c2d11e1f4g6
	2085	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 14.01.1903, a1b1c2d11e7f2g3
	2278	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 16.12.1903, a1b1c2d12e1f3g7
	2419	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 19.08.1904, a1b1c2d12e6f3g3
	1591	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 11.02.1908, a1b1c2d11e1f1g1h2
	2428	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 11.09.1910, a1b1c2d12e6f6g1
	1789	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 26.12.1911, a1b1c2d11e1f5g9
	2135	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 19.09.1912, a1b1c2d11e10f4g5
	2453	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 22.08.1913, a1b1c2d12e6f7g1
	1630	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 26.01.1914, a1b1c2d11e1f1g3h2
	2464	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 02.09.1914, a1b1c2d12e6f8g1
	2347	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 23.10.1914, a1b1c2d12e1f9g5
	1893	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 08.03.1916, a1b1c2d11e4f6g1
	1849	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 18.06.1928, a1b1c2d11e4f3g1h5
	2086	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 08.05.1930, a1b1c2d11e7f2g3h1
	2327	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 02.05.1931, a1b1c2d12e1f9g1h3
	1886	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 10.08.1935, a1b1c2d11e4f3g3h8
	1961	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 25.12.1935, a1b1c2d11e5f1g7h1
	2348	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 15.02.1938, a1b1c2d12e1f9g5h1
	2129	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 24.01.1939, a1b1c2d11e10f4g3h3
	2293	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 01.07.1941, a1b1c2d12e1f3g7h6
	1823	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 04.12.1942, a1b1c2d11e4f2g1h3
	2137	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 04.05.1943, a1b1c2d11e10f4g5h2
	2133	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 08.12.1944, a1b1c2d11e10f4g4h2
	1906	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 29.07.1945, a1b1c2d11e4f6g1h3
	2443	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 19.05.1947, a1b1c2d12e6f6g2h4
	1602	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 10.03.1949, a1b1c2d11e1f1g1h2i3
	2152	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 29.03.1949, a1b1c2d11e10f4g6h4
	2157	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 10.05.1949, a1b1c2d11e10f4g8h1
	2087	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 09.07.1954, a1b1c2d11e7f2g3h1i1
	1843	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 25.06.1956, a1b1c2d11e4f3g1h4i1
	1807	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 22.10.1959, a1b1c2d11e1f5g9h4
	2352	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 26.03.1969, a1b1c2d12e1f9g5h1i4
	1593	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 15.10.1969, a1b1c2d11e1f1g1h2i1j1
	2142	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 17.08.1973, a1b1c2d11e10f4g5h3i1
	2445	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 21.11.1974, a1b1c2d12e6f6g2h4i2
	1851	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 17.02.1975, a1b1c2d11e4f3g1h5i1j1
	2154	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 15.05.1979, a1b1c2d11e10f4g6h4i2
	1604	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 06.07.1979, a1b1c2d11e1f1g1h2i4j1
	1828	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 27.02.1980, a1b1c2d11e4f2g1h3i4
	1808	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 23.07.1982, a1b1c2d11e1f5g9h4i1
	2090	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 13.08.1982, a1b1c2d11e7f2g3h1i2j1
	2093	SCHUTTE, Ignatius Christiaan (M), * 13.08.1982, a1b1c2d11e7f2g3h1i3j1
	1814	SCHUTTE, Ignatius Christiaan DaniŽl (M), * 09.05.1863, a1b1c2d11e2f1
	1646	SCHUTTE, Ignatius Christian (M), * 12.02.1920, a1b1c2d11e1f1g7h1
	1681	SCHUTTE, Ignatius Christian (M), * 08.01.1936, a1b1c2d11e1f1g14h1
	1833	SCHUTTE, Ignatius Christian (M), * 27.05.1948, a1b1c2d11e4f3g1h1i2
	1850	SCHUTTE, Ignatius Christian (M), * 06.01.1954, a1b1c2d11e4f3g1h5i1
	1631	SCHUTTE, Ignatius Christof (M), * 05.02.1963, a1b1c2d11e1f1g3h2i1
	1628	SCHUTTE, Ignatius DaniŽl (M), * 30.11.1885, a1b1c2d11e1f1g3
	1068	SCHUTTE, Ignatius Michael (M), * 05.05.1910, a1b1c2d9e4f3g6
	1668	SCHUTTE, Ignatius Nicolaas (M), * 27.04.1930, a1b1c2d11e1f1g8h1
	6973	SCHUTTE, Ignatius Petrus (M), * 01.08.1924, ?
	6975	SCHUTTE, Ignatius Petrus (M), * 28.10.1956, ?b2
	1857	SCHUTTE, Ignaz Christiaan (M), * 13.09.1986, a1b1c2d11e4f3g1h5i4j1
	1799	SCHUTTE, Igtiaan (M), * 06.05.1970, a1b1c2d11e1f5g9h1i4
	1800	SCHUTTE, Igtwan (M), * 02.05.1997, a1b1c2d11e1f5g9h1i4j1
	4578	SCHUTTE, Ilana (V), * 23.11.1983, a1b1c4d6e2f13g6h3i3
	1767	SCHUTTE, Ilge-Marie (V), * 23.05.1996, a1b1c2d11e1f5g1h7i2j2
	5587	SCHUTTE, Ilona (V), * 19.10.1976, a1b1c4d6e15f4g2h1i2
	1600	SCHUTTE, Ilse (V), * 09.06.1974, a1b1c2d11e1f1g1h2i2j2
	1395	SCHUTTE, Ilse (V), * 03.12.1975, a1b1c2d10e7f5g4h1i2j1
	1997	SCHUTTE, Ilse (V), * 26.04.1983, a1b1c2d11e5f4g1h5i2j3
	5343	SCHUTTE, Ilse-Marie (V), * 19.12.1966, a1b1c4d6e12f5g3h5
	2978	SCHUTTE, Ilť (V), * 04.07.1986, a1b1c4d3e7f5g2h5i2j2
	935	SCHUTTE, Imalda (V), * 27.12.1937, a1b1c2d8e9f7g1h3
	61	SCHUTTE, Ina (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g13h4i3
	1246	SCHUTTE, Ina (V), * 25.06.1967, a1b1c2d9e11f1g3h1i3
	3918	SCHUTTE, Ina Jacomina (V), * 22.04.1977, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j7
	1389	SCHUTTE, Inez (V), * 26.01.1936, a1b1c2d10e7f5g2h2
	5798	SCHUTTE, Inge (V), * 27.06.1994, a1b1c4d9e6f4g1h1i3j2
	1615	SCHUTTE, Ingrid (V), * 28.02.1980, a1b1c2d11e1f1g1h3i4j4
	303	SCHUTTE, Iona (V), * 26.12.1989, a1b1c2d4e2f10g4h7i1j1
	2640	SCHUTTE, Irene (V), * 12.06.1955, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j1
	2594	SCHUTTE, Irma (V), * 07.02.1978, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j4
	5625	SCHUTTE, Isabel (V), * __.__.____, a1b1c4d6e19f4g2h1
	2948	SCHUTTE, Isabel (V), * 05.10.1967, a1b1c4d3e7f5g1h4i5
	2073	SCHUTTE, Isabel (V), * 08.05.1975, a1b1c2d11e5f11g6h2
	2944	SCHUTTE, Isabel (V), * 09.07.1993, a1b1c4d3e7f5g1h4i1j3
	2027	SCHUTTE, Isabel Nora (V), * 13.06.1919, a1b1c2d11e5f7g6
	4260	SCHUTTE, Isabella Frederika (V), * 28.04.1915, a1b1c4d6e2f8g1h6
	4428	SCHUTTE, Isabella Frederika (V), * 20.01.1924, a1b1c4d6e2f8g9h2
	2051	SCHUTTE, Isabella Hendrika (V), * 29.08.1887, a1b1c2d11e5f10
	2833	SCHUTTE, Isabella Johanna (V), * 11.06.1932, a1b1c4d3e4f3g8h6
	2823	SCHUTTE, Isabella Johanna (V), * 08.07.1941, a1b1c4d3e4f3g8h4i1
	6882	SCHUTTE, Isabella Johanna (V), * 06.01.1942, ?b1c1d2
	2325	SCHUTTE, Isabella Maria (V), * 04.09.1928, a1b1c2d12e1f9g1h1
	4839	SCHUTTE, Isabella Maria Elizabeth (V), * 11.05.1912, a1b1c4d6e3f2g2h8
	4758	SCHUTTE, Isabella Maria Elizabeth (V), * 11.07.1914, a1b1c4d6e3f2g1h6
	648	SCHUTTE, Isak Johannes (M), * 27.11.1943, a1b1c2d4e9f11g3h3
	641	SCHUTTE, Isak Johannes Breytenbach (M), * 27.11.1911, a1b1c2d4e9f11g3
	646	SCHUTTE, Isak Johnnes Breytenbach, * 26.02.1968, a1b1c2d4e9f11g3h2i1
	2624	SCHUTTE, Isalde (V), * 04.06.1969, a1b1c4d3e1f3g2h3i1j1
	6578	SCHUTTE, Isobel Helen (V), * 28.02.1958, a1b1c4d11e7f7g1h1
	1361	SCHUTTE, Isolde (V), * 03.12.1987, a1b1c2d10e4f1g5h1i2j2
	5739	SCHUTTE, Ivan (M), * 25.09.1964, a1b1c4d9e2f12g2h1
	1781	SCHUTTE, Ivan (M), * 25.06.1968, a1b1c2d11e1f5g6h3i1
	621	SCHUTTE, Ivan (M), * 13.10.1993, a1b1c2d4e9f7g7h1i2j2
	417	SCHUTTE, Ivan (M), * 27.12.1997, a1b1c2d4e8f7g8h1i1j1
	3103	SCHUTTE, Ivor Graham (M), * 07.11.1939, a1b1c4d3e7f7g1h4
	3105	SCHUTTE, Ivor Graham (M), * 20.02.1968, a1b1c4d3e7f7g1h4i2
	1599	SCHUTTE, Iwan Christiaan (M), * 24.02.1972, a1b1c2d11e1f1g1h2i2j1
	2423	SCHUTTE, Izaak Nicholaas (M), * 16.05.1915, a1b1c2d12e6f5g2
	735	SCHUTTE, Izak Andries (M), * 22.08.1936, a1b1c2d8e6f10g3h3
	5686	SCHUTTE, Izak Bartholomeus (M), * 15.06.1939, a1b1c4d9e2f4g3h3
	1698	SCHUTTE, Izak Edward Johannes (M), * 22.11.1895, a1b1c2d11e1f3g2
	3834	SCHUTTE, Izak Frederick (M), * 20.11.1887, a1b1c4d4e1f14
	3852	SCHUTTE, Izak Frederick (M), * 30.08.1893, a1b1c4d4e1f17
	3855	SCHUTTE, Izak Frederick (M), * 12.05.1960, a1b1c4d4e1f17g2h1
	3858	SCHUTTE, Izak Frederick (M), * 21.08.1994, a1b1c4d4e1f17g2h1i3
	3927	SCHUTTE, Izak Jacobus (M), * 15.04.1953, a1b1c4d4e3f2g2h4i6
	4984	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 18.12.1866, a1b1c4d6e3f9
	4995	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 27.03.1891, a1b1c4d6e3f9g3
	608	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 04.08.1909, a1b1c2d4e9f7g4
	5174	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 02.04.1912, a1b1c4d6e3f12g9
	4996	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 24.01.1917, a1b1c4d6e3f9g3h1
	4988	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 24.02.1919, a1b1c4d6e3f9g2h2
