Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met A

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	3081	SCHUTTE, Abel Andries (M), * 02.12.1940, a1b1c4d3e7f6g8h3
	6249	SCHUTTE, Abel Jacobus (M), * 31.08.1962, a1b1c4d11e3f7g3h3
	5274	SCHUTTE, Abraham (M), * 22.06.1947, a1b1c4d6e5f3g1h3i3
	6838	SCHUTTE, Abraham Antonie (M), * __.__.____, ?
	6839	SCHUTTE, Abraham Antonie (M), * 19.05.1887, ?b1
	6293	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 07.08.1906, a1b1c4d11e3f13
	6309	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 11.02.1937, a1b1c4d11e3f13g3
	2908	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 06.12.1948, a1b1c4d3e4f7g2h4i2
	6311	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 05.02.1968, a1b1c4d11e3f13g3h2
	4688	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 01.03.1969, a1b1c4d6e2f16g5h2i2
	2910	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 23.03.1976, a1b1c4d3e4f7g2h4i2j2
	6297	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 04.07.1983, a1b1c4d11e3f13g1h1i2
	6312	SCHUTTE, Abraham Jacobus (M), * 10.11.1990, a1b1c4d11e3f13g3h2i1
	6507	SCHUTTE, Abraham Johannes (M), * 25.03.1944, a1b1c4d11e6f5g3h5
	6511	SCHUTTE, Abraham Johannes (M), * 01.04.1972, a1b1c4d11e6f5g3h5i3
	1262	SCHUTTE, Abraham Johannes (M), * 08.05.1977, a1b1c2d9e11f1g5h1i3
	631	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 12.07.1883, a1b1c2d4e9f11
	654	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 14.03.1914, a1b1c2d4e9f11g4
	634	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 08.07.1932, a1b1c2d4e9f11g1h2
	642	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 14.01.1935, a1b1c2d4e9f11g3h1
	637	SCHUTTE, Abraham Paul (M), * 09.05.1957, a1b1c2d4e9f11g1h2i3
	4096	SCHUTTE, Abraham Petrus (M), * 20.08.1969, a1b1c4d6e2f5g6h4i5j3
	6889	SCHUTTE, Abraham Strauss (M), * 06.11.1951, ?b1c2d3
	936	SCHUTTE, Abraham Vorster (M), * 22.01.1903, a1b1c2d8e9f7g2
	6295	SCHUTTE, Abraham Willem (M), * 25.10.1955, a1b1c4d11e3f13g1h1
	672	SCHUTTE, Ada Maria (V), * 23.02.1926, a1b1c2d8e3f4g4h1
	3167	SCHUTTE, Adam Jacobus (M), * 21.10.1910, a1b1c4d3e12f4g5
	4284	SCHUTTE, Adam Johannes (M), * 11.06.1978, a1b1c4d6e2f8g2h6i5j2
	7143	SCHUTTE, Adelaide (V), * 08.03.1951, ?b4
	4041	SCHUTTE, Adelé (V), * 25.05.1988, a1b1c4d6e2f5g3h5i4j2
	3446	SCHUTTE, Adelé Christina (V), * 14.04.1971, a1b1c4d3e19f1g3h1i1
	1644	SCHUTTE, Adri (V), * 03.06.1938, a1b1c2d11e1f1g6h6
	3030	SCHUTTE, Adri (V), * 03.08.1971, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j3
	4344	SCHUTTE, Adri (V), * 25.09.1978, a1b1c4d6e2f8g3h5i2j5
	4014	SCHUTTE, Adriaan (M), * 19.07.1946, a1b1c4d6e2f5g3h2i7
	4486	SCHUTTE, Adriaan (M), * 25.02.1949, a1b1c4d6e2f10g7h5
	416	SCHUTTE, Adriaan (M), * 07.12.1969, a1b1c2d4e8f7g8h1i1
	423	SCHUTTE, Adriaan (M), * 18.08.1976, a1b1c2d4e8f7g8h3i1
	5710	SCHUTTE, Adriaan (M), * 18.06.1998, a1b1c4d9e2f9g2h1i4j2
	4523	SCHUTTE, Adriaan Adolf (M), * __.08.1907, a1b1c4d6e2f11g4
	4536	SCHUTTE, Adriaan Adolf (M), * 18.07.1960, a1b1c4d6e2f11g9h5
	5541	SCHUTTE, Adriaan Cornelius (M), * 30.08.1974, a1b1c4d6e15f3g6h4i1
	1876	SCHUTTE, Adriaan Gauche (M), * 16.08.1968, a1b1c2d11e4f3g3h4i4
	3814	SCHUTTE, Adriaan Johannes Jacobus (M), * 15.06.1913, a1b1c4d4e1f13g1
	3818	SCHUTTE, Adriaan Johannes Jacobus (M), * 26.12.1966, a1b1c4d4e1f13g1h1i3
	3823	SCHUTTE, Adriaan Johannes Jacobus (M), * 03.11.1972, a1b1c4d4e1f13g1h2i1
	4853	SCHUTTE, Adriaan Nicolaas (M), * 28.10.1979, a1b1c4d6e3f2g5h7i1j2
	6082	SCHUTTE, Adriaan Petrus Paulus (M), * 13.12.1883, a1b1c4d11e2f7
	1870	SCHUTTE, Adriaan Pieter (M), * 23.08.1926, a1b1c2d11e4f3g3h4
	414	SCHUTTE, Adriaan Willem Bester (M), * 15.04.1918, a1b1c2d4e8f7g8
	425	SCHUTTE, Adriaan Willem Bester (M), * 30.06.1958, a1b1c2d4e8f7g8h4
	3275	SCHUTTE, Adrian Wilhelm (M), * 19.11.1949, a1b1c4d3e15f5g3h2
	6853	SCHUTTE, Adriana (V), * __.__.____, ?b1c1
	5687	SCHUTTE, Adriana (V), * 07.10.1949, a1b1c4d9e2f4g3h4
	4489	SCHUTTE, Adriana (V), * 05.03.1984, a1b1c4d6e2f10g7h5i3
	410	SCHUTTE, Adriana Catharina (V), * 07.08.1948, a1b1c2d4e8f7g5h4
	5192	SCHUTTE, Adriana Catharina (V), * 25.05.1959, a1b1c4d6e5f1g1h2i1j1
	4450	SCHUTTE, Adriana Cecilia (V), * 27.06.1958, a1b1c4d6e2f8g9h8i1
	5817	SCHUTTE, Adriana Maria (V), * 10.12.1917, a1b1c4d9e6f10g2
	507	SCHUTTE, Adriana Maria (V), * 03.11.1970, a1b1c2d4e9f1g3h5i2
	352	SCHUTTE, Adriana Maria Margaretha (V), * 10.07.1922, a1b1c2d4e8f7g1h1
	3663	SCHUTTE, Adriana Marthina (V), * 08.06.1956, a1b1c4d3e25f1g6h4
	6248	SCHUTTE, Adriana Maryna Hendrina Sophia (V), * 05.02.1960, a1b1c4d11e3f7g3h2
	7113	SCHUTTE, Adriana Petronella (V), * 24.01.1954, ?b1c2
	6315	SCHUTTE, Adéle Elizabeth (V), * 04.02.1969, a1b1c4d11e3f13g3h3
	766	SCHUTTE, Alan (M), * 28.06.1959, a1b1c2d8e6f10g5h1i3
	2542	SCHUTTE, Alan Vaughan (M), * 02.02.1960, a1b1c4d3e1f2g6h4i1j1
	5321	SCHUTTE, Albert Rowan (M), * 14.01.1958, a1b1c4d6e12f4g3h3
	7081	SCHUTTE, Albertha (V), * 26.07.1966, ?b1c1d2
	7087	SCHUTTE, Albertha (V), * 13.03.1971, ?b1c2d2
	3503	SCHUTTE, Albertha Johanna (V), * 14.01.1919, a1b1c4d3e19f3g7
	5056	SCHUTTE, Albertha Johanna Andrea (V), * 29.08.1905, a1b1c4d6e3f10g9
	2844	SCHUTTE, Albertina (V), * 17.08.1923, a1b1c4d3e4f6g2h5
	6194	SCHUTTE, Albertina Magdalena (V), * 23.03.1968, a1b1c4d11e3f5g3h4i1
	3517	SCHUTTE, Albertina Stefana (V), * 20.06.1931, a1b1c4d3e19f3g12
	854	SCHUTTE, Albertus (M), * 24.09.1933, a1b1c2d8e6f16g6
	132	SCHUTTE, Albertus (M), * 20.09.1954, a1b1c2d4e2f7g8h4
	3381	SCHUTTE, Albertus Christoffel Johannes (M), * 02.12.1947, a1b1c4d3e18f2g5h6
	3389	SCHUTTE, Albertus Christoffel Johannes (M), * 13.04.1980, a1b1c4d3e18f2g5h6i4
	3390	SCHUTTE, Albertus Christoffel Johannes (M), * 11.08.2001, a1b1c4d3e18f2g5h6i4j1
	7049	SCHUTTE, Albertus Jacobus (M), * __.__.____, ?b1
	3008	SCHUTTE, Albertus Johannes (M), * 06.09.____, a1b1c4d3e7f5g6
	4618	SCHUTTE, Albertus Johannes Barend (M), * 30.01.1912, a1b1c4d6e2f15g5
	978	SCHUTTE, Albertus Nicolaas (M), * 17.05.1977, a1b1c2d8e9f17g2h1i2
	3036	SCHUTTE, Albertus Shoné (M), * 02.02.1973, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j1
	3539	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 29.10.1887, a1b1c4d3e19f5
	3564	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 06.01.1928, a1b1c4d3e19f5g6
	3542	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 07.08.1949, a1b1c4d3e19f5g2h1
	3566	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 25.03.1976, a1b1c4d3e19f5g6h1i1
	3570	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 27.06.1979, a1b1c4d3e19f5g6h2i1
	3553	SCHUTTE, Albertus Stefanus (M), * 25.01.1983, a1b1c4d3e19f5g3h2i4
	3334	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 27.03.1852, a1b1c4d3e18
	3411	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 27.03.1882, a1b1c4d3e18f3
	3338	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 01.04.1905, a1b1c4d3e18f2g2
	6841	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * ±__.__.1907, ?
