Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met C

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	5023	SCHUTTE, Caitlin Ann (V), * 15.05.1989, a1b1c4d6e3f10g5h3i2j1
	195	SCHUTTE, Candice Anne (V), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g5h4i3j2
	3873	SCHUTTE, Candice Julie (V), * 24.07.1990, a1b1c4d4e3f2g1h3i1j2k2
	430	SCHUTTE, Cara (V), * 18.05.1995, a1b1c2d4e8f7g8h5i1
	3608	SCHUTTE, Cara Jade (V), * 14.05.1990, a1b1c4d3e20f6g1h3i2
	5452	SCHUTTE, Carel (M), * 18.03.1977, a1b1c4d6e14f16g4h2
	146	SCHUTTE, Carel (M), * 24.12.1984, a1b1c2d4e2f7g11h1i2
	1776	SCHUTTE, Carel Bernatus (M), * 21.11.1905, a1b1c2d11e1f5g6
	320	SCHUTTE, Carel Gabriël (M), * 13.08.1964, a1b1c2d4e2f10g8h4i2
	1582	SCHUTTE, Carel Jacobus Erasmus (M), * 06.04.1889, a1b1c2d10e12f4
	6860	SCHUTTE, Carel Johan (M), * __.__.____, ?
	6167	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d11e3f5g2h1
	96	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 23.07.1848, a1b1c2d4e2f2
	6164	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 29.11.1886, a1b1c4d11e3f5
	281	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 13.10.1895, a1b1c2d4e2f10g4
	210	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 29.01.1909, a1b1c2d4e2f8g11
	143	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 05.09.1919, a1b1c2d4e2f7g11
	6207	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 03.06.1922, a1b1c4d11e3f5g5
	6253	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 18.03.1925, a1b1c4d11e3f7g4
	298	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 27.06.1936, a1b1c2d4e2f10g4h6
	6174	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 19.07.1944, a1b1c4d11e3f5g3h2
	6209	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 30.09.1945, a1b1c4d11e3f5g5h2
	6222	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 28.08.1957, a1b1c4d11e3f5g9h3
	6210	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 06.06.1966, a1b1c4d11e3f5g5h2i1
	6225	SCHUTTE, Carel Johannes (M), * 24.02.1982, a1b1c4d11e3f5g9h3i3
	2794	SCHUTTE, Carel Nicolaas (M), * 28.04.1916, a1b1c4d3e4f3g3h3
	2796	SCHUTTE, Carel Nicolaas (M), * 01.03.1968, a1b1c4d3e4f3g3h3i1j1
	5107	SCHUTTE, Carel Petrus (M), * 21.06.1945, a1b1c4d6e3f11g6h5
	5109	SCHUTTE, Carel Petrus (M), * 19.02.2001, a1b1c4d6e3f11g6h5i1j1
	3473	SCHUTTE, Carel Stephanus Erasmus (M), * 11.03.1939, a1b1c4d3e19f1g6h2
	2460	SCHUTTE, Carel Van Aswegen (M), * 21.10.1917, a1b1c2d12e6f7g2
	4341	SCHUTTE, Carien (V), * 05.09.1968, a1b1c4d6e2f8g3h5i2j2
	5284	SCHUTTE, Carien Elouise (V), * 27.11.1986, a1b1c4d6e5f3g1h4i4j1
	5099	SCHUTTE, Carina (V), * 16.08.1967, a1b1c4d6e3f11g6h2i2
	2267	SCHUTTE, Carl (M), * 24.12.1991, a1b1c2d12e1f3g6h4i3j2
	436	SCHUTTE, Carl Alexander (M), * 23.09.1944, a1b1c2d4e8f7g11h2
	1782	SCHUTTE, Carl Gerald (M), * 17.01.1999, a1b1c2d11e1f5g6h3i1j1
	466	SCHUTTE, Carl Rutger (M), * 16.06.1979, a1b1c2d4e8f7g16h2i1
	65	SCHUTTE, Carl Zander (M), * 01.04.2000, a1b1c2d4e2f1g13h6i1j1
	6446	SCHUTTE, Carla (V), * 09.01.1988, a1b1c4d11e5f7g7h5i2
	1180	SCHUTTE, Carla (V), * 02.11.1992, a1b1c2d9e6f7g2h3i2j1
	1460	SCHUTTE, Carla Gwendolynne (V), * 06.03.1975, a1b1c2d10e7f11g5h1i3
	2725	SCHUTTE, Carlene (V), * 05.10.1980, a1b1c4d3e1f6g7h4i1j4
	6452	SCHUTTE, Carli (V), * 24.09.1990, a1b1c4d11e5f7g8h2i3
	418	SCHUTTE, Carli (V), * 06.01.1998, a1b1c2d4e8f7g8h1i1j2
	4824	SCHUTTE, Carlia (V), * 30.04.1996, a1b1c4d6e3f2g2h7i5j1k4
	3531	SCHUTTE, Carlien (V), * 11.11.1984, a1b1c4d3e19f4g6h1i2
	3484	SCHUTTE, Carmen (V), * 03.07.1981, a1b1c4d3e19f1g6h5i2
	4477	SCHUTTE, Carmen (V), * 26.07.1996, a1b1c4d6e2f10g7h3i3j1
	1171	SCHUTTE, Carmia (V), * 22.03.1991, a1b1c2d9e6f7g2h1i2j2
	5526	SCHUTTE, Caro-Lee (V), * 16.04.1992, a1b1c4d6e15f3g1h1i3j1
	2637	SCHUTTE, Carol (V), * 03.04.1939, a1b1c4d3e1f3g8h1i1
	435	SCHUTTE, Carol Joan (V), * 13.02.1942, a1b1c2d4e8f7g11h1
	1159	SCHUTTE, Carolina Francina (V), * 17.02.2003, a1b1c2d9e6f7g1h3i2j3
	4677	SCHUTTE, Carolina Hendrica (V), * 18.08.1961, a1b1c4d6e2f16g5h1i2
	4702	SCHUTTE, Carolina Hendrika (M), * 14.09.1987, a1b1c4d6e2f16g5h6i3
	6228	SCHUTTE, Carolina Johanna (V), * 07.09.1988, a1b1c4d11e3f5g9h4i1
	1424	SCHUTTE, Carolina Maria (V), * 08.03.1958, a1b1c2d10e7f8g5h2i1
	1319	SCHUTTE, Caroline Martha (V), * 11.05.1908, a1b1c2d9e23f3
	4638	SCHUTTE, Caspar (M), * 28.12.1980, a1b1c4d6e2f15g9h2i1
	4635	SCHUTTE, Caspar Wilhelmus (M), * 30.05.1921, a1b1c4d6e2f15g9
	4642	SCHUTTE, Caspar Wilhelmus (M), * 24.12.1957, a1b1c4d6e2f15g9h4
	5185	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 17.01.1834, a1b1c4d6e5
	5010	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 13.09.1868, a1b1c4d6e3f10
	4514	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 15.04.1870, a1b1c4d6e2f11
	5187	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * __.07.1872, a1b1c4d6e5f1g1
	5299	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 10.11.1873, a1b1c4d6e5f5
	4843	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 04.08.1880, a1b1c4d6e3f2g5
	5245	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 14.11.1885, a1b1c4d6e5f3g1
	5057	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 08.12.1906, a1b1c4d6e3f10g10
	4511	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 22.06.1910, a1b1c4d6e2f10g10
	4525	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 02.03.1911, a1b1c4d6e2f11g6
	4850	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 05.10.1919, a1b1c4d6e3f2g5h7
	4517	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 30.09.1922, a1b1c4d6e2f11g2h1
	5278	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 28.03.1925, a1b1c4d6e5f3g1h4
	5018	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 29.11.1925, a1b1c4d6e3f10g5h3
	5248	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 30.10.1934, a1b1c4d6e5f3g1h2i1
	5041	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 04.09.1936, a1b1c4d6e3f10g7h1
	5058	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 01.06.1937, a1b1c4d6e3f10g10h1
	5266	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 08.07.1941, a1b1c4d6e5f3g1h3i1
	4529	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 01.09.1944, a1b1c4d6e2f11g9h1
	4851	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 16.10.1945, a1b1c4d6e3f2g5h7i1
	5208	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 27.04.1951, a1b1c4d6e5f1g1h2i6
	5281	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 12.08.1956, a1b1c4d6e5f3g1h4i3
	5063	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 15.05.1973, a1b1c4d6e3f10g10h2i1
	5061	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 29.09.1974, a1b1c4d6e3f10g10h1i3
	4852	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 03.12.1976, a1b1c4d6e3f2g5h7i1j1
	5286	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 10.03.1992, a1b1c4d6e5f3g1h4i4j3
	5268	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 26.08.1994, a1b1c4d6e5f3g1h3i1j1k1
