Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met N, O en P

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	2060	SCHUTTE, Nadene (V), * 20.03.1968, a1b1c2d11e5f11g2h1i3
	1844	SCHUTTE, Nadene Petri (V), * 01.04.1985, a1b1c2d11e4f3g1h4i1j1
	6115	SCHUTTE, Nadette (V), * 12.01.1991, a1b1c4d11e3f3g2h3i1j1
	1632	SCHUTTE, Nadia (V), * 31.10.1964, a1b1c2d11e1f1g3h2i2
	6002	SCHUTTE, Nadia (V), * 04.01.1983, a1b1c4d9e15f4g3h1
	130	SCHUTTE, Nadia (V), * 27.01.1985, a1b1c2d4e2f7g8h3i1
	3432	SCHUTTE, Nadia (V), * 08.04.1986, a1b1c4d3e18f7g2h6i1
	363	SCHUTTE, Nadia (V), * 14.05.1990, a1b1c2d4e8f7g1h2i3j1
	5201	SCHUTTE, Nadia (V), * 11.08.1999, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j3k2
	5348	SCHUTTE, Nadienne (V), * 02.10.1983, a1b1c4d6e12f5g4h1i3
	5339	SCHUTTE, Nadine (V), * 12.10.1992, a1b1c4d6e12f5g3h3i1
	470	SCHUTTE, Nadine Carol (V), * 18.11.1992, a1b1c2d4e8f7g16h2i5
	5991	SCHUTTE, Nancy (V), * 04.11.1943, a1b1c4d9e15f3g2
	7121	SCHUTTE, Nanine (V), * 24.03.1985, ?b1c6d1
	1212	SCHUTTE, Naomi (V), * __.__.____, a1b1c2d9e6f10g2
	2595	SCHUTTE, Naomi (V), * 02.05.1980, a1b1c4d3e1f3g1h8i3j5
	813	SCHUTTE, Nassika (V), * 21.05.1973, a1b1c2d8e6f10g10h7
	1117	SCHUTTE, Nastasja (V), * 07.02.1989, a1b1c2d9e6f3g4h1i1j1
	540	SCHUTTE, Natalie (V), * 14.12.1992, a1b1c2d4e9f4g1h2i3j2
	5670	SCHUTTE, Natalie (V), * 05.03.1996, a1b1c4d9e2f4g3h1i1j3
	5549	SCHUTTE, Natanya (V), * 20.02.1990, a1b1c4d6e15f3g6h5i6
	3301	SCHUTTE, Natasha (V), * __.__.____, a1b1c4d3e15f12g1h2i2j1
	74	SCHUTTE, Natasha (V), * 13.02.1975, a1b1c2d4e2f1g14h2i2
	3401	SCHUTTE, Natasha (V), * 25.03.1983, a1b1c4d3e18f2g5h11i3
	6236	SCHUTTE, Natasha (V), * 20.01.1985, a1b1c4d11e3f5g12h1i2
	2143	SCHUTTE, Natasha (V), * 31.05.1996, a1b1c2d11e10f4g5h3i1j1
	4498	SCHUTTE, Natasha (V), * 14.02.1997, a1b1c4d6e2f10g8h1i3j2
	6374	SCHUTTE, Natasja Stefanie (V), * 31.07.1986, a1b1c4d11e5f3g7h3i3
	1192	SCHUTTE, Nathan (M), * 12.06.2000, a1b1c2d9e6f7g3h1i5j1
	870	SCHUTTE, Neal (M), * 20.10.1978, a1b1c2d8e6f17g1h2i2
	3315	SCHUTTE, Neil (M), * 20.10.1976, a1b1c4d3e15f12g1h4i5
	544	SCHUTTE, Neill (M), * 14.04.1983, a1b1c2d4e9f4g1h3i1j2
	5700	SCHUTTE, Nelamri (V), * 12.06.1986, a1b1c4d9e2f9g2h1i1j3
	5144	SCHUTTE, Nelanie (V), * 22.05.1992, a1b1c4d6e3f12g2h2i4j3
	93	SCHUTTE, Nelethe (V), * 04.01.1980, a1b1c2d4e2f1g17h2i3
	5509	SCHUTTE, Nelia (V), * 24.05.1991, a1b1c4d6e15f2g11h3i1
	1597	SCHUTTE, Neline (V), * 12.08.1974, a1b1c2d11e1f1g1h2i1j4
	5316	SCHUTTE, Nellie Johanna (V), * 17.02.1954, a1b1c4d6e12f4g3h1
	1131	SCHUTTE, Nellie May (V), * 28.06.1931, a1b1c2d9e6f5g1h1
	5362	SCHUTTE, Nerine (V), * 15.04.1999, a1b1c4d6e12f5g4h6i2
	1769	SCHUTTE, Nesta (V), * 27.09.1996, a1b1c2d11e1f5g1h7i3j1
	896	SCHUTTE, Nica (V), * 20.07.1989, a1b1c2d8e9f2g4h3i2
	2338	SCHUTTE, Nicky (M), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g1h8i5
	7070	SCHUTTE, Nico (M), * __.__.____, ?
	7074	SCHUTTE, Nico (M), * 01.03.1918, ?
	7075	SCHUTTE, Nico (M), * 07.07.1952, ?b1
	5682	SCHUTTE, Nico (M), * 10.07.1959, a1b1c4d9e2f4g3h2i2
	4347	SCHUTTE, Nico (M), * 12.02.1989, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j1k1
	1463	SCHUTTE, Nico Coetzee (M), * 15.03.1949, a1b1c2d10e7f11g5h3
	1471	SCHUTTE, Nico Cornelus (M), * 12.11.1982, a1b1c2d10e7f11g5h6i1
	2334	SCHUTTE, Nico Eric (M), * 25.06.1964, a1b1c2d12e1f9g1h8i1
	867	SCHUTTE, Nico Ernst (M), * 13.05.1990, a1b1c2d8e6f17g1h1i3
	2057	SCHUTTE, Nicola Jess (V), * 06.01.1994, a1b1c2d11e5f11g2h1i1j1
	2977	SCHUTTE, Nicolaas (M), * 29.03.1984, a1b1c4d3e7f5g2h5i2j1
	5770	SCHUTTE, Nicolaas Everhardus (M), * 17.05.1969, a1b1c4d9e6f2g5h3
	2099	SCHUTTE, Nicolaas George (M), * 24.05.1940, a1b1c2d11e7f2g3h6
	7076	SCHUTTE, Nicolaas Hendrik (M), * ±__.__.1734, ?
	3199	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h4i2
	2520	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * 09.12.1844, a1b1c4d3e1f2
	2546	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * __.12.1881, a1b1c4d3e1f2g7
	3944	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * >__.__.1890, a1b1c4d4e3f2g7
	7077	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * __.03.1891, ?
