Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met B

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	2387	SCHUTTE, Babie (V), * __.__.____, a1b1c2d12e4f3g3
	2062	SCHUTTE, Barbara Ellen (V), * 31.10.1945, a1b1c2d11e5f11g2h2
	5240	SCHUTTE, Barbara Jacomina Margrieta (V), * 13.04.1927, a1b1c4d6e5f1g4h3
	3100	SCHUTTE, Barbara Lynn (V), * 19.10.1961, a1b1c4d3e7f7g1h3i2
	638	SCHUTTE, Barbara Magrietha (V), * 14.05.1962, a1b1c2d4e9f11g1h2i4
	6292	SCHUTTE, Barend (M), * __.__.____, a1b1c4d11e3f12g4
	4890	SCHUTTE, Barend (M), * 08.08.1889, a1b1c4d6e3f2g9
	6929	SCHUTTE, Barend (M), * 08.08.1937, ?b1
	6395	SCHUTTE, Barend (M), * 23.10.1970, a1b1c4d11e5f7g1h3i2
	6383	SCHUTTE, Barend (M), * 10.08.1973, a1b1c4d11e5f7g1h1i2
	5244	SCHUTTE, Barend Christiaan (M), * 12.06.1864, a1b1c4d6e5f3
	5247	SCHUTTE, Barend Christiaan (M), * 12.03.1911, a1b1c4d6e5f3g1h2
	5289	SCHUTTE, Barend Christiaan (M), * 10.04.1912, a1b1c4d6e5f3g2h2
	5257	SCHUTTE, Barend Christiaan (M), * 24.11.1942, a1b1c4d6e5f3g1h2i3
	5255	SCHUTTE, Barend Christiaan (M), * 16.10.1964, a1b1c4d6e5f3g1h2i2j2
	5291	SCHUTTE, Barend Christiaan (M), * 16.10.1976, a1b1c4d6e5f3g2h2i1j1
	3689	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 10.04.1866, a1b1c4d3e26
	6060	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * __.__.1898, a1b1c4d11e2f1g1
	799	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 22.11.1913, a1b1c2d8e6f10g8
	3706	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 30.05.1935, a1b1c4d3e26f7g3
	3697	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 07.07.1941, a1b1c4d3e26f6g2
	4048	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 21.10.1945, a1b1c4d6e2f5g3h7i1
	6943	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 20.06.1946, ?b2
	3342	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 06.11.1955, a1b1c4d3e18f2g2h2i2
	6385	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 06.08.1962, a1b1c4d11e5f7g1h2i1
	4189	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 14.11.1967, a1b1c4d6e2f6g4h1i1j3
	6351	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 29.02.1980, a1b1c4d11e5f3g3h2i3
	3700	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 03.01.1983, a1b1c4d3e26f6g2h3
	4051	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 18.08.1985, a1b1c4d6e2f5g3h7i1j3
	6946	SCHUTTE, Barend Jacobus (M), * 12.05.1986, ?b2c3
	6353	SCHUTTE, Barend Jacobus Filippus (M), * 29.06.1949, a1b1c4d11e5f3g3h3
	6425	SCHUTTE, Barend Jacobus Filippus (M), * 01.07.1950, a1b1c4d11e5f7g5h3
	6429	SCHUTTE, Barend Jacobus Filippus (M), * 23.09.1983, a1b1c4d11e5f7g5h3i4
	6393	SCHUTTE, Barend Jacobus Filuppus (M), * 14.06.1943, a1b1c4d11e5f7g1h3
	6151	SCHUTTE, Barend Jacobus Petrus (M), * 06.04.1917, a1b1c4d11e3f4g4
	6219	SCHUTTE, Barend Jacobus Petrus (M), * 07.09.1928, a1b1c4d11e3f5g9
	4957	SCHUTTE, Barend Jacobus Petrus (M), * 13.08.1962, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j2
	6223	SCHUTTE, Barend Jacobus Petrus (M), * 01.05.1978, a1b1c4d11e3f5g9h3i1