	4997	SCHUTTE, Izak Johannes (M), * 11.06.1947, a1b1c4d6e3f9g3h1i1
	5653	SCHUTTE, Izak Stephanus (M), * __.__.1871, a1b1c4d6e21
	669	SCHUTTE, J (M), * Ī__.__.1892, a1b1c2d8e3f4g2
	3063	SCHUTTE, JJ (M), * 13.12.1993, a1b1c4d3e7f6g7h2i2j1
	3250	SCHUTTE, Jack Christian (M), * 20.02.1937, a1b1c4d3e15f5g2h1
	6894	SCHUTTE, Jaco (M), * 25.02.1976, ?b1c3d1e3
	4146	SCHUTTE, Jaco (M), * 30.03.1976, a1b1c4d6e2f5g11h4i1j1
	360	SCHUTTE, Jaco (M), * 09.08.1977, a1b1c2d4e8f7g1h2i2j1
	4790	SCHUTTE, Jaco (M), * 01.11.1981, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j1k3
	3752	SCHUTTE, Jaco Francois (M), * 12.11.1975, a1b1c4d3e30f5g1h1
	3788	SCHUTTE, Jacob (M), * 01.08.1953, a1b1c4d4e1f6g1h1i2
	7014	SCHUTTE, Jacob (M), * 19.08.1958, ?b1c11d1e2f3g2
	6102	SCHUTTE, Jacob (M), * 31.10.1961, a1b1c4d11e3f3g2h1i2
	4322	SCHUTTE, Jacob Andries Willem (M), * 21.08.1986, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j1k4
	1247	SCHUTTE, Jacob Francois (M), * 01.03.1944, a1b1c2d9e11f1g3h2
	177	SCHUTTE, Jacob Jacobus (M), * 04.12.1893, a1b1c2d4e2f8g4
	179	SCHUTTE, Jacob Jacobus (M), * 28.08.1952, a1b1c2d4e2f8g4h1i1
	5640	SCHUTTE, Jacob Johannes (M), * 27.04.1976, a1b1c4d6e19f6g4h3
	2184	SCHUTTE, Jacob Lourens (M), * 13.08.1898, a1b1c2d11e10f10
	6149	SCHUTTE, Jacoba (V), * 02.02.1950, a1b1c4d11e3f4g3h3
	911	SCHUTTE, Jacoba Aletta (V), * 08.02.1938, a1b1c2d8e9f4g4h1
	3425	SCHUTTE, Jacoba Alida (V), * 26.04.1951, a1b1c4d3e18f7g2h4
	2046	SCHUTTE, Jacoba Catharina (V), * 04.04.1976, a1b1c2d11e5f9g1h1i2
	1826	SCHUTTE, Jacoba Catharina Gertruida (V), * 26.10.1968, a1b1c2d11e4f2g1h3i2
	5012	SCHUTTE, Jacoba Elizabeth (V), * 24.06.1892, a1b1c4d6e3f10g2
	1266	SCHUTTE, Jacoba Elizabeth (V), * 09.07.1911, a1b1c2d9e11f1g6
	5038	SCHUTTE, Jacoba Elizabeth (V), * 15.05.1933, a1b1c4d6e3f10g5h6
	1256	SCHUTTE, Jacoba Elizabeth (V), * 08.05.1939, a1b1c2d9e11f1g4h2
	1264	SCHUTTE, Jacoba Elizabeth (V), * 26.07.1954, a1b1c2d9e11f1g5h3
	6083	SCHUTTE, Jacoba Francina Wilhelmina (V), * __.__.____, a1b1c4d11e2f7g1
	6077	SCHUTTE, Jacoba Francina Wilhelmina (V), * 10.10.1869, a1b1c4d11e2f2
	6064	SCHUTTE, Jacoba Francina Wilhelmina (V), * 19.12.1908, a1b1c4d11e2f1g5
	1231	SCHUTTE, Jacoba Frederika Beatrix (V), * 14.09.1845, a1b1c2d9e7
	1815	SCHUTTE, Jacoba Isabella Magdalena (V), * 18.12.1874, a1b1c2d11e2f2
	1785	SCHUTTE, Jacoba Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d11e1f5g7h1
	7054	SCHUTTE, Jacoba Johanna (V), * 17.07.1849, ?b1
	6977	SCHUTTE, Jacoba Johanna (V), * 17.07.1849, ?
	128	SCHUTTE, Jacoba Jolanda (V), * 14.09.1973, a1b1c2d4e2f7g8h2i2
	4513	SCHUTTE, Jacoba Magdalena (V), * 18.07.1939, a1b1c4d6e2f10g10h2
	4942	SCHUTTE, Jacoba Magdalena (V), * 12.06.1967, a1b1c4d6e3f5g3h6i4
	6423	SCHUTTE, Jacoba Magrieta (V), * 05.07.1974, a1b1c4d11e5f7g5h2i2
	6023	SCHUTTE, Jacoba Magrietha Myburgh (V), * 07.02.1937, a1b1c4d9e18f1g2
	5372	SCHUTTE, Jacoba Maria (V), * 14.10.1952, a1b1c4d6e12f9g1h1
	1704	SCHUTTE, Jacoba Maria Charlotta (V), * 12.05.1916, a1b1c2d11e1f3g8
	2110	SCHUTTE, Jacoba Petronella (V), * __.__.____, a1b1c2d11e7f2g7
	2098	SCHUTTE, Jacoba Petronella (V), * 20.12.1938, a1b1c2d11e7f2g3h5
	3001	SCHUTTE, Jacoba Susanna (V), * 07.05.1948, a1b1c4d3e7f5g3h1i4
	2809	SCHUTTE, Jacoba Susanna Margrietha (V), * 23.10.1913, a1b1c4d3e4f3g7h1
	587	SCHUTTE, Jacoba Susanna Maria (V), * 17.10.1893, a1b1c2d4e9f5g1
	3705	SCHUTTE, Jacoba Wilhelmina (V), * 21.12.1930, a1b1c4d3e26f7g2
	3701	SCHUTTE, Jacoba Wilhelmina (V), * 24.09.1943, a1b1c4d3e26f6g3
	3690	SCHUTTE, Jacoba Wilhelmina Johanna (V), * 15.09.1886, a1b1c4d3e26f1
	5253	SCHUTTE, Jacobus (M), * 07.11.1937, a1b1c4d6e5f3g1h2i2
	149	SCHUTTE, Jacobus (M), * 26.11.1960, a1b1c2d4e2f7g12h1
	2375	SCHUTTE, Jacobus (M), * 20.03.1982, a1b1c2d12e4f3g1h1i3
	3650	SCHUTTE, Jacobus Adriaan (M), * 07.11.1922, a1b1c4d3e25f1g5
	3652	SCHUTTE, Jacobus Adriaan (M), * 22.08.1973, a1b1c4d3e25f1g5h1i1
	1221	SCHUTTE, Jacobus Benjamin (M), * 20.02.1945, a1b1c2d9e6f12g1h2
	3158	SCHUTTE, Jacobus Casparus (M), * 06.02.1968, a1b1c4d3e12f4g4h1i1
	523	SCHUTTE, Jacobus Christiaan (M), * 20.03.1940, a1b1c2d4e9f1g10h2
	4258	SCHUTTE, Jacobus Christiaan (M), * 14.03.1983, a1b1c4d6e2f8g1h5i3j1
	1748	SCHUTTE, Jacobus Christiaan (M), * 08.04.1998, a1b1c2d11e1f4g9h6i2
	1211	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * __.__.____, a1b1c2d9e6f10g1
	1076	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 12.08.1844, a1b1c2d9e6
	1210	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 04.07.1888, a1b1c2d9e6f10
	1079	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 15.12.1893, a1b1c2d9e6f1g2
	1096	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 06.04.1894, a1b1c2d9e6f3g1
	1130	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 13.08.1899, a1b1c2d9e6f5g1
	1142	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 09.11.1903, a1b1c2d9e6f7g1
	1216	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 05.08.1914, a1b1c2d9e6f11g1
	1219	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 08.06.1917, a1b1c2d9e6f12g1
	1113	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 19.04.1944, a1b1c2d9e6f3g3h8
	1156	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 28.10.1964, a1b1c2d9e6f7g1h3i2
	1145	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 06.07.1967, a1b1c2d9e6f7g1h2i1
	1164	SCHUTTE, Jacobus Christoffel (M), * 18.11.1978, a1b1c2d9e6f7g1h6i1
	1163	SCHUTTE, Jacobus Christoffel Venter (M), * 06.10.1948, a1b1c2d9e6f7g1h6
	2851	SCHUTTE, Jacobus Cornelius (M), * 12.09.1953, a1b1c4d3e4f6g2h6i2
	3453	SCHUTTE, Jacobus Cornelius Wilhelmus (M), * 12.03.1936, a1b1c4d3e19f1g4h3
	3454	SCHUTTE, Jacobus Cornelius Wilhelmus (M), * 20.07.1964, a1b1c4d3e19f1g4h3i1
	4979	SCHUTTE, Jacobus DaniŽl (M), * 27.10.1915, a1b1c4d6e3f6g7
	4980	SCHUTTE, Jacobus DaniŽl (M), * 02.11.1937, a1b1c4d6e3f6g7h1
	1654	SCHUTTE, Jacobus Eksteen (M), * 11.10.1931, a1b1c2d11e1f1g7h3
	1657	SCHUTTE, Jacobus Eksteen (M), * 18.02.1995, a1b1c2d11e1f1g7h3i2j1
	5494	SCHUTTE, Jacobus Frederick (M), * 12.02.1969, a1b1c4d6e15f2g6h2
	6978	SCHUTTE, Jacobus Frederik (M), * 22.05.1882, ?
	3937	SCHUTTE, Jacobus Frederik (M), * Ī__.__.1882, a1b1c4d4e3f2g3
	6982	SCHUTTE, Jacobus Frederik (M), * 20.11.1936, ?b2c2
	2442	SCHUTTE, Jacobus Hanrius (M), * 30.10.1976, a1b1c2d12e6f6g2h3i3
	2117	SCHUTTE, Jacobus Hendrik (M), * 19.04.1847, a1b1c2d11e8
	6308	SCHUTTE, Jacobus Hendrikus (M), * 29.01.1991, a1b1c4d11e3f13g2h2i2
	6172	SCHUTTE, Jacobus Ignatius (M), * 10.12.1917, a1b1c4d11e3f5g3
	6193	SCHUTTE, Jacobus Ignatius (M), * 03.12.1946, a1b1c4d11e3f5g3h4
	6198	SCHUTTE, Jacobus Ignatius (M), * 14.11.1968, a1b1c4d11e3f5g3h5i1
	6179	SCHUTTE, Jacobus Ignatius (M), * 14.04.1976, a1b1c4d11e3f5g3h2i5
	4726	SCHUTTE, Jacobus Jeremias (M), * 27.03.1921, a1b1c4d6e2f16g8
	4711	SCHUTTE, Jacobus Jeremias (M), * 31.01.1958, a1b1c4d6e2f16g5h10
	5515	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 15.02.1885, a1b1c4d6e15f3
	5534	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 24.12.1918, a1b1c4d6e15f3g6
	5746	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 27.01.1925, a1b1c4d9e2f12g4
	5608	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 24.07.1926, a1b1c4d6e15f4g8
	5380	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 24.06.1932, a1b1c4d6e12f11g2
	5517	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 15.09.1933, a1b1c4d6e15f3g1h1
	5535	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 09.03.1943, a1b1c4d6e15f3g6h1
	5562	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 05.09.1949, a1b1c4d6e15f3g8h1
	4357	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 25.09.1950, a1b1c4d6e2f8g3h5i6
	4732	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 18.10.1950, a1b1c4d6e2f16g8h3
	5575	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 16.09.1961, a1b1c4d6e15f3g11h1
	5525	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 20.12.1961, a1b1c4d6e15f3g1h1i3
	275	SCHUTTE, Jacobus Johannes (V), * 03.12.1968, a1b1c2d4e2f10g2h5i4
	5544	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 27.12.1973, a1b1c4d6e15f3g6h5i1
	263	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 18.06.1975, a1b1c2d4e2f10g2h2i4j4
	4359	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 30.08.1978, a1b1c4d6e2f8g3h5i6j2
	5536	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 21.02.1979, a1b1c4d6e15f3g6h1i1
	5553	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 26.04.1979, a1b1c4d6e15f3g6h7i2
	5521	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 17.01.1985, a1b1c4d6e15f3g1h1i2j1
	5519	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 13.01.1986, a1b1c4d6e15f3g1h1i1j1
	4545	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 07.08.1987, a1b1c4d6e2f13g1h2i1j1
	5578	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 20.06.1992, a1b1c4d6e15f3g11h1i3
	5527	SCHUTTE, Jacobus Johannes (M), * 15.04.1994, a1b1c4d6e15f3g1h1i3j2
	2672	SCHUTTE, Jacobus Johannes Nicolaas (M), * 19.06.1947, a1b1c4d3e1f3g10h5i2
	1391	SCHUTTE, Jacobus Johannes Trichardt (M), * 02.04.1907, a1b1c2d10e7f5g4
	1394	SCHUTTE, Jacobus Johannes Trichardt (M), * 14.06.1954, a1b1c2d10e7f5g4h1i2
	1499	SCHUTTE, Jacobus Josephus (M), * 25.09.1891, a1b1c2d10e7f17
	5128	SCHUTTE, Jacobus Lodewicus (M), * 21.04.1895, a1b1c4d6e3f12g2
	5143	SCHUTTE, Jacobus Lodewicus (M), * 08.05.1991, a1b1c4d6e3f12g2h2i4j2
	119	SCHUTTE, Jacobus Lucas Marthinus (M), * 26.12.1966, a1b1c2d4e2f7g6h1i4
	3464	SCHUTTE, Jacobus Marthinus (M), * 04.06.1912, a1b1c4d3e19f1g6
	3467	SCHUTTE, Jacobus Marthinus (M), * 26.05.1963, a1b1c4d3e19f1g6h1i2
	3478	SCHUTTE, Jacobus Marthinus (M), * 18.09.1968, a1b1c4d3e19f1g6h3i1
	3483	SCHUTTE, Jacobus Marthinus (M), * 06.07.1977, a1b1c4d3e19f1g6h5i1
	3477	SCHUTTE, Jacobus Marthinus Kruger (M), * 10.10.1942, a1b1c4d3e19f1g6h3
	6433	SCHUTTE, Jacobus Martian Barnard (M), * 13.08.1922, a1b1c4d11e5f7g6
	2370	SCHUTTE, Jacobus Matthiam (M), * 14.05.1870, a1b1c2d12e4f3
	2396	SCHUTTE, Jacobus Matthiam (M), * 17.09.1920, a1b1c2d12e4f3g6
	2372	SCHUTTE, Jacobus Matthiam (M), * 31.03.1941, a1b1c2d12e4f3g1h1
	2399	SCHUTTE, Jacobus Matthiam (M), * 02.03.1949, a1b1c2d12e4f3g6h3
	2390	SCHUTTE, Jacobus Matthiam Theunis (M), * 11.06.1944, a1b1c2d12e4f3g4h2
	2392	SCHUTTE, Jacobus Matthiam Theunis (M), * 11.09.1999, a1b1c2d12e4f3g4h2i1j1
	5220	SCHUTTE, Jacobus Nortjť (M), * 04.07.1949, a1b1c4d6e5f1g4h1i3
	511	SCHUTTE, Jacobus Ockert (M), * 05.07.1924, a1b1c2d4e9f1g5h2
	6584	SCHUTTE, Jacobus Paulus (M), * 24.04.1890, a1b1c4d11e10f1
	6585	SCHUTTE, Jacobus Paulus (M), * 14.08.1918, a1b1c4d11e10f1g1
	218	SCHUTTE, Jacobus Petrus (M), * 11.09.1943, a1b1c2d4e2f8g13h2