	2547	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * 08.01.1906, a1b1c4d3e1f2g7h1
	7079	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * 03.03.1942, ?b1c1
	5134	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * 25.01.1954, a1b1c4d6e3f12g2h2i1
	524	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus (M), * 09.11.1961, a1b1c2d4e9f1g10h2i1
	2197	SCHUTTE, Nicolaas Jacobus Johannes (M), * 21.02.1892, a1b1c2d11e12f9
	2107	SCHUTTE, Nicolaas Johannes (M), * __.__.____, a1b1c2d11e7f2g4
	2360	SCHUTTE, Nicolaas Johannes (M), * 23.03.1865, a1b1c2d12e3f2
	4878	SCHUTTE, Nicolaas Johannes (M), * 09.10.1979, a1b1c4d6e3f2g7h5i2j3
	518	SCHUTTE, Nicolaas Johannes Jacobus (M), * 02.11.1909, a1b1c2d4e9f1g10
	3248	SCHUTTE, Nicolas (M), * 27.03.1947, a1b1c4d3e15f5g1h5
	2559	SCHUTTE, Nicolas Jacobus (M), * 14.10.1941, a1b1c4d3e1f2g7h5i1
	408	SCHUTTE, Nicole (V), * 31.12.1973, a1b1c2d4e8f7g5h3i2
	1847	SCHUTTE, Nicole (V), * 25.03.1985, a1b1c2d11e4f3g1h4i3j1
	5588	SCHUTTE, Nicolene (V), * 30.05.1982, a1b1c4d6e15f4g2h1i3
	877	SCHUTTE, Nicolene (V), * 10.08.1984, a1b1c2d8e6f17g1h4i2
	3589	SCHUTTE, Nicolene (V), * 09.03.1988, a1b1c4d3e20f5g2h3i2
	3913	SCHUTTE, Nicolene (V), * 23.10.1996, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j4k2
	1946	SCHUTTE, Nicolette (V), * 05.10.1967, a1b1c2d11e5f1g3h5i3
	1464	SCHUTTE, Nicolette (V), * 17.07.1974, a1b1c2d10e7f11g5h3i1
	5804	SCHUTTE, Nicolette Ann (V), * 15.07.1980, a1b1c4d9e6f4g3h1i2
	4602	SCHUTTE, Nicolien (V), * 24.08.1992, a1b1c4d6e2f15g1h3i1j3
	986	SCHUTTE, Niel (M), * 21.07.1984, a1b1c2d8e9f17g2h3i1
	6475	SCHUTTE, Niel (M), * 24.12.1992, a1b1c4d11e6f5g2h3i1j3
	2729	SCHUTTE, Nigel (M), * 28.06.1981, a1b1c4d3e1f6g7h4i3j2
	5354	SCHUTTE, Niël (M), * 14.05.1964, a1b1c4d6e12f5g4h4
	5355	SCHUTTE, Niël (M), * 03.09.1993, a1b1c4d6e12f5g4h4i1
	2772	SCHUTTE, Noelene (V), * 27.11.1962, a1b1c4d3e4f3g1h8i4
	1507	SCHUTTE, Nola Margaret (V), * __.__.____, a1b1c2d10e8f1g1h2
	6205	SCHUTTE, Nolene (V), * 09.05.1976, a1b1c4d11e3f5g3h5i4
	618	SCHUTTE, O'Neil (M), * 18.11.1985, a1b1c2d4e9f7g7h1i1j1
	1112	SCHUTTE, Ockert (M), * 21.06.1937, a1b1c2d9e6f3g3h7
	530	SCHUTTE, Ockert Andries (M), * 21.11.1863, a1b1c2d4e9f2
	532	SCHUTTE, Ockert Andries (M), * 07.05.1867, a1b1c2d4e9f4
	551	SCHUTTE, Ockert Andries (M), * 18.07.1903, a1b1c2d4e9f4g7
	565	SCHUTTE, Ockert Andries (M), * 05.03.1936, a1b1c2d4e9f4g9h1
	555	SCHUTTE, Ockert Andries (M), * 29.09.1937, a1b1c2d4e9f4g7h4
	556	SCHUTTE, Ockert Andries (M), * 08.04.1962, a1b1c2d4e9f4g7h4i1
	535	SCHUTTE, Ockert Andries Olivier (M), * 20.01.1924, a1b1c2d4e9f4g1h2
	1678	SCHUTTE, Ockert Jeremia (M), * 11.10.1903, a1b1c2d11e1f1g12
	769	SCHUTTE, Odette (V), * 09.01.1983, a1b1c2d8e6f10g5h1i4j2
	3609	SCHUTTE, Odette Angélé (V), * 30.09.1956, a1b1c4d3e20f6g1h4
	2035	SCHUTTE, Oeloff Abraham (M), * 15.06.1965, a1b1c2d11e5f7g9h2
	517	SCHUTTE, Okker Andries (M), * ±__.__.1908, a1b1c2d4e9f1g9
	125	SCHUTTE, Olivia (V), * 11.05.1998, a1b1c2d4e2f7g8h2i1j1
	6542	SCHUTTE, Olivia Sarah Elizabeth (V), * 26.03.1935, a1b1c4d11e6f6g3h1
	7094	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, ?
	4834	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j3
	1049	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c2d9e3f2
	7092	SCHUTTE, PN, * __.__.____, ?b2c1
	4311	SCHUTTE, PN, * __.__.____, a1b1c4d6e2f8g3h2i4j1
	918	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c2d8e9f4g4h5i1
	1294	SCHUTTE, PN, * __.__.____, a1b1c2d9e13f1g4h1i1
	2689	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f6g5h1i3
	3288	SCHUTTE, PN, * __.__.____, a1b1c4d3e15f10g2
	2535	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f2g6h2i2j2k2
	4948	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f5g6
	7095	SCHUTTE, PN (M), * __.__.____, ?
	5609	SCHUTTE, PN (M), * __.__.____, a1b1c4d6e15f4g8h1
	5610	SCHUTTE, PN (M), * __.__.____, a1b1c4d6e15f4g8h2
	6557	SCHUTTE, PN (M), * __.__.____, a1b1c4d11e6f6g9
	7104	SCHUTTE, PN (M), * __.__.____, ?
	1050	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c2d9e3f3
	5865	SCHUTTE, PN (V), * __.__.____, a1b1c4d9e8f2
	4983	SCHUTTE, PN (M), * 26.09.1865, a1b1c4d6e3f8
	1069	SCHUTTE, PN (M), * 13.01.1867, a1b1c2d9e4f4
	5011	SCHUTTE, PN (V), * 03.05.1891, a1b1c4d6e3f10g1
	5039	SCHUTTE, PN (V), * 27.11.1897, a1b1c4d6e3f10g6
	1676	SCHUTTE, PN (V), * 15.05.1898, a1b1c2d11e1f1g10
	1317	SCHUTTE, PN, * 05.04.1901, a1b1c2d9e23f1
	516	SCHUTTE, PN, * ±__.04.1901, a1b1c2d4e9f1g8
	2694	SCHUTTE, PN (M), * 05.09.1918, a1b1c4d3e1f6g5h6
	4766	SCHUTTE, PN (V), * 19.09.1919, a1b1c4d6e3f2g1h8
	1988	SCHUTTE, PN, * 04.05.1924, a1b1c2d11e5f4g1h3
	6140	SCHUTTE, PN (V), * __.__.1925, a1b1c4d11e3f3g10
	1989	SCHUTTE, PN, * 05.01.1926, a1b1c2d11e5f4g1h4
	3999	SCHUTTE, PN (V), * 26.07.1938, a1b1c4d6e2f5g3h2i2
	691	SCHUTTE, PN (M), * 12.01.1939, a1b1c2d8e3f5g4h2
	62	SCHUTTE, PN, * 02.02.1944, a1b1c2d4e2f1g13h5
	2674	SCHUTTE, PN (V), * ±__.__.1951, a1b1c4d3e1f3g10h6i1
	3408	SCHUTTE, PN (V), * ±__.__.1954, a1b1c4d3e18f2g6[h1i1]
	3409	SCHUTTE, PN (M), * ±__.__.1955, a1b1c4d3e18f2g6[h1i2]
	6566	SCHUTTE, PN (M), * 23.09.1962, a1b1c4d11e6f9g2h4
	3078	SCHUTTE, PN (V), * 04.10.1965, a1b1c4d3e7f6g8h2i2
	6985	SCHUTTE, PN, * ±__.__.1966, ?b2c3d1
	3886	SCHUTTE, PN, * __.05.1975, a1b1c4d4e3f2g1h6i2j3
	4331	SCHUTTE, PN (M), * 18.03.1976, a1b1c4d6e2f8g3h3i6j3
	4446	SCHUTTE, PN, * 29.11.2001, a1b1c4d6e2f8g9h6i6j3
	2647	SCHUTTE, PN, * __.07.2002, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j5k1
	2770	SCHUTTE, Patricia Ann (V), * __.__.____, a1b1c4d3e4f3g1h8i2
	3252	SCHUTTE, Patrick Arnold (M), * 23.06.1960, a1b1c4d3e15f5g2h1i2
	3351	SCHUTTE, Paul (M), * __.__.____, a1b1c4d3e18f2g2h3i1
	407	SCHUTTE, Paul (M), * 08.12.1971, a1b1c2d4e8f7g5h3i1
	420	SCHUTTE, Paul (M), * 09.09.1975, a1b1c2d4e8f7g8h1i3
	1514	SCHUTTE, Paul Alexander (M), * 03.11.1942, a1b1c2d10e8f1g4h1
	1513	SCHUTTE, Paul Alexander Van Yperen (M), * 04.04.1905, a1b1c2d10e8f1g4
	4060	SCHUTTE, Paul Andries (M), * 18.09.1987, a1b1c4d6e2f5g3h8i3j2
	2479	SCHUTTE, Paul Christiaan (M), * 28.10.1888, a1b1c2d12e10f3
	2483	SCHUTTE, Paul Christiaan (M), * 15.01.1947, a1b1c2d12e10f3g3h1
	5308	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 19.05.1852, a1b1c4d6e12
	5312	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 09.01.1885, a1b1c4d6e12f4
	5442	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 08.05.1907, a1b1c4d6e14f16
	5314	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 05.08.1917, a1b1c4d6e12f4g2
	4062	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 29.12.1918, a1b1c4d6e2f5g3h9
	5333	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 02.11.1922, a1b1c4d6e12f5g3
	5371	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 06.12.1925, a1b1c4d6e12f9g1
	5378	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 29.08.1929, a1b1c4d6e12f11g1
	3355	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 19.12.1943, a1b1c4d3e18f2g2h6