	3413	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 02.11.1908, a1b1c4d3e18f4g1
	3419	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 27.07.1920, a1b1c4d3e18f7g2
	3350	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 20.08.1934, a1b1c4d3e18f2g2h3
	3549	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 05.09.1949, a1b1c4d3e19f5g3h2
	3565	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 15.07.1951, a1b1c4d3e19f5g6h1
	3426	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 12.10.1954, a1b1c4d3e18f7g2h5
	3427	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 30.03.1976, a1b1c4d3e18f7g2h5i1
	3366	SCHUTTE, Albertus Stephanus (M), * 20.09.1978, a1b1c4d3e18f2g2h10i1
	895	SCHUTTE, Albrecht (M), * 18.04.1986, a1b1c2d8e9f2g4h3i1
	5031	SCHUTTE, Aldea Alice (V), * 05.01.1980, a1b1c4d6e3f10g5h4i1j2
	6612	SCHUTTE, Alene Cornelia (V), * 30.03.1989, a1b1c4d11e11f3g1h2i3
	1858	SCHUTTE, Aletia (V), * 30.07.1989, a1b1c2d11e4f3g1h5i4j2
	924	SCHUTTE, Aletta (V), * __.__.____, a1b1c2d8e9f4g6h2
	60	SCHUTTE, Aletta (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g13h4i2
	1314	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d9e21
	3055	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f6g5
	5812	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 27.02.1879, a1b1c4d9e6f7
	3851	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 14.01.1891, a1b1c4d4e1f16
	6320	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 05.01.1909, a1b1c4d11e3f14
	3637	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 16.06.1913, a1b1c4d3e25f1g2
	297	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 18.05.1934, a1b1c2d4e2f10g4h5
	6597	SCHUTTE, Aletta Catharina (V), * 13.11.1969, a1b1c4d11e10f8g1h1
	5752	SCHUTTE, Aletta Catharina Barendina (V), * 23.02.1838, a1b1c4d9e3
	5884	SCHUTTE, Aletta Catharina Barendina (V), * 09.10.1890, a1b1c4d9e8f8
	3622	SCHUTTE, Aletta Catharina Maria (V), * __.__.____, a1b1c4d3e24
	2733	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 28.12.1821, a1b1c4d3e2
	5302	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 07.01.1837, a1b1c4d6e6
	5304	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 12.09.1842, a1b1c4d6e8
	2924	SCHUTTE, Aletta Catharina Martha (V), * 14.05.1862, a1b1c4d3e7f3
	5732	SCHUTTE, Aletta Cecilia (V), * 25.08.1878, a1b1c4d9e2f10
	6321	SCHUTTE, Aletta Christina Maria (V), * __.11.1850, a1b1c4d11e4
	2713	SCHUTTE, Aletta Dorothea (V), * ±__.__.1888, a1b1c4d3e1f6g6
	997	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 22.01.1938, a1b1c2d8e9f17g4
	4272	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 05.05.1946, a1b1c4d6e2f8g2h6i1
	5092	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 20.11.1964, a1b1c4d6e3f11g6h1i1
	4323	SCHUTTE, Aletta Elizabeth (V), * 07.07.1968, a1b1c4d6e2f8g3h3i2j2
	209	SCHUTTE, Aletta Gertruida (V), * 18.02.1905, a1b1c2d4e2f8g10
	182	SCHUTTE, Aletta Gertruida (V), * 24.07.1930, a1b1c2d4e2f8g5h2
	492	SCHUTTE, Aletta Helena Petronella (V), * 04.06.1915, a1b1c2d4e9f1g3h1
	2659	SCHUTTE, Aletta Hendrika Gertruida (V), * 26.01.1885, a1b1c4d3e1f3g9
	2508	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 22.09.1797, a1b1c4d2
	3779	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * __.__.1864, a1b1c4d4e1f4
	5731	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 14.05.1912, a1b1c4d9e2f9g6
	211	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 15.10.1912, a1b1c2d4e2f8g12
	585	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 02.09.1918, a1b1c2d4e9f4g11
	560	SCHUTTE, Aletta Johanna (V), * 27.02.1946, a1b1c2d4e9f4g7h7
	6555	SCHUTTE, Aletta Johanna Jacoba Alida (V), * 05.01.1928, a1b1c4d11e6f6g7
	6123	SCHUTTE, Aletta Johanna Phillipiena (V), * 20.09.1909, a1b1c4d11e3f3g3
	1478	SCHUTTE, Aletta Magdalena (V), * 10.05.1946, a1b1c2d10e7f11g7h1
	2290	SCHUTTE, Aletta Magrieta (V), * 06.06.1935, a1b1c2d12e1f3g7h3
	5401	SCHUTTE, Aletta Margrietha (V), * 11.01.1959, a1b1c4d6e14f1g4h4
	5563	SCHUTTE, Aletta Maria (V), * __.__.____, a1b1c4d6e15f3g8h2
	598	SCHUTTE, Aletta Maria (V), * 25.11.1898, a1b1c2d4e9f6g2
	5538	SCHUTTE, Aletta Maria (V), * 08.04.1944, a1b1c4d6e15f3g6h2
	3218	SCHUTTE, Aletta Maria Catharina (V), * 28.04.1885, a1b1c4d3e12f11
	6986	SCHUTTE, Aletta Maria Petronella (V), * 04.05.1948, ?b2c4
	5456	SCHUTTE, Aletta Martha Catharina (V), * 21.02.1909, a1b1c4d6e14f17
	1585	SCHUTTE, Aletta Marthina Philippina (V), * 09.07.1857, a1b1c2d10e13
	1571	SCHUTTE, Aletta Martina (V), * 10.11.1903, a1b1c2d10e10f11
	122	SCHUTTE, Aletta Petronella (V), * 27.11.1943, a1b1c2d4e2f7g8h1
	1542	SCHUTTE, Aletta Reynecke (V), * 02.01.1979, a1b1c2d10e8f2g7h2i2
	4142	SCHUTTE, Aletta Sofia (V), * 09.08.1952, a1b1c4d6e2f5g11h3i2
	4833	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j2
	4159	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 12.02.1923, a1b1c4d6e2f5g11h6
	1105	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 07.08.1924, a1b1c2d9e6f3g3h1
	1106	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 08.03.1926, a1b1c2d9e6f3g3h2
	7093	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * ±__.__.1928, ?b3
	1108	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 20.07.1929, a1b1c2d9e6f3g3h4
	4838	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 12.08.1952, a1b1c4d6e3f2g2h7i8
	4158	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 02.05.1970, a1b1c4d6e2f5g11h5i3
	4829	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 17.06.1971, a1b1c4d6e3f2g2h7i6j2
	4811	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 15.12.1976, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j5
	5232	SCHUTTE, Aletta Sophia (V), * 16.12.1981, a1b1c4d6e5f1g4h2i3j1
	3950	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 30.08.1863, a1b1c4d4e3f4
	3780	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 21.11.1865, a1b1c4d4e1f5
	5965	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 26.05.1934, a1b1c4d9e11f13g1
	2711	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 27.04.1955, a1b1c4d3e1f6g5h10i1