	6348	SCHUTTE, Jacobus Petrus (M), * 18.05.1947, a1b1c4d11e5f3g3h2
	596	SCHUTTE, Jacobus Petrus (M), * 13.04.1978, a1b1c2d4e9f6g1h3i3
	6352	SCHUTTE, Jacobus Petrus (M), * 09.07.1988, a1b1c4d11e5f3g3h2i4
	2673	SCHUTTE, Jacobus Philippus (M), * 21.04.1922, a1b1c4d3e1f3g10h6
	3345	SCHUTTE, Jacobus Philippus (M), * 28.07.1961, a1b1c4d3e18f2g2h2i5
	3340	SCHUTTE, Jacobus Phillippus (M), * 08.03.1932, a1b1c4d3e18f2g2h2
	3349	SCHUTTE, Jacobus Phillippus (M), * 01.02.1990, a1b1c4d3e18f2g2h2i7j2
	5122	SCHUTTE, Jacobus Stephanus (M), * __.__.____, a1b1c4d6e3f12g1h1
	892	SCHUTTE, Jacomien (V), * 10.03.1980, a1b1c2d8e9f2g4h1i3
	5827	SCHUTTE, Jacomina (V), * 20.06.1955, a1b1c4d9e6f10g5h3
	5811	SCHUTTE, Jacomina Adriana (V), * 13.09.1877, a1b1c4d9e6f6
	5764	SCHUTTE, Jacomina Adriana (V), * 08.05.1906, a1b1c4d9e6f2g3
	5759	SCHUTTE, Jacomina Adriana (V), * 29.08.1906, a1b1c4d9e6f1g3
	5840	SCHUTTE, Jacomina Adriana (V), * 31.10.1917, a1b1c4d9e6f11g2
	5819	SCHUTTE, Jacomina Adriana (V), * 18.04.1920, a1b1c4d9e6f10g4
	5809	SCHUTTE, Jacomina Adriana Ferreira (V), * 18.02.1920, a1b1c4d9e6f4g4
	104	SCHUTTE, Jacomina Frederika Maria (V), * 09.03.1884, a1b1c2d4e2f6g3
	3219	SCHUTTE, Jacomina Hendrina (V), * __.08.1887, a1b1c4d3e12f12
	5124	SCHUTTE, Jacomina Hendrina (V), * 04.09.1927, a1b1c4d6e3f12g1h3
	4809	SCHUTTE, Jacomina Hendrina (V), * 14.04.1970, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j3
	2989	SCHUTTE, Jacqualine (V), * 11.12.1995, a1b1c4d3e7f5g2h8i1j1
	70	SCHUTTE, Jacques (M), * 05.01.1971, a1b1c2d4e2f1g14h1i2
	2831	SCHUTTE, Jacques (M), * 09.07.1975, a1b1c4d3e4f3g8h4i5
	3395	SCHUTTE, Jacques (M), * 11.08.1977, a1b1c4d3e18f2g5h9i1
	3790	SCHUTTE, Jacques (M), * 13.08.1981, a1b1c4d4e1f6g1h1i2j2
	4136	SCHUTTE, Jacques (M), * 12.03.1986, a1b1c4d6e2f5g11h1i5j1
	3255	SCHUTTE, Jacques Graham (M), * 13.06.1994, a1b1c4d3e15f5g2h1i2j3
	7036	SCHUTTE, Jacques Joubert (M), * 20.11.1972, ?b1c11d1e5f4g3
	1911	SCHUTTE, Jacques Marthinus (M), * 15.08.1994, a1b1c2d11e4f6g1h3i4
	2312	SCHUTTE, Jacques Rufus (M), * 13.03.1981, a1b1c2d12e1f3g9h2i1
	3130	SCHUTTE, Jacques van der Merwe (M), * 30.07.1954, a1b1c4d3e7f7g13h2
	216	SCHUTTE, Jade Casey (V), * 11.07.1998, a1b1c2d4e2f8g13h1i1j2
	3034	SCHUTTE, James Martin (M), * 17.09.1978, a1b1c4d3e7f6g3h3i2j2
	4206	SCHUTTE, Jan (M), * 30.04.1935, a1b1c4d6e2f6g4h4i1
	4955	SCHUTTE, Jan (M), * 14.01.1941, a1b1c4d6e3f6g2h1i3
	4346	SCHUTTE, Jan Abraham (M), * 08.10.1965, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j1
	433	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * __.__.____, a1b1c2d4e8f7g10
	5626	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * __.__.____, a1b1c4d6e19f4g2h2
	4265	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 04.01.1881, a1b1c4d6e2f8g2
	5622	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 12.03.1898, a1b1c4d6e19f4
	4337	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 02.08.1912, a1b1c4d6e2f8g3h5
	4093	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 12.02.1943, a1b1c4d6e2f5g6h4i5
	4355	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 10.09.1944, a1b1c4d6e2f8g3h5i4
	4273	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 25.01.1948, a1b1c4d6e2f8g2h6i2
	4382	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 19.04.1953, a1b1c4d6e2f8g3h10i5
	3984	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 02.03.1969, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j4
	4276	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 19.12.1990, a1b1c4d6e2f8g2h6i2j3
	3986	SCHUTTE, Jan Adriaan (M), * 14.10.2000, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j4k2
	5028	SCHUTTE, Jan Adrian (M), * 08.03.1928, a1b1c4d6e3f10g5h4
	5035	SCHUTTE, Jan Adrian (M), * 24.01.1964, a1b1c4d6e3f10g5h4i4
	5432	SCHUTTE, Jan Albert (M), * 28.08.1903, a1b1c4d6e14f14
	5437	SCHUTTE, Jan Albert (M), * 18.05.1952, a1b1c4d6e14f14g3
	5440	SCHUTTE, Jan Albert (M), * 15.06.1984, a1b1c4d6e14f14g3h3
	1017	SCHUTTE, Jan Andries (M), * __.08.1877, a1b1c2d8e15f2
	4007	SCHUTTE, Jan Andries (M), * 04.01.1999, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j4k2
	981	SCHUTTE, Jan Barend (M), * 08.08.1951, a1b1c2d8e9f17g2h2
	984	SCHUTTE, Jan Christoff (M), * 24.11.1988, a1b1c2d8e9f17g2h2i3
	1548	SCHUTTE, Jan Christoffel (M), * __.__.____, a1b1c2d10e8f2g8h1
	4103	SCHUTTE, Jan Christoffel (M), * 17.09.1919, a1b1c4d6e2f5g6h6
	4684	SCHUTTE, Jan Christoffel (M), * 21.12.1940, a1b1c4d6e2f16g5h2
	4691	SCHUTTE, Jan Christoffel (M), * 25.05.1975, a1b1c4d6e2f16g5h2i3
	4689	SCHUTTE, Jan Christoffel (M), * 29.01.1987, a1b1c4d6e2f16g5h2i2j1
	3187	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g9h1i3
	3223	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * __.10.1845, a1b1c4d3e14
	3202	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 11.05.1872, a1b1c4d3e12f5
	3835	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 12.02.1889, a1b1c4d4e1f15
	3183	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 17.05.1918, a1b1c4d3e12f4g9
	3844	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 04.10.1931, a1b1c4d4e1f15g5
	3146	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 13.09.1935, a1b1c4d3e12f4g2h1
	3839	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 29.09.1952, a1b1c4d4e1f15g3h1
	3847	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 01.12.1961, a1b1c4d4e1f15g5h3
	3848	SCHUTTE, Jan DaniŽl (M), * 06.07.1985, a1b1c4d4e1f15g5h3i1
	477	SCHUTTE, Jan DaniŽl Jacobus (M), * 26.09.1933, a1b1c2d4e8f7g17
	1327	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 22.07.1810, a1b1c2d10
	1380	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 30.05.1844, a1b1c2d10e7
	2188	SCHUTTE, Jan Francois (M), * Ī__.__.1854, a1b1c2d11e12
	1336	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 18.02.1859, a1b1c2d10e4f1
	1381	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 20.08.1868, a1b1c2d10e7f1
	1383	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 29.02.1872, a1b1c2d10e7f3
	1502	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 27.03.1873, a1b1c2d10e8f1
	1334	SCHUTTE, Jan Francois (M), * __.06.1882, a1b1c2d10e3f4
	1576	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 14.08.1886, a1b1c2d10e12f2
	1355	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 17.10.1886, a1b1c2d10e4f1g4
	1563	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 21.07.1889, a1b1c2d10e10f5
	2075	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 02.04.1893, a1b1c2d11e5f12
	1387	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 25.02.1903, a1b1c2d10e7f5g2
	1444	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 12.06.1906, a1b1c2d10e7f11g1
	1419	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 08.08.1907, a1b1c2d10e7f8g3
	1340	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 05.09.1907, a1b1c2d10e4f1g3h1
	1518	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 24.03.1909, a1b1c2d10e8f1g6
	1482	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 11.05.1915, a1b1c2d10e7f12g1
	1577	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 13.11.1916, a1b1c2d10e12f2g1
	1500	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 23.07.1920, a1b1c2d10e7f17g1
	1357	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 27.09.1926, a1b1c2d10e4f1g5h1
	1466	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 27.12.1952, a1b1c2d10e7f11g5h4
	1363	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 21.05.1959, a1b1c2d10e4f1g5h1i3
	1360	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 25.02.1986, a1b1c2d10e4f1g5h1i2j1
	1366	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 02.03.1993, a1b1c2d10e4f1g5h1i3j3
	1467	SCHUTTE, Jan Francois (M), * 02.08.1993, a1b1c2d10e7f11g5h4i1
	2193	SCHUTTE, Jan Francois Johannes Jacobus (M), * 31.01.1884, a1b1c2d11e12f5
	4050	SCHUTTE, Jan Frederick (M), * 29.12.1980, a1b1c4d6e2f5g3h7i1j2
	1134	SCHUTTE, Jan Frederik (M), * 01.08.1907, a1b1c2d9e6f5g2
	1176	SCHUTTE, Jan Frederik (M), * 12.02.1931, a1b1c2d9e6f7g2h2
	6517	SCHUTTE, Jan Frederik (M), * 30.07.1973, a1b1c4d11e6f5g3h6i3
	5407	SCHUTTE, Jan Gerhardus Lodewicus (M), * 27.10.1914, a1b1c4d6e14f2g3
	3504	SCHUTTE, Jan Gerhardus Lodewickus (M), * 06.04.1921, a1b1c4d3e19f3g8
	5450	SCHUTTE, Jan Gerhardus Lodewikus (M), * 21.05.1947, a1b1c4d6e14f16g4
	5453	SCHUTTE, Jan Gerhardus Lodewikus (M), * 11.12.1979, a1b1c4d6e14f16g4h3
	3666	SCHUTTE, Jan Harm (M), * __.__.____, a1b1c4d3e25f4
	4954	SCHUTTE, Jan Harm (M), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g2h1i2
	3623	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 28.07.1864, a1b1c4d3e25
	5181	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 20.01.1884, a1b1c4d6e3f18
	4986	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 22.08.1888, a1b1c4d6e3f9g2
	1564	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 13.09.1891, a1b1c2d10e10f6
	6603	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 24.07.1897, a1b1c4d11e11f3
	3625	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 07.06.1910, a1b1c4d3e25f1g1
	4952	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 23.02.1911, a1b1c4d6e3f6g2h1
	3669	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 30.07.1919, a1b1c4d3e25f5g2
	6604	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 30.12.1926, a1b1c4d11e11f3g1
	5574	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 15.01.1931, a1b1c4d6e15f3g11
	4989	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 15.09.1947, a1b1c4d6e3f9g2h2i1
	4908	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 08.03.1952, a1b1c4d6e3f5g1h5i4
	5792	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 26.04.1960, a1b1c4d9e6f4g1h1i1
	3634	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 16.11.1961, a1b1c4d3e25f1g1h5
	4968	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 14.10.1967, a1b1c4d6e3f6g2h1i5j1
	5975	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 23.07.1971, a1b1c4d9e14f1g2h1
	5076	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 05.07.1973, a1b1c4d6e3f11g3h3i1
	5105	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 25.07.1975, a1b1c4d6e3f11g6h3i3
	4073	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 31.05.1980, a1b1c4d6e2f5g3h9i2j4
	6606	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 17.08.1980, a1b1c4d11e11f3g1h1i1
	5576	SCHUTTE, Jan Harm (M), * 31.01.1987, a1b1c4d6e15f3g11h1i1
	6605	SCHUTTE, Jan Harm Gysbert (M), * 03.07.1949, a1b1c4d11e11f3g1h1
	4419	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * __.__.____, a1b1c4d6e2f8g9h1i1
	6987	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * __.__.____, ?