	6324	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * __.__.____, a1b1c4d11e5f1g1
	6075	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * __.__.____, a1b1c4d11e2f1g6h7
	6054	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 20.08.1820, a1b1c4d11
	6322	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 01.09.1852, a1b1c4d11e5
	6059	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 07.03.1868, a1b1c4d11e2f1
	6323	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 18.05.1877, a1b1c4d11e5f1
	6086	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * ±__.__.1877, a1b1c4d11e3f1
	6536	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 28.10.1887, a1b1c4d11e6f6
	6572	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 08.01.1890, a1b1c4d11e7f3
	6592	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 01.06.1899, a1b1c4d11e10f5
	6327	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 07.08.1911, a1b1c4d11e5f3g1
	6380	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 18.04.1914, a1b1c4d11e5f7g1
	6092	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (V), * 31.08.1914, a1b1c4d11e3f1g6
	6547	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 24.05.1920, a1b1c4d11e6f6g5
	3906	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 11.03.1921, a1b1c4d4e3f2g2h4
	6256	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 06.07.1927, a1b1c4d11e3f7g5
	3924	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 24.10.1944, a1b1c4d4e3f2g2h4i4
	6548	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 21.05.1945, a1b1c4d11e6f6g5h1
	6545	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (V), * 19.09.1948, a1b1c4d11e6f6g3h4
	6493	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 25.05.1950, a1b1c4d11e6f5g2h7
	3911	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 25.10.1968, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j4
	3923	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 06.01.1970, a1b1c4d4e3f2g2h4i3j3
	6258	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 24.08.1975, a1b1c4d11e3f7g5h1i1
	6551	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus (M), * 09.05.1995, a1b1c4d11e6f6g5h2i1[j1]
	6133	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus Wilhelmus (M), * 20.02.1920, a1b1c4d11e3f3g8
	6136	SCHUTTE, Barend Jacobus Philippus Wilhelmus (M), * 14.05.1975, a1b1c4d11e3f3g8h2i1
	1325	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 09.04.1880, a1b1c2d9e26
	1166	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 08.06.1905, a1b1c2d9e6f7g2
	1177	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 12.03.1932, a1b1c2d9e6f7g2h3
	1169	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 12.05.1957, a1b1c2d9e6f7g2h1i2
	6930	SCHUTTE, Barend Johannes, * 29.05.1959, ?b1c1
	1179	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 01.05.1962, a1b1c2d9e6f7g2h3i2
	4604	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 08.02.1968, a1b1c4d6e2f15g1h3i3
	3573	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 23.11.1987, a1b1c4d3e19f5g6h2i4