	4074	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 30.11.1949, a1b1c4d6e2f5g3h9i3
	5455	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 04.11.1951, a1b1c4d6e14f16g5
	5115	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 26.03.1952, a1b1c4d6e3f11g6h7
	5317	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 14.03.1956, a1b1c4d6e12f4g3h2
	5043	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 08.11.1962, a1b1c4d6e3f10g7h1i2
	5328	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 02.01.1963, a1b1c4d6e12f4g4h2
	4065	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 28.06.1968, a1b1c4d6e2f5g3h9i1j2
	5447	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 25.11.1969, a1b1c4d6e14f16g3h2
	4070	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 19.12.1969, a1b1c4d6e2f5g3h9i2j1
	5379	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 01.10.1970, a1b1c4d6e12f11g1h1
	5451	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 05.01.1975, a1b1c4d6e14f16g4h1
	4075	SCHUTTE, Paul Jacobus (M), * 09.12.1976, a1b1c4d6e2f5g3h9i3j1
	4595	SCHUTTE, Paul Johannes (M), * 07.06.1937, a1b1c4d6e2f15g1h2
	6421	SCHUTTE, Paul Johannes (M), * 08.04.1947, a1b1c4d11e5f7g5h2
	1182	SCHUTTE, Paul Johannes (M), * 27.05.1966, a1b1c2d9e6f7g2h3i3
	6424	SCHUTTE, Paul Johannes (M), * 18.08.1975, a1b1c4d11e5f7g5h2i3
	5340	SCHUTTE, Paul Koen (M), * 17.12.1994, a1b1c4d6e12f5g3h3i2
	391	SCHUTTE, Paul Machiel Bester (M), * 18.05.1913, a1b1c2d4e8f7g5
	406	SCHUTTE, Paul Machiel Bester (M), * 04.05.1942, a1b1c2d4e8f7g5h3
	656	SCHUTTE, Paul Mara (V), * 05.03.1927, a1b1c2d4e9f11g6
	5930	SCHUTTE, Paul Wessel (M), * 11.11.1962, a1b1c4d9e11f7g3h4
	6187	SCHUTTE, Paul-Marchel (V), * 23.12.1996, a1b1c4d11e3f5g3h3i4j1
	4739	SCHUTTE, Paulina Jacoba (V), * 18.09.1903, a1b1c4d6e3f2g1h1
	3337	SCHUTTE, Paulina Jacoba (V), * 03.03.1904, a1b1c4d3e18f2g1
	3377	SCHUTTE, Paulina Jacoba (V), * 05.05.1939, a1b1c4d3e18f2g5h3
	595	SCHUTTE, Pauline Johanna (V), * 23.01.1967, a1b1c2d4e9f6g1h3i2
	5496	SCHUTTE, Paulus Jacobus (M), * 20.10.1971, a1b1c4d6e15f2g6h3
	7122	SCHUTTE, Peter (M), * 06.01.1987, ?b1c6d2
	7021	SCHUTTE, Peter Charles (M), * 17.08.1911, ?b1c11d1e5
	7040	SCHUTTE, Peter Charles (M), * 26.03.1947, ?b1c11d1e5f6
	7106	SCHUTTE, Peter John (M), * 16.10.1937, ?
	197	SCHUTTE, Peter John (M), * 16.10.1937, a1b1c2d4e2f8g5h5
	7108	SCHUTTE, Peter John (M), * 29.10.1969, ?b2
	200	SCHUTTE, Peter John (M), * 29.10.1969, a1b1c2d4e2f8g5h5i3
	2055	SCHUTTE, Peter Phillip (M), * 10.01.1943, a1b1c2d11e5f11g2h1
	3270	SCHUTTE, Peter William (M), * 23.09.1968, a1b1c4d3e15f5g2h7
	4236	SCHUTTE, Petra Cornelia (V), * 20.06.1941, a1b1c4d6e2f6g5h1i1
	3593	SCHUTTE, Petra Frances (V), * 22.11.1994, a1b1c4d3e20f5g3h1i2
	387	SCHUTTE, Petrie (M), * 19.11.1986, a1b1c2d4e8f7g3h4i1
	6412	SCHUTTE, Petro (V), * 19.09.1962, a1b1c4d11e5f7g4h4
	4231	SCHUTTE, Petro (V), * 18.04.1966, a1b1c4d6e2f6g4h9i3
	4934	SCHUTTE, Petro Gerda (V), * 15.05.1966, a1b1c4d6e3f5g3h5i3
	3599	SCHUTTE, Petro Levina (V), * 13.08.1962, a1b1c4d3e20f5g3h3
	1372	SCHUTTE, Petronella (V), * 20.03.1893, a1b1c2d10e4f1g6
	56	SCHUTTE, Petronella Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g13h2
	3439	SCHUTTE, Petronella Catharina Gertruida Gesina (V), * 17.01.1895, a1b1c4d3e18f9
	3370	SCHUTTE, Petronella Catharina Gertruida Gesina (V), * 04.08.1906, a1b1c4d3e18f2g3
	6543	SCHUTTE, Petronella Catharina Gezina Gertruida (V), * 24.06.1941, a1b1c4d11e6f6g3h2
	7115	SCHUTTE, Petronella Catharina Sharon (V), * 09.10.1958, ?b1c4
	6032	SCHUTTE, Petronella Cornelia (V), * 21.05.1970, a1b1c4d9e18f2g1h3
	2548	SCHUTTE, Petronella Cosette (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f2g7h1i1
	6272	SCHUTTE, Petronella Dorathea (V), * 18.08.1955, a1b1c4d11e3f7g6h4
	6145	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * __.__.____, a1b1c4d11e3f4g2
	2114	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * 30.10.1876, a1b1c2d11e7f5
	6284	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * ±__.__.1894, a1b1c4d11e3f8
	6090	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * 14.03.1907, a1b1c4d11e3f1g4
	6125	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * 27.05.1913, a1b1c4d11e3f3g5
	6206	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * 28.11.1920, a1b1c4d11e3f5g4
	6274	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * 08.06.1933, a1b1c4d11e3f7g8
	6319	SCHUTTE, Petronella Dorothea (V), * 08.12.1948, a1b1c4d11e3f13g5
	6299	SCHUTTE, Petronella Elizabeth (V), * 11.12.1956, a1b1c4d11e3f13g1h2
	3416	SCHUTTE, Petronella Franzina Gertruida Susanna (V), * 08.08.1913, a1b1c4d3e18f6g1
	1320	SCHUTTE, Petronella Frederika (V), * 28.05.1875, a1b1c2d9e24
	5950	SCHUTTE, Petronella Georgina (V), * 18.08.1902, a1b1c4d9e11f11
	6221	SCHUTTE, Petronella Jacoba (V), * 18.03.1955, a1b1c4d11e3f5g9h2
	4619	SCHUTTE, Petronella Jacoba Wilhelmina (V), * 10.01.1944, a1b1c4d6e2f15g5h1
	2365	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d12e3f7
	2357	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * 14.01.1836, a1b1c2d12e2
	951	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * 22.07.1878, a1b1c2d8e9f10
	5313	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * 20.06.1913, a1b1c4d6e12f4g1
	3501	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * 03.11.1914, a1b1c4d3e19f3g5
	5413	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * 04.03.1921, a1b1c4d6e14f2g5
	5325	SCHUTTE, Petronella Johanna (V), * 30.07.1960, a1b1c4d6e12f4g3h4
	3058	SCHUTTE, Petronella Johanna Magdalena (V), * 09.02.1936, a1b1c4d3e7f6g7h1
	344	SCHUTTE, Petronella Johanna Susanna Catharina (V), * 06.12.1893, a1b1c2d4e8f4g1
	5003	SCHUTTE, Petronella Louisa (V), * 23.03.1953, a1b1c4d6e3f9g3h1i2
	5649	SCHUTTE, Petronella Magrieta (V), * 09.09.1932, a1b1c4d6e19f9g1
	2912	SCHUTTE, Petronella Margaret (V), * 23.08.1987, a1b1c4d3e4f7g2h4i2j4
	4873	SCHUTTE, Petronella Margaretha (V), * 18.07.1949, a1b1c4d6e3f2g7h5i1
	115	SCHUTTE, Petronella Margaretha (V), * 21.03.1959, a1b1c2d4e2f7g6h1i1
	1004	SCHUTTE, Petronella Susanna (V), * 27.10.1968, a1b1c2d8e11f2g1h1i1
	5428	SCHUTTE, Petronella Yvonne (V), * 13.05.1929, a1b1c4d6e14f12g2
	7045	SCHUTTE, Petrus (M), * __.__.____, ?b1c11d2
	121	SCHUTTE, Petrus Albertus (M), * 20.09.1909, a1b1c2d4e2f7g8
	124	SCHUTTE, Petrus Albertus (M), * 16.05.1970, a1b1c2d4e2f7g8h2i1
	134	SCHUTTE, Petrus Albertus (M), * 16.02.1987, a1b1c2d4e2f7g8h4i2
	1226	SCHUTTE, Petrus André (M), * 24.09.1957, a1b1c2d9e6f12g1h4
	2080	SCHUTTE, Petrus Benjamin Bouwer (M), * 16.10.1845, a1b1c2d11e7
	2104	SCHUTTE, Petrus Benjamin Bouwer (M), * 14.01.1947, a1b1c2d11e7f2g3h9
	3899	SCHUTTE, Petrus Bernardus (M), * 15.12.1949, a1b1c4d4e3f2g1h7i3
	4240	SCHUTTE, Petrus Cornelis (M), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g5h2
	4183	SCHUTTE, Petrus Cornelis (M), * 11.10.1878, a1b1c4d6e2f6g3
	4234	SCHUTTE, Petrus Cornelis (M), * 13.06.1881, a1b1c4d6e2f6g5