	4735	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 26.04.1829, a1b1c4d6e3
	4171	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * __.__.1855, a1b1c4d6e2f6
	4949	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 21.10.1862, a1b1c4d6e3f6
	4184	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 05.03.1880, a1b1c4d6e2f6g4
	4894	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 12.10.1880, a1b1c4d6e3f5g1
	4858	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 09.02.1881, a1b1c4d6e3f2g6
	4951	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 31.03.1884, a1b1c4d6e3f6g2
	5121	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 28.04.1893, a1b1c4d6e3f12g1
	5015	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 05.08.1896, a1b1c4d6e3f10g5
	4165	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 06.12.1896, a1b1c4d6e2f5g12
	4417	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 23.12.1897, a1b1c4d6e2f8g9
	5070	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 16.04.1900, a1b1c4d6e3f11g3
	4174	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 01.03.1904, a1b1c4d6e2f6g2h1
	4202	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 08.03.1908, a1b1c4d6e2f6g4h3
	4235	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 31.07.1909, a1b1c4d6e2f6g5h1
	4748	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 16.01.1910, a1b1c4d6e3f2g1h4
	4864	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 14.09.1910, a1b1c4d6e3f2g6h5
	5533	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 08.01.1917, a1b1c4d6e15f3g5
	4904	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 11.08.1917, a1b1c4d6e3f5g1h5
	5075	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 19.04.1930, a1b1c4d6e3f11g3h3
	4186	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 16.04.1933, a1b1c4d6e2f6g4h1i1
	6988	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 27.01.1934, ?b1
	4449	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 25.05.1935, a1b1c4d6e2f8g9h8
	4900	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 26.05.1936, a1b1c4d6e3f5g1h4i2
	5102	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 09.11.1941, a1b1c4d6e3f11g6h3
	4237	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 11.03.1944, a1b1c4d6e2f6g5h1i2
	4069	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 09.04.1945, a1b1c4d6e2f5g3h9i2
	4749	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * __.__.1945, a1b1c4d6e3f2g1h4i1
	4217	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 27.04.1954, a1b1c4d6e2f6g4h6i2
	4433	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 01.01.1955, a1b1c4d6e2f8g9h6i1
	4221	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 20.08.1957, a1b1c4d6e2f6g4h7i1
	4451	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 08.08.1959, a1b1c4d6e2f8g9h8i2
	6989	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 25.09.1961, ?b1c1
	4956	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 13.08.1962, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j1
	5085	SCHUTTE, Jan Harm Petrus (M), * 01.05.1971, a1b1c4d6e3f11g3h7i2
	5757	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * __.__.____, a1b1c4d9e6f1g1
	5762	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * __.__.____, a1b1c4d9e6f2g1
	5656	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 05.08.1812, a1b1c4d9
	5755	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 06.08.1845, a1b1c4d9e6
	6600	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 26.11.1867, a1b1c4d11e11
	5756	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 18.01.1871, a1b1c4d9e6f1
	5846	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 20.05.1875, a1b1c4d9e8f1
	5917	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 30.05.1881, a1b1c4d9e11f1
	5864	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 06.04.1903, a1b1c4d9e8f1g2
	5970	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 06.10.1903, a1b1c4d9e14f1
	6008	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 13.12.1903, a1b1c4d9e16f4
	6021	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 06.01.1905, a1b1c4d9e18f1
	5790	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 04.11.1905, a1b1c4d9e6f4g1
	5984	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 20.10.1913, a1b1c4d9e15f2
	5818	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 07.02.1919, a1b1c4d9e6f10g3
	5848	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 15.01.1932, a1b1c4d9e8f1g1h1
	6017	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 07.05.1947, a1b1c4d9e16f4g4
	6049	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 17.04.1956, a1b1c4d9e18f6g4
	6013	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 28.08.1964, a1b1c4d9e16f4g3h1
	5850	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 06.06.1965, a1b1c4d9e8f1g1h1i2
	5987	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 19.08.1966, a1b1c4d9e15f2g1h2
	5852	SCHUTTE, Jan Harm Thomas (M), * 10.07.1998, a1b1c4d9e8f1g1h1i2j2
	5520	SCHUTTE, Jan Harm van Wyk (M), * 29.10.1959, a1b1c4d6e15f3g1h1i2
	5524	SCHUTTE, Jan Harm van Wyk (M), * 16.02.1995, a1b1c4d6e15f3g1h1i2j4
	6078	SCHUTTE, Jan Hendrik (M), * 10.01.1874, a1b1c4d11e2f3
	1538	SCHUTTE, Jan Hendrik (M), * 22.12.1969, a1b1c2d10e8f2g7h1i2
	1539	SCHUTTE, Jan Hendrik (M), * 09.07.1996, a1b1c2d10e8f2g7h1i2j1
	4504	SCHUTTE, Jan Hendrik Grobler (M), * 18.12.1940, a1b1c4d6e2f10g8h6
	5806	SCHUTTE, Jan Hendrik Hofmeyr (M), * 27.08.1945, a1b1c4d9e6f4g3h2
	2243	SCHUTTE, Jan Jacob (M), * __.04.1899, a1b1c2d12e1f3g5
	2118	SCHUTTE, Jan Johannes Petrus (M), * 19.04.1847, a1b1c2d11e9
	4413	SCHUTTE, Jan Jonathan (M), * 07.04.1994, a1b1c4d6e2f8g7h5i3j2
	2629	SCHUTTE, Jan Josef (M), * 21.08.1980, a1b1c4d3e1f3g2h3i2j2
	4150	SCHUTTE, Jan Josephus (M), * 11.08.1963, a1b1c4d6e2f5g11h4i3
	2568	SCHUTTE, Jan Jurgens (M), * 15.04.1892, a1b1c4d3e1f2g9
	2680	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 25.07.1854, a1b1c4d3e1f6
	2685	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 21.09.1887, a1b1c4d3e1f6g5
	2686	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 15.01.1913, a1b1c4d3e1f6g5h1
	2717	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 08.08.1921, a1b1c4d3e1f6g7h3
	2699	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 16.09.1954, a1b1c4d3e1f6g5h7i4
	2712	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 16.08.1958, a1b1c4d3e1f6g5h10i2
	2701	SCHUTTE, Jan Jurgens Roets (M), * 17.11.1977, a1b1c4d3e1f6g5h7i4j2
	5350	SCHUTTE, Jan Kock (M), * 17.09.1957, a1b1c4d6e12f5g4h2
	2627	SCHUTTE, Jan Louis (M), * 20.11.1950, a1b1c4d3e1f3g2h3i2
	4483	SCHUTTE, Jan Louis (M), * 07.03.1967, a1b1c4d6e2f10g7h4i2
	4484	SCHUTTE, Jan Louis (M), * 11.03.1991, a1b1c4d6e2f10g7h4i2j1
	5050	SCHUTTE, Jan Matthys (M), * 15.03.1942, a1b1c4d6e3f10g7h3
	5042	SCHUTTE, Jan Matthys (M), * 19.03.1961, a1b1c4d6e3f10g7h1i1
	5049	SCHUTTE, Jan Matthys (M), * 29.07.1966, a1b1c4d6e3f10g7h2i3
	5040	SCHUTTE, Jan Matthys van Heerden (M), * 03.10.1903, a1b1c4d6e3f10g7
	386	SCHUTTE, Jan Petrus Coetser (M), * 02.01.1946, a1b1c2d4e8f7g3h4
	6890	SCHUTTE, Jan Posthumus (M), * 08.03.1925, ?b1c3
	2861	SCHUTTE, Jan Quintis (M), * 11.03.1959, a1b1c4d3e4f6g3h3i4
	4372	SCHUTTE, Jan Sarel Marthinus (M), * 10.04.1948, a1b1c4d6e2f8g3h10i2
	4390	SCHUTTE, Jan Sarel Marthinus (M), * 29.10.1987, a1b1c4d6e2f8g3h10i6j4
	2245	SCHUTTE, Jan Theunis (M), * 29.12.1924, a1b1c2d12e1f3g6h1
	2255	SCHUTTE, Jan Theunis (M), * 06.01.1959, a1b1c2d12e1f3g6h1i5
	2248	SCHUTTE, Jan Theunis (M), * 03.12.1978, a1b1c2d12e1f3g6h1i2j1
	1531	SCHUTTE, Jan William (M), * 14.08.1903, a1b1c2d10e8f2g3
	356	SCHUTTE, Jan van Deventer (M), * 20.08.1984, a1b1c2d4e8f7g1h2i1j2
	6213	SCHUTTE, Jan-Gerrit (M), * 18.05.1979, a1b1c4d11e3f5g5h2i4
	5052	SCHUTTE, Jan-Thys (M), * 11.07.1984, a1b1c4d6e3f10g7h3i2
	5448	SCHUTTE, Jana (V), * 20.04.1998, a1b1c4d6e14f16g3h2i1
	5197	SCHUTTE, Jana Augustine (V), * 01.05.1994, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j2k4
	3064	SCHUTTE, Jandrie (V), * 09.03.____, a1b1c4d3e7f6g7h2i2j2
	5680	SCHUTTE, Jandrť (M), * 23.01.1992, a1b1c4d9e2f4g3h2i1j3
	2339	SCHUTTE, Jane (V), * 18.11.1946, a1b1c2d12e1f9g1h9
	2415	SCHUTTE, Jane Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c2d12e6f2g2
	5523	SCHUTTE, Janel (V), * 19.07.1989, a1b1c4d6e15f3g1h1i2j3
	472	SCHUTTE, Janell MarÔ (V), * 23.01.1985, a1b1c2d4e8f7g16h3i1
	5979	SCHUTTE, Janet Jacomina Jacoba (V), * 11.12.1974, a1b1c4d9e14f1g2h3
	4670	SCHUTTE, Janetta Frederika (V), * 31.01.1944, a1b1c4d6e2f16g1h6
	545	SCHUTTE, Janetta Louise (V), * 11.07.1955, a1b1c2d4e9f4g1h3i2
	916	SCHUTTE, Janetta Nel (V), * 19.03.1944, a1b1c2d8e9f4g4h4
	1737	SCHUTTE, Janine (V), * 27.06.1972, a1b1c2d11e1f4g9h2i5
	6355	SCHUTTE, Janine (V), * 16.02.1980, a1b1c4d11e5f3g3h3i2
	5410	SCHUTTE, Janita Lodewika (V), * 07.11.1949, a1b1c4d6e14f2g3h3