	5282	SCHUTTE, Casper Jan Hendrik (M), * 13.12.1995, a1b1c4d6e5f3g1h4i3j1
	6127	SCHUTTE, Casper Johannes Cornelius (M), * 19.12.1917, a1b1c4d11e3f3g7
	6130	SCHUTTE, Casper Johannes Cornelius (M), * 25.10.1948, a1b1c4d11e3f3g7h3
	1038	SCHUTTE, Catharina (V), * __.__.____, a1b1c2d8e18
	6861	SCHUTTE, Catharina (V), * __.__.____, ?
	6858	SCHUTTE, Catharina (V), * __.__.____, ?b1c6
	2256	SCHUTTE, Catharina Adriana (V), * 14.11.1961, a1b1c2d12e1f3g6h1i6
	5558	SCHUTTE, Catharina Adriana (V), * 16.03.1965, a1b1c4d6e15f3g6h9
	5567	SCHUTTE, Catharina Adriana (V), * 26.10.1971, a1b1c4d6e15f3g8h6
	1026	SCHUTTE, Catharina Aletta (V), * 18.04.1920, a1b1c2d8e15f3g2
	962	SCHUTTE, Catharina Aletta (V), * 16.06.1946, a1b1c2d8e9f16g3h2
	8	SCHUTTE, Catharina Beatrix (V), * 13.06.1812, a1b1c2d1e2
	6999	SCHUTTE, Catharina Christina Johanna Magdalena (V), * __.__.1838, ?b1c5
	4623	SCHUTTE, Catharina Elisabet (V), * 28.07.1976, a1b1c4d6e2f15g5h2i3
	340	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * __.04.1901, a1b1c2d4e8f1g7
	413	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 25.03.1917, a1b1c2d4e8f7g7
	3526	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 31.05.1918, a1b1c4d3e19f4g4
	4542	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 26.06.1924, a1b1c4d6e2f13g1h1
	4470	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 13.12.1929, a1b1c4d6e2f10g7h2
	4611	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 07.02.1937, a1b1c4d6e2f15g4h1
	411	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 13.01.1950, a1b1c2d4e8f7g5h5
	1263	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 01.06.1950, a1b1c2d9e11f1g5h2
	7073	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 25.12.1960, ?b3
	3537	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 17.06.1964, a1b1c4d3e19f4g6h4
	5271	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 11.11.1969, a1b1c4d6e5f3g1h3i1j2
	4488	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 08.09.1977, a1b1c4d6e2f10g7h5i2
	5528	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 20.11.1978, a1b1c4d6e15f3g1h1i4
	1810	SCHUTTE, Catharina Elizabeth (V), * 27.04.1986, a1b1c2d11e1f5g9h4i3
	6052	SCHUTTE, Catharina Elizabeth Jacoba (V), * 06.07.1815, a1b1c4d10
	6019	SCHUTTE, Catharina Elizabeth Jacoba (V), * 18.08.1872, a1b1c4d9e17
	3664	SCHUTTE, Catharina Elizabeth Jacoba (V), * 16.08.1888, a1b1c4d3e25f2
	13	SCHUTTE, Catharina Florentina (V), * __.__.1841, a1b1c2d1e7
	2069	SCHUTTE, Catharina Helena (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f11g4
	3138	SCHUTTE, Catharina Helena Jacoba (V), * 16.02.1838, a1b1c4d3e11
	2925	SCHUTTE, Catharina Helena Jacoba (V), * 13.02.1864, a1b1c4d3e7f4
	5904	SCHUTTE, Catharina Hendrina (V), * 26.08.1963, a1b1c4d9e8f11g3h1
	1572	SCHUTTE, Catharina Jacoba (V), * 19.04.1852, a1b1c2d10e11
	5227	SCHUTTE, Catharina Jacoba (V), * 18.06.1961, a1b1c4d6e5f1g4h1i6
	6018	SCHUTTE, Catharina Jacoba Elizabeth (V), * __.__.1904, a1b1c4d9e16f5
	3212	SCHUTTE, Catharina Johanna (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f5g3
	1523	SCHUTTE, Catharina Johanna (V), * 12.10.1898, a1b1c2d10e8f2g1
	7029	SCHUTTE, Catharina Johanna (V), * 07.03.1936, ?b1c11d1e5f3
	1393	SCHUTTE, Catharina Johanna (V), * 19.06.1951, a1b1c2d10e7f5g4h1i1
	4727	SCHUTTE, Catharina Johanna Magdalena (V), * 06.07.1944, a1b1c4d6e2f16g8h1
	5883	SCHUTTE, Catharina Josina (V), * __.__.____, a1b1c4d9e8f7
	1125	SCHUTTE, Catharina Magdalena (V), * __.__.____, a1b1c2d9e6f3g5
	1107	SCHUTTE, Catharina Magdalena (V), * 30.04.1927, a1b1c2d9e6f3g3h3
	1099	SCHUTTE, Catharina Magdalena (V), * 24.01.1928, a1b1c2d9e6f3g1h3
	6535	SCHUTTE, Catharina Magdalena (V), * 18.02.1930, a1b1c4d11e6f5g7
	1102	SCHUTTE, Catharina Magdalena (V), * 24.11.1933, a1b1c2d9e6f3g2h2
	6518	SCHUTTE, Catharina Magdalena (V), * 27.03.1953, a1b1c4d11e6f5g3h7
	5921	SCHUTTE, Catharina Magdalena Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d9e11f5
	40	SCHUTTE, Catharina Margaretha Elizabeth (V), * 06.10.1880, a1b1c2d4e2f1g6
	3474	SCHUTTE, Catharina Margrietha (V), * 02.03.1964, a1b1c4d3e19f1g6h2i1
	6063	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * __.__.____, a1b1c4d11e2f1g4
	3116	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 25.09.1905, a1b1c4d3e7f7g7
	5980	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 22.10.1905, a1b1c4d9e14f2
	2163	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 07.06.1917, a1b1c2d11e10f6g1
	2565	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 03.07.1946, a1b1c4d3e1f2g7h5i2
	5256	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 27.11.1967, a1b1c4d6e5f3g1h2i2j3
	5104	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 19.11.1969, a1b1c4d6e3f11g6h3i2
	5259	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 14.02.1972, a1b1c4d6e5f3g1h2i3j2
	4024	SCHUTTE, Catharina Maria (V), * 03.04.1980, a1b1c4d6e2f5g3h2i9j2
	4157	SCHUTTE, Catharina Maria Gertruida (V), * 03.09.1965, a1b1c4d6e2f5g11h5i2
	4139	SCHUTTE, Catharina Maria Magdalena (V), * 06.11.1918, a1b1c4d6e2f5g11h2
	5096	SCHUTTE, Catharina Maria Magdalena (V), * 06.05.1970, a1b1c4d6e3f11g6h1i3
	1832	SCHUTTE, Catharina Maria Wilhelmina (V), * 20.11.1943, a1b1c2d11e4f3g1h1i1
	5909	SCHUTTE, Catharina Petro (V), * 24.07.1968, a1b1c4d9e8f11g4h2
	1716	SCHUTTE, Catharina Petronella (V), * 20.01.1893, a1b1c2d11e1f4g1
	5411	SCHUTTE, Catharina Salome (V), * 05.03.1952, a1b1c4d6e14f2g3h4
	3463	SCHUTTE, Catharina Sophia (V), * __.__.____, a1b1c4d3e19f1g5h3
	3487	SCHUTTE, Catharina Sophia (V), * 04.04.1914, a1b1c4d3e19f1g7
	3459	SCHUTTE, Catharina Sophia (V), * 03.05.1948, a1b1c4d3e19f1g4h5
	3486	SCHUTTE, Catharina Sophia (V), * 01.07.1954, a1b1c4d3e19f1g6h6
	4244	SCHUTTE, Catharina Susanna (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g5h4
	6118	SCHUTTE, Catharina Susanna (V), * 06.07.1941, a1b1c4d11e3f3g2h4
	4239	SCHUTTE, Catharina Susanna (V), * 16.10.1954, a1b1c4d6e2f6g5h1i4
	2838	SCHUTTE, Catharina Sybriandina (V), * 19.07.1884, a1b1c4d3e4f6g1
	2879	SCHUTTE, Catharina Sybriandina (V), * 04.05.1897, a1b1c4d3e4f6g6
	3879	SCHUTTE, Catharina Wilhelmina (V), * 29.07.1908, a1b1c4d4e3f2g1h4
	1075	SCHUTTE, Catharina Wilhelmina Johanna (V), * 11.09.1838, a1b1c2d9e5
	1061	SCHUTTE, Catharina Wilhelmina Johanna (V), * 01.06.1864, a1b1c2d9e4f2
	1469	SCHUTTE, Catharina Yvonne (V), * 15.02.1955, a1b1c2d10e7f11g5h5
	3523	SCHUTTE, Catherina Elizabeth (V), * 01.12.1942, a1b1c4d3e19f4g3h2
	7008	SCHUTTE, Catherina Johanna (V), * 16.02.1903, ?b1c11d1e1
	6318	SCHUTTE, Catherina Susanna (V), * 16.04.1938, a1b1c4d11e3f13g4
	2342	SCHUTTE, Catherine (V), * 24.11.1986, a1b1c2d12e1f9g1h10i2
	3150	SCHUTTE, Catherine Johanna (V), * 26.12.1972, a1b1c4d3e12f4g2h2i2
	3015	SCHUTTE, Catherine Suzanne (V), * 02.12.1953, a1b1c4d3e7f6g3h1i1
	2072	SCHUTTE, Cathrina Louisa (V), * 24.11.1973, a1b1c2d11e5f11g6h1
	3259	SCHUTTE, Caton (V), * 08.09.1996, a1b1c4d3e15f5g2h2i1j1
	5044	SCHUTTE, Catrina Susanna (V), * 15.08.1964, a1b1c4d6e3f10g7h1i3
	3170	SCHUTTE, Cecelia (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g5h1i2
	5908	SCHUTTE, Cecelé Louise (V), * 24.05.1967, a1b1c4d9e8f11g4h1
	3874	SCHUTTE, Cecil William (M), * 03.10.1929, a1b1c4d4e3f2g1h3i2
	5795	SCHUTTE, Cecile Hildagonda (V), * 12.08.1962, a1b1c4d9e6f4g1h1i2
	5794	SCHUTTE, Cecile Hildagonda (V), * 14.11.1994, a1b1c4d9e6f4g1h1i1j2
	6243	SCHUTTE, Cecilia (V), * __.__.____, a1b1c4d11e3f7g1h2
	5239	SCHUTTE, Cecilia (V), * 11.12.1958, a1b1c4d6e5f1g4h2i5
	890	SCHUTTE, Cecilia (V), * 16.09.1973, a1b1c2d8e9f2g4h1i1
	5065	SCHUTTE, Cecilia (V), * 24.10.1978, a1b1c4d6e3f10g10h2i3
	5233	SCHUTTE, Cecilia (V), * 23.06.1985, a1b1c4d6e5f1g4h2i3j2
	570	SCHUTTE, Cecilia Hester (V), * 18.08.1961, a1b1c2d4e9f4g9h2i1
	2726	SCHUTTE, Cecilia Jacoba (V), * 30.05.1951, a1b1c4d3e1f6g7h4i2
	4882	SCHUTTE, Cecilia Jacoba (V), * 23.07.1985, a1b1c4d6e3f2g7h5i4j1
	6561	SCHUTTE, Cecilia Jacomina (V), * __.__.____, a1b1c4d11e6f9g1
	3174	SCHUTTE, Cecilia Jacomina (V), * 06.10.1959, a1b1c4d3e12f4g5h4
	4724	SCHUTTE, Cecilia Jacomina Cilliers (V), * 17.04.1958, a1b1c4d6e2f16g6h3
	4214	SCHUTTE, Cecilia Johanna (V), * 23.01.1913, a1b1c4d6e2f6g4h5
	5940	SCHUTTE, Cecilia Maria (V), * 28.11.1923, a1b1c4d9e11f9g1
	5436	SCHUTTE, Cecilia Maria (V), * 26.07.1944, a1b1c4d6e14f14g2
	3369	SCHUTTE, Cecilia Petronella (V), * 16.09.1960, a1b1c4d3e18f2g2h12
	443	SCHUTTE, Celest (V), * 09.04.1957, a1b1c2d4e8f7g11h4
	795	SCHUTTE, Celeste (V), * 20.04.1973, a1b1c2d8e6f10g6h5i1
	6238	SCHUTTE, Celesté (V), * 05.12.1968, a1b1c4d11e3f5g12h2