	4228	SCHUTTE, Petrus Cornelis (M), * 20.06.1934, a1b1c4d6e2f6g4h9
	4155	SCHUTTE, Petrus Cornelis (M), * 04.08.1934, a1b1c4d6e2f5g11h5
	3989	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 07.07.1877, a1b1c4d6e2f5g3
	4043	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 27.01.1914, a1b1c4d6e2f5g3h6
	3992	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 18.04.1937, a1b1c4d6e2f5g3h2i1
	4063	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 30.12.1941, a1b1c4d6e2f5g3h9i1
	4243	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * ±__.__.1945, a1b1c4d6e2f6g5h3i2
	4034	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 06.08.1946, a1b1c4d6e2f5g3h5i2
	4053	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 08.12.1950, a1b1c4d6e2f5g3h8i1
	4045	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 21.12.1950, a1b1c4d6e2f5g3h6i2
	4056	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 18.10.1982, a1b1c4d6e2f5g3h8i1j3
	3996	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 06.10.1990, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j3k1
	4066	SCHUTTE, Petrus Cornelius (M), * 06.07.1998, a1b1c4d6e2f5g3h9i1j2k1
	3591	SCHUTTE, Petrus Francois (M), * 30.12.1960, a1b1c4d3e20f5g3h1
	2695	SCHUTTE, Petrus Francois Albertus (M), * 15.11.1919, a1b1c4d3e1f6g5h7
	2702	SCHUTTE, Petrus Francois Albertus (M), * 11.01.1978, a1b1c4d3e1f6g5h7i4j3
	3645	SCHUTTE, Petrus Frederik (M), * 07.03.1949, a1b1c4d3e25f1g4h2
	3646	SCHUTTE, Petrus Frederik (M), * 03.11.1974, a1b1c4d3e25f1g4h2i1
	6984	SCHUTTE, Petrus Gerhardus Albertus (M), * 30.06.1944, ?b2c3
	7109	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * __.__.____, ?
	4911	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * ±__.__.1884, a1b1c4d6e3f5g2
	1956	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 11.09.1904, a1b1c2d11e5f1g5
	3514	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 05.02.1928, a1b1c4d3e19f3g11
	5074	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 06.04.1928, a1b1c4d6e3f11g3h2
	4471	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 24.08.1935, a1b1c4d6e2f10g7h3
	1144	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 25.01.1937, a1b1c2d9e6f7g1h2
	1152	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 04.09.1971, a1b1c2d9e6f7g1h2i4
	5679	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 20.06.1984, a1b1c4d9e2f4g3h2i1j2
	1147	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 15.10.1997, a1b1c2d9e6f7g1h2i1j2
	1150	SCHUTTE, Petrus Jacobus (M), * 21.03.2000, a1b1c2d9e6f7g1h2i2j1
	6499	SCHUTTE, Petrus Jacobus Cornelius (M), * 08.01.1960, a1b1c4d11e6f5g2h10
	3456	SCHUTTE, Petrus Jacobus Daniël (M), * 14.10.1968, a1b1c4d3e19f1g4h3i3
	5960	SCHUTTE, Petrus Jochemus Gerhardus (M), * 14.03.1933, a1b1c4d9e11f12g5
	7110	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * __.__.____, ?
	3139	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 05.12.1839, a1b1c4d3e12
	3010	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 25.05.1871, a1b1c4d3e7f6
	3518	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 11.09.1885, a1b1c4d3e19f4
	2992	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 07.05.1894, a1b1c4d3e7f5g3
	7128	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 11.09.1904, ?
	3057	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 30.09.1907, a1b1c4d3e7f6g7
	3125	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * ±__.__.1914, a1b1c4d3e7f7g10
	6863	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 27.10.1917, ?b1
	3014	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 06.03.1922, a1b1c4d3e7f6g3h1
	7111	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 22.08.1922, ?b1
	3528	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 27.02.1926, a1b1c4d3e19f4g6
	295	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 26.04.1927, a1b1c2d4e2f10g4h3
	2983	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 24.03.1932, a1b1c4d3e7f5g2h7
	3157	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 09.06.1933, a1b1c4d3e12f4g4h1
	3076	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 11.01.1939, a1b1c4d3e7f6g8h2
	3059	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 03.11.1939, a1b1c4d3e7f6g7h2
	2995	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 22.02.1944, a1b1c4d3e7f5g3h1i2
	3524	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 26.12.1947, a1b1c4d3e19f4g3h3
	5153	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 26.10.1950, a1b1c4d6e3f12g6h2i2
	2604	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 24.12.1952, a1b1c4d3e1f3g1h9i4
	1544	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 17.08.1953, a1b1c2d10e8f2g7h4
	3529	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 15.03.1959, a1b1c4d3e19f4g6h1
	3060	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 14.04.1965, a1b1c4d3e7f6g7h2i1
	1451	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 03.02.1967, a1b1c2d10e7f11g2h2i2
	5508	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 05.08.1968, a1b1c4d6e15f2g11h3
	1205	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 20.02.1969, a1b1c2d9e6f7g3h5i3
	1827	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 23.06.1971, a1b1c2d11e4f2g1h3i3
	3530	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 05.07.1982, a1b1c4d3e19f4g6h1i1
	5474	SCHUTTE, Petrus Johannes (M), * 27.06.1986, a1b1c4d6e14f21g5h2
	3061	SCHUTTE, Petrus Johannes Cornelius (M), * 04.09.1989, a1b1c4d3e7f6g7h2i1j1
	80	SCHUTTE, Petrus Johannes Dirkse (M), * 09.11.1906, a1b1c2d4e2f1g15
	6161	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * __.__.____, a1b1c4d11e3f4g6h1
	6131	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * __.__.____, a1b1c4d11e3f3g7h4
	6085	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 20.01.1849, a1b1c4d11e3
	6143	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 16.09.1884, a1b1c4d11e3f4
	6095	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 12.02.1907, a1b1c4d11e3f3g1
	6166	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 29.08.1916, a1b1c4d11e3f5g2
	6241	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 10.09.1917, a1b1c4d11e3f7g1
	6160	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 20.08.1921, a1b1c4d11e3f4g6
	6294	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 21.08.1932, a1b1c4d11e3f13g1
	6097	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * __.12.1941, a1b1c4d11e3f3g1h2
	6157	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 03.01.1945, a1b1c4d11e3f4g5h3
	6150	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * __.02.1955, a1b1c4d11e3f4g3h4
	6300	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 03.01.1959, a1b1c4d11e3f13g1h3
	6171	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 28.01.1961, a1b1c4d11e3f5g2h5
	6301	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 13.01.1981, a1b1c4d11e3f13g1h3i1