	5769	SCHUTTE, Janke (V), * __.05.2001, a1b1c4d9e6f2g5h2i1
	5351	SCHUTTE, Janko NiŽl (M), * 04.07.1983, a1b1c4d6e12f5g4h2i1
	473	SCHUTTE, Janneke (V), * 15.01.1990, a1b1c2d4e8f7g16h3i2
	165	SCHUTTE, Jannette (V), * 26.07.1966, a1b1c2d4e2f8g2h2i4
	4025	SCHUTTE, Jannette (V), * 28.02.1987, a1b1c4d6e2f5g3h2i9j3
	431	SCHUTTE, Jannť (V), * 12.11.1996, a1b1c2d4e8f7g8h5i2
	1881	SCHUTTE, Japie Wait (M), * 22.11.1967, a1b1c2d11e4f3g3h5i3
	6373	SCHUTTE, Jaques (M), * 11.05.1981, a1b1c4d11e5f3g7h3i2
	1624	SCHUTTE, Jaques (M), * 25.05.1981, a1b1c2d11e1f1g1h6i3j1
	3320	SCHUTTE, Jarrod Storm (M), * 12.08.1948, a1b1c4d3e15f12g1h6i1j2
	5492	SCHUTTE, Jason (M), * 05.07.1987, a1b1c4d6e15f2g6h1i1
	988	SCHUTTE, Jason (M), * 09.06.1989, a1b1c2d8e9f17g2h3i3
	6202	SCHUTTE, Jason Andrew (M), * 27.03.1993, a1b1c4d11e3f5g3h5i2j1
	1203	SCHUTTE, Jason Dean (M), * 10.02.1998, a1b1c2d9e6f7g3h5i1j2
	2635	SCHUTTE, Jasper Lodevickus Coetzee (M), * 12.06.1881, a1b1c4d3e1f3g8
	2588	SCHUTTE, Jasper Lodewiekus (M), * 07.02.1940, a1b1c4d3e1f3g1h8i3
	2589	SCHUTTE, Jasper Lodewiekus (M), * 12.11.1965, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j1
	2639	SCHUTTE, Jasper Lodewikus (M), * 04.07.1933, a1b1c4d3e1f3g8h2i1
	2646	SCHUTTE, Jasper Lodewikus (M), * 08.03.1975, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j5
	2582	SCHUTTE, Jasper Lodewyk (M), * 22.07.1904, a1b1c4d3e1f3g1h8
	2591	SCHUTTE, Jasper Louis (M), * 29.09.1997, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j1k2
	4959	SCHUTTE, Jean (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j2k2
	1920	SCHUTTE, Jean (V), * 09.01.1957, a1b1c2d11e4f7g4h2
	583	SCHUTTE, Jean Pierre (M), * 02.02.2000, a1b1c2d4e9f4g9h5i3
	3253	SCHUTTE, Jean-Pierre (M), * 13.04.1988, a1b1c4d3e15f5g2h1i2j1
	1517	SCHUTTE, Jeanetta Berndina (V), * 27.02.1907, a1b1c2d10e8f1g5
	3371	SCHUTTE, Jeanetta Hermina (V), * 21.08.1907, a1b1c4d3e18f2g4
	137	SCHUTTE, Jeanette (V), * 16.11.1942, a1b1c2d4e2f7g10h1
	3698	SCHUTTE, Jeanette (V), * 06.02.1972, a1b1c4d3e26f6g2h1
	3242	SCHUTTE, Jeanette Cynthia (V), * 07.11.1958, a1b1c4d3e15f5g1h1i2
	4744	SCHUTTE, Jeanette Hendrina (V), * 18.04.1967, a1b1c4d6e3f2g1h3i2j1
	4149	SCHUTTE, Jeanette Wilhelmina Gertruida (V), * 20.04.1958, a1b1c4d6e2f5g11h4i2
	830	SCHUTTE, Jeanne Gay (V), * 27.10.1946, a1b1c2d8e6f15g1h2
	6195	SCHUTTE, Jeanne Stepanne (V), * 06.02.1970, a1b1c4d11e3f5g3h4i2
	6176	SCHUTTE, Jeanne Stephane (V), * 16.04.1968, a1b1c4d11e3f5g3h2i2
	828	SCHUTTE, Jeanne-Mariť (V), * 25.07.1974, a1b1c2d8e6f15g1h1i1
	3684	SCHUTTE, Jemima Kezia (V), * 11.11.1897, a1b1c4d3e25f9
	2765	SCHUTTE, Jendrť (M), * 29.10.1999, a1b1c4d3e4f3g1h7i1j3k2
	6474	SCHUTTE, Jenine (V), * 07.04.1988, a1b1c4d11e6f5g2h3i1j2
	3279	SCHUTTE, Jenine (V), * 19.09.1996, a1b1c4d3e15f5g4h1i2
	3110	SCHUTTE, Jennifer (V), * 01.12.1951, a1b1c4d3e7f7g1h6
	2652	SCHUTTE, Jennifer (V), * 28.11.1963, a1b1c4d3e1f3g8h2i2j2
	475	SCHUTTE, Jennifer (V), * 09.03.1986, a1b1c2d4e8f7g16h4i1
	4531	SCHUTTE, Jenny (V), * 05.09.1976, a1b1c4d6e2f11g9h2i1
	4776	SCHUTTE, Jeremia Jesaja (M), * 07.01.1927, a1b1c4d6e3f2g2h3i3
	538	SCHUTTE, Jerome Richard (M), * 03.08.1964, a1b1c2d4e9f4g1h2i3
	4814	SCHUTTE, Jesaja Jeremia (M), * 26.05.1938, a1b1c4d6e3f2g2h7i4
	3612	SCHUTTE, Jessica (V), * 11.04.1986, a1b1c4d3e20f6g2h1i1
	740	SCHUTTE, Jillian Greer (V), * 29.08.1964, a1b1c2d8e6f10g3h3i3
	612	SCHUTTE, Jo-Anne (V), * 09.08.1971, a1b1c2d4e9f7g4h2i2
	6337	SCHUTTE, Joachim Frederik (M), * 17.04.1913, a1b1c4d11e5f3g2
	1218	SCHUTTE, Job Benjamin (M), * 22.04.1893, a1b1c2d9e6f12
	1287	SCHUTTE, Job Frederik Johannes (M), * 12.09.1857, a1b1c2d9e13
	1300	SCHUTTE, Job Frederik Johannes (M), * 11.09.1893, a1b1c2d9e13f5
	1292	SCHUTTE, Job Frederik Johannes (M), * 24.09.1915, a1b1c2d9e13f1g4
	1302	SCHUTTE, Job Frederik Johannes (M), * __.__.1927, a1b1c2d9e13f5g2
	1376	SCHUTTE, Jochemus Johannes (M), * 15.09.1870, a1b1c2d10e4f4
	4903	SCHUTTE, Jody Celestť (V), * 03.06.1971, a1b1c4d6e3f5g1h4i2j2
	6251	SCHUTTE, Joh-mariť (V), * 15.01.1987, a1b1c4d11e3f7g3h3i2
	3050	SCHUTTE, Johan (M), * 05.10.1948, a1b1c4d3e7f6g3h8
	5875	SCHUTTE, Johan (M), * 01.12.1948, a1b1c4d9e8f6g2h4
	1837	SCHUTTE, Johan (M), * 05.02.1957, a1b1c2d11e4f3g1h1i4
	1908	SCHUTTE, Johan (M), * 23.07.1967, a1b1c2d11e4f6g1h3i2
	652	SCHUTTE, Johan (M), * 04.03.1971, a1b1c2d4e9f11g3h3i3
	4798	SCHUTTE, Johan (M), * 21.04.1973, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j7
	775	SCHUTTE, Johan (M), * 03.11.1977, a1b1c2d8e6f10g5h3i2
	424	SCHUTTE, Johan (M), * 25.04.1978, a1b1c2d4e8f7g8h3i2
	4620	SCHUTTE, Johan Ali (M), * 10.01.1948, a1b1c4d6e2f15g5h2
	4582	SCHUTTE, Johan Ali Paul Jacobus (M), * 15.02.1882, a1b1c4d6e2f15
	4584	SCHUTTE, Johan Ali Paul Jacobus (M), * 11.07.1934, a1b1c4d6e2f15g1h1
	4637	SCHUTTE, Johan Caspar (M), * 17.01.1949, a1b1c4d6e2f15g9h2
	2859	SCHUTTE, Johan Cornelius (M), * 07.06.1986, a1b1c4d3e4f6g3h3i2j2
	3384	SCHUTTE, Johan Danie (M), * 27.10.1999, a1b1c4d3e18f2g5h6i1j2
	6637	SCHUTTE, Johan DaniŽl (M), * __.04.1778, a2b4
	693	SCHUTTE, Johan Frans (M), * 13.08.1915, a1b1c2d8e3f5g6
	6992	SCHUTTE, Johan Frederik (M), * 20.04.1851, ?
	5936	SCHUTTE, Johan Frederik (M), * 04.06.1955, a1b1c4d9e11f8g2h2
	5712	SCHUTTE, Johan Frederik (M), * 04.05.1972, a1b1c4d9e2f9g2h1i6
	1905	SCHUTTE, Johan George (M), * __.__.____, a1b1c2d11e4f6g1h2i3
	1902	SCHUTTE, Johan George (M), * 23.05.1943, a1b1c2d11e4f6g1h2
	37	SCHUTTE, Johan Hendrik (M), * 04.10.1874, a1b1c2d4e2f1g3
	4651	SCHUTTE, Johan Hendrik (M), * 03.04.1959, a1b1c4d6e2f15g10h2
	4496	SCHUTTE, Johan Jacobus (M), * 25.11.1966, a1b1c4d6e2f10g8h1i3
	4655	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 24.08.1883, a1b1c4d6e2f16
	4715	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 07.05.1916, a1b1c4d6e2f16g6
	4675	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 07.12.1936, a1b1c4d6e2f16g5h1
	4716	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 04.02.1952, a1b1c4d6e2f16g6h1
	4667	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 11.11.1973, a1b1c4d6e2f16g1h3i4
	4717	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 30.10.1975, a1b1c4d6e2f16g6h1i1
	4665	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 14.03.1993, a1b1c4d6e2f16g1h3i3j1
	4680	SCHUTTE, Johan Leopold (M), * 21.04.1993, a1b1c4d6e2f16g5h1i3j2
	4659	SCHUTTE, Johan Leopoldt (M), * 06.01.1935, a1b1c4d6e2f16g1h3
	6029	SCHUTTE, Johan Lodewickus Klopper (M), * 02.04.1964, a1b1c4d9e18f2g1h2
	695	SCHUTTE, Johan Louis (M), * 20.05.1945, a1b1c2d8e3f5g6h2
	6635	SCHUTTE, Johan Nicolaas (M), * __.__.____, a2b2
	4610	SCHUTTE, Johan Paul (M), * 23.05.1910, a1b1c4d6e2f15g4
	4612	SCHUTTE, Johan Paul (M), * 02.08.1938, a1b1c4d6e2f15g4h2
	4613	SCHUTTE, Johan Paul (M), * 06.12.1968, a1b1c4d6e2f15g4h2i1
	1401	SCHUTTE, Johan Petrus (M), * 05.03.1946, a1b1c2d10e7f5g7h1
	2340	SCHUTTE, Johan Philippie Andrť (M), * 25.10.1948, a1b1c2d12e1f9g1h10
	5335	SCHUTTE, Johann (M), * 18.12.1957, a1b1c4d6e12f5g3h2
	5019	SCHUTTE, Johann (M), * 15.09.1959, a1b1c4d6e3f10g5h3i1
	2265	SCHUTTE, Johann (M), * 24.08.1964, a1b1c2d12e1f3g6h4i3
	6237	SCHUTTE, Johann (M), * 07.07.1987, a1b1c4d11e3f5g12h1i3
	1745	SCHUTTE, Johann Christiaan (M), * 05.12.1957, a1b1c2d11e1f4g9h5
	1222	SCHUTTE, Johann Christoffel (M), * 12.08.1948, a1b1c2d9e6f12g1h3
	7055	SCHUTTE, Johann Frederich (M), * 20.04.1851, ?b2
	4728	SCHUTTE, Johann Leopoldt (M), * 11.04.1948, a1b1c4d6e2f16g8h2
	4729	SCHUTTE, Johann Leopoldt (M), * 12.06.1970, a1b1c4d6e2f16g8h2i1
	6234	SCHUTTE, Johann Martin (M), * 08.03.1961, a1b1c4d11e3f5g12h1
	3123	SCHUTTE, Johanna (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g8h6
	5483	SCHUTTE, Johanna (V), * __.__.1916, a1b1c4d6e15f2g1
	837	SCHUTTE, Johanna (V), * 06.10.1947, a1b1c2d8e6f16g1h1
	6888	SCHUTTE, Johanna (V), * Ī__.__.1949, ?b1c2d2
	4077	SCHUTTE, Johanna (V), * 03.08.1954, a1b1c4d6e2f5g3h9i4
	4622	SCHUTTE, Johanna (V), * 05.03.1975, a1b1c4d6e2f15g5h2i2
	2425	SCHUTTE, Johanna Adriana (V), * __.__.____, a1b1c2d12e6f5g4
	107	SCHUTTE, Johanna Adriana (V), * 05.08.1890, a1b1c2d4e2f7g2
	5294	SCHUTTE, Johanna Adriana (V), * 29.03.1946, a1b1c4d6e5f3g2h2i2
	5885	SCHUTTE, Johanna Adriana Cornelia (V), * __.__.____, a1b1c4d9e8f9
	3683	SCHUTTE, Johanna Alberta (V), * __.__.____, a1b1c4d3e25f8
	3333	SCHUTTE, Johanna Alberta (V), * 20.05.1850, a1b1c4d3e17
	3438	SCHUTTE, Johanna Alberta (V), * 20.11.1892, a1b1c4d3e18f8
	3732	SCHUTTE, Johanna Alberta (V), * 16.02.1898, a1b1c4d3e27f3
	3691	SCHUTTE, Johanna Alberta Christina (V), * 15.10.1890, a1b1c4d3e26f2
	5417	SCHUTTE, Johanna Albertha (V), * 27.12.1879, a1b1c4d6e14f3
	4662	SCHUTTE, Johanna Albertha (V), * 24.10.1993, a1b1c4d6e2f16g1h3i2j1
	3776	SCHUTTE, Johanna Aletta Elizabeth (V), * 19.11.1858, a1b1c4d4e1f1
	2572	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 16.10.1889, a1b1c4d3e1f3g1h2