	6031	SCHUTTE, Aletta Susanna (V), * 24.07.1997, a1b1c4d9e18f2g1h2i2
	3235	SCHUTTE, Aletta Susanna Catharina (V), * 16.02.1876, a1b1c4d3e15f2
	2192	SCHUTTE, Aletta Wilhelmina (V), * 02.09.1882, a1b1c2d11e12f4
	5252	SCHUTTE, Alexander Thomas (M), * 18.11.2002, a1b1c4d6e5f3g1h2i1j3k1
	6843	SCHUTTE, Alfred Johannes Smartryk (M), * 07.08.1964, ?b1
	6224	SCHUTTE, Alfred John (M), * 07.08.1979, a1b1c4d11e3f5g9h3i2
	6842	SCHUTTE, Alfred Richard (M), * 22.01.1932, ?
	2656	SCHUTTE, Alice (V), * 26.08.1945, a1b1c4d3e1f3g8h2i3
	2254	SCHUTTE, Alice (V), * 19.07.1956, a1b1c2d12e1f3g6h1i4
	4682	SCHUTTE, Alice Ada (V), * 29.03.1965, a1b1c4d6e2f16g5h1i4
	964	SCHUTTE, Alice Elena (V), * 12.10.1958, a1b1c2d8e9f16g3h4
	1706	SCHUTTE, Alice Maud (V), * 30.05.1946, a1b1c2d11e1f3g9h1
	4193	SCHUTTE, Alicia (V), * 30.11.1990, a1b1c4d6e2f6g4h1i2j1k1
	1431	SCHUTTE, Alida (V), * 07.03.1983, a1b1c2d10e7f8g5h5i2
	6399	SCHUTTE, Alida Aletta (V), * 02.06.1956, a1b1c4d11e5f7g1h7
	5084	SCHUTTE, Alida Amelia (V), * 10.06.1969, a1b1c4d6e3f11g3h7i1
	5177	SCHUTTE, Alida Barendina Hendrina (V), * 21.05.1876, a1b1c4d6e3f14
	6563	SCHUTTE, Alida Elizabeth (V), * 06.02.1948, a1b1c4d11e6f9g2h1
	5103	SCHUTTE, Alida Elizabeth (V), * 03.06.1968, a1b1c4d6e3f11g6h3i1
	2470	SCHUTTE, Alida Glodina (V), * 16.03.1918, a1b1c2d12e6f8g2
	4976	SCHUTTE, Alida Hendrina (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f6g4
	3958	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 05.02.1849, a1b1c4d6e2f3
	4891	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 18.08.1854, a1b1c4d6e3f3
	4117	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 07.01.1887, a1b1c4d6e2f5g8
	5066	SCHUTTE, Alida Hendrina Barendina (V), * 27.09.1909, a1b1c4d6e3f10g11
	2108	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d11e7f2g5
	5175	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 07.04.1918, a1b1c4d6e3f12g10
	5123	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 30.09.1925, a1b1c4d6e3f12g1h2
	2577	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 27.06.1927, a1b1c4d3e1f3g1h6i1
	5159	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 10.11.1931, a1b1c4d6e3f12g6h3
	2096	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 26.09.1933, a1b1c2d11e7f2g3h3
	4624	SCHUTTE, Alida Johanna (V), * 09.05.1978, a1b1c4d6e2f15g5h2i4
	5298	SCHUTTE, Alida Johanna Barendina (V), * 07.02.1867, a1b1c4d6e5f4
	5172	SCHUTTE, Alida Johanna Francina Petronella (V), * 05.11.1903, a1b1c4d6e3f12g7
	6457	SCHUTTE, Alida Johanna Jacoba (V), * 17.01.1876, a1b1c4d11e6f1
	6377	SCHUTTE, Alida Johanna Jacoba Aletta (V), * 18.11.1886, a1b1c4d11e5f5
	6401	SCHUTTE, Alida Johanna Jacoba Aletta (V), * __.10.1916, a1b1c4d11e5f7g3
	4429	SCHUTTE, Alida Johanna Maria (V), * 28.10.1925, a1b1c4d6e2f8g9h3
	4961	SCHUTTE, Alida Magrieta (V), * 07.09.1965, a1b1c4d6e3f6g2h1i3j3
	2498	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 04.01.1859, a1b1c2d12e11
	3217	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 28.01.1883, a1b1c4d3e12f10
	2206	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 18.01.1887, a1b1c2d12e1f2g1
	4404	SCHUTTE, Alida Maria (V), * 04.02.1948, a1b1c4d6e2f8g7h1i1
	4416	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 14.12.1893, a1b1c4d6e2f8g8
	4251	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 07.01.1905, a1b1c4d6e2f8g1h2
	4267	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 06.05.1908, a1b1c4d6e2f8g2h2
	4336	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 17.07.1910, a1b1c4d6e2f8g3h4
	4406	SCHUTTE, Alida Maria Johanna (V), * 28.06.1925, a1b1c4d6e2f8g7h3
	4000	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 26.07.1938, a1b1c4d6e2f5g3h2i3
	4299	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 26.09.1961, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j1
	3994	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 09.01.1965, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j2
	4003	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 26.03.1967, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j2
	4012	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 22.07.1976, a1b1c4d6e2f5g3h2i5j2
	4017	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 14.06.1981, a1b1c4d6e2f5g3h2i7j3
	3000	SCHUTTE, Alida Susanna (V), * 07.04.1983, a1b1c4d3e7f5g3h1i3j3
	5094	SCHUTTE, Alise (V), * 05.12.1997, a1b1c4d6e3f11g6h1i2j1
	1508	SCHUTTE, Allan Bryan (M), * 17.10.1924, a1b1c2d10e8f1g1h3
	5621	SCHUTTE, Alma (V), * 11.04.1935, a1b1c4d6e19f3g3
	
	781	SCHUTTE, Almarie (V), * 24.10.1971, a1b1c2d8e6f10g5h5i2
	3543	SCHUTTE, Almarie (V), * 02.11.1977, a1b1c4d3e19f5g2h1i1
	6359	SCHUTTE, Alta (V), * __.__.____, a1b1c4d11e5f3g4h1
	454	SCHUTTE, Alta (V), * ±__.__.1951, a1b1c2d4e8f7g14h1
	5935	SCHUTTE, Alta (V), * 21.05.1954, a1b1c4d9e11f8g2h1
	4645	SCHUTTE, Althea (V), * __.__.1989, a1b1c4d6e2f15g9h4i3
	1869	SCHUTTE, Alwyn Johannes (M), * 24.02.1964, a1b1c2d11e4f3g3h3i2
	1891	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 16.04.1873, a1b1c2d11e4f5
	1864	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 13.04.1895, a1b1c2d11e4f3g3
	1878	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 31.07.1929, a1b1c2d11e4f3g3h5
	1887	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 11.05.1965, a1b1c2d11e4f3g3h8i1
	1883	SCHUTTE, Alwyn Johannes Jacobus (M), * 03.07.1994, a1b1c2d11e4f3g3h5i3j2
	3448	SCHUTTE, Alwyn Petrus (M), * 23.07.1908, a1b1c4d3e19f1g4
	1979	SCHUTTE, Alwyn Petrus (M), * ±__.__.1918, a1b1c2d11e5f1g9
	3451	SCHUTTE, Alwyn Petrus (M), * 02.07.1966, a1b1c4d3e19f1g4h1i2
	2337	SCHUTTE, Amanda (V), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g1h8i4
	2698	SCHUTTE, Amanda (V), * 23.08.1948, a1b1c4d3e1f6g5h7i3
	771	SCHUTTE, Amanda (V), * 24.06.1962, a1b1c2d8e6f10g5h1i5
	3884	SCHUTTE, Amanda (V), * 04.10.1972, a1b1c4d4e3f2g1h6i2j1
	3656	SCHUTTE, Amanda (V), * 15.01.1976, a1b1c4d3e25f1g5h2i1
	5698	SCHUTTE, Amanda (V), * 23.09.1979, a1b1c4d9e2f9g2h1i1j1
	133	SCHUTTE, Amanda (V), * 23.01.1985, a1b1c2d4e2f7g8h4i1
	168	SCHUTTE, Amanda Brigitte (V), * 20.04.1998, a1b1c2d4e2f8g2h3i1j1
	5736	SCHUTTE, Amanda Johanna (V), * 16.07.1951, a1b1c4d9e2f12g1h1
	3405	SCHUTTE, Amanda Loraine (V), * 19.05.1962, a1b1c4d3e18f2g5h12
	6278	SCHUTTE, Amanda Marlien (V), * 15.11.1980, a1b1c4d11e3f7g9h2i1
	4435	SCHUTTE, Amanda Maryna (V), * 09.03.1977, a1b1c4d6e2f8g9h6i1j2