	5863	SCHUTTE, Celise (V), * 31.01.2002, a1b1c4d9e8f1g1h4i1j2
	611	SCHUTTE, Chad (M), * 23.08.1967, a1b1c2d4e9f7g4h2i1
	3312	SCHUTTE, Chadéy (V), * 10.04.1998, a1b1c4d3e15f12g1h4i3j2
	393	SCHUTTE, Chamara (V), * 04.01.1960, a1b1c2d4e8f7g5h1i1
	3254	SCHUTTE, Chanel Jacqueline (V), * 13.08.1990, a1b1c4d3e15f5g2h1i2j2
	463	SCHUTTE, Chantal (V), * 13.08.1981, a1b1c2d4e8f7g16h1i2
	5705	SCHUTTE, Chante-Lee Nicole (V), * 03.07.1994, a1b1c4d9e2f9g2h1i3j3
	3302	SCHUTTE, Chantel (V), * __.__.____, a1b1c4d3e15f12g1h2i2j2
	6941	SCHUTTE, Chantel (V), * 25.10.1978, ?b1c2
	1439	SCHUTTE, Chantel (V), * 24.12.1980, a1b1c2d10e7f8g6h4i1
	2032	SCHUTTE, Chantel (M), * 10.03.1982, a1b1c2d11e5f7g9h1i1
	265	SCHUTTE, Chantel (V), * 12.08.1987, a1b1c2d4e2f10g2h2i4j6
	4133	SCHUTTE, Chantell (V), * 09.04.1981, a1b1c4d6e2f5g11h1i3j3
	796	SCHUTTE, Chantelle (V), * 01.04.1975, a1b1c2d8e6f10g6h5i2
	497	SCHUTTE, Chantelle (V), * 12.02.1979, a1b1c2d4e9f1g3h4i1j1
	1710	SCHUTTE, Chantelle (V), * 14.06.1983, a1b1c2d11e1f3g9h2i3
	6235	SCHUTTE, Chantelle (V), * 04.10.1983, a1b1c4d11e3f5g12h1i1
	5167	SCHUTTE, Chantelle (V), * 14.09.1987, a1b1c4d6e3f12g6h8i2j1
	4152	SCHUTTE, Chantelle (V), * 15.12.1989, a1b1c4d6e2f5g11h4i3j2
	6116	SCHUTTE, Chantelle (V), * 25.10.1995, a1b1c4d11e3f3g2h3i1j2
	1625	SCHUTTE, Chantelle Antionette (V), * 10.07.1982, a1b1c2d11e1f1g1h6i3j2
	757	SCHUTTE, Chantelle Elizabeth (V), * 25.04.1992, a1b1c2d8e6f10g4h3i1j1
	4919	SCHUTTE, Chantelle Johanna (V), * 07.03.1989, a1b1c4d6e3f5g2h3i1j1k3
	3472	SCHUTTE, Chanté (V), * 16.02.1995, a1b1c4d3e19f1g6h1i3j2
	4800	SCHUTTE, Chanté (V), * 04.04.1999, a1b1c4d6e3f2g2h3i4j7k2
	4681	SCHUTTE, Chané (V), * 04.09.1995, a1b1c4d6e2f16g5h1i3j3
	1433	SCHUTTE, Chanél (V), * 06.10.1986, a1b1c2d10e7f8g5h6i1
	1944	SCHUTTE, Chanél (V), * 19.04.1992, a1b1c2d11e5f1g3h5i1j2
	502	SCHUTTE, Chariska (V), * 05.08.1986, a1b1c2d4e9f1g3h4i4j2
	4040	SCHUTTE, Charissa (V), * 19.06.1986, a1b1c4d6e2f5g3h5i4j1
	1665	SCHUTTE, Charissa (V), * 11.04.1997, a1b1c2d11e1f1g7h4i2j2
	827	SCHUTTE, Charl Daniël (M), * 22.05.1944, a1b1c2d8e6f15g1h1
	3841	SCHUTTE, Charl Hendrik Pieter (M), * 07.12.1980, a1b1c4d4e1f15g3h1i2
	3638	SCHUTTE, Charl Jacob Naude (M), * 09.08.1914, a1b1c4d3e25f1g3
	3639	SCHUTTE, Charl Jacob Naude (M), * 17.06.1967, a1b1c4d3e25f1g3h1
	6014	SCHUTTE, Charl Petrus (M), * 23.10.1966, a1b1c4d9e16f4g3h2
	2446	SCHUTTE, Charla Helena (V), * 03.07.1976, a1b1c2d12e6f6g2h4i3
	5725	SCHUTTE, Charlene (V), * 15.11.1974, a1b1c4d9e2f9g2h6i4
	920	SCHUTTE, Charlene (V), * 02.03.1980, a1b1c2d8e9f4g4h5i3
	3108	SCHUTTE, Charles Aubrey (M), * 03.03.1976, a1b1c4d3e7f7g1h5i1
	7034	SCHUTTE, Charles Hendrik (M), * 08.02.1967, ?b1c11d1e5f4g2
	3300	SCHUTTE, Charles James (M), * 05.03.1969, a1b1c4d3e15f12g1h2i2
	4080	SCHUTTE, Charlotta Catharina (V), * 20.10.1881, a1b1c4d6e2f5g5
	6602	SCHUTTE, Charlotta Jacoba (V), * 12.10.1892, a1b1c4d11e11f2
	3429	SCHUTTE, Charlotte (V), * 29.12.1986, a1b1c4d3e18f7g2h5i3
	4338	SCHUTTE, Charlotte Catheriena (V), * 20.06.1935, a1b1c4d6e2f8g3h5i1
	49	SCHUTTE, Charlotte Christina Wilhelmina (V), * 26.07.1958, a1b1c2d4e2f1g13h1i1
	1671	SCHUTTE, Charlé (V), * 21.01.1967, a1b1c2d11e1f1g8h2i2
	1352	SCHUTTE, Charmaine (V), * __.__.____, a1b1c2d10e4f1g3h3i3j2
	5722	SCHUTTE, Charmaine (V), * 23.05.1967, a1b1c4d9e2f9g2h6i1
	1023	SCHUTTE, Charmaine (V), * 04.04.1974, a1b1c2d8e15f3g1h1i1
	6426	SCHUTTE, Charmaine (V), * 06.08.1975, a1b1c4d11e5f7g5h3i1
	32	SCHUTTE, Charmaine (V), * 01.12.1981, a1b1c2d4e2f1g1h6i2j2
	2607	SCHUTTE, Charmaine (V), * 16.02.1988, a1b1c4d3e1f3g1h9i4j3
	1091	SCHUTTE, Charmaine Marise (V), * 03.03.1969, a1b1c2d9e6f1g3h1i2
	4972	SCHUTTE, Charné (V), * 10.03.1992, a1b1c4d6e3f6g2h1i5j2k1
	2560	SCHUTTE, Charné Michéle (V), * 28.02.1969, a1b1c4d3e1f2g7h5i1j1
	811	SCHUTTE, Chenelle (V), * 13.06.1987, a1b1c2d8e6f10g10h6i2
	3676	SCHUTTE, Chenique (V), * 28.07.2001, a1b1c4d3e25f5g3h1i2j1
	468	SCHUTTE, Cherees Elizabeth (V), * 27.02.1983, a1b1c2d4e8f7g16h2i3
	144	SCHUTTE, Chris (M), * 26.11.1949, a1b1c2d4e2f7g11h1
	1895	SCHUTTE, Chris (M), * 29.04.1966, a1b1c2d11e4f6g1h1i1
	3313	SCHUTTE, Chris (M), * 10.07.1969, a1b1c4d3e15f12g1h4i4
	865	SCHUTTE, Chris (M), * 11.10.1974, a1b1c2d8e6f17g1h1i1
	131	SCHUTTE, Chris (M), * 07.03.1988, a1b1c2d4e2f7g8h3i2
	5703	SCHUTTE, Chris Wickus (M), * 09.10.1984, a1b1c4d9e2f9g2h1i3j1
	4485	SCHUTTE, Chris-Mari (V), * 09.07.1996, a1b1c4d6e2f10g7h4i2j2
	319	SCHUTTE, Chrisna (V), * 19.01.1991, a1b1c2d4e2f10g8h4i1j2
	3476	SCHUTTE, Chrisna Erica (V), * 19.05.1973, a1b1c4d3e19f1g6h2i3
	2793	SCHUTTE, Chrissie (V), * 17.07.1958, a1b1c4d3e4f3g3h2i5
	3166	SCHUTTE, Christa (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g4h5i2
	6368	SCHUTTE, Christa (V), * 17.12.1955, a1b1c4d11e5f3g7h1
	3003	SCHUTTE, Christa (V), * 28.08.1961, a1b1c4d3e7f5g3h1i6
	6567	SCHUTTE, Christa (V), * 24.08.1963, a1b1c4d11e6f9g2h5
	5799	SCHUTTE, Christa (V), * 05.04.1969, a1b1c4d9e6f4g1h1i4
	3805	SCHUTTE, Christa (V), * 08.08.1969, a1b1c4d4e1f6g1h5i1
	3086	SCHUTTE, Christa (V), * 28.05.1974, a1b1c4d3e7f6g8h5i1
	2747	SCHUTTE, Christa (V), * 06.04.1987, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j1k4
	1649	SCHUTTE, Christa, * 27.12.2002, a1b1c2d11e1f1g7h1i1j2
	3080	SCHUTTE, Christa Erna (V), * 05.11.1967, a1b1c4d3e7f6g8h2i4
	4343	SCHUTTE, Christa Henriette (V), * 16.08.1974, a1b1c4d6e2f8g3h5i2j4
	6074	SCHUTTE, Christa Velma (V), * 21.04.1952, a1b1c4d11e2f1g6h6
	419	SCHUTTE, Christel (V), * 07.06.1971, a1b1c2d4e8f7g8h1i2
	4558	SCHUTTE, Christel (V), * 10.11.1972, a1b1c4d6e2f13g4h1i5
	5537	SCHUTTE, Christel (V), * 14.01.1984, a1b1c4d6e15f3g6h1i2
	4764	SCHUTTE, Christel Lizette (V), * 29.12.1985, a1b1c4d6e3f2g1h7i1j4
	2222	SCHUTTE, Christelle (V), * 18.03.1986, a1b1c2d12e1f3g2h8i1j2
	4644	SCHUTTE, Christene (V), * __.__.1987, a1b1c4d6e2f15g9h4i2
	699	SCHUTTE, Christiaan (M), * 20.07.1918, a1b1c2d8e3f5g8
	6469	SCHUTTE, Christiaan (M), * 02.12.1967, a1b1c4d11e6f5g2h2i2
	5464	SCHUTTE, Christiaan (M), * 04.07.1972, a1b1c4d6e14f21g2h1
	2457	SCHUTTE, Christiaan (M), * 06.08.1975, a1b1c2d12e6f7g1h1i3
	6607	SCHUTTE, Christiaan (M), * 04.09.1986, a1b1c4d11e11f3g1h1i2
	703	SCHUTTE, Christiaan (M), * 05.10.1989, a1b1c2d8e3f5g8h2i2
	1449	SCHUTTE, Christiaan (M), * 08.12.1993, a1b1c2d10e7f11g2h2i1j1
	906	SCHUTTE, Christiaan Albrecht (M), * 08.11.1869, a1b1c2d8e9f4
	888	SCHUTTE, Christiaan Albrecht (M), * 12.10.1912, a1b1c2d8e9f2g4
	922	SCHUTTE, Christiaan Albrecht (M), * 14.12.1912, a1b1c2d8e9f4g6
	913	SCHUTTE, Christiaan Albrecht (M), * 25.03.1941, a1b1c2d8e9f4g4h3
	925	SCHUTTE, Christiaan Albrecht (M), * 30.06.1954, a1b1c2d8e9f4g6h3
	3747	SCHUTTE, Christiaan Carel Benjamin (M), * ±__.11.1900, a1b1c4d3e30f2
	434	SCHUTTE, Christiaan Cornelis (M), * 31.10.1920, a1b1c2d4e8f7g11
	1618	SCHUTTE, Christiaan Cornelius (M), * 11.01.1923, a1b1c2d11e1f1g1h6
	1620	SCHUTTE, Christiaan Cornelius (M), * 04.02.1982, a1b1c2d11e1f1g1h6i1j1
	1984	SCHUTTE, Christiaan Daniël (M), * __.07.1874, a1b1c2d11e5f4
	1986	SCHUTTE, Christiaan Daniël (M), * 16.09.1921, a1b1c2d11e5f4g1h1
	2011	SCHUTTE, Christiaan Daniël (M), * 12.02.1927, a1b1c2d11e5f4g4h2
	2013	SCHUTTE, Christiaan Daniël (M), * 24.12.1977, a1b1c2d11e5f4g4h2i1j1
	3468	SCHUTTE, Christiaan Eduard (M), * 25.03.1988, a1b1c4d3e19f1g6h1i2j1
	3445	SCHUTTE, Christiaan Enrst Gerhardus (M), * 01.08.1945, a1b1c4d3e19f1g3h1
	2930	SCHUTTE, Christiaan Erenst Roedolf (M), * 05.11.1942, a1b1c4d3e7f5g1h1i2
	1720	SCHUTTE, Christiaan Ernest (M), * 27.11.1963, a1b1c2d11e1f4g3h1i1
	1	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * __.__.____, a1
	820	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * __.__.____, a1b1c2d8e6f14g2
	412	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * __.__.____, a1b1c2d4e8f7g6
	66	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * __.__.____, a1b1c2d4e2f1g13h7
	2	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 12.12.1742, a1b1
	5	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 18.10.1766, a1b1c2
	6	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.10.1789, a1b1c2d1
	1328	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 08.04.1831, a1b1c2d10e1
	2203	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 02.05.1834, a1b1c2d12e1
	1587	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 20.05.1834, a1b1c2d11e1
	717	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 18.03.1840, a1b1c2d8e6
	1379	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 16.08.1842, a1b1c2d10e6