	6298	SCHUTTE, Petrus Paulus (M), * 01.02.1989, a1b1c4d11e3f13g1h1i3
	5193	SCHUTTE, Petrus Stefanus (M), * 04.01.1961, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j2
	5293	SCHUTTE, Petrus Stefanus (M), * 05.09.1989, a1b1c4d6e5f3g2h2i1j3
	7129	SCHUTTE, Petrus Stephanus (M), * >__.__.1885, ?
	5287	SCHUTTE, Petrus Stephanus (M), * 25.09.1889, a1b1c4d6e5f3g2
	5190	SCHUTTE, Petrus Stephanus (M), * 08.10.1911, a1b1c4d6e5f1g1h2
	5290	SCHUTTE, Petrus Stephanus (M), * 20.06.1944, a1b1c4d6e5f3g2h2i1
	5204	SCHUTTE, Petrus Stephanus (M), * 02.06.1945, a1b1c4d6e5f1g1h2i4
	6440	SCHUTTE, Petrus Stephanus Jacobus (M), * 11.03.1953, a1b1c4d11e5f7g7h1
	725	SCHUTTE, Petrus Wilhelmus (M), * 08.11.1868, a1b1c2d8e6f8
	818	SCHUTTE, Petrus Wilhelmus (M), * 02.03.1880, a1b1c2d8e6f14
	762	SCHUTTE, Petrus Wilhelmus (M), * 11.05.1908, a1b1c2d8e6f10g5
	824	SCHUTTE, Petrus Wilhelmus (M), * 05.11.1925, a1b1c2d8e6f14g6
	3546	SCHUTTE, Petrus Wilhelmus (M), * 25.07.1984, a1b1c4d3e19f5g2h1i4
	773	SCHUTTE, Petrus Willem (M), * 21.07.1941, a1b1c2d8e6f10g5h3
	1217	SCHUTTE, Philip (M), * __.__.____, a1b1c2d9e6f11g1h1
	7130	SCHUTTE, Philip (M), * 18.03.1943, ?
	1025	SCHUTTE, Philip (M), * 07.07.1977, a1b1c2d8e15f3g1h2i1
	2034	SCHUTTE, Philip (M), * 25.05.1988, a1b1c2d11e5f7g9h1i3
	4710	SCHUTTE, Philip (M), * 25.06.1993, a1b1c4d6e2f16g5h9i5
	2776	SCHUTTE, Philip (M), * 25.08.1993, a1b1c4d3e4f3g1h9i2j1
	6121	SCHUTTE, Philip André (M), * 05.09.1981, a1b1c4d11e3f3g2h5i2
	7132	SCHUTTE, Philip Ignatius (M), * __.__.____, ?
	2076	SCHUTTE, Philip John Robert (M), * 21.03.1918, a1b1c2d11e5f12g1
	2314	SCHUTTE, Philip Rudolph (M), * 02.12.1986, a1b1c2d12e1f3g9h2i3
	2843	SCHUTTE, Philipiena Dawidina (V), * 16.12.1920, a1b1c4d3e4f6g2h4
	5589	SCHUTTE, Philippina (V), * 19.03.1944, a1b1c4d6e15f4g2h2
	5613	SCHUTTE, Philippina Charlotta (V), * 09.02.1862, a1b1c4d6e17
	5458	SCHUTTE, Philippina Charlotte (V), * 25.10.1913, a1b1c4d6e14f19
	1310	SCHUTTE, Philippina Cornelia (V), * 04.07.1865, a1b1c2d9e17
	3734	SCHUTTE, Philippina Jacoba Wilhelmina (V), * 25.02.1906, a1b1c4d3e27f5
	5580	SCHUTTE, Philippina Jacomina Wilhelmina (V), * 07.08.1963, a1b1c4d6e15f3g11h2
	3952	SCHUTTE, Philippina Maria Charlotta (V), * 20.10.1803, a1b1c4d5
	2952	SCHUTTE, Philippus (M), * __.__.____, a1b1c4d3e7f5g2h1i2
	2353	SCHUTTE, Philippus (M), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g5h2
	3571	SCHUTTE, Philippus Abraham (M), * 07.06.1981, a1b1c4d3e19f5g6h2i2
	4783	SCHUTTE, Philippus Albertus (M), * 22.10.1965, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j3
	6099	SCHUTTE, Philippus Andreas Petrus (M), * 19.05.1908, a1b1c4d11e3f3g2
	6113	SCHUTTE, Philippus Andreas Petrus (M), * 06.07.1941, a1b1c4d11e3f3g2h3
	6101	SCHUTTE, Philippus Andreas Petrus (M), * 28.09.1959, a1b1c4d11e3f3g2h1i1
	6114	SCHUTTE, Philippus Andreas Petrus (M), * 12.01.1964, a1b1c4d11e3f3g2h3i1
	6106	SCHUTTE, Philippus Andreas Petrus (M), * 09.07.1965, a1b1c4d11e3f3g2h2i1
	4140	SCHUTTE, Philippus Andries (M), * 18.03.1925, a1b1c4d6e2f5g11h3
	6885	SCHUTTE, Philippus Cornelis (M), * 28.11.1921, ?b1c2
	6883	SCHUTTE, Philippus Cornelis (M), * 12.02.1940, ?b1c1d3
	6886	SCHUTTE, Philippus Cornelis (M), * 12.02.1940, ?b1c2d1
	3775	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 23.10.1827, a1b1c4d4e1
	3216	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 07.01.1881, a1b1c4d3e12f9
	3938	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 09.08.1884, a1b1c4d4e3f2g4
	6879	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 14.09.1888, ?b1
	3782	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 30.07.1905, a1b1c4d4e1f6g1
	3838	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 22.12.1919, a1b1c4d4e1f15g3
	3854	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 04.12.1934, a1b1c4d4e1f17g2
	6891	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 13.10.1951, ?b1c3d1
	3840	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 19.05.1975, a1b1c4d4e1f15g3h1i1
	3856	SCHUTTE, Philippus Cornelis Johannes (M), * 15.05.1984, a1b1c4d4e1f17g2h1i1
	2239	SCHUTTE, Philippus Cornelius (M), * 27.11.1896, a1b1c2d12e1f3g4
	2354	SCHUTTE, Philippus Cornelius (M), * 01.03.1919, a1b1c2d12e1f9g6
	2262	SCHUTTE, Philippus Cornelius (M), * 24.10.1929, a1b1c2d12e1f3g6h4
	2240	SCHUTTE, Philippus Cornelius (M), * 29.03.1933, a1b1c2d12e1f3g4h1
	2288	SCHUTTE, Philippus Cornelius (M), * 03.04.1967, a1b1c2d12e1f3g7h2i5
	3781	SCHUTTE, Philippus Cornelius Johannes (M), * __.06.1867, a1b1c4d4e1f6
	3783	SCHUTTE, Philippus Cornelius Johannes (M), * 15.03.1927, a1b1c4d4e1f6g1h1
	3784	SCHUTTE, Philippus Cornelius Johannes (M), * 21.03.1951, a1b1c4d4e1f6g1h1i1
	3792	SCHUTTE, Philippus Cornelius Johannes (M), * 25.07.1957, a1b1c4d4e1f6g1h1i3
	7136	SCHUTTE, Philippus Cornelius Johannes (Senekal) (M), * __.__.____, ?
	1627	SCHUTTE, Philippus Cornelius Lodewyk (M), * 10.07.1883, a1b1c2d11e1f1g2
	2208	SCHUTTE, Philippus Cornelius Petrus Loots (M), * 22.10.1867, a1b1c2d12e1f3
	2214	SCHUTTE, Philippus Cornelius Petrus Loots (M), * 06.07.1925, a1b1c2d12e1f3g2h4
	2296	SCHUTTE, Philippus Cornelius Petrus Loots (M), * 12.07.1946, a1b1c2d12e1f3g8h1
	2310	SCHUTTE, Philippus Cornelius Petrus Loots (M), * 04.04.1953, a1b1c2d12e1f3g9h1
	4551	SCHUTTE, Philippus Gerhardus Albertus (M), * 21.11.1906, a1b1c4d6e2f13g4
	4553	SCHUTTE, Philippus Gerhardus Albertus (M), * 19.08.1959, a1b1c4d6e2f13g4h1i1
	1022	SCHUTTE, Philippus Hendrik (M), * 09.09.1937, a1b1c2d8e15f3g1h1
	1020	SCHUTTE, Philippus Hermanus (M), * 15.05.1882, a1b1c2d8e15f3
	1015	SCHUTTE, Philippus Ignatius (M), * 18.01.1854, a1b1c2d8e15
	1019	SCHUTTE, Philippus Ignatius (M), * 14.08.1906, a1b1c2d8e15f2g2
	1021	SCHUTTE, Philippus Ignatius (M), * 23.06.1907, a1b1c2d8e15f3g1
	1558	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 05.08.1850, a1b1c2d10e10
	1415	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 17.06.1877, a1b1c2d10e7f7
	2949	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 26.07.1891, a1b1c4d3e7f5g2
	1927	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 23.11.1892, a1b1c2d11e5f1g2
	1565	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 23.01.1893, a1b1c2d10e10f7
	6088	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * ±__.__.1895, a1b1c4d11e3f1g2
	4220	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 24.02.1924, a1b1c4d6e2f6g4h7
	2973	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 16.05.1925, a1b1c4d3e7f5g2h5
	2974	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 22.11.1953, a1b1c4d3e7f5g2h5i1
	2985	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 31.12.1964, a1b1c4d3e7f5g2h7i2
	3027	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 20.04.1969, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j2
	5638	SCHUTTE, Philippus Jacobus (M), * 27.08.1972, a1b1c4d6e19f6g4h1
	4929	SCHUTTE, Philippus Jacobus Elizabeth (V), * 22.01.1922, a1b1c4d6e3f5g3h3
	3147	SCHUTTE, Philippus Jacobus Marthinus (M), * 29.10.1943, a1b1c4d3e12f4g2h2
	3920	SCHUTTE, Philippus Jacobus Petrus (M), * 09.10.1942, a1b1c4d4e3f2g2h4i3
	6066	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelm (M), * 29.02.1936, a1b1c4d11e2f1g6h1
	2502	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * __.__.____, a1b1c4
	4832	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * __.__.____, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j1
	3953	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 29.11.1805, a1b1c4d6
	3955	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 16.04.1827, a1b1c4d6e2
	3956	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 19.06.1846, a1b1c4d6e2f1
	6058	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 20.03.1847, a1b1c4d11e2