	1181	SCHUTTE, Barend Johannes (M), * 27.01.1995, a1b1c2d9e6f7g2h3i2j2
	6051	SCHUTTE, Barend Johannes Jacobus (M), * 22.10.1880, a1b1c4d9e20
	6576	SCHUTTE, Barend Johannes Jacobus (M), * 18.12.1902, a1b1c4d11e7f7
	4327	SCHUTTE, Barend Petrus (M), * 27.09.1941, a1b1c4d6e2f8g3h3i5
	5652	SCHUTTE, Barend Philippus (M), * 10.03.1869, a1b1c4d6e20
	675	SCHUTTE, Barend Stephanus (M), * 04.09.1897, a1b1c2d8e3f4g6
	5251	SCHUTTE, Barend-Christiaan (M), * 25.09.1969, a1b1c4d6e5f3g1h2i1j3
	6460	SCHUTTE, Barendina Johanna Philippina (V), * 20.12.1882, a1b1c4d11e6f4
	6034	SCHUTTE, Bartel Wilhelm Senekal (M), * 04.02.1968, a1b1c4d9e18f2g2h1
	6024	SCHUTTE, Bartel Wilhelmus Senekal (M), * 02.04.1906, a1b1c4d9e18f2
	6026	SCHUTTE, Bartel Wilhelmus Senekal (M), * 29.04.1962, a1b1c4d9e18f2g1h1
	6850	SCHUTTE, Basil (M), * __.__.____, ?
	2953	SCHUTTE, Bazil Ernst (M), * 18.09.1949, a1b1c4d3e7f5g2h1i3
	4698	SCHUTTE, Beatrice (V), * 16.05.1990, a1b1c4d6e2f16g5h5i4
	1616	SCHUTTE, Beatrix Gertruida (V), * 09.04.1913, a1b1c2d11e1f1g1h4
	1637	SCHUTTE, Beatrix Gertruida (V), * 01.01.1924, a1b1c2d11e1f1g6h2
	1674	SCHUTTE, Beatrix Gertruida (V), * 24.01.1938, a1b1c2d11e1f1g8h4
	139	SCHUTTE, Belinda (V), * 19.01.1971, a1b1c2d4e2f7g10h2i1
	3431	SCHUTTE, Benhardus Hendrik (M), * 24.08.1957, a1b1c4d3e18f7g2h6
	6387	SCHUTTE, Benita (V), * __.__.____, a1b1c4d11e5f7g1h2i1j2
	2276	SCHUTTE, Benita (V), * 29.05.1962, a1b1c2d12e1f3g6h6i3
	6945	SCHUTTE, Benita (V), * 16.01.1974, ?b2c2
	3331	SCHUTTE, Benjamin (M), * 25.03.1972, a1b1c4d3e15f12g2h6
	3729	SCHUTTE, Benjamin Hertzog (M), * 26.11.1972, a1b1c4d3e27f1g2h2
	1199	SCHUTTE, Benjamin Jacobus (M), * 11.06.1943, a1b1c2d9e6f7g3h4
	777	SCHUTTE, Benjamin Jacobus (M), * 25.09.1947, a1b1c2d8e6f10g5h5
	2198	SCHUTTE, Benjamin Joseph (M), * 07.03.1893, a1b1c2d11e12f10
	1495	SCHUTTE, Benjamin Salomon (M), * 05.10.1885, a1b1c2d10e7f13
	940	SCHUTTE, Benjamin Unius (M), * 31.05.1910, a1b1c2d8e9f7g6
	6851	SCHUTTE, Berent (M), * __.__.____, ?
	653	SCHUTTE, Berna (V), * 03.06.2000, a1b1c2d4e9f11g3h3i3j1
	3497	SCHUTTE, Berna Louise (V), * 06.12.1970, a1b1c4d3e19f3g3h2i2
	3998	SCHUTTE, Bernardus Machiel (M), * 21.01.1970, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j4
	5083	SCHUTTE, Bernardus Rudolf (M), * 19.11.1939, a1b1c4d6e3f11g3h7
	6613	SCHUTTE, Bernardus Schnetler (M), * 17.08.1957, a1b1c4d11e11f3g1h3
	2933	SCHUTTE, Bernhard (M), * 11.03.1945, a1b1c4d3e7f5g1h1i3
	2706	SCHUTTE, Berthina Elizabeth (V), * 10.10.1952, a1b1c4d3e1f6g5h9i1
	77	SCHUTTE, Bertus (M), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g14h3i1
	4255	SCHUTTE, Betha (V), * 25.07.1949, a1b1c4d6e2f8g1h5i1