	1501	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 24.01.1846, a1b1c2d10e8
	1715	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 23.04.1868, a1b1c2d11e1f4
	2318	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 30.09.1869, a1b1c2d12e1f4
	1890	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 22.02.1870, a1b1c2d11e4f4
	727	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 29.10.1871, a1b1c2d8e6f10
	350	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.01.1874, a1b1c2d4e8f7
	1385	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 26.07.1875, a1b1c2d10e7f5
	1589	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 31.10.1881, a1b1c2d11e1f1g1
	2452	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * __.06.1883, a1b1c2d12e6f7
	2406	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 26.07.1884, a1b1c2d12e4f7
	2868	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 10.07.1892, a1b1c4d3e4f6g5
	2210	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 30.11.1892, a1b1c2d12e1f3g2
	1717	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 23.12.1893, a1b1c2d11e1f4g2
	1690	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 10.02.1894, a1b1c2d11e1f3g1
	1756	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 17.08.1894, a1b1c2d11e1f5g1
	1065	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 14.01.1896, a1b1c2d9e4f3g3
	1503	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 14.06.1897, a1b1c2d10e8f1g1
	1524	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 16.02.1900, a1b1c2d10e8f2g2
	2324	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 20.09.1903, a1b1c2d12e1f9g1
	730	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 25.08.1904, a1b1c2d8e6f10g3
	67	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 17.04.1905, a1b1c2d4e2f1g14
	1728	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 31.12.1905, a1b1c2d11e1f4g9
	1398	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 31.07.1913, a1b1c2d10e7f5g5
	1473	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 04.11.1920, a1b1c2d10e7f11g6
	239	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 21.03.1921, a1b1c2d4e2f8g17
	6865	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 06.07.1921, ?b3
	353	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 29.12.1923, a1b1c2d4e8f7g1h2
	1738	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 02.04.1928, a1b1c2d11e1f4g9h3
	1392	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.05.1929, a1b1c2d10e7f5g4h1
	1719	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 04.11.1930, a1b1c2d11e1f4g3h1
	731	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 20.09.1931, a1b1c2d8e6f10g3h1
	783	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 31.01.1934, a1b1c2d8e6f10g6h1
	763	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 26.09.1935, a1b1c2d8e6f10g5h1
	369	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 09.11.1935, a1b1c2d4e8f7g3h1
	1526	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.11.1935, a1b1c2d10e8f2g2h2
	392	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 19.09.1936, a1b1c2d4e8f7g5h1
	2872	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 26.12.1941, a1b1c4d3e4f6g5h4
	1592	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 27.02.1942, a1b1c2d11e1f1g1h2i1
	2333	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 07.03.1943, a1b1c2d12e1f9g1h8
	2454	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 18.04.1943, a1b1c2d12e6f7g1h1
	68	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 17.05.1943, a1b1c2d4e2f1g14h1
	755	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 22.11.1944, a1b1c2d8e6f10g4h3
	415	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 03.09.1946, a1b1c2d4e8f7g8h1
	1402	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 07.05.1947, a1b1c2d10e7f5g7h2
	5468	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.07.1949, a1b1c4d6e14f21g3
	3651	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 11.06.1950, a1b1c4d3e25f1g5h1
	1543	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 21.07.1950, a1b1c2d10e8f2g7h3
	2462	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 24.09.1950, a1b1c2d12e6f7g2h2
	1619	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 18.01.1952, a1b1c2d11e1f1g1h6i1
	455	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 25.02.1953, a1b1c2d4e8f7g14h2
	3661	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 23.03.1954, a1b1c4d3e25f1g6h2
	1740	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 14.11.1954, a1b1c2d11e1f4g9h3i2
	3626	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 28.02.1955, a1b1c4d3e25f1g1h1
	2941	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 05.08.1956, a1b1c4d3e7f5g1h4i1
	871	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 02.10.1956, a1b1c2d8e6f17g1h3
	447	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 03.07.1957, a1b1c2d4e8f7g13h2
	244	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 07.05.1960, a1b1c2d4e2f8g17h3
	856	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 30.05.1960, a1b1c2d8e6f16g6h2
	359	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 24.09.1960, a1b1c2d4e8f7g1h2i2
	1527	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 25.10.1961, a1b1c2d10e8f2g2h2i1
	3595	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.08.1962, a1b1c4d3e20f5g3h2
	1765	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 25.09.1962, a1b1c2d11e1f5g1h7i2
	394	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 10.08.1963, a1b1c2d4e8f7g5h1i2
	478	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.08.1963, a1b1c2d4e8f7g17h1
	756	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 15.10.1964, a1b1c2d8e6f10g4h3i1
	744	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 13.03.1967, a1b1c2d8e6f10g3h4i2
	1696	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 27.10.1968, a1b1c2d11e1f3g1h3i3
	3728	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 26.12.1969, a1b1c4d3e27f1g2h1
	4990	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 14.12.1975, a1b1c4d6e3f9g2h2i1j1
	1476	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 02.04.1979, a1b1c2d10e7f11g6h1i2
	1153	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 07.12.1979, a1b1c2d9e6f7g1h2i5
	1397	SCHUTTE, Christiaan Ernst (V), * 02.07.1980, a1b1c2d10e7f5g4h1i2j3
	358	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 10.07.1987, a1b1c2d4e8f7g1h2i1j4
	3596	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 14.03.1990, a1b1c4d3e20f5g3h2i1
	1528	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 04.03.1991, a1b1c2d10e8f2g2h2i1j1
	858	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 11.09.1991, a1b1c2d8e6f16g6h2i2
	758	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 15.11.1993, a1b1c2d8e6f10g4h3i1j2
	745	SCHUTTE, Christiaan Ernst (M), * 28.08.1997, a1b1c2d8e6f10g3h4i2j1
	2576	SCHUTTE, Christiaan Ernst Frederik (M), * 05.03.1899, a1b1c4d3e1f3g1h6
	2818	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * __.__.____, a1b1c4d3e4f3g8h1
	2509	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 13.07.1799, a1b1c4d3
	2511	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 21.01.1842, a1b1c4d3e1f1
	5844	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 10.08.1847, a1b1c4d9e7
	6456	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 10.08.1854, a1b1c4d11e6
	2738	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.02.1855, a1b1c4d3e4f3
	3618	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 14.12.1858, a1b1c4d3e22
	3140	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.10.1862, a1b1c4d3e12f1
	2926	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 30.03.1867, a1b1c4d3e7f5
	6004	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 16.09.1870, a1b1c4d9e16
	3225	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 09.04.1874, a1b1c4d3e15f1
	3335	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 19.10.1876, a1b1c4d3e18f1
	3577	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 06.07.1879, a1b1c4d3e20f1
	3441	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 03.03.1880, a1b1c4d3e19f1
	2783	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 23.01.1886, a1b1c4d3e4f3g3
	3624	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 18.07.1886, a1b1c4d3e25f1
	3412	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * __.11.1886, a1b1c4d3e18f4
	6862	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 16.11.1890, ?