	4737	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 30.06.1852, a1b1c4d6e3f2
	5186	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 30.08.1859, a1b1c4d6e5f1
	4738	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 04.11.1874, a1b1c4d6e3f2g1
	3971	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 06.11.1875, a1b1c4d6e2f5g2
	4540	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 29.05.1876, a1b1c4d6e2f13
	5389	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 05.09.1876, a1b1c4d6e14f1
	4173	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 25.10.1877, a1b1c4d6e2f6g2
	6080	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 28.08.1878, a1b1c4d11e2f5
	4249	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 18.04.1879, a1b1c4d6e2f8g1
	5482	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 27.10.1881, a1b1c4d6e15f2
	4926	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * __.06.1885, a1b1c4d6e3f5g3
	4462	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 26.06.1888, a1b1c4d6e2f10g1
	5366	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 17.03.1891, a1b1c4d6e12f6
	4516	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 13.05.1894, a1b1c4d6e2f11g2
	5618	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 09.07.1895, a1b1c4d6e19f3
	4772	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 01.10.1896, a1b1c4d6e3f2g2h2
	4541	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 25.10.1898, a1b1c4d6e2f13g1
	6061	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 03.05.1899, a1b1c4d11e2f1g2
	4859	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 23.04.1900, a1b1c4d6e3f2g6h1
	5214	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 06.09.1900, a1b1c4d6e5f1g4
	4583	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 07.07.1904, a1b1c4d6e2f15g1
	4845	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 04.06.1905, a1b1c4d6e3f2g5h2
	4656	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 30.12.1905, a1b1c4d6e2f16g1
	3972	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 30.06.1907, a1b1c4d6e2f5g2h1
	4741	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 14.09.1907, a1b1c4d6e3f2g1h3
	3735	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 12.11.1907, a1b1c4d3e27f6
	5188	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 04.03.1908, a1b1c4d6e5f1g1h1
	4804	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 08.03.1908, a1b1c4d6e3f2g2h7
	4866	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 10.11.1909, a1b1c4d6e3f2g7h1
	6065	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 22.03.1913, a1b1c4d11e2f1g6
	4361	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 27.02.1915, a1b1c4d6e2f8g3h6
	5484	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (V), * __.__.1916, a1b1c4d6e15f2g2
	5402	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 30.06.1919, a1b1c4d6e14f1g5
	4182	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (V), * __.06.1919, a1b1c4d6e2f6g2h6
	4263	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 22.09.1920, a1b1c4d6e2f8g1h8
	5215	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 15.02.1922, a1b1c4d6e5f1g4h1
	5487	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 10.03.1922, a1b1c4d6e15f2g5
	4104	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 20.07.1923, a1b1c4d6e2f5g6h7
	5568	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 07.11.1926, a1b1c4d6e15f3g9
	4543	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 10.03.1929, a1b1c4d6e2f13g1h2
	4552	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 07.01.1935, a1b1c4d6e2f13g4h1
	3976	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 14.11.1935, a1b1c4d6e2f5g2h1i3
	4598	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 10.09.1938, a1b1c4d6e2f15g1h3
	4179	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 23.02.1939, a1b1c4d6e2f6g2h5i1
	5365	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 13.04.1940, a1b1c4d6e12f5g7
	4819	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 14.06.1940, a1b1c4d6e3f2g2h7i5
	4743	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 29.09.1941, a1b1c4d6e3f2g1h3i2
	4568	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 22.11.1942, a1b1c4d6e2f13g6h1
	5394	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 04.10.1944, a1b1c4d6e14f1g3h2
	5216	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 04.03.1945, a1b1c4d6e5f1g4h1i1
	4518	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 16.04.1950, a1b1c4d6e2f11g2h1i1
	4544	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 09.11.1953, a1b1c4d6e2f13g1h2i1
	4703	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 05.07.1954, a1b1c4d6e2f16g5h7
	5231	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 07.03.1955, a1b1c4d6e5f1g4h2i3
	4113	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 22.06.1955, a1b1c4d6e2f5g6h7i4
	4386	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 20.07.1955, a1b1c4d6e2f8g3h10i6
	4257	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 08.03.1956, a1b1c4d6e2f8g1h5i3
	3978	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 02.08.1960, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j2
	4587	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 05.10.1960, a1b1c4d6e2f15g1h1i3
	4661	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 18.05.1962, a1b1c4d6e2f16g1h3i2
	4940	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 08.07.1963, a1b1c4d6e3f5g3h6i2
	4599	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 18.12.1963, a1b1c4d6e2f15g1h3i1
	4807	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 16.02.1964, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j1
	4820	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 27.02.1964, a1b1c4d6e3f2g2h7i5j1
	4596	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 01.07.1965, a1b1c4d6e2f15g1h2i1
	3740	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 07.10.1969, a1b1c4d3e27f6g4h1
	4562	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 10.02.1970, a1b1c4d6e2f13g4h2i2
	4107	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 30.05.1972, a1b1c4d6e2f5g6h7i2j1
	4573	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 18.05.1977, a1b1c4d6e2f13g6h1i3
	4111	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 14.02.1982, a1b1c4d6e2f5g6h7i3j1
	3979	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 25.01.1985, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j2k1
	4389	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 07.07.1985, a1b1c4d6e2f8g3h10i6j3
	4224	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 12.10.1990, a1b1c4d6e2f6g4h7i1j3
	3983	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 31.12.1993, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j3k2
	4570	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 12.07.1999, a1b1c4d6e2f13g6h1i1j1
	3987	SCHUTTE, Philippus Jacobus Wilhelmus (M), * 24.11.2002, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j4k3
	1429	SCHUTTE, Philippus Jan (M), * 18.07.1949, a1b1c2d10e7f8g5h5
	372	SCHUTTE, Philippus Jeremias (M), * 11.12.1939, a1b1c2d4e8f7g3h2
	375	SCHUTTE, Philippus Jeremias (M), * 02.06.1997, a1b1c2d4e8f7g3h2i2j1
	657	SCHUTTE, Philippus Johannes (V), * __.__.____, a1b1c2d5
	2358	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 06.03.1838, a1b1c2d12e3
	5789	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 25.10.1874, a1b1c4d9e6f4
	2660	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 11.10.1887, a1b1c4d3e1f3g10
	1985	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 20.07.1896, a1b1c2d11e5f4g1
	1987	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 09.04.1923, a1b1c2d11e5f4g1h2