	3935	SCHUTTE, Bettie (V), * __.__.____, a1b1c4d4e3f2g2h4i7j2
	203	SCHUTTE, Betty (V), * 19.01.1944, a1b1c2d4e2f8g5h8
	7127	SCHUTTE, Beulah (V), * __.__.____, ?b2
	3308	SCHUTTE, Bevan (M), * 05.12.1991, a1b1c4d3e15f12g1h4i1j2
	3251	SCHUTTE, Beverley Ann (V), * 20.06.1959, a1b1c4d3e15f5g2h1i1
	732	SCHUTTE, Beverly Joan (V), * 06.01.1954, a1b1c2d8e6f10g3h1i1
	1882	SCHUTTE, Bianca (V), * 16.02.1989, a1b1c2d11e4f3g3h5i3j1
	1346	SCHUTTE, Bianca (V), * 30.05.1992, a1b1c2d10e4f1g3h3i2j1k1
	3912	SCHUTTE, Bianca (V), * 11.12.1994, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j4k1
	5200	SCHUTTE, Bianca (V), * 28.08.1995, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j3k1
	4666	SCHUTTE, Bianca (V), * 17.09.1996, a1b1c4d6e2f16g1h3i3j2
	1839	SCHUTTE, Bianca (V), * 19.06.1997, a1b1c2d11e4f3g1h1i4j2
	4283	SCHUTTE, Bianca (V), * 26.02.1998, a1b1c4d6e2f8g2h6i5j1k1
	3385	SCHUTTE, Bianca (V), * 17.04.2002, a1b1c4d3e18f2g5h6i1j3
	6968	SCHUTTE, Björg Natalie (V), * 09.09.1956, ?b1
	2514	SCHUTTE, Blanché (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f1g1h1i1
	6859	SCHUTTE, Boetie (M), * __.__.____, ?
	153	SCHUTTE, Bolette (V), * 11.09.1967, a1b1c2d4e2f7g12h3
	6864	SCHUTTE, Botha (M), * 28.12.1919, ?b2
	4349	SCHUTTE, Braam Andries (M), * 14.08.1997, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j1k3
	3109	SCHUTTE, Brenda (V), * 08.12.1978, a1b1c4d3e7f7g1h5i2
	3931	SCHUTTE, Brenda Yolandie Petronella (V), * 24.11.1984, a1b1c4d4e3f2g2h4i6j4
	6313	SCHUTTE, Brendon (M), * 12.10.1993, a1b1c4d11e3f13g3h2i2
	6203	SCHUTTE, Brendon Anthony (M), * 18.10.1995, a1b1c4d11e3f5g3h5i2j2
	3232	SCHUTTE, Brett (M), * 08.03.1984, a1b1c4d3e15f1g4h1i2
	3317	SCHUTTE, Brian (M), * 23.10.1948, a1b1c4d3e15f12g1h6
	1223	SCHUTTE, Brian (M), * 22.06.1969, a1b1c2d9e6f12g1h3i1
	3318	SCHUTTE, Brian Nelson (M), * 13.08.1970, a1b1c4d3e15f12g1h6i1
	1516	SCHUTTE, Brian Paul (M), * 23.05.1971, a1b1c2d10e8f1g4h1i2
	2065	SCHUTTE, Brian Rodger (M), * 22.12.1971, a1b1c2d11e5f11g2h3i2
	3207	SCHUTTE, Bridged (V), * 15.11.1933, a1b1c4d3e12f5g1h4
	4532	SCHUTTE, Bridget (V), * 03.12.1979, a1b1c4d6e2f11g9h2i2
	4606	SCHUTTE, Brigette (V), * 17.07.2001, a1b1c4d6e2f15g1h3i3j2
	439	SCHUTTE, Bronwyn Anne (V), * 26.05.1975, a1b1c2d4e8f7g11h2i3
	2494	SCHUTTE, Buerich (V), * __.__.____, a1b1c2d12e10f3g4h1
	2959	SCHUTTE, Bunny Raymond (M), * 27.02.1955, a1b1c4d3e7f5g2h1i7
	4589	SCHUTTE, Buran (M), * 11.07.1987, a1b1c4d6e2f15g1h1i3j2
	2537	SCHUTTE, Byrene (V), * 25.05.1962, a1b1c4d3e1f2g6h2i2j4
	29	SCHUTTE, Byron Pitsillis (M), * 29.12.1993, a1b1c2d4e2f1g1h6i1j1
	2961	SCHUTTE, Byron Thomas (M), * 06.09.1982, a1b1c4d3e7f5g2h1i7j2