	3917	SCHUTTE, Amanda Nicole (V), * 22.10.1998, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j6k2
	6103	SCHUTTE, Amber (V), * 20.05.1988, a1b1c4d11e3f3g2h1i2j1
	3997	SCHUTTE, Amelia-Ann (V), * 08.10.1994, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j3k2
	5783	SCHUTTE, Amerentia Helena (V), * 29.06.1953, a1b1c4d9e6f2g6h4
	5822	SCHUTTE, Ananda (V), * 30.12.1968, a1b1c4d9e6f10g5h1i1
	4415	SCHUTTE, Anchun Alucha (V), * 26.03.2002, a1b1c4d6e2f8g7h5i3j4
	809	SCHUTTE, Andre Johannes (M), * 30.08.1955, a1b1c2d8e6f10g10h6
	810	SCHUTTE, Andrea (V), * 29.06.1983, a1b1c2d8e6f10g10h6i1
	3020	SCHUTTE, Andrea (V), * 22.08.1988, a1b1c4d3e7f6g3h1i2j4
	7101	SCHUTTE, Andreas (M), * __.__.____, ?b2
	3765	SCHUTTE, Andreas Petrus (M), * 23.01.1956, a1b1c4d3e30f8g3
	3398	SCHUTTE, Andreas Stephanus (M), * 14.02.1960, a1b1c4d3e18f2g5h11
	6942	SCHUTTE, Andri (V), * 27.08.1987, ?b1c3
	3665	SCHUTTE, Andries (M), * __.__.____, a1b1c4d3e25f3
	6443	SCHUTTE, Andries (M), * 06.07.1956, a1b1c4d11e5f7g7h4
	1258	SCHUTTE, Andries Benjamin (M), * 07.09.1909, a1b1c2d9e11f1g5
	1260	SCHUTTE, Andries Benjamin (M), * 02.04.1973, a1b1c2d9e11f1g5h1i1
	5473	SCHUTTE, Andries Christiaan (M), * 14.12.1984, a1b1c4d6e14f21g5h1
	2295	SCHUTTE, Andries Daniël (M), * 08.02.1908, a1b1c2d12e1f3g8
	2300	SCHUTTE, Andries Daniël (M), * 27.07.1985, a1b1c2d12e1f3g8h1i4
	2307	SCHUTTE, Andries Daniël (M), * 01.02.1988, a1b1c2d12e1f3g8h3i3
	1856	SCHUTTE, Andries Frederik Coertze (M), * 21.09.1959, a1b1c2d11e4f3g1h5i4
	5388	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 27.06.1856, a1b1c4d6e14
	5423	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * ±__.__.1892, a1b1c4d6e14f9
	5426	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 10.07.1899, a1b1c4d6e14f12
	5391	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 16.08.1909, a1b1c4d6e14f1g2
	5397	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 18.02.1916, a1b1c4d6e14f1g4
	5427	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 12.12.1921, a1b1c4d6e14f12g1
	5414	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 22.07.1922, a1b1c4d6e14f2g6
	5433	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 15.10.1941, a1b1c4d6e14f14g1
	5445	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 21.09.1942, a1b1c4d6e14f16g3
	5462	SCHUTTE, Andries Gerhardus (M), * 09.04.1945, a1b1c4d6e14f21g1
	2131	SCHUTTE, Andries Hendrik Jacobus (M), * 20.10.1910, a1b1c2d11e10f4g4
	1316	SCHUTTE, Andries Jacobus (M), * __.__.____, a1b1c2d9e23
	5404	SCHUTTE, Andries Jacobus (M), * 27.08.1878, a1b1c4d6e14f2
	3488	SCHUTTE, Andries Jacobus (M), * 12.05.1882, a1b1c4d3e19f2
	5416	SCHUTTE, Andries Jacobus (M), * 16.03.1928, a1b1c4d6e14f2g8
	5581	SCHUTTE, Andries Jacobus (M), * 04.12.1968, a1b1c4d6e15f3g11h3
	5434	SCHUTTE, Andries Jan (M), * 03.01.1973, a1b1c4d6e14f14g1h1
	1349	SCHUTTE, Andries Nicolas (M), * 25.04.1975, a1b1c2d10e4f1g3h3i2j4
	5067	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 28.08.1870, a1b1c4d6e3f11
	5090	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 03.02.1909, a1b1c4d6e3f11g6
	5071	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 09.05.1926, a1b1c4d6e3f11g3h1
	5569	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 15.02.1929, a1b1c4d6e15f3g10
	5091	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 27.04.1937, a1b1c4d6e3f11g6h1
	5062	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 16.09.1944, a1b1c4d6e3f10g10h2
	5555	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 03.08.1961, a1b1c4d6e15f3g6h8
	5093	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 11.05.1967, a1b1c4d6e3f11g6h1i2
	5108	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 02.08.1967, a1b1c4d6e3f11g6h5i1
	5573	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 27.12.1967, a1b1c4d6e15f3g10h4
	5101	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 07.09.1972, a1b1c4d6e3f11g6h2i4
	5557	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 20.08.1993, a1b1c4d6e15f3g6h8i2
	5095	SCHUTTE, Andries Petrus (M), * 12.04.2002, a1b1c4d6e3f11g6h1i2j2
	1448	SCHUTTE, Andries Pretorius (M), * 28.06.1966, a1b1c2d10e7f11g2h2i1
	3744	SCHUTTE, Andries Stephanus (M), * 20.07.1869, a1b1c4d3e29
	3888	SCHUTTE, Andries Stephanus (M), * 20.04.1946, a1b1c4d4e3f2g1h6i4
	4129	SCHUTTE, Andries Theodorus (M), * 23.08.1970, a1b1c4d6e2f5g11h1i2j2
	1445	SCHUTTE, Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius (M), * 08.08.1908, a1b1c2d10e7f11g2
	4154	SCHUTTE, Andrina Louisa (V), * 10.04.1965, a1b1c4d6e2f5g11h4i4
	5400	SCHUTTE, Andrisa (V), * 21.05.1951, a1b1c4d6e14f1g4h3
	437	SCHUTTE, Andrča Lynne (V), * 12.07.1969, a1b1c2d4e8f7g11h2i1
	1229	SCHUTTE, André (M), * __.__.____, a1b1c2d9e6f12g1h4i3
	1744	SCHUTTE, André (M), * 30.09.1942, a1b1c2d11e1f4g9h4
	3673	SCHUTTE, André (M), * 02.03.1951, a1b1c4d3e25f5g3h1
	1733	SCHUTTE, André (M), * 11.07.1960, a1b1c2d11e1f4g9h2i3
	4646	SCHUTTE, André (M), * 14.06.1961, a1b1c4d6e2f15g9h5
	3347	SCHUTTE, André (M), * 25.02.1964, a1b1c4d3e18f2g2h2i7
	4921	SCHUTTE, André (M), * 21.04.1965, a1b1c4d6e3f5g2h3i1j3
	619	SCHUTTE, André (M), * 22.09.1965, a1b1c2d4e9f7g7h1i2
	5685	SCHUTTE, André (M), * 27.09.1965, a1b1c4d9e2f4g3h2i3
	747	SCHUTTE, André (M), * 13.01.1970, a1b1c2d8e6f10g3h4i3
	1191	SCHUTTE, André (M), * 26.06.1971, a1b1c2d9e6f7g3h1i5
	3799	SCHUTTE, André (V), * 31.05.1972, a1b1c4d4e1f6g1h2i5
	1779	SCHUTTE, André (M), * 07.04.1977, a1b1c2d11e1f5g6h2i1
	4147	SCHUTTE, André (M), * 18.05.1978, a1b1c4d6e2f5g11h4i1j2
	4648	SCHUTTE, André (M), * 06.08.1991, a1b1c4d6e2f15g9h5i2
	2709	SCHUTTE, André (M), * 17.09.1993, a1b1c4d3e1f6g5h9i3j1
	2601	SCHUTTE, André (M), * 24.05.1998, a1b1c4d3e1f3g1h9i1j3k1
	3016	SCHUTTE, André Hermanus (M), * 09.05.1957, a1b1c4d3e7f6g3h1i2
	6340	SCHUTTE, André Jacques (M), * 04.09.1965, a1b1c4d11e5f3g2h2i1
	3606	SCHUTTE, André Jean (M), * 01.05.1954, a1b1c4d3e20f6g1h3
	3644	SCHUTTE, André Johannes (M), * 29.06.1976, a1b1c4d3e25f1g4h1i2
	2991	SCHUTTE, André Juan (M), * 03.02.1977, a1b1c4d3e7f5g2h8i3
	1735	SCHUTTE, André Marius (M), * 06.08.1985, a1b1c2d11e1f4g9h2i3j2
	362	SCHUTTE, André Mark (M), * 27.02.1969, a1b1c2d4e8f7g1h2i3
	6976	SCHUTTE, André Mynhart (M), * 19.06.1960, ?b3
	5600	SCHUTTE, André Willem (M), * 23.07.1963, a1b1c4d6e15f4g6h3
	5285	SCHUTTE, Anei Melanie (V), * 06.01.1989, a1b1c4d6e5f3g1h4i4j2
	1472	SCHUTTE, Anelda Carina (V), * 23.03.1985, a1b1c2d10e7f11g5h6i2
	581	SCHUTTE, Anelia (V), * 22.08.1977, a1b1c2d4e9f4g9h5i1