	5791	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 20.06.1932, a1b1c4d9e6f4g1h1
	5802	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 05.05.1941, a1b1c4d9e6f4g3h1
	1991	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 04.01.1952, a1b1c2d11e5f4g1h5i1
	2779	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 25.08.1956, a1b1c4d3e4f3g1h9i4
	5793	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 23.08.1991, a1b1c4d9e6f4g1h1i1j1
	5797	SCHUTTE, Philippus Johannes (M), * 30.01.1992, a1b1c4d9e6f4g1h1i3j1
	2735	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 03.03.1826, a1b1c4d3e4
	3090	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 25.04.1876, a1b1c4d3e7f7
	2805	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 22.08.1887, a1b1c4d3e4f3g4
	2888	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 16.01.1889, a1b1c4d3e4f7g1
	2916	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 24.07.1902, a1b1c4d3e4f7g6
	3117	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 24.11.1908, a1b1c4d3e7f7g8
	2668	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 23.10.1919, a1b1c4d3e1f3g10h5
	2773	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 14.10.1922, a1b1c4d3e4f3g1h9
	2855	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelis (M), * 29.03.1928, a1b1c4d3e4f6g3h3
	2837	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 01.05.1861, a1b1c4d3e4f6
	2839	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 26.06.1886, a1b1c4d3e4f6g2
	2845	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 01.05.1927, a1b1c4d3e4f6g2h6
	2871	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * ±__.__.1937, a1b1c4d3e4f6g5h3
	2669	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 21.02.1945, a1b1c4d3e1f3g10h5i1
	2846	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 23.02.1951, a1b1c4d3e4f6g2h6i1
	2677	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 31.08.1956, a1b1c4d3e1f3g10h8i1
	2847	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 15.08.1971, a1b1c4d3e4f6g2h6i1j1
	2848	SCHUTTE, Philippus Johannes Cornelius (M), * 26.11.1993, a1b1c4d3e4f6g2h6i1j1k1
	2039	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * __.__.____, a1b1c2d11e5f7g10
	1924	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 07.06.1841, a1b1c2d11e5
	2021	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 10.04.1881, a1b1c2d11e5f7
	1914	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 05.12.1882, a1b1c2d11e4f7
	3284	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 02.07.1888, a1b1c4d3e15f8
	5664	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * ±__.__.1895, a1b1c4d9e2f4g2
	1915	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * ±__.__.1907, a1b1c2d11e4f7g1
	2054	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 07.05.1917, a1b1c2d11e5f11g2
	2028	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 26.03.1922, a1b1c2d11e5f7g7
	2031	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus (M), * 07.08.1956, a1b1c2d11e5f7g9h1
	5658	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus Wilhelmus (M), * 19.10.1834, a1b1c4d9e2
	5690	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus Wilhelmus (M), * 18.12.1869, a1b1c4d9e2f6
	5735	SCHUTTE, Philippus Johannes Jacobus Wilhelmus (M), * 04.10.1919, a1b1c4d9e2f12g1
	3152	SCHUTTE, Philippus Johannes Marthinus (M), * 31.01.1907, a1b1c4d3e12f4g3
	3155	SCHUTTE, Philippus Johannes Marthinus (M), * 29.10.1944, a1b1c4d3e12f4g3h3
	3881	SCHUTTE, Philippus Johannes Rudolf (M), * 08.07.1914, a1b1c4d4e3f2g1h6
	3887	SCHUTTE, Philippus Johannes Rudolf (M), * 26.11.1941, a1b1c4d4e3f2g1h6i3
	6591	SCHUTTE, Philippus Johannes Wilhelmus (M), * 22.02.1897, a1b1c4d11e10f4
	5695	SCHUTTE, Philippus Johannes Wilhelmus (M), * 12.07.1904, a1b1c4d9e2f9g2
	5721	SCHUTTE, Philippus Johannes Wilhelmus (M), * 16.06.1941, a1b1c4d9e2f9g2h6
	5697	SCHUTTE, Philippus Johannes Wilhelmus (M), * 28.06.1956, a1b1c4d9e2f9g2h1i1
	3568	SCHUTTE, Philippus Lodewyk (M), * 01.12.1983, a1b1c4d3e19f5g6h1i3
	2231	SCHUTTE, Philippus Loots (M), * 23.01.1997, a1b1c2d12e1f3g3h1i1j1
	4600	SCHUTTE, Philippus Lourens (M), * 26.05.1985, a1b1c4d6e2f15g1h3i1j1
	227	SCHUTTE, Philippus Petrus (M), * 28.03.1918, a1b1c2d4e2f8g15
	2302	SCHUTTE, Philippus Petrus Cornelius Loots (M), * 01.01.1993, a1b1c2d12e1f3g8h1i6
	495	SCHUTTE, Philippus Rudolph (M), * 12.12.1928, a1b1c2d4e9f1g3h4
	500	SCHUTTE, Philippus Rudolph (M), * 01.08.1958, a1b1c2d4e9f1g3h4i4
	82	SCHUTTE, Philippus Stephanus (M), * 16.09.1937, a1b1c2d4e2f1g16h1
	6454	SCHUTTE, Philippus Wilhelmus (M), * __.02.1895, a1b1c4d11e5f8
	6285	SCHUTTE, Philippus Wilhelmus (M), * ±__.__.1896, a1b1c4d11e3f9
	2472	SCHUTTE, Phillip (M), * ±__.__.1890, a1b1c2d12e6f9
	1919	SCHUTTE, Phillip (M), * 09.01.1957, a1b1c2d11e4f7g4h1
	3806	SCHUTTE, Phillip (M), * 13.09.1970, a1b1c4d4e1f6g1h5i2
	5217	SCHUTTE, Phillip (M), * 24.09.1974, a1b1c4d6e5f1g4h1i1j1
	5485	SCHUTTE, Phillipina Martha (V), * 24.10.1918, a1b1c4d6e15f2g3
	2280	SCHUTTE, Phillippus Cornelius Petrus Loots (M), * 23.04.1933, a1b1c2d12e1f3g7h2
	4753	SCHUTTE, Phillippus Jacobus Wilhelmus (M), * 24.05.1948, a1b1c4d6e3f2g1h5i3
	5726	SCHUTTE, Phillippus Johannes Wilhelmus (M), * 23.02.1981, a1b1c4d9e2f9g2h6i5
	4760	SCHUTTE, Phillipus Jacobus Wilhelmus (M), * 18.01.1952, a1b1c4d6e3f2g1h7i1
	4135	SCHUTTE, Phillipus Jacobus Wilhelmus (M), * 22.05.1958, a1b1c4d6e2f5g11h1i5
	2229	SCHUTTE, Phillipus Loots (M), * 30.08.1935, a1b1c2d12e1f3g3h1
	4816	SCHUTTE, Philuppus Jacobus Wilhelmus (M), * 25.08.1965, a1b1c4d6e3f2g2h7i4j2
	402	SCHUTTE, Pierre (M), * 09.07.1961, a1b1c2d4e8f7g5h2i2
	1685	SCHUTTE, Pierre (M), * 30.08.1974, a1b1c2d11e1f1g14h3i2
	2458	SCHUTTE, Pierre (M), * 27.06.1977, a1b1c2d12e6f7g1h1i4
	403	SCHUTTE, Pierre Lawrence (M), * 21.11.1984, a1b1c2d4e8f7g5h2i2j1
	4901	SCHUTTE, Pierre Willem (M), * 13.03.1964, a1b1c4d6e3f5g1h4i2j1
	2052	SCHUTTE, Piet Retief (M), * 29.12.1889, a1b1c2d11e5f11
	2071	SCHUTTE, Piet Retief (M), * 08.02.1950, a1b1c2d11e5f11g6
	926	SCHUTTE, Pieter (M), * __.__.____, a1b1c2d8e9f4g6h4
	4199	SCHUTTE, Pieter (M), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g4h1i3j2
	4185	SCHUTTE, Pieter (M), * 10.01.1905, a1b1c4d6e2f6g4h1
	4862	SCHUTTE, Pieter (M), * 10.01.1905, a1b1c4d6e3f2g6h3
	5265	SCHUTTE, Pieter (M), * 20.12.1917, a1b1c4d6e5f3g1h3
	5894	SCHUTTE, Pieter (M), * 29.11.1956, a1b1c4d9e8f10g2h3
	4192	SCHUTTE, Pieter (M), * 06.06.1963, a1b1c4d6e2f6g4h1i2j1
	4188	SCHUTTE, Pieter (M), * 06.02.1964, a1b1c4d6e2f6g4h1i1j2
	5267	SCHUTTE, Pieter (M), * 15.02.1966, a1b1c4d6e5f3g1h3i1j1
	5275	SCHUTTE, Pieter (M), * 10.02.1972, a1b1c4d6e5f3g1h3i3j1
	6482	SCHUTTE, Pieter (M), * 25.05.1993, a1b1c4d11e6f5g2h3i3j3
	4195	SCHUTTE, Pieter (M), * 13.02.1997, a1b1c4d6e2f6g4h1i2j1k3
	2815	SCHUTTE, Pieter Albert (M), * 20.05.1931, a1b1c4d3e4f3g7h7
	4126	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * __.__.____, a1b1c4d6e2f5g11h1i1j4
	4120	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 24.01.1894, a1b1c4d6e2f5g11
	4052	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 09.02.1917, a1b1c4d6e2f5g3h8
	4144	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 31.01.1932, a1b1c4d6e2f5g11h4
	4122	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 27.07.1944, a1b1c4d6e2f5g11h1i1
	4145	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 12.02.1954, a1b1c4d6e2f5g11h4i1
	4028	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 24.04.1954, a1b1c4d6e2f5g3h2i12
	4058	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 23.02.1958, a1b1c4d6e2f5g3h8i3
	4156	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 25.11.1961, a1b1c4d6e2f5g11h5i1
	6036	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 21.08.1970, a1b1c4d9e18f2g2h2