	2513	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 10.10.1891, a1b1c4d3e1f1g1h1
	2714	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * __.10.1892, a1b1c4d3e1f6g7
	5424	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 16.03.1895, a1b1c4d6e14f10
	6560	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 03.07.1897, a1b1c4d11e6f9
	2740	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 03.08.1905, a1b1c4d3e4f3g1h1
	6463	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 05.07.1908, a1b1c4d11e6f5g2
	3460	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 06.06.1910, a1b1c4d3e19f1g5
	2784	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 08.07.1910, a1b1c4d3e4f3g3h1
	3074	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 08.11.1911, a1b1c4d3e7f6g8
	2928	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 24.08.1912, a1b1c4d3e7f5g1h1
	6538	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.09.1915, a1b1c4d11e6f6g2
	2950	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 18.06.1916, a1b1c4d3e7f5g2h1
	2993	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.04.1917, a1b1c4d3e7f5g3h1
	3641	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 10.12.1917, a1b1c4d3e25f1g4
	3228	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 27.04.1918, a1b1c4d3e15f1g3
	3507	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 20.04.1923, a1b1c4d3e19f3g9
	6562	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.07.1923, a1b1c4d11e6f9g2
	2705	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 08.02.1927, a1b1c4d3e1f6g5h9
	3007	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 06.09.1927, a1b1c4d3e7f5g5h1
	3449	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 01.09.1931, a1b1c4d3e19f1g4h1
	3461	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 20.07.1936, a1b1c4d3e19f1g5h1
	3465	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.12.1936, a1b1c4d3e19f1g6h1
	6486	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 03.11.1942, a1b1c4d11e6f5g2h4
	2795	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 20.06.1943, a1b1c4d3e4f3g3h3i1
	3642	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 22.08.1945, a1b1c4d3e25f1g4h1
	6870	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 30.05.1946, ?b7
	3085	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 01.12.1947, a1b1c4d3e7f6g8h5
	2721	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 10.12.1948, a1b1c4d3e1f6g7h4i1
	6530	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.10.1953, a1b1c4d11e6f5g5h6
	2743	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 15.06.1955, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j1
	6921	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 08.02.1963, ?b1
	2708	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 15.01.1966, a1b1c4d3e1f6g5h9i3
	2934	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 18.09.1969, a1b1c4d3e7f5g1h1i3j1
	3470	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 26.04.1970, a1b1c4d3e19f1g6h1i3
	3643	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 25.12.1973, a1b1c4d3e25f1g4h1i1
	2998	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 09.10.1978, a1b1c4d3e7f5g3h1i3j1
	3511	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 26.07.1988, a1b1c4d3e19f3g9h2i2
	3471	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 14.10.1993, a1b1c4d3e19f1g6h1i3j1
	2797	SCHUTTE, Christiaan Ernst Gerhardus (M), * 24.04.1994, a1b1c4d3e4f3g3h3i1j1k1
	330	SCHUTTE, Christiaan Ernst Jacobus (M), * 22.08.1832, a1b1c2d4e6
	101	SCHUTTE, Christiaan Ernst Jacobus (M), * 17.02.1856, a1b1c2d4e2f6
	6871	SCHUTTE, Christiaan Ernst Jacobus (M), * 17.07.1971, ?b7c1
	6998	SCHUTTE, Christiaan Ernst Meyntjies (M), * 21.07.1836, ?b1c4
	1047	SCHUTTE, Christiaan Ernst Murray (M), * __.03.1885, a1b1c2d9e3f1g1
	2921	SCHUTTE, Christiaan Ernst Rudolph (M), * 20.10.1831, a1b1c4d3e7
	2927	SCHUTTE, Christiaan Ernst Rudolph (M), * 05.04.1889, a1b1c4d3e7f5g1
	3091	SCHUTTE, Christiaan Ernst Rudolph (M), * 05.04.1889, a1b1c4d3e7f7g1
	3011	SCHUTTE, Christiaan Ernst Rudolph (M), * 26.09.1894, a1b1c4d3e7f6g1
	5387	SCHUTTE, Christiaan Ernst Schalk (M), * 10.08.1854, a1b1c4d6e13
	3718	SCHUTTE, Christiaan Ernst Schalk (M), * 29.05.1894, a1b1c4d3e27f1
	5370	SCHUTTE, Christiaan Ernst Schalk (M), * 19.07.1899, a1b1c4d6e12f9
	5461	SCHUTTE, Christiaan Ernst Schalk (M), * 30.09.1917, a1b1c4d6e14f21
	3721	SCHUTTE, Christiaan Ernst Schalk (M), * 21.12.1963, a1b1c4d3e27f1g1h2
	1136	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * __.__.____, a1b1c2d9e6f5g2h2
	1045	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * 13.05.1834, a1b1c2d9e3
	1071	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * 11.07.1874, a1b1c2d9e4f6
	1129	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * 19.09.1876, a1b1c2d9e6f5
	1137	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * 07.11.1912, a1b1c2d9e6f5g3
	1132	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * 09.07.1935, a1b1c2d9e6f5g1h2
	1138	SCHUTTE, Christiaan Ernst Stephanus (M), * 27.12.1936, a1b1c2d9e6f5g3h1
	836	SCHUTTE, Christiaan Ernst Viljoen (M), * 28.02.1915, a1b1c2d8e6f16g1
	804	SCHUTTE, Christiaan Eugene (M), * 01.03.1945, a1b1c2d8e6f10g10h3
	5733	SCHUTTE, Christiaan Frederik (M), * 14.12.1880, a1b1c4d9e2f11
	2623	SCHUTTE, Christiaan Frederik (M), * 28.06.1945, a1b1c4d3e1f3g2h3i1
	5054	SCHUTTE, Christiaan Frederik (M), * 13.03.1948, a1b1c4d6e3f10g7h5
	2610	SCHUTTE, Christiaan Frederik Schoeman (M), * 09.09.1869, a1b1c4d3e1f3g2
	3695	SCHUTTE, Christiaan Gerhardus (M), * 24.07.1897, a1b1c4d3e26f6
	3156	SCHUTTE, Christiaan Gerhardus (M), * 06.12.1908, a1b1c4d3e12f4g4
	3164	SCHUTTE, Christiaan Gerhardus (M), * 23.09.1944, a1b1c4d3e12f4g4h5
	3162	SCHUTTE, Christiaan Gerhardus (M), * 13.02.1969, a1b1c4d3e12f4g4h3i2
	6483	SCHUTTE, Christiaan Gerhardus (M), * 13.02.1969, a1b1c4d11e6f5g2h3i4
	3699	SCHUTTE, Christiaan Gerhardus (M), * __.03.1978, a1b1c4d3e26f6g2h2
	11	SCHUTTE, Christiaan Hermanus Ernst (M), * 11.08.1826, a1b1c2d1e5
	2185	SCHUTTE, Christiaan J (M), * ±__.__.1900, a1b1c2d11e10f11
	3249	SCHUTTE, Christiaan Jacobus (M), * 23.03.1917, a1b1c4d3e15f5g2
	2281	SCHUTTE, Christiaan Jacobus (M), * 04.10.1958, a1b1c2d12e1f3g7h2i1
	3269	SCHUTTE, Christiaan Jacobus (M), * 01.05.1962, a1b1c4d3e15f5g2h6
	4108	SCHUTTE, Christiaan Johan Daniël (M), * 16.03.1974, a1b1c4d6e2f5g6h7i2j2
	6994	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 16.11.1783, ?b1
	7006	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 19.01.1858, ?b1c11
	7007	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * __.12.1878, ?b1c11d1
	7009	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 02.11.1904, ?b1c11d1e2
	7010	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 21.01.1930, ?b1c11d1e2f1
	7022	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 20.09.1932, ?b1c11d1e5f1
	1933	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 17.09.1956, a1b1c2d11e5f1g3h3i2
	1940	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 17.02.1964, a1b1c2d11e5f1g3h4i4
	5853	SCHUTTE, Christiaan Johannes (M), * 18.10.1973, a1b1c4d9e8f1g1h1i3
	6995	SCHUTTE, Christiaan Johannes Gideon (M), * 07.03.1831, ?b1c1
	1931	SCHUTTE, Christiaan Johannes Jurgens Bester (M), * ±__.__.1928, a1b1c2d11e5f1g3h3
	3293	SCHUTTE, Christiaan Leopoldt (M), * 14.11.1937, a1b1c4d3e15f12g1h1
	5540	SCHUTTE, Christiaan Lodewyck (M), * 07.11.1948, a1b1c4d6e15f3g6h4
	4812	SCHUTTE, Christiaan Lourens (M), * 10.06.1983, a1b1c4d6e3f2g2h7i2j6
	2638	SCHUTTE, Christiaan Marthinus Lodewikus (M), * 30.04.1907, a1b1c4d3e1f3g8h2
	2648	SCHUTTE, Christiaan Marthinus Lodewikus (M), * 14.02.1938, a1b1c4d3e1f3g8h2i2
	2642	SCHUTTE, Christiaan Marthinus Lodewikus (M), * 19.12.1958, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j3
	3813	SCHUTTE, Christiaan Philippus (M), * 10.05.1886, a1b1c4d4e1f13
	3815	SCHUTTE, Christiaan Philippus (M), * 22.06.1940, a1b1c4d4e1f13g1h1
	3819	SCHUTTE, Christiaan Philippus (M), * 31.01.1996, a1b1c4d4e1f13g1h1i3j1
	3745	SCHUTTE, Christiaan Sarel Jacobus Benjamin (M), * 17.10.1875, a1b1c4d3e30
	3750	SCHUTTE, Christiaan Sarel Jacobus Benjamin (M), * 16.12.1908, a1b1c4d3e30f5
	3760	SCHUTTE, Christiaan Sarel Jacobus Benjamin (M), * 03.05.1942, a1b1c4d3e30f7g1
	5184	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 17.01.1831, a1b1c4d6e4
	5120	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 28.08.1872, a1b1c4d6e3f12
	5146	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 16.03.1897, a1b1c4d6e3f12g3
	5125	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 28.04.1929, a1b1c4d6e3f12g1h4