	2438	SCHUTTE, Anelia (V), * 16.02.1978, a1b1c2d12e6f6g2h2i3
	2275	SCHUTTE, Anette (V), * 13.08.1958, a1b1c2d12e1f3g6h6i2
	4427	SCHUTTE, Anette Augusta (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f8g9h1i9
	1742	SCHUTTE, Angela (V), * 27.04.1988, a1b1c2d11e1f4g9h3i2j2
	2227	SCHUTTE, Angelika (V), * 15.12.1937, a1b1c2d12e1f3g2h9
	6631	SCHUTTE, Angelina (V), * __.__.____, a2b1c2d1e5
	5713	SCHUTTE, Angelique (V), * 25.12.1993, a1b1c4d9e2f9g2h1i6j1
	3314	SCHUTTE, Angelique (V), * 16.04.1997, a1b1c4d3e15f12g1h4i4j1
	5606	SCHUTTE, Anika (V), * __.__.____, a1b1c4d6e15f4g7h1i1
	382	SCHUTTE, Anina (V), * 17.04.1970, a1b1c2d4e8f7g3h3i2
	4822	SCHUTTE, Aniné (V), * 26.06.1991, a1b1c4d6e3f2g2h7i5j1k2
	4993	SCHUTTE, Anita (V), * 11.03.1948, a1b1c4d6e3f9g2h3i1
	4650	SCHUTTE, Anita (V), * 28.07.1957, a1b1c4d6e2f15g10h1
	2488	SCHUTTE, Anita (V), * 20.08.1970, a1b1c2d12e10f3g3h2i1
	6411	SCHUTTE, Anita (V), * 30.05.1976, a1b1c4d11e5f7g4h3i2
	6417	SCHUTTE, Anita (V), * 15.12.2000, a1b1c4d11e5f7g5h1i1j2
	224	SCHUTTE, Anita Magrieta (V), * 02.04.1948, a1b1c2d4e2f8g13h4
	932	SCHUTTE, Anita Regina (V), * 14.05.1931, a1b1c2d8e9f7g1h1
	4653	SCHUTTE, Anita Sophia (V), * 05.08.1988, a1b1c4d6e2f15g10h2i2
	5851	SCHUTTE, Anja (V), * 12.09.1994, a1b1c4d9e8f1g1h1i2j1
	1450	SCHUTTE, Anja (V), * 25.05.1995, a1b1c2d10e7f11g2h2i1j2
	3278	SCHUTTE, Anja Christine (V), * 23.03.1994, a1b1c4d3e15f5g4h1i1
	3297	SCHUTTE, Anja Coleen (V), * 20.05.1988, a1b1c4d3e15f12g1h2i1j2
	1770	SCHUTTE, Anmarie (V), * 22.01.1999, a1b1c2d11e1f5g1h7i3j2
	6000	SCHUTTE, Ann (V), * 29.11.1950, a1b1c4d9e15f4g2
	1953	SCHUTTE, Anna (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f1g3h7
	1958	SCHUTTE, Anna (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f1g5h2
	4768	SCHUTTE, Anna (V), * 10.01.1950, a1b1c4d6e3f2g1h9i1
	3012	SCHUTTE, Anna Baltrina Adriana (V), * 26.01.1897, a1b1c4d3e7f6g2
	2679	SCHUTTE, Anna Barbara (V), * 04.04.1852, a1b1c4d3e1f5
	2737	SCHUTTE, Anna Barbara (V), * 04.02.1853, a1b1c4d3e4f2
	2922	SCHUTTE, Anna Barbara (V), * 28.08.1858, a1b1c4d3e7f1
	3213	SCHUTTE, Anna Barbara (V), * 16.03.1875, a1b1c4d3e12f6
	3236	SCHUTTE, Anna Barbara (V), * 30.04.1878, a1b1c4d3e15f3
	2919	SCHUTTE, Anna Barendina Maria (V), * 05.01.1828, a1b1c4d3e5
	2519	SCHUTTE, Anna Belina Elizabeth (V), * 07.02.1872, a1b1c4d3e1f1g4
	2567	SCHUTTE, Anna Berlina (V), * __.02.1886, a1b1c4d3e1f2g8
	4329	SCHUTTE, Anna Catarina (V), * 14.02.1969, a1b1c4d6e2f8g3h3i6j1
	2322	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d12e1f8
	2111	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d11e7f2g8
	2344	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d12e1f9g2
	98	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 09.12.1851, a1b1c2d4e2f3
	39	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 20.09.1879, a1b1c2d4e2f1g5
	2209	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 25.11.1890, a1b1c2d12e1f3g1
	5758	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 18.07.1904, a1b1c4d9e6f1g2
	4363	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 12.04.1917, a1b1c4d6e2f8g3h7
	1840	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 02.08.1917, a1b1c2d11e4f3g1h2
	432	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 29.03.1922, a1b1c2d4e8f7g9
	269	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 18.11.1924, a1b1c2d4e2f10g2h3
	4775	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 16.02.1925, a1b1c4d6e3f2g2h3i2
	6141	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 24.04.1926, a1b1c4d11e3f3g11
	4431	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 04.10.1928, a1b1c4d6e2f8g9h5
	4805	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 20.02.1930, a1b1c4d6e3f2g2h7i1
	314	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 09.12.1934, a1b1c2d4e2f10g8h2
	4325	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 19.02.1937, a1b1c4d6e2f8g3h3i3
	4742	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 16.05.1937, a1b1c4d6e3f2g1h3i1
	578	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 21.12.1944, a1b1c2d4e9f4g9h3
	4356	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 19.08.1946, a1b1c4d6e2f8g3h5i5
	4586	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 19.09.1958, a1b1c4d6e2f15g1h1i2
	5565	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 06.02.1961, a1b1c4d6e15f3g8h4
	4395	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 16.03.1962, a1b1c4d6e2f8g3h10i9
	5254	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 10.09.1962, a1b1c4d6e5f3g1h2i2j1
	4720	SCHUTTE, Anna Catharina (V), * 16.12.1991, a1b1c4d6e2f16g6h1i4
	4253	SCHUTTE, Anna Catharina Christina (V), * 29.03.1910, a1b1c4d6e2f8g1h4
	4268	SCHUTTE, Anna Catharina Christina (V), * 04.12.1910, a1b1c4d6e2f8g2h3
	4280	SCHUTTE, Anna Catharina Christina (V), * 11.04.1951, a1b1c4d6e2f8g2h6i4
	5305	SCHUTTE, Anna Catharina Elizabeth (V), * 11.09.1844, a1b1c4d6e9
	2321	SCHUTTE, Anna Catharina Johanna Petronella (V), * 01.11.1875, a1b1c2d12e1f7
	3957	SCHUTTE, Anna Catharina Magdalena (V), * 30.06.1847, a1b1c4d6e2f2
	4398	SCHUTTE, Anna Catharina Magdalena (V), * 23.08.1885, a1b1c4d6e2f8g4
	4119	SCHUTTE, Anna Catharina Magdalena (V), * 04.02.1892, a1b1c4d6e2f5g10
	5406	SCHUTTE, Anna Catharina Magdalena (V), * 14.02.1911, a1b1c4d6e14f2g2
	5403	SCHUTTE, Anna Catharina Magdalena (V), * 08.05.1922, a1b1c4d6e14f1g6
	1043	SCHUTTE, Anna Catharina Margaretha (V), * 05.07.1830, a1b1c2d9e1
	1687	SCHUTTE, Anna Catharina Margaretha (V), * 05.05.1863, a1b1c2d11e1f2
	1727	SCHUTTE, Anna Catharina Margaretha (V), * 18.11.1903, a1b1c2d11e1f4g8
	1775	SCHUTTE, Anna Catharina Maria (V), * 12.11.1903, a1b1c2d11e1f5g5
	1123	SCHUTTE, Anna Catherina (V), * 13.09.1968, a1b1c2d9e6f3g4h2i1
	5367	SCHUTTE, Anna Catherina Magdalena (V), * 02.06.1926, a1b1c4d6e12f6g1
	6442	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * __.__.____, a1b1c4d11e5f7g7h3
	5614	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 31.12.1863, a1b1c4d6e18
	3733	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 25.07.1904, a1b1c4d3e27f4
	1289	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 11.07.1910, a1b1c2d9e13f1g1
	4849	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 28.11.1915, a1b1c4d6e3f2g5h6
	5017	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 26.04.1921, a1b1c4d6e3f10g5h2
	4163	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 22.01.1930, a1b1c4d6e2f5g11h8