	4054	SCHUTTE, Pieter Andries (V), * 03.05.1977, a1b1c4d6e2f5g3h8i1j1
	4151	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 03.06.1988, a1b1c4d6e2f5g11h4i3j1
	4029	SCHUTTE, Pieter Andries (M), * 25.10.1991, a1b1c4d6e2f5g3h2i12j1
	4714	SCHUTTE, Pieter Andries Christiaan (M), * 02.01.1997, a1b1c4d6e2f16g5h10i3
	6485	SCHUTTE, Pieter Andries Rossouw (M), * 01.09.1991, a1b1c4d11e6f5g2h3i4j2
	1400	SCHUTTE, Pieter Barend Bouwer (M), * 30.11.1916, a1b1c2d10e7f5g7
	1408	SCHUTTE, Pieter Barend Bouwer (M), * 10.12.1952, a1b1c2d10e7f5g7h4
	1406	SCHUTTE, Pieter Barend Bouwer (M), * 09.02.1973, a1b1c2d10e7f5g7h3i1
	541	SCHUTTE, Pieter Benjamin (M), * 20.12.1926, a1b1c2d4e9f4g1h3
	7025	SCHUTTE, Pieter Charles (M), * 13.12.1963, ?b1c11d1e5f1g3
	7041	SCHUTTE, Pieter Charles (M), * 02.01.1971, ?b1c11d1e5f6g1
	1052	SCHUTTE, Pieter Christiaan (M), * 03.04.1862, a1b1c2d9e4f1
	1059	SCHUTTE, Pieter Christiaan (M), * 05.06.1924, a1b1c2d9e4f1g5h1
	2621	SCHUTTE, Pieter Conradie (M), * 11.11.1971, a1b1c4d3e1f3g2h2i3j3
	6466	SCHUTTE, Pieter Ernst Gerhardus (M), * 22.05.1964, a1b1c4d11e6f5g2h2i1
	3707	SCHUTTE, Pieter Frederick (M), * 03.03.1959, a1b1c4d3e26f7g3h1
	3708	SCHUTTE, Pieter Frederick (M), * 11.04.1990, a1b1c4d3e26f7g3h1i1
	1999	SCHUTTE, Pieter Frederick Francois (M), * 04.08.1980, a1b1c2d11e5f4g1h5i3j1
	3703	SCHUTTE, Pieter Frederik (M), * 13.04.1899, a1b1c4d3e26f7
	1990	SCHUTTE, Pieter Frederik Francois (M), * 12.02.1928, a1b1c2d11e5f4g1h5
	1998	SCHUTTE, Pieter Frederik Francois (M), * 15.02.1957, a1b1c2d11e5f4g1h5i3
	6050	SCHUTTE, Pieter George Prince (M), * 02.10.1878, a1b1c4d9e19
	4841	SCHUTTE, Pieter Hendrik (M), * ±__.__.1876, a1b1c4d6e3f2g3
	4750	SCHUTTE, Pieter Hendrik (M), * 15.04.1912, a1b1c4d6e3f2g1h5
	4962	SCHUTTE, Pieter Hermanus (M), * 14.04.1967, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j4
	6217	SCHUTTE, Pieter Jacoba (V), * 06.05.1925, a1b1c4d11e3f5g7
	6169	SCHUTTE, Pieter Jacoba (V), * 04.08.1948, a1b1c4d11e3f5g2h3
	5672	SCHUTTE, Pieter Jacobus (M), * 21.03.1958, a1b1c4d9e2f4g3h1i3
	2946	SCHUTTE, Pieter Jacobus (M), * 29.05.1959, a1b1c4d3e7f5g1h4i3
	3208	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f5g1h5
	3195	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h3i1
	3143	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 13.10.1869, a1b1c4d3e12f4
	3203	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 01.02.1897, a1b1c4d3e12f5g1
	4773	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 29.08.1898, a1b1c4d6e3f2g2h3
	3144	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 13.03.1901, a1b1c4d3e12f4g1
	3145	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 12.06.1905, a1b1c4d3e12f4g2
	4786	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 20.02.1929, a1b1c4d6e3f2g2h3i4
	3168	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 21.08.1941, a1b1c4d3e12f4g5h1
	3179	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 06.10.1941, a1b1c4d3e12f4g8h1
	3176	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 09.11.1944, a1b1c4d3e12f4g6h1
	3184	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 16.05.1950, a1b1c4d3e12f4g9h1
	4787	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 25.05.1952, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j1
	4777	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 26.06.1959, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j1
	3194	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 20.12.1963, a1b1c4d3e12f4g10h3
	3859	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 02.06.1964, a1b1c4d4e1f17g2h2
	4226	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 10.04.1967, a1b1c4d6e2f6g4h7i3
	3148	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 12.12.1968, a1b1c4d3e12f4g2h2i1
	4789	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 13.07.1979, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j1k2
	4964	SCHUTTE, Pieter Johannes (M), * 21.12.1989, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j4k2
	5554	SCHUTTE, Pieter Johannes Lodewyk (M), * 14.11.1983, a1b1c4d6e15f3g6h7i3
	2236	SCHUTTE, Pieter Joubert (M), * 31.03.1967, a1b1c2d12e1f3g3h2i2
	4197	SCHUTTE, Pieter Kruger (M), * 12.12.1942, a1b1c4d6e2f6g4h1i3
	4127	SCHUTTE, Pieter Kruger (M), * 01.03.1947, a1b1c4d6e2f5g11h1i2
	4128	SCHUTTE, Pieter Kruger (M), * 14.04.1969, a1b1c4d6e2f5g11h1i2j1
	3357	SCHUTTE, Pieter Lodewyk (M), * 12.02.1951, a1b1c4d3e18f2g2h8
	3359	SCHUTTE, Pieter Lodewyk (M), * 25.10.1980, a1b1c4d3e18f2g2h8i2
	5283	SCHUTTE, Pieter Malan (M), * 25.09.1963, a1b1c4d6e5f3g1h4i4
	4966	SCHUTTE, Pieter Marthinus (M), * 08.11.1944, a1b1c4d6e3f6g2h1i4
	4808	SCHUTTE, Pieter Marthinus (M), * 21.04.1967, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j2
	4401	SCHUTTE, Pieter Michiel (M), * 08.04.1890, a1b1c4d6e2f8g6
	1384	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 06.10.1873, a1b1c2d10e7f4
	1443	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 21.01.1883, a1b1c2d10e7f11
	1454	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 30.04.1910, a1b1c2d10e7f11g3
	1447	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 18.10.1939, a1b1c2d10e7f11g2h2
	1457	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 05.12.1942, a1b1c2d10e7f11g5h1
	1474	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 30.07.1947, a1b1c2d10e7f11g6h1
	1459	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 23.06.1972, a1b1c2d10e7f11g5h1i2
	1453	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 03.04.1975, a1b1c2d10e7f11g2h2i4
	2074	SCHUTTE, Pieter Retief (M), * 28.03.1979, a1b1c2d11e5f11g6h3
	7011	SCHUTTE, Pieter Rosario (M), * 29.03.1931, ?b1c11d1e2f2
	525	SCHUTTE, Pieter Rynhardt (M), * 31.07.1964, a1b1c2d4e9f1g10h2i2
	2808	SCHUTTE, Pieter Schalk (M), * 30.09.1891, a1b1c4d3e4f3g7
	2816	SCHUTTE, Pieter Schalk (M), * 03.05.1965, a1b1c4d3e4f3g7h7i1
	4371	SCHUTTE, Pieter Schalk (M), * 18.03.1979, a1b1c4d6e2f8g3h10i1j3
	276	SCHUTTE, Pieter Stefanus Jacob (M), * 14.11.1969, a1b1c2d4e2f10g2h5i5
	1675	SCHUTTE, Pieter Timotheus (M), * 16.10.1896, a1b1c2d11e1f1g9
	4946	SCHUTTE, Pieter Willem (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f5g4
	4893	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 04.11.1860, a1b1c4d6e3f5
	1356	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 12.09.1890, a1b1c2d10e4f1g5
	4898	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 23.08.1911, a1b1c4d6e3f5g1h4
	4914	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 21.07.1912, a1b1c4d6e3f5g2h3
	4931	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 02.02.1925, a1b1c4d6e3f5g3h5
	4915	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 29.09.1939, a1b1c4d6e3f5g2h3i1
	1598	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 28.08.1943, a1b1c2d11e1f1g1h2i2
	1683	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 02.05.1944, a1b1c2d11e1f1g14h3
	4704	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 18.12.1956, a1b1c4d6e2f16g5h8
	1359	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 01.05.1957, a1b1c2d10e4f1g5h1i2
	4916	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 05.09.1961, a1b1c4d6e3f5g2h3i1j1
	4917	SCHUTTE, Pieter Willem (M), * 31.12.1984, a1b1c4d6e3f5g2h3i1j1k1
	4842	SCHUTTE, Pieter Willem Hendrik (M), * 11.09.1877, a1b1c4d6e3f2g4
	1362	SCHUTTE, Pieter Willem Lategan, * 30.11.1999, a1b1c2d10e4f1g5h1i2j3
	5176	SCHUTTE, Pieter Willem van Heerden (M), * 04.09.1874, a1b1c4d6e3f13
	5309	SCHUTTE, Pieternella Erendina (V), * 16.11.1875, a1b1c4d6e12f1
	1759	SCHUTTE, Pieternella Jacoba (V), * 28.11.1921, a1b1c2d11e1f5g1h3
	1771	SCHUTTE, Pieternella Jacoba (V), * 30.09.1932, a1b1c2d11e1f5g1h8
	5364	SCHUTTE, Pricilla Petronella (V), * 02.04.1935, a1b1c4d6e12f5g6