	5151	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 31.10.1929, a1b1c4d6e3f12g6h2
	5158	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 21.07.1968, a1b1c4d6e3f12g6h2i4
	5155	SCHUTTE, Christiaan Schalk Willem (M), * 28.10.1977, a1b1c4d6e3f12g6h2i2j2
	701	SCHUTTE, Christiaan Stephanus (M), * 30.06.1950, a1b1c2d8e3f5g8h2
	6444	SCHUTTE, Christiaan Steven (M), * 17.03.1959, a1b1c4d11e5f7g7h5
	6445	SCHUTTE, Christiaan Steven (M), * 07.10.1984, a1b1c4d11e5f7g7h5i1
	733	SCHUTTE, Christiaan West (M), * 25.10.1959, a1b1c2d8e6f10g3h1i2
	6363	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * __.__.____, a1b1c4d11e5f3g4h5
	6326	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 07.08.1881, a1b1c4d11e5f3
	6346	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 04.06.1916, a1b1c4d11e5f3g3
	6439	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 02.09.1929, a1b1c4d11e5f7g7
	6328	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 23.04.1936, a1b1c4d11e5f3g1h1
	6339	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 26.12.1939, a1b1c4d11e5f3g2h2
	6347	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 01.10.1945, a1b1c4d11e5f3g3h1
	6350	SCHUTTE, Christiaan Willem (M), * 15.03.1975, a1b1c4d11e5f3g3h2i2
	4781	SCHUTTE, Christian Dean (M), * 22.01.1990, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j2k1
	3098	SCHUTTE, Christian Ernest (M), * 13.02.1938, a1b1c4d3e7f7g1h3
	5646	SCHUTTE, Christian Ernst (M), * 17.08.1907, a1b1c4d6e19f8
	5647	SCHUTTE, Christian Ernst (M), * 22.01.1953, a1b1c4d6e19f8g1
	863	SCHUTTE, Christian Jacobus Haarhoff (M), * 18.11.1920, a1b1c2d8e6f17g1
	7013	SCHUTTE, Christian Johannes (M), * 03.09.1955, ?b1c11d1e2f3g1
	3261	SCHUTTE, Christie (V), * 24.02.1997, a1b1c4d3e15f5g2h2i2j1
	2218	SCHUTTE, Christina (V), * 01.10.1931, a1b1c2d12e1f3g2h7
	700	SCHUTTE, Christina (V), * 11.11.1948, a1b1c2d8e3f5g8h1
	702	SCHUTTE, Christina (V), * 09.09.1978, a1b1c2d8e3f5g8h2i1
	2242	SCHUTTE, Christina Adriana (V), * 18.01.1946, a1b1c2d12e1f3g4h2
	4084	SCHUTTE, Christina Alida (V), * 11.09.1910, a1b1c4d6e2f5g6h3
	4091	SCHUTTE, Christina Alida (V), * 11.11.1938, a1b1c4d6e2f5g6h4i3
	4002	SCHUTTE, Christina Alida (V), * 13.11.1965, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j1
	4089	SCHUTTE, Christina Alida (V), * 06.07.1970, a1b1c4d6e2f5g6h4i2j1
	6232	SCHUTTE, Christina Catharina (V), * 01.04.1934, a1b1c4d11e3f5g11
	5813	SCHUTTE, Christina Elizabeth (V), * 01.10.1880, a1b1c4d9e6f8
	5816	SCHUTTE, Christina Elizabeth (V), * 11.05.1909, a1b1c4d9e6f10g1
	1866	SCHUTTE, Christina Elizabeth (V), * 21.03.1922, a1b1c2d11e4f3g3h2
	3816	SCHUTTE, Christina Elizabeth (V), * 16.12.1962, a1b1c4d4e1f13g1h1i1
	3925	SCHUTTE, Christina Elizabeth (V), * 19.11.1974, a1b1c4d4e3f2g2h4i4j1
	6931	SCHUTTE, Christina Francina (V), * 15.08.1960, ?b1c2
	4762	SCHUTTE, Christina Gertruida (V), * 14.09.1979, a1b1c4d6e3f2g1h7i1j2
	1772	SCHUTTE, Christina Jacoba Hendrika (V), * 05.07.1896, a1b1c2d11e1f5g2
	1821	SCHUTTE, Christina Johanna (V), * 12.02.1932, a1b1c2d11e4f2g1h1
	6331	SCHUTTE, Christina Johanna (V), * 02.06.1938, a1b1c4d11e5f3g1h2
	2799	SCHUTTE, Christina Johanna (V), * 11.01.1946, a1b1c4d3e4f3g3h3i2
	3362	SCHUTTE, Christina Johanna (V), * 05.01.1979, a1b1c4d3e18f2g2h9i1
	715	SCHUTTE, Christina Johanna Susanna (V), * 16.02.1837, a1b1c2d8e4
	2748	SCHUTTE, Christina Magdalena (V), * 03.10.1958, a1b1c4d3e4f3g1h1i2j2
	6458	SCHUTTE, Christina Maria (V), * ±__.__.1878, a1b1c4d11e6f2
	6081	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 10.10.1881, a1b1c4d11e2f6
	6376	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 12.07.1883, a1b1c4d11e5f4
	6239	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 03.01.1890, a1b1c4d11e3f6
	6601	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 29.10.1891, a1b1c4d11e11f1
	6589	SCHUTTE, Christina Maria (V), * ±__.__.1892, a1b1c4d11e10f2
	6575	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 29.11.1901, a1b1c4d11e7f6
	3803	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 24.02.1943, a1b1c4d4e1f6g1h4
	3926	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 05.01.1949, a1b1c4d4e3f2g2h4i5
	3796	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 14.12.1957, a1b1c4d4e1f6g1h2i2
	1178	SCHUTTE, Christina Maria (V), * 15.06.1958, a1b1c2d9e6f7g2h3i1
	6875	SCHUTTE, Christina Maria Elizabeth (V), * __.__.____, ?
	1308	SCHUTTE, Christina Maria Johanna (V), * 14.09.1861, a1b1c2d9e15
	1044	SCHUTTE, Christina Maria Susanna (V), * 16.03.1832, a1b1c2d9e2
	6581	SCHUTTE, Christina Maria Susanna (V), * 10.11.1858, a1b1c4d11e8
	4634	SCHUTTE, Christina Petronella (V), * 11.08.1945, a1b1c4d6e2f15g8h1
	723	SCHUTTE, Christina Regina (V), * 15.10.1866, a1b1c2d8e6f6
	953	SCHUTTE, Christina Stoffelina (V), * 20.12.1881, a1b1c2d8e9f12
	6634	SCHUTTE, Christina Susanna Elizabeth (V), * 23.09.1823, a2b1c4
	2538	SCHUTTE, Christina Wilhelmina (V), * 07.07.1936, a1b1c4d3e1f2g6h2i3
	52	SCHUTTE, Christina Wilhelmina (V), * 26.05.1985, a1b1c2d4e2f1g13h1i2j2
	3101	SCHUTTE, Christine (V), * 15.09.1965, a1b1c4d3e7f7g1h3i3
	2287	SCHUTTE, Christine Elizabeth (V), * 29.03.1963, a1b1c2d12e1f3g7h2i4
	3675	SCHUTTE, Christo (M), * 02.12.1976, a1b1c4d3e25f5g3h1i2
	3751	SCHUTTE, Christo Arnold (M), * 10.10.1947, a1b1c4d3e30f5g1
	2220	SCHUTTE, Christo Ernst (M), * 16.09.1958, a1b1c2d12e1f3g2h8i1
	7031	SCHUTTE, Christo Pieter (M), * 18.12.1964, ?b1c11d1e5f4g1
	118	SCHUTTE, Christoff Coetzee (M), * 12.05.1999, a1b1c2d4e2f7g6h1i3j1
	370	SCHUTTE, Christoffel (M), * 22.01.1963, a1b1c2d4e8f7g3h1i1
	5923	SCHUTTE, Christoffel Andries (M), * 25.04.1892, a1b1c4d9e11f7
	5926	SCHUTTE, Christoffel Andries (M), * 23.04.1923, a1b1c4d9e11f7g3
	6939	SCHUTTE, Christoffel Andries (M), * 22.05.1943, ?b1
	5927	SCHUTTE, Christoffel Andries (M), * 29.09.1952, a1b1c4d9e11f7g3h1
	597	SCHUTTE, Christoffel Bernardus (M), * 22.08.1944, a1b1c2d4e9f6g1h4
	1305	SCHUTTE, Christoffel Francois (M), * __.__.____, a1b1c2d9e13f8
	487	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 28.07.1841, a1b1c2d4e9
	586	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 15.06.1869, a1b1c2d4e9f5
	533	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 28.01.1889, a1b1c2d4e9f4g1
	491	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 02.01.1891, a1b1c2d4e9f1g3
	632	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 14.01.1908, a1b1c2d4e9f11g1
	81	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 23.08.1909, a1b1c2d4e2f1g16
	496	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 07.10.1952, a1b1c2d4e9f1g3h4i1
	542	SCHUTTE, Christoffel Herculaas (M), * 01.08.1953, a1b1c2d4e9f4g1h3i1
	590	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 01.02.1897, a1b1c2d4e9f6g1
	588	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 01.09.1897, a1b1c2d4e9f5g2
	605	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 24.02.1904, a1b1c2d4e9f7g1
	503	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 05.01.1932, a1b1c2d4e9f1g3h5
	635	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 30.04.1953, a1b1c2d4e9f11g1h2i1
	504	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 12.02.1958, a1b1c2d4e9f1g3h5i1
	594	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 13.02.1963, a1b1c2d4e9f6g1h3i1
	506	SCHUTTE, Christoffel Hercules (M), * 30.01.1979, a1b1c2d4e9f1g3h5i1j2
	105	SCHUTTE, Christoffel Hercules Jacobus (M), * 17.06.1858, a1b1c2d4e2f7
	113	SCHUTTE, Christoffel Hercules Jacobus (M), * 30.03.1905, a1b1c2d4e2f7g6
	114	SCHUTTE, Christoffel Hercules Jacobus (M), * 21.12.1931, a1b1c2d4e2f7g6h1
	117	SCHUTTE, Christoffel Hercules Jacobus (M), * 15.05.1965, a1b1c2d4e2f7g6h1i3
	368	SCHUTTE, Christoffel Hermanus Stephanus (M), * 28.08.1906, a1b1c2d4e8f7g3
	378	SCHUTTE, Christoffel Hermanus Stephanus (M), * 21.07.1943, a1b1c2d4e8f7g3h3
	374	SCHUTTE, Christoffel Hermanus Stephanus (M), * 29.04.1967, a1b1c2d4e8f7g3h2i2
	379	SCHUTTE, Christoffel Hermanus Stephanus (M), * 26.02.1968, a1b1c2d4e8f7g3h3i1
	380	SCHUTTE, Christoffel Hermanus Stephanus (M), * 13.02.1994, a1b1c2d4e8f7g3h3i1j1
	166	SCHUTTE, Christoffel Izak (M), * 04.11.1930, a1b1c2d4e2f8g2h3
	6242	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d11e3f7g1h1
	6240	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 12.12.1892, a1b1c4d11e3f7
	4767	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 13.06.1920, a1b1c4d6e3f2g1h9
	6245	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 31.08.1922, a1b1c4d11e3f7g3
	58	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 14.02.1941, a1b1c2d4e2f1g13h4
	6876	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 03.01.1944, ?