	3737	SCHUTTE, Anna Cecilia (V), * 03.08.1941, a1b1c4d3e27f6g2
	6638	SCHUTTE, Anna Christina (V), * __.__.____, a2b5
	4250	SCHUTTE, Anna Christina (V), * 14.10.1902, a1b1c4d6e2f8g1h1
	1101	SCHUTTE, Anna Christina (V), * 11.01.1927, a1b1c2d9e6f3g2h1
	2097	SCHUTTE, Anna Christina (V), * 04.07.1936, a1b1c2d11e7f2g3h4
	4860	SCHUTTE, Anna Christina (V), * 19.04.1952, a1b1c4d6e3f2g6h1i1
	7088	SCHUTTE, Anna Christina (V), * 13.03.1971, ?b1c2d3
	4621	SCHUTTE, Anna Christina (V), * 05.08.1973, a1b1c4d6e2f15g5h2i1
	4219	SCHUTTE, Anna Christina Francina (V), * 24.03.1959, a1b1c4d6e2f6g4h6i3
	4230	SCHUTTE, Anna Christina Francina (V), * 07.01.1961, a1b1c4d6e2f6g4h9i2
	4233	SCHUTTE, Anna Christina Fransina (V), * 18.09.1936, a1b1c4d6e2f6g4h10
	5720	SCHUTTE, Anna Cornelia (V), * 04.11.1939, a1b1c4d9e2f9g2h5
	4628	SCHUTTE, Anna Cornelia (V), * 26.07.1982, a1b1c4d6e2f15g5h4i1
	5691	SCHUTTE, Anna Cornelia Maria (V), * 07.02.1872, a1b1c4d9e2f7
	2397	SCHUTTE, Anna Cornelia Maria (V), * 15.11.1944, a1b1c2d12e4f3g6h1
	5728	SCHUTTE, Anna Cornelia Mynhardt (V), * ±__.__.1906, a1b1c4d9e2f9g3
	2377	SCHUTTE, Anna Debora Petronella (V), * 07.01.1944, a1b1c2d12e4f3g1h2
	6844	SCHUTTE, Anna Diamond (V), * __.__.____, ?
	817	SCHUTTE, Anna Dorothea (V), * 23.06.1878, a1b1c2d8e6f13
	2122	SCHUTTE, Anna Dorothea (V), * 12.11.1878, a1b1c2d11e10f3
	722	SCHUTTE, Anna Dorothea Margaretha (V), * 15.10.1866, a1b1c2d8e6f5
	2023	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f7g2
	6639	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * __.__.____, a2b6
	1983	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 29.08.1872, a1b1c2d11e5f3
	1010	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * __.07.1888, a1b1c2d8e11f7
	336	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 25.03.1891, a1b1c2d4e8f1g3
	2516	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 11.09.1894, a1b1c4d3e1f1g1h3
	1959	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 23.09.1906, a1b1c2d11e5f1g6
	1761	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 09.07.1925, a1b1c2d11e1f5g1h5
	2813	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 30.08.1925, a1b1c4d3e4f3g7h5
	3988	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 05.09.1942, a1b1c4d6e2f5g2h1i4
	5273	SCHUTTE, Anna Elizabeth (V), * 01.06.1945, a1b1c4d6e5f3g1h3i2
	345	SCHUTTE, Anna Elizabeth Catharina (V), * 25.01.1895, a1b1c2d4e8f4g2
	480	SCHUTTE, Anna Elizabeth Christina (V), * 22.09.1876, a1b1c2d4e8f8
	2389	SCHUTTE, Anna Elizabeth Jehanitha (V), * 08.04.1943, a1b1c2d12e4f3g4h1
	3909	SCHUTTE, Anna Elizabeth Josina (V), * 10.08.1964, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j2
	3922	SCHUTTE, Anna Elizabeth Josina (V), * 28.04.1965, a1b1c4d4e3f2g2h4i3j2
	3929	SCHUTTE, Anna Elizabeth Josina (V), * 23.05.1978, a1b1c4d4e3f2g2h4i6j2
	1567	SCHUTTE, Anna Elizabeth Margrieta (V), * __.__.____, a1b1c2d10e10f7g2
	6325	SCHUTTE, Anna Francina (V), * 19.10.1878, a1b1c4d11e5f2
	6076	SCHUTTE, Anna Francina (V), * 31.07.1917, a1b1c4d11e2f1g7
	849	SCHUTTE, Anna Francina (V), * 05.06.1923, a1b1c2d8e6f16g4
	1729	SCHUTTE, Anna Francina (V), * 16.10.1926, a1b1c2d11e1f4g9h1
	6366	SCHUTTE, Anna Francina (V), * 06.01.1928, a1b1c4d11e5f3g6
	1245	SCHUTTE, Anna Francina (V), * 24.02.1964, a1b1c2d9e11f1g3h1i2
	4385	SCHUTTE, Anna Francina Catharina (V), * 03.09.1987, a1b1c4d6e2f8g3h10i5j3
	819	SCHUTTE, Anna Francina Henrietta (V), * 17.07.1912, a1b1c2d8e6f14g1
	4863	SCHUTTE, Anna Fransina (V), * 18.09.1906, a1b1c4d6e3f2g6h4
	6437	SCHUTTE, Anna Fransina (V), * 04.02.1953, a1b1c4d11e5f7g6h2
	4312	SCHUTTE, Anna Frederica (V), * 20.11.1969, a1b1c4d6e2f8g3h2i4j2
	6079	SCHUTTE, Anna Hendrina Jacoba (V), * 24.07.1877, a1b1c4d11e2f4
	7000	SCHUTTE, Anna Isabella Petronella (V), * 19.04.1842, ?b1c6
	3761	SCHUTTE, Anna Jacoba (V), * __.__.____, a1b1c4d3e30f7g2
	4977	SCHUTTE, Anna Jacoba (V), * 18.05.1904, a1b1c4d6e3f6g5
	5327	SCHUTTE, Anna Jacoba (V), * 05.05.1960, a1b1c4d6e12f4g4h1
	5590	SCHUTTE, Anna Jacoba Susanna (V), * 10.04.1915, a1b1c4d6e15f4g3
	3990	SCHUTTE, Anna Jacomina (V), * 18.12.1903, a1b1c4d6e2f5g3h1
	4078	SCHUTTE, Anna Jacomina (V), * 29.05.1920, a1b1c4d6e2f5g3h10
	4026	SCHUTTE, Anna Jacomina (V), * 20.02.1951, a1b1c4d6e2f5g3h2i10
	5300	SCHUTTE, Anna Johanna (V), * ±__.__.1875, a1b1c4d6e5f6
	937	SCHUTTE, Anna Johanna (V), * 31.10.1904, a1b1c2d8e9f7g3
	2480	SCHUTTE, Anna Johanna (V), * 29.12.1918, a1b1c2d12e10f3g1
	2149	SCHUTTE, Anna Johanna (V), * 30.05.1940, a1b1c2d11e10f4g6h1
	5004	SCHUTTE, Anna Johanna Aletta (V), * 24.10.1922, a1b1c4d6e3f9g3h2
	6573	SCHUTTE, Anna Johanna Catharina (V), * ±__.__.1894, a1b1c4d11e7f4
	6845	SCHUTTE, Anna Johanna Magdalena (V), * >__.__.1885, ?
	5296	SCHUTTE, Anna Johanna Magdalena (V), * 28.10.1896, a1b1c4d6e5f3g3
	4660	SCHUTTE, Anna Louisa (V), * 04.05.1959, a1b1c4d6e2f16g1h3i1
	7100	SCHUTTE, Anna Magdalena (V), * __.__.____, ?b1c5
	5873	SCHUTTE, Anna Magdalena (V), * 10.11.1943, a1b1c4d9e8f6g2h2
	4011	SCHUTTE, Anna Magdalena (V), * 18.04.1975, a1b1c4d6e2f5g3h2i5j1
	4487	SCHUTTE, Anna Magdalena (V), * 18.08.1975, a1b1c4d6e2f10g7h5i1
	5870	SCHUTTE, Anna Magdalena Elizabeth (V), * 25.05.1915, a1b1c4d9e8f6g1
	5983	SCHUTTE, Anna Magdalena Francina (V), * 01.09.1909, a1b1c4d9e15f1
	2079	SCHUTTE, Anna Magrieta (V), * 06.05.1843, a1b1c2d11e6
	2182	SCHUTTE, Anna Magrieta (V), * 10.05.1892, a1b1c2d11e10f8
	4791	SCHUTTE, Anna Magrietha (V), * __.__.1954, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j2
	4796	SCHUTTE, Anna Magrietha (V), * 11.02.1962, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j5
	4754	SCHUTTE, Anna Magrietha (V), * 14.06.1970, a1b1c4d6e3f2g1h5i3j1
	2132	SCHUTTE, Anna Magrietha Catharina (V), * 18.06.1937, a1b1c2d11e10f4g4h1
	2136	SCHUTTE, Anna Magrietha Catharina (V), * 14.07.1938, a1b1c2d11e10f4g5h1
	2180	SCHUTTE, Anna Magrita (V), * 04.01.1932, a1b1c2d11e10f6g5
	1739	SCHUTTE, Anna Magritha (V), * 23.06.1950, a1b1c2d11e1f4g9h3i1
	3724	SCHUTTE, Anna Mara (V), * 30.03.1967, a1b1c4d3e27f1g1h3
	659	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 12.09.1805, a1b1c2d7
	661	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 07.10.1832, a1b1c2d8e1
	2475	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 06.06.1852, a1b1c2d12e9
	6846	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 23.05.1866, ?