	4465	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 12.05.1894, a1b1c4d6e2f10g4
	4771	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * Ī__.__.1894, a1b1c4d6e3f2g2h1
	4522	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 09.04.1897, a1b1c4d6e2f11g3
	4550	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 15.03.1904, a1b1c4d6e2f13g3
	4672	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 04.11.1909, a1b1c4d6e2f16g3
	4848	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 04.12.1912, a1b1c4d6e3f2g5h5
	4631	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 06.12.1914, a1b1c4d6e2f15g6
	4669	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 16.04.1943, a1b1c4d6e2f16g1h5
	4508	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * 11.01.1953, a1b1c4d6e2f10g8h9
	4524	SCHUTTE, Johanna Alida (V), * __.04.____, a1b1c4d6e2f11g5
	5854	SCHUTTE, Johanna Andriesina (V), * 18.10.1973, a1b1c4d9e8f1g1h1i4
	6553	SCHUTTE, Johanna Barendina Salomina (V), * 08.02.1950, a1b1c4d11e6f6g5h3
	6621	SCHUTTE, Johanna Carolina Christina (V), * __.__.____, a2b1c1
	7	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 16.04.1811, a1b1c2d1e1
	18	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 13.02.1819, a1b1c2d4e1
	1030	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 17.01.1878, a1b1c2d8e16f1
	5729	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 07.07.1908, a1b1c4d9e2f9g4
	4927	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * Ī__.__.1919, a1b1c4d6e3f5g3h1
	2766	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 27.12.1943, a1b1c4d3e4f3g1h7i2
	243	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 28.03.1950, a1b1c2d4e2f8g17h2
	4535	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 10.12.1952, a1b1c4d6e2f11g9h4
	2160	SCHUTTE, Johanna Catharina (V), * 13.01.1958, a1b1c2d11e10f4g8h4
	2319	SCHUTTE, Johanna Catharina Adriana (V), * 10.08.1871, a1b1c2d12e1f5
	481	SCHUTTE, Johanna Catharina Adriana (V), * 05.01.1881, a1b1c2d4e8f9
	2345	SCHUTTE, Johanna Catharina Adriana (V), * 05.03.1910, a1b1c2d12e1f9g3
	4683	SCHUTTE, Johanna Catharina Adriana (V), * 08.04.1971, a1b1c4d6e2f16g5h1i5
	6854	SCHUTTE, Johanna Catharina Everdina (V), * 11.10.1760, ?b1c2
	2982	SCHUTTE, Johanna Catherina (V), * 04.01.1961, a1b1c4d3e7f5g2h6i3
	4170	SCHUTTE, Johanna Cecilia (V), * 06.04.1904, a1b1c4d6e2f5g15
	2598	SCHUTTE, Johanna Cecilia Maria Catharina (V), * 27.09.1963, a1b1c4d3e1f3g1h9i1j1
	2116	SCHUTTE, Johanna Charlotta (V), * 04.12.1884, a1b1c2d11e7f7
	204	SCHUTTE, Johanna Christiana (V), * 08.05.1947, a1b1c2d4e2f8g5h9
	5288	SCHUTTE, Johanna Christina (V), * 29.05.1911, a1b1c4d6e5f3g2h1
	3574	SCHUTTE, Johanna Christina (V), * 19.07.1957, a1b1c4d3e19f5g6h3
	4064	SCHUTTE, Johanna Christina (V), * 13.10.1966, a1b1c4d6e2f5g3h9i1j1
	3826	SCHUTTE, Johanna Christina Gertruida (V), * 01.10.1947, a1b1c4d4e1f13g1h3
	5009	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 09.06.1914, a1b1c4d6e3f9g7
	3502	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 26.01.1917, a1b1c4d3e19f3g6
	5412	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 14.02.1917, a1b1c4d6e14f2g4
	5623	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 01.06.1924, a1b1c4d6e19f4g1
	5409	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 18.06.1945, a1b1c4d6e14f2g3h2
	4907	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 03.05.1948, a1b1c4d6e3f5g1h5i3
	2749	SCHUTTE, Johanna Cornelia (V), * 20.08.1961, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j3
	7002	SCHUTTE, Johanna Dorothea (V), * 14.04.1849, ?b1c8
	2881	SCHUTTE, Johanna Dorothea (V), * 04.02.1903, a1b1c4d3e4f6g8
	6163	SCHUTTE, Johanna Dorothea Anna Margaretha (V), * 23.09.1926, a1b1c4d11e3f4g7
	2501	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * __.__.1768, a1b1c3
	5661	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 12.07.1863, a1b1c4d9e2f3
	5839	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 11.05.1915, a1b1c4d9e6f11g1
	365	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 09.01.1932, a1b1c2d4e8f7g1h4
	5872	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 02.06.1940, a1b1c4d9e8f6g2h1
	6453	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 11.10.1963, a1b1c4d11e5f7g8h3
	6955	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 26.07.1964, ?b2
	1945	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 20.09.1966, a1b1c2d11e5f1g3h5i2
	6204	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 24.06.1973, a1b1c4d11e3f5g3h5i3
	4481	SCHUTTE, Johanna Elizabeth (V), * 25.03.1993, a1b1c4d6e2f10g7h4i1j1
	1000	SCHUTTE, Johanna Elizabeth Christina (V), * 19.12.1873, a1b1c2d8e11f1
	2962	SCHUTTE, Johanna Elizabeth Rebecca (V), * 17.12.1957, a1b1c4d3e7f5g2h1i8
	4424	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f8g9h1i6
	714	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * 01.05.1871, a1b1c2d8e3f6
	3579	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * 06.09.1882, a1b1c4d3e20f3
	670	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * Ī__.__.1892, a1b1c2d8e3f4g3
	3127	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * 02.09.1922, a1b1c4d3e7f7g12
	2675	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * 12.09.1930, a1b1c4d3e1f3g10h7
	4452	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * 11.10.1962, a1b1c4d6e2f8g9h8i3
	4745	SCHUTTE, Johanna Francina (V), * 30.12.1968, a1b1c4d6e3f2g1h3i2j2
	6869	SCHUTTE, Johanna Francina Jacoba (V), * __.__.____, ?b6
	1331	SCHUTTE, Johanna Francina Magdalena Gertruida (V), * __.__.____, a1b1c2d10e3f1
	4430	SCHUTTE, Johanna Fransina (V), * 03.08.1927, a1b1c4d6e2f8g9h4
	3764	SCHUTTE, Johanna Fransina (V), * 15.05.1952, a1b1c4d3e30f8g2
	4439	SCHUTTE, Johanna Fransina (V), * 08.07.1960, a1b1c4d6e2f8g9h6i3
	2368	SCHUTTE, Johanna Gertruida Jacoba (V), * 27.09.1865, a1b1c2d12e4f1
	3681	SCHUTTE, Johanna Gezina (V), * 15.05.1893, a1b1c4d3e25f6
	1608	SCHUTTE, Johanna Gezina (V), * 16.09.1938, a1b1c2d11e1f1g1h3i1
	3214	SCHUTTE, Johanna Helena (V), * __.10.1877, a1b1c4d3e12f7
	4574	SCHUTTE, Johanna Helena (V), * 24.09.1945, a1b1c4d6e2f13g6h2
	2918	SCHUTTE, Johanna Helena Christina (V), * 01.09.1867, a1b1c4d3e4f8
	3283	SCHUTTE, Johanna Helena Oosthuizen (V), * 02.07.1888, a1b1c4d3e15f7
	3560	SCHUTTE, Johanna Hendrika (V), * 01.06.1994, a1b1c4d3e19f5g3h4i1
	5898	SCHUTTE, Johanna Hendrina (V), * 14.04.1927, a1b1c4d9e8f10g4
	1135	SCHUTTE, Johanna Hendrina (V), * 02.01.1928, a1b1c2d9e6f5g2h1
	6981	SCHUTTE, Johanna Hendrina (V), * 27.12.1932, ?b2c1
	5765	SCHUTTE, Johanna HenriŽtta (V), * 10.06.1908, a1b1c4d9e6f2g4
	6009	SCHUTTE, Johanna HenriŽtta (V), * 03.12.1931, a1b1c4d9e16f4g1
	2663	SCHUTTE, Johanna Isabella (V), * 16.11.1942, a1b1c4d3e1f3g10h1i2
	2362	SCHUTTE, Johanna Jacoba (V), * 25.11.1866, a1b1c2d12e3f4
	2007	SCHUTTE, Johanna Jacoba (V), * 10.07.1898, a1b1c2d11e5f4g2
	4101	SCHUTTE, Johanna Jacoba (V), * 22.10.1950, a1b1c4d6e2f5g6h4i9
	2632	SCHUTTE, Johanna Jacoba Maria (V), * 30.03.1874, a1b1c4d3e1f3g5
	3163	SCHUTTE, Johanna Jacoba Maria (V), * 09.05.1940, a1b1c4d3e12f4g4h4
	3154	SCHUTTE, Johanna Jacoba Maria (V), * 25.11.1943, a1b1c4d3e12f4g3h2
	3173	SCHUTTE, Johanna Jacoba Maria (V), * 15.08.1955, a1b1c4d3e12f4g5h3
	561	SCHUTTE, Johanna Jacomina (V), * 10.04.1949, a1b1c2d4e9f4g7h8
	4887	SCHUTTE, Johanna Lodewika (V), * 15.01.1925, a1b1c4d6e3f2g7h8
	3702	SCHUTTE, Johanna Lodewika (V), * 13.03.1948, a1b1c4d3e26f6g4
	1208	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 18.01.1883, a1b1c2d9e6f8
	5842	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 27.01.1889, a1b1c4d9e6f13
	2841	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 27.10.1914, a1b1c4d3e4f6g2h2
	2854	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 25.02.1923, a1b1c4d3e4f6g3h2
	494	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 04.06.1923, a1b1c2d4e9f1g3h3
	2870	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 03.09.1936, a1b1c4d3e4f6g5h2
	2602	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 16.04.1943, a1b1c4d3e1f3g1h9i2
	3073	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 02.07.1944, a1b1c4d3e7f6g7h4
	2885	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 04.03.1949, a1b1c4d3e4f6g10h2
	499	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 19.03.1956, a1b1c2d4e9f1g3h4i3
	3071	SCHUTTE, Johanna Magdalena (V), * 14.11.1971, a1b1c4d3e7f6g7h2i5
	5919	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d9e11f3
	6006	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d9e16f2
	5967	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * 10.01.1862, a1b1c4d9e12
	5968	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * 16.10.1863, a1b1c4d9e13
	5981	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * 25.12.1907, a1b1c4d9e14f3
	6043	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * 28.12.1911, a1b1c4d9e18f4