	4831	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 21.03.1945, a1b1c4d6e3f2g2h7i7
	6265	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 14.10.1950, a1b1c4d11e3f7g6h2
	6257	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 04.05.1951, a1b1c4d11e3f7g5h1
	6246	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 28.09.1954, a1b1c4d11e3f7g3h1
	6277	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 25.11.1958, a1b1c4d11e3f7g9h2
	6247	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 20.01.1974, a1b1c4d11e3f7g3h1i1
	4835	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 08.01.1979, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j4
	3363	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 12.02.1980, a1b1c4d3e18f2g2h9i2
	6280	SCHUTTE, Christoffel Johannes (M), * 11.01.1990, a1b1c4d11e3f7g9h2i3
	3410	SCHUTTE, Christoffel Johannes Albertus Stephanus (M), * __.__.____, a1b1c4d3e18f2g7
	6255	SCHUTTE, Christoffel Johannes Kruger (M), * 23.05.1953, a1b1c4d11e3f7g4h2
	3361	SCHUTTE, Christoffel Johannes Stephanus (M), * 03.07.1953, a1b1c4d3e18f2g2h9
	1421	SCHUTTE, Christoffel Lombaard (M), * 19.07.1911, a1b1c2d10e7f8g5
	1423	SCHUTTE, Christoffel Lourens (M), * 04.08.1936, a1b1c2d10e7f8g5h2
	129	SCHUTTE, Christoffel Petrus (M), * 23.09.1950, a1b1c2d4e2f7g8h3
	2967	SCHUTTE, Christoffel Rudolph (M), * 25.06.1923, a1b1c4d3e7f5g2h4
	2968	SCHUTTE, Christoffel Rudolph (M), * 18.05.1957, a1b1c4d3e7f5g2h4i1
	2969	SCHUTTE, Christoffel Rudolph (M), * 29.11.1980, a1b1c4d3e7f5g2h4i1j1
	1090	SCHUTTE, Christopher Sean (M), * 06.08.1996, a1b1c2d9e6f1g3h1i1j2
	3097	SCHUTTE, Christél Elizabeth (V), * 15.04.1972, a1b1c4d3e7f7g1h2i2
	2095	SCHUTTE, Cicilia Johanna (V), * 24.05.1931, a1b1c2d11e7f2g3h2
	6552	SCHUTTE, Cilma (V), * 28.08.1979, a1b1c4d11e6f6g5h2i2
	4278	SCHUTTE, Cindy (V), * 09.02.1975, a1b1c4d6e2f8g2h6i3j1
	2937	SCHUTTE, Cintaine (V), * 08.07.1987, a1b1c4d3e7f5g1h1i3j4
	5419	SCHUTTE, Clara Isabella (V), * 28.06.1883, a1b1c4d6e14f5
	5425	SCHUTTE, Clara Isabella (V), * 04.09.1897, a1b1c4d6e14f11
	3617	SCHUTTE, Clara Isabella Cornelia (V), * 21.12.1856, a1b1c4d3e21
	4813	SCHUTTE, Clara Isabella Maria (V), * 15.03.1935, a1b1c4d6e3f2g2h7i3
	4752	SCHUTTE, Clara Isabella Maria Elizabeth Louisa (V), * 25.03.1942, a1b1c4d6e3f2g1h5i2
	231	SCHUTTE, Clara Yvonne (V), * 18.07.1972, a1b1c2d4e2f8g15h3i1
	5250	SCHUTTE, Clara-Maria (V), * 24.08.1964, a1b1c4d6e5f3g1h2i1j2
	1369	SCHUTTE, Clarissa (V), * 22.08.1989, a1b1c2d10e4f1g5h1i4j2
	6342	SCHUTTE, Clarisse (V), * 15.07.1997, a1b1c4d11e5f3g2h2i2j1
	467	SCHUTTE, Claud Werner (M), * 18.03.1981, a1b1c2d4e8f7g16h2i2
	812	SCHUTTE, Claudette (V), * 03.07.1991, a1b1c2d8e6f10g10h6i3
	1617	SCHUTTE, Claudia (V), * 14.04.1916, a1b1c2d11e1f1g1h5
	1709	SCHUTTE, Claudia Kim Grub (V), * __.__.____, a1b1c2d11e1f3g9h2i2
	2070	SCHUTTE, Claudie (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f11g5
	2467	SCHUTTE, Claudine (V), * 06.12.1985, a1b1c2d12e6f8g1h1i2
	4696	SCHUTTE, Clifford Eldrid (M), * 29.03.1984, a1b1c4d6e2f16g5h5i2
	232	SCHUTTE, Clint Philippus (M), * 26.07.1974, a1b1c2d4e2f8g15h3i2
	4061	SCHUTTE, Cobus Christiaan (M), * 20.03.1989, a1b1c4d6e2f5g3h8i3j3
	76	SCHUTTE, Coenraad Abrie (M), * 31.01.1948, a1b1c2d4e2f1g14h3
	3062	SCHUTTE, Coenraad Christoffel (M), * 13.09.1966, a1b1c4d3e7f6g7h2i2
	563	SCHUTTE, Coenraad Lodewyk (M), * 06.04.1905, a1b1c2d4e9f4g8
	3160	SCHUTTE, Coert Jacobus (M), * 03.03.1935, a1b1c4d3e12f4g4h3
	4756	SCHUTTE, Coert Johannes Marais (M), * 29.06.1950, a1b1c4d6e3f2g1h5i4
	6270	SCHUTTE, Colette (V), * 04.03.1981, a1b1c4d11e3f7g6h2i4
	2063	SCHUTTE, Colin Alister (M), * 11.04.1947, a1b1c2d11e5f11g2h3
	3296	SCHUTTE, Colin Martin (M), * 15.01.1985, a1b1c4d3e15f12g1h2i1j1
	5831	SCHUTTE, Colleen (V), * 23.07.1985, a1b1c4d9e6f10g6h2i1
	894	SCHUTTE, Colyn (M), * 19.12.1960, a1b1c2d8e9f2g4h3
	6895	SCHUTTE, Conraadt (M), * 26.09.1982, ?b1c3d1e4
	1802	SCHUTTE, Conrad (M), * 20.09.1967, a1b1c2d11e1f5g9h2i1
	876	SCHUTTE, Cor (M), * 19.09.1982, a1b1c2d8e6f17g1h4i1
	2177	SCHUTTE, Coreen (V), * 15.10.1982, a1b1c2d11e10f6g4h3i1
	2628	SCHUTTE, Corli (V), * 15.01.1978, a1b1c4d3e1f3g2h3i2j1
	2644	SCHUTTE, Corli (V), * 27.08.1987, a1b1c4d3e1f3g8h2i1j3k2
	5110	SCHUTTE, Corlia (V), * 27.11.1969, a1b1c4d6e3f11g6h5i2
	622	SCHUTTE, Corneli (V), * 03.05.1970, a1b1c2d4e9f7g7h1i3
	142	SCHUTTE, Cornelia (V), * 24.02.1948, a1b1c2d4e2f7g10h3
	4405	SCHUTTE, Cornelia Aletta (V), * 22.07.1922, a1b1c4d6e2f8g7h2
	1912	SCHUTTE, Cornelia Aletta Frederika (V), * 30.03.1918, a1b1c2d11e4f6g2
	1724	SCHUTTE, Cornelia Carolina (V), * 21.10.1898, a1b1c2d11e1f4g5
	3452	SCHUTTE, Cornelia Carolina (V), * 30.03.1934, a1b1c4d3e19f1g4h2
	4216	SCHUTTE, Cornelia Carolina (V), * 10.05.1950, a1b1c4d6e2f6g4h6i1
	1722	SCHUTTE, Cornelia Carolina Margritha (V), * 31.01.1939, a1b1c2d11e1f4g3h3
	2524	SCHUTTE, Cornelia Catharina (V), * 22.03.1875, a1b1c4d3e1f2g4
	4098	SCHUTTE, Cornelia Catharina (V), * 29.01.1945, a1b1c4d6e2f5g6h4i6
	4097	SCHUTTE, Cornelia Catharina (V), * 04.07.1971, a1b1c4d6e2f5g6h4i5j4
	4090	SCHUTTE, Cornelia Catharina (V), * 02.06.1973, a1b1c4d6e2f5g6h4i2j2
	2730	SCHUTTE, Cornelia Christian (V), * 26.01.1934, a1b1c4d3e1f6g7h5
	4671	SCHUTTE, Cornelia Dorothea (V), * 03.08.1907, a1b1c4d6e2f16g2
	4658	SCHUTTE, Cornelia Dorothea (V), * 20.12.1931, a1b1c4d6e2f16g1h2
	4693	SCHUTTE, Cornelia Dorothea (V), * 02.08.1945, a1b1c4d6e2f16g5h4
	4733	SCHUTTE, Cornelia Dorothea (V), * 23.07.1953, a1b1c4d6e2f16g8h4
	6250	SCHUTTE, Cornelia Eliza (V), * 02.08.1985, a1b1c4d11e3f7g3h3i1
	1306	SCHUTTE, Cornelia Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c2d9e13f9
	3172	SCHUTTE, Cornelia Elizabeth (V), * 29.05.1946, a1b1c4d3e12f4g5h2
	6857	SCHUTTE, Cornelia Everdina (V), * __.__.____, ?b1c5
	6261	SCHUTTE, Cornelia Gertruida (V), * 05.06.1956, a1b1c4d11e3f7g5h3
	6903	SCHUTTE, Cornelia Gesiena (V), * 04.08.1935, ?b3c2
	591	SCHUTTE, Cornelia Gesina (V), * ±__.__.1927, a1b1c2d4e9f6g1h1
	6899	SCHUTTE, Cornelia Gesina (V), * 02.08.1930, ?b1c4
	6900	SCHUTTE, Cornelia Gesina Elizabeth (V), * __.__.1895, ?b2
	3332	SCHUTTE, Cornelia Gezina (V), * 30.12.1848, a1b1c4d3e16
	4910	SCHUTTE, Cornelia Hendrina (V), * 01.06.1929, a1b1c4d6e3f5g1h7
	5859	SCHUTTE, Cornelia Jacoba (V), * 23.01.1936, a1b1c4d9e8f1g1h3
	6503	SCHUTTE, Cornelia Jacoba (V), * 02.01.1941, a1b1c4d11e6f5g3h3
	2151	SCHUTTE, Cornelia Jacoba (V), * 07.03.1946, a1b1c2d11e10f4g6h3
	2719	SCHUTTE, Cornelia Jacoba (V), * 02.04.1949, a1b1c4d3e1f6g7h3i2
	1559	SCHUTTE, Cornelia Jacoba Susanna (V), * 09.04.1880, a1b1c2d10e10f1
	6521	SCHUTTE, Cornelia Johanna (V), * 19.06.1945, a1b1c4d11e6f5g5h1
	1479	SCHUTTE, Cornelia Johanna (V), * 02.01.1950, a1b1c2d10e7f11g7h2
	1530	SCHUTTE, Cornelia Johanna (V), * 20.03.1964, a1b1c2d10e8f2g2h2i2
	4229	SCHUTTE, Cornelia Johanna Susanna (V), * 24.05.1958, a1b1c4d6e2f6g4h9i1
	1291	SCHUTTE, Cornelia M (V), * 04.12.1913, a1b1c2d9e13f1g3
	6593	SCHUTTE, Cornelia Magdalena Elizabeth (V), * ±__.__.1901, a1b1c4d11e10f6
	5408	SCHUTTE, Cornelia Margaretha (V), * 12.03.1943, a1b1c4d6e14f2g3h1
	5849	SCHUTTE, Cornelia Maria (V), * 04.07.1960, a1b1c4d9e8f1g1h1i1
	4493	SCHUTTE, Cornelia Maria Adriana (V), * 31.05.1959, a1b1c4d6e2f10g8h1i1
	3894	SCHUTTE, Cornelia Nicolasina (V), * 22.06.1990, a1b1c4d4e3f2g1h7i1j1k1