	1074	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 18.07.1881, a1b1c2d9e4f8
	1562	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 09.01.1885, a1b1c2d10e10f4
	1677	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 17.05.1901, a1b1c2d11e1f1g11
	534	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 01.03.1918, a1b1c2d4e9f4g1h1
	1269	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 10.07.1918, a1b1c2d9e11f1g9
	246	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 23.07.1926, a1b1c2d4e2f8g18
	2127	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 15.10.1930, a1b1c2d11e10f4g3h1
	357	SCHUTTE, Anna Margaretha (V), * 02.09.1985, a1b1c2d4e8f7g1h2i1j3
	2115	SCHUTTE, Anna Margaretha Benjamina (V), * 31.10.1878, a1b1c2d11e7f6
	6847	SCHUTTE, Anna Margaretha Catharina (V), * __.__.____, ?
	1048	SCHUTTE, Anna Margaretha Christina (V), * __.04.1886, a1b1c2d9e3f1g2
	1378	SCHUTTE, Anna Margaretha Susanna (V), * 14.07.1841, a1b1c2d10e5
	1554	SCHUTTE, Anna Margarietha (V), * 08.09.1881, a1b1c2d10e8f6
	792	SCHUTTE, Anna Margaritha Elizabeth (V), * 04.02.1983, a1b1c2d8e6f10g6h3i3
	9	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 16.06.1813, a1b1c2d1e3
	6848	SCHUTTE, Anna Maria (V), * ±__.__.1831, ?
	550	SCHUTTE, Anna Maria (V), * ±__.__.1899, a1b1c2d4e9f4g6
	5441	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 28.04.1905, a1b1c4d6e14f15
	5390	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 15.11.1906, a1b1c4d6e14f1g1
	2665	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 08.02.1913, a1b1c4d3e1f3g10h2
	5933	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 13.08.1919, a1b1c4d9e11f8g1
	2662	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 10.08.1936, a1b1c4d3e1f3g10h1i1
	5444	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 18.05.1938, a1b1c4d6e14f16g2
	4905	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 12.09.1940, a1b1c4d6e3f5g1h5i1
	753	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 05.03.1943, a1b1c2d8e6f10g4h1
	1435	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 14.08.1944, a1b1c2d10e7f8g6h1
	5399	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 10.01.1947, a1b1c4d6e14f1g4h2
	5476	SCHUTTE, Anna Maria (V), * 05.04.1963, a1b1c4d6e14f21g6
	2634	SCHUTTE, Anna Maria Catharina (V), * 26.09.1877, a1b1c4d3e1f3g7
	2913	SCHUTTE, Anna Maria Cecilia (V), * 08.09.1892, a1b1c4d3e4f7g3
	5751	SCHUTTE, Anna Maria Cornelia (V), * 27.02.1930, a1b1c4d9e2f12g6
	3387	SCHUTTE, Anna Maria Cornelia (V), * 25.01.1972, a1b1c4d3e18f2g5h6i2
	2687	SCHUTTE, Anna Maria Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d3e1f6g5h1i1
	3692	SCHUTTE, Anna Maria Elizabeth (V), * 26.12.1894, a1b1c4d3e26f3
	2611	SCHUTTE, Anna Maria Elizabeth (V), * 14.06.1897, a1b1c4d3e1f3g2h1
	5431	SCHUTTE, Anna Maria Elizabeth (V), * 21.12.1900, a1b1c4d6e14f13
	5457	SCHUTTE, Anna Maria Elizabeth (V), * 08.03.1911, a1b1c4d6e14f18
	2891	SCHUTTE, Anna Maria Magdalena (V), * 22.02.1918, a1b1c4d3e4f7g2h2
	4932	SCHUTTE, Anna Maria Magdalena (V), * 08.05.1955, a1b1c4d6e3f5g3h5i1
	1583	SCHUTTE, Anna Maria Margaretha (V), * 11.02.1892, a1b1c2d10e12f5
	2692	SCHUTTE, Anna Martha Elizabeth (V), * 05.09.1918, a1b1c4d3e1f6g5h4
	2697	SCHUTTE, Anna Martha Elizabeth (V), * 30.10.1946, a1b1c4d3e1f6g5h7i2
	2707	SCHUTTE, Anna Martha Elizabeth (V), * 02.11.1955, a1b1c4d3e1f6g5h9i2
	5211	SCHUTTE, Anna Martha Sophia (V), * 28.05.1917, a1b1c4d6e5f1g1h3
	228	SCHUTTE, Anna Monica (V), * 15.05.1942, a1b1c2d4e2f8g15h1
	5229	SCHUTTE, Anna Petronella Magrietha (V), * 08.08.1950, a1b1c4d6e5f1g4h2i1
	950	SCHUTTE, Anna Philippina (V), * 20.12.1881, a1b1c2d8e9f9
	2330	SCHUTTE, Anna Rosina (V), * 23.09.1937, a1b1c2d12e1f9g1h5
	5559	SCHUTTE, Anna Sofia (V), * 07.11.1968, a1b1c4d6e15f3g6h10
	665	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 06.11.1861, a1b1c2d8e3f2
	5180	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 06.06.1882, a1b1c4d6e3f17
	5013	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 02.02.1894, a1b1c4d6e3f10g3
	5069	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 17.06.1897, a1b1c4d6e3f11g2
	5148	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 05.07.1901, a1b1c4d6e3f12g5
	5008	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 07.04.1907, a1b1c4d6e3f9g6
	5530	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 22.07.1911, a1b1c4d6e15f3g2
	6156	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 10.10.1943, a1b1c4d11e3f4g5h2
	2580	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 23.10.1943, a1b1c4d3e1f3g1h6i4
	3525	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 05.07.1950, a1b1c4d3e19f4g3h4
	6230	SCHUTTE, Anna Sophia (V), * 31.03.1995, a1b1c4d11e3f5g9h4i3
	2364	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * __.__.____, a1b1c2d12e3f6
	6849	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 12.10.1889, ?
	2806	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 12.10.1889, a1b1c4d3e4f3g5
	676	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * __.07.1899, a1b1c2d8e3f4g7
	1386	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 14.01.1900, a1b1c2d10e7f5g1
	2814	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 24.01.1928, a1b1c4d3e4f3g7h6
	6539	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 28.10.1940, a1b1c4d11e6f6g2h1
	2429	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 10.03.1944, a1b1c2d12e6f6g1h1
	5047	SCHUTTE, Anna Susanna (V), * 08.06.1961, a1b1c4d6e3f10g7h2i1
	1413	SCHUTTE, Anna Susanna Bouwer (V), * 20.09.1920, a1b1c2d10e7f5g8
	5654	SCHUTTE, Anna Susanna Christina (V), * 06.12.1807, a1b1c4d7
	6462	SCHUTTE, Anna Wilhelmina (V), * 11.07.1907, a1b1c4d11e6f5g1
	6491	SCHUTTE, Anna Wilhelmina (V), * 29.11.1943, a1b1c4d11e6f5g2h5
	6522	SCHUTTE, Anna Wilhelmina (V), * 27.05.1946, a1b1c4d11e6f5g5h2
	6490	SCHUTTE, Anna Wilhelmina (V), * 09.07.1976, a1b1c4d11e6f5g2h4i4
	6084	SCHUTTE, Anna Wilhelmina Sophia (V), * __.__.____, a1b1c4d11e2f7g2
	6502	SCHUTTE, Anna Wilhelmina du Plessis (V), * 10.09.1939, a1b1c4d11e6f5g3h2
	6303	SCHUTTE, Anna-Marie (V), * 11.05.1964, a1b1c4d11e3f13g1h4
	3196	SCHUTTE, Anna-Mart (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h3i2