	5913	SCHUTTE, Johanna Magdalena Catharina (V), * 13.12.1939, a1b1c4d9e8f11g5
	4549	SCHUTTE, Johanna Magdalena Pieternella (V), * 03.09.1901, a1b1c4d6e2f13g2
	4987	SCHUTTE, Johanna Magdeld Maria (V), * 04.02.1917, a1b1c4d6e3f9g2h1
	3550	SCHUTTE, Johanna Magrietha (V), * 02.01.1972, a1b1c4d3e19f5g3h2i1
	4425	SCHUTTE, Johanna Magrietha Elizabeth (V), * 27.08.1965, a1b1c4d6e2f8g9h1i7
	1311	SCHUTTE, Johanna Margaretha (V), * 01.05.1867, a1b1c2d9e18
	4950	SCHUTTE, Johanna Margaretha (V), * 30.03.1882, a1b1c4d6e3f6g1
	6089	SCHUTTE, Johanna Margaretha (V), * 18.08.1904, a1b1c4d11e3f1g3
	3954	SCHUTTE, Johanna Maria (V), * 23.11.1825, a1b1c4d6e1
	5179	SCHUTTE, Johanna Maria (V), * 30.05.1880, a1b1c4d6e3f16
	4515	SCHUTTE, Johanna Maria (V), * 11.10.1890, a1b1c4d6e2f11g1
	5651	SCHUTTE, Johanna Maria (V), * 19.08.1911, a1b1c4d6e19f10
	1196	SCHUTTE, Johanna Maria (V), * 18.09.1960, a1b1c2d9e6f7g3h2i1
	982	SCHUTTE, Johanna Maria (V), * 15.11.1976, a1b1c2d8e9f17g2h2i1
	1399	SCHUTTE, Johanna Maria Barendina Jacoba (V), * 21.03.1915, a1b1c2d10e7f5g6
	296	SCHUTTE, Johanna Maria Catharina (V), * 11.09.1931, a1b1c2d4e2f10g4h4
	4448	SCHUTTE, Johanna Maria Elizabeth (V), * 04.06.1932, a1b1c4d6e2f8g9h7
	4502	SCHUTTE, Johanna Maria Elizabeth (V), * 27.04.1937, a1b1c4d6e2f10g8h4
	4503	SCHUTTE, Johanna Maria Elizabeth (V), * 10.11.1938, a1b1c4d6e2f10g8h5
	5230	SCHUTTE, Johanna Maria Hendrina (V), * 22.11.1952, a1b1c4d6e5f1g4h2i2
	5223	SCHUTTE, Johanna Maria Hendrina (V), * 27.04.1953, a1b1c4d6e5f1g4h1i4
	5301	SCHUTTE, Johanna Maria Magdalena (V), * Ī__.04.1877, a1b1c4d6e5f7
	1140	SCHUTTE, Johanna Martha Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c2d9e6f6g1
	1209	SCHUTTE, Johanna Martha Magdalena (V), * 20.09.1885, a1b1c2d9e6f9
	1957	SCHUTTE, Johanna Martha Maria (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f1g5h1
	694	SCHUTTE, Johanna Martha Maria (V), * 23.03.1938, a1b1c2d8e3f5g6h1
	4909	SCHUTTE, Johanna Marthina (V), * 03.05.1923, a1b1c4d6e3f5g1h6
	3374	SCHUTTE, Johanna Muriel Susanna (V), * 09.09.1966, a1b1c4d3e18f2g5h1i1
	1703	SCHUTTE, Johanna Nicolasina Christoffelina Terblanche (V), * 01.02.1913, a1b1c2d11e1f3g7
	4579	SCHUTTE, Johanna Petronella Magdalena (V), * 22.07.1913, a1b1c4d6e2f13g7
	277	SCHUTTE, Johanna Philippina Magdalena (V), * 02.05.1930, a1b1c2d4e2f10g2h6
	2181	SCHUTTE, Johanna Pieternella (V), * 27.02.1891, a1b1c2d11e10f7
	3866	SCHUTTE, Johanna Susanna (V), * 30.03.1900, a1b1c4d4e3f2g1h1
	6979	SCHUTTE, Johanna Susanna (V), * 13.05.1904, ?b1
	6580	SCHUTTE, Johanna Susanna (V), * 17.10.1925, a1b1c4d11e7f7g2
	4094	SCHUTTE, Johanna Susanna (V), * 27.12.1966, a1b1c4d6e2f5g6h4i5j1
	5915	SCHUTTE, Johanna Susanna Catharina (V), * 02.10.1853, a1b1c4d9e10
	3921	SCHUTTE, Johanna Susara (V), * 13.04.1963, a1b1c4d4e3f2g2h4i3j1
	7046	SCHUTTE, Johanna Wilhelmina (V), * 19.08.1785, ?b2
	952	SCHUTTE, Johanna Wilhelmina (V), * 23.10.1879, a1b1c2d8e9f11
	949	SCHUTTE, Johanna Wilhelmina (V), * 03.10.1880, a1b1c2d8e9f8
	1343	SCHUTTE, Johanna Wilhelmina (V), * 28.02.1945, a1b1c2d10e4f1g3h3i1
	6993	SCHUTTE, Johannes (M), * __.__.____, ?
	939	SCHUTTE, Johannes (M), * __.__.____, a1b1c2d8e9f7g5
	2951	SCHUTTE, Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e7f5g2h1i1
	2426	SCHUTTE, Johannes (M), * __.__.____, a1b1c2d12e6f5g5
	7047	SCHUTTE, Johannes (M), * __.__.____, ?
	1375	SCHUTTE, Johannes (M), * 15.09.1869, a1b1c2d10e4f3
	1534	SCHUTTE, Johannes (M), * 26.08.1914, a1b1c2d10e8f2g6
	946	SCHUTTE, Johannes (M), * 30.06.1917, a1b1c2d8e9f7g8
	1547	SCHUTTE, Johannes (M), * 27.07.1917, a1b1c2d10e8f2g8
	3711	SCHUTTE, Johannes (M), * 27.08.1960, a1b1c4d3e26f7g3h2
	5665	SCHUTTE, Johannes Andreas (M), * 27.07.1897, a1b1c4d9e2f4g3
	5667	SCHUTTE, Johannes Andreas (M), * 10.11.1952, a1b1c4d9e2f4g3h1i1
	5677	SCHUTTE, Johannes Andreas (M), * 23.01.1958, a1b1c4d9e2f4g3h2i1
	5678	SCHUTTE, Johannes Andreas (M), * 23.08.1982, a1b1c4d9e2f4g3h2i1j1
	6263	SCHUTTE, Johannes Andries (M), * 10.09.1928, a1b1c4d11e3f7g6
	5676	SCHUTTE, Johannes Andries (M), * 02.04.1933, a1b1c4d9e2f4g3h2
	4110	SCHUTTE, Johannes Andries (M), * 27.08.1953, a1b1c4d6e2f5g6h7i3
	3151	SCHUTTE, Johannes Andries (M), * 27.07.1974, a1b1c4d3e12f4g2h2i3
	6268	SCHUTTE, Johannes Andries (M), * 20.01.1978, a1b1c4d11e3f7g6h2i3
	2382	SCHUTTE, Johannes Bekker (M), * 30.11.1976, a1b1c2d12e4f3g1h3i4
	789	SCHUTTE, Johannes Benjamin (M), * 12.02.1941, a1b1c2d8e6f10g6h3
	791	SCHUTTE, Johannes Benjamin (M), * 12.12.1980, a1b1c2d8e6f10g6h3i2
	7048	SCHUTTE, Johannes Christiaan (M), * __.__.____, ?
	2596	SCHUTTE, Johannes Christiaan (M), * 01.06.1907, a1b1c4d3e1f3g1h9
	2605	SCHUTTE, Johannes Christiaan (M), * 25.08.1978, a1b1c4d3e1f3g1h9i4j1
	1339	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * 25.08.1884, a1b1c2d10e4f1g3
	1342	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * 12.04.1916, a1b1c2d10e4f1g3h3
	2540	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * __.10.1921, a1b1c4d3e1f2g6h4
	1525	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * 17.03.1926, a1b1c2d10e8f2g2h1
	2530	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * 11.08.1934, a1b1c4d3e1f2g6h2i2
	1344	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * 21.08.1946, a1b1c2d10e4f1g3h3i2
	1345	SCHUTTE, Johannes Christoffel (M), * 27.07.1970, a1b1c2d10e4f1g3h3i2j1
	4275	SCHUTTE, Johannes Cornelis Willem (M), * 03.12.1985, a1b1c4d6e2f8g2h6i2j2
	5502	SCHUTTE, Johannes Cornelius (M), * 07.09.1940, a1b1c4d6e15f2g11
	5506	SCHUTTE, Johannes Cornelius (M), * 08.04.1992, a1b1c4d6e15f2g11h2i2
	5510	SCHUTTE, Johannes Cornelius (M), * 23.05.2001, a1b1c4d6e15f2g11h3i2
	2378	SCHUTTE, Johannes Cornelius Jacob (M), * 22.07.1946, a1b1c2d12e4f3g1h3
	5766	SCHUTTE, Johannes Eghardus (M), * 10.11.1913, a1b1c4d9e6f2g5
	4315	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 26.07.1908, a1b1c4d6e2f8g3h3
	4307	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 29.09.1936, a1b1c4d6e2f8g3h2i3
	4328	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 07.12.1943, a1b1c4d6e2f8g3h3i6
	4318	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 25.01.1957, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j1
	4392	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 27.09.1959, a1b1c4d6e2f8g3h10i8
	4330	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 18.08.1971, a1b1c4d6e2f8g3h3i6j2
	4333	SCHUTTE, Johannes Francois (M), * 04.09.1974, a1b1c4d6e2f8g3h3i7j1
	6288	SCHUTTE, Johannes Frans (M), * 10.11.1904, a1b1c4d11e3f12
	3762	SCHUTTE, Johannes Frans Beyers (M), * 08.04.1923, a1b1c4d3e30f8
	3768	SCHUTTE, Johannes Frans Beyers (M), * 17.07.1957, a1b1c4d3e30f8g4
	3770	SCHUTTE, Johannes Frans Beyers (M), * 13.03.1985, a1b1c4d3e30f8g4h2
	3067	SCHUTTE, Johannes Gerhardus (M), * 06.12.1967, a1b1c4d3e7f6g7h2i3
	1064	SCHUTTE, Johannes Hendricus (M), * 24.08.1892, a1b1c2d9e4f3g2
	1139	SCHUTTE, Johannes Hendrik (M), * 12.11.1878, a1b1c2d9e6f6
	1820	SCHUTTE, Johannes Hendrik (M), * 27.10.1911, a1b1c2d11e4f2g1
	4114	SCHUTTE, Johannes Hendrik (M), * 14.08.1957, a1b1c4d6e2f5g6h7i5
	1824	SCHUTTE, Johannes Hendrik (M), * 14.01.1967, a1b1c2d11e4f2g1h3i1
	3329	SCHUTTE, Johannes Hendrik (M), * 05.06.1968, a1b1c4d3e15f12g2h5
	3322	SCHUTTE, Johannes Hendrik Jooste (M), * 20.01.1927, a1b1c4d3e15f12g2
	5637	SCHUTTE, Johannes Hermanus (M), * 28.07.1944, a1b1c4d6e19f6g4
	2441	SCHUTTE, Johannes Izak (M), * 17.07.1975, a1b1c2d12e6f6g2h3i2
	2575	SCHUTTE, Johannes Jacob (M), * 16.03.1896, a1b1c4d3e1f3g1h5
	457	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * __.__.____, a1b1c2d4e8f7g14h2i2
	19	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 13.11.1821, a1b1c2d4e2
	99	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 15.05.1852, a1b1c2d4e2f4
	2361	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 25.11.1866, a1b1c2d12e3f3
	21	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 23.01.1870, a1b1c2d4e2f1g1
	604	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 08.07.1874, a1b1c2d4e9f7
	102	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 05.05.1880, a1b1c2d4e2f6g1
	106	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * __.01.1883, a1b1c2d4e2f7g1
	1922	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 11.02.1885, a1b1c2d11e4f8
	159	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 06.09.1889, a1b1c2d4e2f8g2
	250	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 22.09.1890, a1b1c2d4e2f10g1
	110	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 30.03.1897, a1b1c2d4e2f7g5
	4491	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 17.08.1906, a1b1c4d6e2f10g8
	614	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 07.01.1913, a1b1c2d4e9f7g6
	615	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * __.__.1915, a1b1c2d4e9f7g7
	6402	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 01.04.1918, a1b1c4d11e5f7g4
	27	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 03.05.1920, a1b1c2d4e2f1g1h6
	271	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 03.01.1928, a1b1c2d4e2f10g2h5
	170	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 17.06.1940, a1b1c2d4e2f8g2h4
	616	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 12.01.1941, a1b1c2d4e9f7g7h1
	1540	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 06.05.1945, a1b1c2d10e8f2g7h2
	28	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 15.03.1946, a1b1c2d4e2f1g1h6i1
	4530	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 07.04.1947, a1b1c4d6e2f11g9h2
	255	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 19.05.1947, a1b1c2d4e2f10g2h2i2
	272	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 28.09.1952, a1b1c2d4e2f10g2h5i1
	3394	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 14.12.1955, a1b1c4d3e18f2g5h9
	167	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 03.10.1960, a1b1c2d4e2f8g2h3i1
	617	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 11.11.1963, a1b1c2d4e9f7g7h1i1
	172	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 03.11.1969, a1b1c2d4e2f8g2h4i2
	6405	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 25.04.1972, a1b1c4d11e5f7g4h2i1
	31	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 15.04.1980, a1b1c2d4e2f1g1h6i2j1
	6533	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 18.09.1985, a1b1c4d11e6f5g5h6i3
	3713	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 02.08.1988, a1b1c4d3e26f7g3h2i2
	173	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 23.08.1996, a1b1c2d4e2f8g2h4i2j1
	5570	SCHUTTE, Johannes Jacobus (M), * 15.07.____, a1b1c4d6e15f3g10h1
	6409	SCHUTTE, Johannes Jacobus Andreas (M), * 24.11.1951, a1b1c4d11e5f7g4h3
	999	SCHUTTE, Johannes Jacobus Benjamin (M), * 26.10.1849, a1b1c2d8e11
	1002	SCHUTTE, Johannes Jacobus Benjamin (M), * 06.10.1912, a1b1c2d8e11f2g1
	7051	SCHUTTE, Johannes Jacobus Benjamin (M), * 08.06.1954, ?b1
	6569	SCHUTTE, Johannes Jacobus Francois (M), * 09.10.1856, a1b1c4d11e7
	6577	SCHUTTE, Johannes Jacobus Frans (M), * 12.01.1921, a1b1c4d11e7f7g1
	453	SCHUTTE, Johannes Jacobus Izak Stephanus (M), * 03.12.1924, a1b1c2d4e8f7g14
	343	SCHUTTE, Johannes Jacobus Philippus (M), * 28.01.1867, a1b1c2d4e8f4
	346	SCHUTTE, Johannes Jacobus Philippus (M), * 28.07.1896, a1b1c2d4e8f4g3
	5662	SCHUTTE, Johannes Jacobus Thomas (M), * 30.05.1865, a1b1c4d9e2f4
	251	SCHUTTE, Johannes Jacobus Viljoen (M), * 02.04.1892, a1b1c2d4e2f10g2
	2533	SCHUTTE, Johannes Jacobus van den Heever (M), * 15.08.1958, a1b1c4d3e1f2g6h2i2j2
	610	SCHUTTE, Johannes Jakobus (M), * 05.11.1940, a1b1c2d4e9f7g4h2
	1172	SCHUTTE, Johannes Jakobus Hofmeyr (M), * 12.05.1957, a1b1c2d9e6f7g2h1i3
	3940	SCHUTTE, Johannes Jurgens (M), * Ī__.__.1888, a1b1c4d4e3f2g6
	5429	SCHUTTE, Johannes Jurie (M), * 03.05.1945, a1b1c4d6e14f12g3
	3559	SCHUTTE, Johannes Jurie (M), * 30.08.1962, a1b1c4d3e19f5g3h4
	3552	SCHUTTE, Johannes Jurie (M), * 19.04.1977, a1b1c4d3e19f5g3h2i3
	3556	SCHUTTE, Johannes Jurie (M), * 22.11.1982, a1b1c4d3e19f5g3h3i2
	3561	SCHUTTE, Johannes Jurie (M), * 21.05.1998, a1b1c4d3e19f5g3h4i2
	3547	SCHUTTE, Johannes Jurie Stephanus Albertus (M), * 26.07.1918, a1b1c4d3e19f5g3
	4453	SCHUTTE, Johannes Lodewickus (M), * 13.11.1963, a1b1c4d6e2f8g9h8i4
	3388	SCHUTTE, Johannes Lodewickus (M), * 31.08.1976, a1b1c4d3e18f2g5h6i3
	5932	SCHUTTE, Johannes Lodewicus (M), * 06.11.1895, a1b1c4d9e11f8
	2852	SCHUTTE, Johannes Lodewicus Marais (M), * 19.01.1888, a1b1c4d3e4f6g3
	4246	SCHUTTE, Johannes Lodewikus (M), * 12.12.1856, a1b1c4d6e2f7
	5738	SCHUTTE, Johannes Lodewikus (M), * 12.04.1921, a1b1c4d9e2f12g2
	6494	SCHUTTE, Johannes Lodewikus (M), * 24.07.1952, a1b1c4d11e6f5g2h8
	2817	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 16.04.1894, a1b1c4d3e4f3g8
	2915	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 04.07.1897, a1b1c4d3e4f7g5
	2900	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 15.05.1922, a1b1c4d3e4f7g2h4
	2901	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 23.08.1945, a1b1c4d3e4f7g2h4i1
	2820	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 12.12.1951, a1b1c4d3e4f3g8h2i1
	2825	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 03.04.1959, a1b1c4d3e4f3g8h4i3
	2902	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 04.12.1970, a1b1c4d3e4f7g2h4i1j1
	2904	SCHUTTE, Johannes Lucas (M), * 14.12.2001, a1b1c4d3e4f7g2h4i1j1k2
	2835	SCHUTTE, Johannes Lucas Jacobus (M), * 11.04.1857, a1b1c4d3e4f4
	2887	SCHUTTE, Johannes Lucas Jacobus (M), * 28.12.1864, a1b1c4d3e4f7
	2822	SCHUTTE, Johannes Lukas (M), * 26.09.1929, a1b1c4d3e4f3g8h4
	6035	SCHUTTE, Johannes Marthinus (M), * 30.04.2001, a1b1c4d9e18f2g2h1i1
	6233	SCHUTTE, Johannes Marthinus Jacob (M), * 03.08.1937, a1b1c4d11e3f5g12
	6033	SCHUTTE, Johannes Marthinus Van Wyk (M), * 24.12.1937, a1b1c4d9e18f2g2
	2043	SCHUTTE, Johannes Marthinus de Kock (M), * 25.12.1912, a1b1c2d11e5f9g1
	2047	SCHUTTE, Johannes Marthinus de Kock (M), * 20.07.1978, a1b1c2d11e5f9g1h1i3
	6430	SCHUTTE, Johannes Martinus (M), * 11.05.1953, a1b1c4d11e5f7g5h4
	6227	SCHUTTE, Johannes Matthys (M), * 17.11.1963, a1b1c4d11e3f5g9h4
	3682	SCHUTTE, Johannes Meyer (M), * 20.10.1895, a1b1c4d3e25f7
	1705	SCHUTTE, Johannes Nicolaas (M), * 25.12.1920, a1b1c2d11e1f3g9
	1689	SCHUTTE, Johannes Nicolaas Christoffel Terblanche (M), * 03.12.1865, a1b1c2d11e1f3
	1691	SCHUTTE, Johannes Nicolaas Christoffel Terblanche (M), * 30.05.1926, a1b1c2d11e1f3g1h1
	1667	SCHUTTE, Johannes Nicolaas Terblanche (M), * 12.07.1894, a1b1c2d11e1f1g8
	46	SCHUTTE, Johannes Paulus (M), * 12.12.1898, a1b1c2d4e2f1g12
	1007	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 30.01.1879, a1b1c2d8e11f4
	2739	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 04.02.1882, a1b1c4d3e4f3g1
	5900	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 14.10.1898, a1b1c4d9e8f11
	752	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 14.05.1906, a1b1c2d8e6f10g4
	1607	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 31.07.1911, a1b1c2d11e1f1g1h3
	2759	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 23.01.1918, a1b1c4d3e4f3g1h7
	2819	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 02.06.1920, a1b1c4d3e4f3g8h2
	4992	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 27.04.1923, a1b1c4d6e3f9g2h3
	2803	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 27.04.1929, a1b1c4d3e4f3g3h7
	2742	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 19.07.1929, a1b1c4d3e4f3g1h1i2
	7050	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 07.08.1929, ?
	6914	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * Ī__.__.1933, ?b2
	742	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 03.05.1938, a1b1c2d8e6f10g3h4
	5164	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 17.09.1939, a1b1c4d6e3f12g6h8
	2760	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 30.07.1941, a1b1c4d3e4f3g1h7i1
	1611	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 16.01.1947, a1b1c2d11e1f1g1h3i4
	761	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 04.05.1947, a1b1c2d8e6f10g4h4
	7052	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 12.02.1959, ?b2
	4592	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 05.04.1964, a1b1c4d6e2f15g1h1i4
	2762	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 19.01.1968, a1b1c4d3e4f3g1h7i1j2
	5168	SCHUTTE, Johannes Petrus (M), * 18.02.1990, a1b1c4d6e3f12g6h8i2j2
	1641	SCHUTTE, Johannes Petrus Gous (M), * 08.11.1965, a1b1c2d11e1f1g6h4i2
	5149	SCHUTTE, Johannes Petrus Hattingh (M), * 05.11.1903, a1b1c4d6e3f12g6
	5166	SCHUTTE, Johannes Petrus Hattingh (M), * 02.10.1966, a1b1c4d6e3f12g6h8i2
	3535	SCHUTTE, Johannes Reyneke (M), * 30.11.1990, a1b1c4d3e19f4g6h2i3
	4547	SCHUTTE, Johannes Rudolf (M), * 22.07.1963, a1b1c4d6e2f13g1h2i3
	1329	SCHUTTE, Johannes Stephanus Philippus (M), * 05.09.1832, a1b1c2d10e2
	2234	SCHUTTE, Johannes Wilhelm (M), * 12.07.1937, a1b1c2d12e1f3g3h2
	2237	SCHUTTE, Johannes Wilhelm (M), * 05.09.1997, a1b1c2d12e1f3g3h2i2j1
	5504	SCHUTTE, Johannes Wilhelmus (M), * 04.08.1967, a1b1c4d6e15f2g11h2
	4577	SCHUTTE, Johannes Willem (M), * 17.10.1977, a1b1c4d6e2f13g6h3i2
	5269	SCHUTTE, Johannes Willem (M), * 28.04.1997, a1b1c4d6e5f3g1h3i1j1k2
	451	SCHUTTE, Johanť (V), * 15.09.1997, a1b1c2d4e8f7g13h3i1
	3119	SCHUTTE, John (M), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g8h2
	1504	SCHUTTE, John Beresford (M), * __.__.____, a1b1c2d10e8f1g1h1
	1505	SCHUTTE, John Beresford (M), * 02.03.1941, a1b1c2d10e8f1g1h1i1
	821	SCHUTTE, John Henry Bartlett (M), * 31.12.1913, a1b1c2d8e6f14g3
	839	SCHUTTE, John Henry Richard (M), * 05.07.1917, a1b1c2d8e6f16g2
	5497	SCHUTTE, John Peterson (M), * 05.02.1993, a1b1c4d6e15f2g6h3i1
	7133	SCHUTTE, John Stewart (M), * 17.08.1933, ?b1
	835	SCHUTTE, John Thom (M), * 06.06.1885, a1b1c2d8e6f16
	3102	SCHUTTE, Johnathan (M), * 01.08.1974, a1b1c4d3e7f7g1h3i4
	3877	SCHUTTE, Johnathan NoŽl (M), * 27.11.1981, a1b1c4d4e3f2g1h3i3j2
	4690	SCHUTTE, Johnny (M), * 01.11.1993, a1b1c4d6e2f16g5h2i2j2
	6329	SCHUTTE, Jolanda (V), * 12.07.1963, a1b1c4d11e5f3g1h1i1
	2400	SCHUTTE, Jolanda (V), * 21.10.1972, a1b1c2d12e4f3g6h3i1
	5383	SCHUTTE, Jolandi (V), * 02.07.1980, a1b1c4d6e12f11g2h1i2
	3399	SCHUTTE, Jolandie (V), * 04.02.1980, a1b1c4d3e18f2g5h11i1
	2088	SCHUTTE, Jolandie (V), * 21.11.1981, a1b1c2d11e7f2g3h1i1j1
	1465	SCHUTTE, Jolandť (V), * 01.07.1976, a1b1c2d10e7f11g5h3i2
	4279	SCHUTTE, Jolene (V), * 25.06.1979, a1b1c4d6e2f8g2h6i3j2
	5195	SCHUTTE, Jolien (V), * 30.04.1983, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j2k2
	4321	SCHUTTE, Jolita (V), * 01.06.1985, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j1k3
	2534	SCHUTTE, Jonathan (M), * __.__.____, a1b1c4d3e1f2g6h2i2j2k1
	4626	SCHUTTE, Joretha (V), * 18.01.1953, a1b1c4d6e2f15g5h3
	5771	SCHUTTE, Jorette (V), * 08.07.1973, a1b1c4d9e6f2g5h4
	5323	SCHUTTE, Jorette (V), * 04.01.1986, a1b1c4d6e12f4g3h3i2
	4629	SCHUTTE, Jorinda (V), * 12.07.1984, a1b1c4d6e2f15g5h4i2
	2626	SCHUTTE, Josef Christiaan (M), * 11.01.1973, a1b1c4d3e1f3g2h3i1j3
	2301	SCHUTTE, Josef Petrus Adriaan (M), * 11.01.1989, a1b1c2d12e1f3g8h1i5
	72	SCHUTTE, Josef Willem (M), * 19.07.1946, a1b1c2d4e2f1g14h2
	75	SCHUTTE, Josef Willem (M), * 19.08.1980, a1b1c2d4e2f1g14h2i3
	2877	SCHUTTE, Joseph (M), * Ī__.__.1961, a1b1c4d3e4f6g5h6i1
	3274	SCHUTTE, Joseph (M), * 05.08.1976, a1b1c4d3e15f5g3h1i2
	4210	SCHUTTE, Joseph August (M), * 01.06.1942, a1b1c4d6e2f6g4h4i3
	3271	SCHUTTE, Joseph Johannes (M), * 02.02.1916, a1b1c4d3e15f5g3
	4180	SCHUTTE, Joseph Johannes (M), * 19.08.1966, a1b1c4d6e2f6g2h5i1j1
	6961	SCHUTTE, Joseph Maritz (M), * 04.07.1926, ?b1
	6962	SCHUTTE, Joseph Maritz (M), * 07.03.1953, ?b1c1
	2876	SCHUTTE, Joseph Robson (M), * 27.08.1947, a1b1c4d3e4f6g5h6
	7044	SCHUTTE, Josephine Carolina (V), * 06.04.1952, ?b1c11d1e5f8
	6526	SCHUTTE, Joshua Brighton (M), * 20.09.1996, a1b1c4d11e6f5g5h3i2j1
	3601	SCHUTTE, Josias Alexander (M), * 23.07.1921, a1b1c4d3e20f6g1
	3600	SCHUTTE, Josias Alexander De Wit (M), * 30.09.1892, a1b1c4d3e20f6
	2897	SCHUTTE, Josias Hendrik (M), * 27.03.1946, a1b1c4d3e4f7g2h3i2
	5237	SCHUTTE, Josias Renier (M), * 13.08.1986, a1b1c4d6e5f1g4h2i4j3
	923	SCHUTTE, Joyce (V), * __.__.____, a1b1c2d8e9f4g6h1
	1204	SCHUTTE, Joyce (V), * 18.08.1967, a1b1c2d9e6f7g3h5i2
	2622	SCHUTTE, Jozeph Cornelis (M), * 13.03.1913, a1b1c4d3e1f3g2h3
	2753	SCHUTTE, Jozua Joachim Francois (M), * 12.04.1907, a1b1c4d3e4f3g1h3
	5157	SCHUTTE, JoŽl Johannes (M), * 14.04.1963, a1b1c4d6e3f12g6h2i3
	220	SCHUTTE, Juan (M), * 30.10.1992, a1b1c2d4e2f8g13h2i1j1
	6108	SCHUTTE, Juandrť Roger (M), * 11.09.1995, a1b1c4d11e3f3g2h2i1j2
	3017	SCHUTTE, Juane (M), * 05.01.1983, a1b1c4d3e7f6g3h1i2j1
	774	SCHUTTE, Juanita (V), * 26.07.1975, a1b1c2d8e6f10g5h3i1
	5808	SCHUTTE, Juanita (V), * 03.04.1983, a1b1c4d9e6f4g3h2i2
	4497	SCHUTTE, Judith (V), * 25.02.1991, a1b1c4d6e2f10g8h1i3j1
	1655	SCHUTTE, Judith Cornelia (V), * 15.07.1961, a1b1c2d11e1f1g7h3i1
	1055	SCHUTTE, Judith Elizabeth (V), * 13.12.1890, a1b1c2d9e4f1g2
	5161	SCHUTTE, Judith Johanna (V), * 21.06.1934, a1b1c4d6e3f12g6h5
	2678	SCHUTTE, Judith Maria (V), * 11.08.1849, a1b1c4d3e1f4
	2633	SCHUTTE, Judith Maria (V), * __.05.1876, a1b1c4d3e1f3g6
	2525	SCHUTTE, Judith Maria (V), * 28.05.1877, a1b1c4d3e1f2g5
	2684	SCHUTTE, Judith Maria (V), * __.11.1882, a1b1c4d3e1f6g4
	909	SCHUTTE, Judith Priscilla (V), * __.__.____, a1b1c2d8e9f4g3
	956	SCHUTTE, Judith Priscilla (V), * 07.05.1885, a1b1c2d8e9f15
	6134	SCHUTTE, Judith Susanna (V), * 05.10.1948, a1b1c4d11e3f3g8h1
	3106	SCHUTTE, Judy (V), * 17.12.1971, a1b1c4d3e7f7g1h4i3
	6587	SCHUTTE, Juliana (V), * 21.07.1922, a1b1c4d11e10f1g3
	2017	SCHUTTE, Juliana Desri (V), * 29.07.1934, a1b1c2d11e5f4g4h4
	1274	SCHUTTE, Juliana Tersia (V), * 05.01.1955, a1b1c2d9e11f1g11h3
	6349	SCHUTTE, Juliet (V), * 07.09.1973, a1b1c4d11e5f3g3h2i1
	1364	SCHUTTE, Junine (V), * 16.11.1980, a1b1c2d10e4f1g5h1i3j1
	2433	SCHUTTE, Jurgens Pretorius (M), * 10.02.1970, a1b1c2d12e6f6g2h1i1
	5956	SCHUTTE, Justin (M), * 29.01.1992, a1b1c4d9e11f12g2h2i1
	739	SCHUTTE, Justin (M), * 06.07.1997, a1b1c2d8e6f10g3h3i2j2
	5674	SCHUTTE, Justin Peter (M), * 12.05.1997, a1b1c4d9e2f4g3h1i3j2