	3709	SCHUTTE, Anna-Retha (V), * 15.05.1991, a1b1c4d3e26f7g3h1i2
	1480	SCHUTTE, Annalie (V), * 14.11.1951, a1b1c2d10e7f11g7h3
	6515	SCHUTTE, Annamari (V), * 12.07.1970, a1b1c4d11e6f5g3h6i1
	1452	SCHUTTE, Annamarie (V), * 09.01.1971, a1b1c2d10e7f11g2h2i3
	5912	SCHUTTE, Annamarie Magrietha (V), * 29.06.1972, a1b1c4d9e8f11g4h4
	3936	SCHUTTE, Annamart Corné (V), * __.04.1991, a1b1c4d4e3f2g2h4i7j3
	2723	SCHUTTE, Anne Michelle (V), * 28.07.1976, a1b1c4d3e1f6g7h4i1j2
	2380	SCHUTTE, Anne-Marie (V), * 15.05.1973, a1b1c2d12e4f3g1h3i2
	237	SCHUTTE, Anneke (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g16h4
	1492	SCHUTTE, Annelene (V), * 07.12.1946, a1b1c2d10e7f12g2h2
	4557	SCHUTTE, Annelie (V), * 17.06.1970, a1b1c4d6e2f13g4h1i4
	4295	SCHUTTE, Annelie (V), * 07.07.1973, a1b1c4d6e2f8g3h2i1j1k1
	1996	SCHUTTE, Annelie (V), * 26.04.1983, a1b1c2d11e5f4g1h5i2j2
	3588	SCHUTTE, Annelie (V), * 14.02.1986, a1b1c4d3e20f5g2h3i1
	1898	SCHUTTE, Annelien (V), * 09.09.1967, a1b1c2d11e4f6g1h1i2
	152	SCHUTTE, Annelise (V), * 23.10.1962, a1b1c2d4e2f7g12h2
	5077	SCHUTTE, Annelize (V), * 31.07.1971, a1b1c4d6e3f11g3h3i2
	3031	SCHUTTE, Annelize (V), * 15.11.1974, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j4
	4564	SCHUTTE, Annelize (V), * 13.12.1980, a1b1c4d6e2f13g4h2i4
	2929	SCHUTTE, Annemarie (V), * 14.09.1940, a1b1c4d3e7f5g1h1i1
	5889	SCHUTTE, Annemarie (V), * 14.04.1953, a1b1c4d9e8f10g2h1
	4505	SCHUTTE, Annemarie (V), * 03.06.1978, a1b1c4d6e2f10g8h6i1
	5641	SCHUTTE, Annemarie (V), * 17.10.1978, a1b1c4d6e19f6g4h4
	2584	SCHUTTE, Annemie (V), * 05.01.1956, a1b1c4d3e1f3g1h8i1j1
	759	SCHUTTE, Annemien (V), * 27.12.1967, a1b1c2d8e6f10g4h3i2
	4352	SCHUTTE, Annerieke (V), * 29.09.1994, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j2k2
	5460	SCHUTTE, Annette (V), * 24.02.1968, a1b1c4d6e14f20g1
	3466	SCHUTTE, Annette Christine (V), * 21.01.1961, a1b1c4d3e19f1g6h1i1
	1489	SCHUTTE, Annette Marguerite (V), * 09.07.1951, a1b1c2d10e7f12g1h3
	5430	SCHUTTE, Annie Alida Catharina (V), * 16.03.1971, a1b1c4d6e14f12g3h1
	2798	SCHUTTE, Annie Maria (V), * 19.01.1970, a1b1c4d3e4f3g3h3i1j2
	427	SCHUTTE, Annika (V), * 24.05.1989, a1b1c2d4e8f7g8h4i2
	3741	SCHUTTE, Anria (V), * 26.03.1998, a1b1c4d3e27f6g4h1i1
	6436	SCHUTTE, Anrie Arouna (V), * 01.12.1975, a1b1c4d11e5f7g6h1i2
	6468	SCHUTTE, Anré (M), * 15.10.2001, a1b1c4d11e6f5g2h2i1j2
	2722	SCHUTTE, Anthony (M), * 18.03.1975, a1b1c4d3e1f6g7h4i1j1
	5805	SCHUTTE, Anthony Christopher (M), * 07.07.1983, a1b1c4d9e6f4g3h1i3
	5165	SCHUTTE, Antoinette (V), * 15.07.1965, a1b1c4d6e3f12g6h8i1
	1903	SCHUTTE, Antoinette Jeané (V), * 10.09.1966, a1b1c2d11e4f6g1h2i1
	1623	SCHUTTE, Anton (M), * 17.01.1958, a1b1c2d11e1f1g1h6i3
	5022	SCHUTTE, Anton (M), * 18.10.1962, a1b1c4d6e3f10g5h3i2
	1085	SCHUTTE, Anton (M), * 03.09.1963, a1b1c2d9e6f1g2h2i2
	6185	SCHUTTE, Anton (M), * 31.05.1970, a1b1c4d11e3f5g3h3i3
	6334	SCHUTTE, Anton (M), * 04.02.1974, a1b1c4d11e5f3g1h3i2
	1626	SCHUTTE, Anton (M), * 12.04.1984, a1b1c2d11e1f1g1h6i3j3
	6884	SCHUTTE, Anton (M), * 04.06.____, ?b1c1d3e1
	1470	SCHUTTE, Anton Cornelus (M), * 22.04.1958, a1b1c2d10e7f11g5h6
	2487	SCHUTTE, Anton Dawid (M), * 12.10.1950, a1b1c2d12e10f3g3h2
	2491	SCHUTTE, Anton Dawid (M), * 23.08.1977, a1b1c2d12e10f3g3h2i4
	5928	SCHUTTE, Anton Michael (M), * __.__.____, a1b1c4d9e11f7g3h2
	409	SCHUTTE, Anton Morné (M), * 19.01.1983, a1b1c2d4e8f7g5h3i3
	1872	SCHUTTE, Anton Pieter (M), * 29.03.1962, a1b1c2d11e4f3g3h4i2
	6183	SCHUTTE, Antonette (V), * 04.12.1991, a1b1c4d11e3f5g3h3i1j2
	5801	SCHUTTE, Antonie Christoffel Van Dyk (M), * 15.08.1913, a1b1c4d9e6f4g3
	5761	SCHUTTE, Antonie Michael (M), * 13.02.1872, a1b1c4d9e6f2
	5772	SCHUTTE, Antonie Michael (M), * 02.12.1915, a1b1c4d9e6f2g6
	6012	SCHUTTE, Antonie Michael (M), * 29.09.1938, a1b1c4d9e16f4g3
	5773	SCHUTTE, Antonie Michael (M), * 01.08.1945, a1b1c4d9e6f2g6h1
	5768	SCHUTTE, Antonie Michael (M), * 06.10.1961, a1b1c4d9e6f2g5h2
	5774	SCHUTTE, Antonie Michael (M), * 01.12.1970, a1b1c4d9e6f2g6h1i1
	2119	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 05.11.1848, a1b1c2d11e10
	2162	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 24.10.1888, a1b1c2d11e10f6
	2126	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 04.08.1908, a1b1c2d11e10f4g3
	2164	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 17.08.1920, a1b1c2d11e10f6g2
	2144	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 13.05.1951, a1b1c2d11e10f4g5h4
	2167	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 17.09.1951, a1b1c2d11e10f6g2h2
	2130	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 28.02.1970, a1b1c2d11e10f4g3h3i1
	2145	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 12.12.1974, a1b1c2d11e10f4g5h4i1
	2168	SCHUTTE, Antonie Petrus (M), * 10.08.1976, a1b1c2d11e10f6g2h2i1
	2903	SCHUTTE, Ané (V), * 17.11.1997, a1b1c4d3e4f7g2h4i1j1k1
	5036	SCHUTTE, Anél (V), * 16.06.1967, a1b1c4d6e3f10g5h4i5
	4432	SCHUTTE, Arie Gerhardus (M), * 01.09.1930, a1b1c4d6e2f8g9h6
	4423	SCHUTTE, Arie Gerhardus (M), * 29.08.1962, a1b1c4d6e2f8g9h1i5
	4443	SCHUTTE, Arie Gerhardus (M), * 04.10.1965, a1b1c4d6e2f8g9h6i6
	3598	SCHUTTE, Arina (V), * 15.05.1997, a1b1c4d3e20f5g3h2i3
	3330	SCHUTTE, Armand (M), * 25.02.2002, a1b1c4d3e15f12g2h5i1
	429	SCHUTTE, Armand Pierre (M), * 01.10.1963, a1b1c2d4e8f7g8h5
	4138	SCHUTTE, Armandt (M), * 04.01.1990, a1b1c4d6e2f5g11h1i5j3
	3039	SCHUTTE, Armandt (M), * 08.12.1999, a1b1c4d3e7f6g3h3i3j1k3
	4036	SCHUTTE, Arno (M), * 27.06.1975, a1b1c4d6e2f5g3h5i2j2
	3934	SCHUTTE, Arno (M), * 17.12.1975, a1b1c4d4e3f2g2h4i7j1
	4444	SCHUTTE, Arno (M), * 06.10.1991, a1b1c4d6e2f8g9h6i6j1
	
	5716	SCHUTTE, Arno (M), * 17.06.2000, a1b1c4d9e2f9g2h1i6j4
	3753	SCHUTTE, Arno Adriaan (M), * 16.10.1977, a1b1c4d3e30f5g1h2
	3771	SCHUTTE, Arnold Francois (M), * 28.08.1962, a1b1c4d3e30f8g5
	4837	SCHUTTE, Arrie Willem (M), * 02.04.1984, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j6
	1714	SCHUTTE, Ashley Dan (M), * 03.11.1981, a1b1c2d11e1f3g9h3i3
	1425	SCHUTTE, Audrey (V), * 29.09.1969, a1b1c2d10e7f8g5h2i2
	471	SCHUTTE, Avril (M), * 27.06.1960, a1b1c2d4e8f7g16h3
	2003	SCHUTTE, Avril Beryl (V), * 13.07.1938, a1b1c2d11e5f4g1h8
	4630	SCHUTTE, Awie Johannes (M), * 27.10.1991, a1b1c4d6e2f15g5h4i3