	4177	SCHUTTE, Cornelia Petronella (V), * __.__.____, a1b1c4d6e2f6g2h4
	6556	SCHUTTE, Cornelia Petronella (V), * 30.11.1930, a1b1c4d11e6f6g8
	3522	SCHUTTE, Cornelia Petronella (V), * 23.04.1941, a1b1c4d3e19f4g3h1
	6208	SCHUTTE, Cornelia Petronella (V), * 06.05.1944, a1b1c4d11e3f5g5h1
	6919	SCHUTTE, Cornelia Sophia (V), * __.__.____, ?b1
	3836	SCHUTTE, Cornelia Sophia (V), * 19.06.1914, a1b1c4d4e1f15g1
	5258	SCHUTTE, Cornelia Susanna (V), * 01.01.1970, a1b1c4d6e5f3g1h2i3j1
	4134	SCHUTTE, Cornelia Susanna Margrieta (V), * 25.03.1951, a1b1c4d6e2f5g11h1i4
	1160	SCHUTTE, Cornelia Suzanne (V), * 01.12.1970, a1b1c2d9e6f7g1h3i3
	6878	SCHUTTE, Cornelis Johannes (M), * __.__.____, ?
	3233	SCHUTTE, Cornelis Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e15f1g5
	6880	SCHUTTE, Cornelis Johannes (M), * 25.05.1916, ?b1c1
	1477	SCHUTTE, Cornelis Johannes (M), * 24.01.1924, a1b1c2d10e7f11g7
	3941	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * __.__.____, a1b1c4d4e3f2g6h1
	3774	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 29.07.1801, a1b1c4d4
	3862	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 15.10.1833, a1b1c4d4e3
	3864	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 08.12.1856, a1b1c4d4e3f2
	3777	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 06.10.1860, a1b1c4d4e1f2
	6020	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 11.07.1875, a1b1c4d9e18
	3865	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 23.02.1878, a1b1c4d4e3f2g1
	3868	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 06.08.1906, a1b1c4d4e3f2g1h3
	6044	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 10.02.1913, a1b1c4d9e18f5
	6045	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 20.05.1920, a1b1c4d9e18f6
	3946	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 18.03.1925, a1b1c4d4e3f2g8h1
	6025	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 12.02.1933, a1b1c4d9e18f2g1
	6027	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 26.05.1989, a1b1c4d9e18f2g1h1i1
	6030	SCHUTTE, Cornelis Johannes Petrus (M), * 11.06.1995, a1b1c4d9e18f2g1h2i1
	6583	SCHUTTE, Cornelis Petrus (M), * 14.12.1864, a1b1c4d11e10
	6590	SCHUTTE, Cornelis Petrus (M), * 12.03.1894, a1b1c4d11e10f3
	2173	SCHUTTE, Cornelis Petrus (M), * 02.07.1925, a1b1c2d11e10f6g4
	6596	SCHUTTE, Cornelis Petrus (M), * 23.11.1939, a1b1c4d11e10f8g1
	2176	SCHUTTE, Cornelis Petrus (M), * 19.04.1960, a1b1c2d11e10f6g4h3
	2178	SCHUTTE, Cornelis Petrus (M), * 03.04.1984, a1b1c2d11e10f6g4h3i2
	6094	SCHUTTE, Cornelis Petrus Wilhelmus (M), * 09.12.1881, a1b1c4d11e3f3
	6100	SCHUTTE, Cornelis Petrus Wilhelmus (M), * 09.11.1936, a1b1c4d11e3f3g2h1
	2207	SCHUTTE, Cornelius (M), * __.__.____, a1b1c2d12e1f2g2
	1095	SCHUTTE, Cornelius (M), * 27.06.1872, a1b1c2d9e6f3
	1104	SCHUTTE, Cornelius (M), * 12.01.1904, a1b1c2d9e6f3g3
	1109	SCHUTTE, Cornelius (M), * 10.05.1931, a1b1c2d9e6f3g3h5
	1103	SCHUTTE, Cornelius (M), * 06.12.1934, a1b1c2d9e6f3g2h3
	1115	SCHUTTE, Cornelius (M), * 03.11.1937, a1b1c2d9e6f3g4h1
	2857	SCHUTTE, Cornelius (M), * 24.03.1955, a1b1c4d3e4f6g3h3i2
	875	SCHUTTE, Cornelius (M), * 02.10.1956, a1b1c2d8e6f17g1h4
	1057	SCHUTTE, Cornelius Adriaan (M), * 24.09.1895, a1b1c2d9e4f1g4
	1058	SCHUTTE, Cornelius Adriaan (M), * 10.09.1899, a1b1c2d9e4f1g5
	1892	SCHUTTE, Cornelius Andries Johannes (M), * 08.05.1879, a1b1c2d11e4f6
	1894	SCHUTTE, Cornelius Christiaan (M), * 30.05.1942, a1b1c2d11e4f6g1h1
	6974	SCHUTTE, Cornelius Douw (M), * 13.03.1951, ?b1
	2789	SCHUTTE, Cornelius Gerhardus (M), * 02.02.1974, a1b1c4d3e4f3g3h2i2j2
	3136	SCHUTTE, Cornelius Gerhardus Petrus (M), * 29.11.1834, a1b1c4d3e9
	1603	SCHUTTE, Cornelius Gregorius (M), * 08.04.1951, a1b1c2d11e1f1g1h2i4
	1028	SCHUTTE, Cornelius Ignatius (M), * 03.07.1888, a1b1c2d8e15f5
	6916	SCHUTTE, Cornelius Jacobus (M), * 13.05.1938, ?b4
	6983	SCHUTTE, Cornelius Jacobus Petrus (M), * 15.05.1962, ?b2c2d1
	6609	SCHUTTE, Cornelius Jansen (M), * 17.05.1955, a1b1c4d11e11f3g1h2
	3287	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e15f10g1
	3224	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 06.11.1847, a1b1c4d3e15
	5480	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 16.03.1858, a1b1c4d6e15
	3238	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 03.04.1884, a1b1c4d3e15f5
	3239	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 12.12.1906, a1b1c4d3e15f5g1
	5516	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 15.05.1910, a1b1c4d6e15f3g1
	5584	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 12.02.1913, a1b1c4d6e15f4g2
	3292	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 06.11.1919, a1b1c4d3e15f12g1
	3240	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 02.09.1934, a1b1c4d3e15f5g1h1
	5585	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 26.02.1939, a1b1c4d6e15f4g2h1
	3257	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 19.06.1942, a1b1c4d3e15f5g2h2
	3303	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 07.07.1942, a1b1c4d3e15f12g1h3
	6906	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 28.02.1947, ?
	3272	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 23.10.1947, a1b1c4d3e15f5g3h1
	6197	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 15.01.1949, a1b1c4d11e3f5g3h5
	5543	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 22.09.1950, a1b1c4d6e15f3g6h5
	5518	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 29.01.1958, a1b1c4d6e15f3g1h1i1
	3258	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 15.02.1963, a1b1c4d3e15f5g2h2i1
	6907	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 24.03.1970, ?b1
	5546	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 20.02.1977, a1b1c4d6e15f3g6h5i3
	4055	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 08.03.1979, a1b1c4d6e2f5g3h8i1j2
	6122	SCHUTTE, Cornelius Johannes (M), * 27.03.1984, a1b1c4d11e3f3g2h5i3
	1283	SCHUTTE, Cornelius Johannes Kriek (M), * 20.07.1915, a1b1c2d9e11f6g1
	3903	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * __.__.____, a1b1c4d4e3f2g2h1
	5753	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 17.02.1841, a1b1c4d9e4
	5914	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 03.07.1851, a1b1c4d9e9
	6980	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 18.07.1906, ?b2
	3891	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 01.05.1919, a1b1c4d4e3f2g1h7
	7078	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 22.12.1919, ?b1
	6022	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 10.01.1933, a1b1c4d9e18f1g1
	3882	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 25.05.1936, a1b1c4d4e3f2g1h6i1
	3875	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 21.12.1938, a1b1c4d4e3f2g1h3i3
	3892	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 07.12.1942, a1b1c4d4e3f2g1h7i1
	6046	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 21.06.1946, a1b1c4d9e18f6g1
	6909	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 13.11.1947, ?
	7085	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 03.07.1948, ?b1c2
	3933	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 13.07.1956, a1b1c4d4e3f2g2h4i7
	3893	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 10.01.1966, a1b1c4d4e3f2g1h7i1j1
	7086	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 09.04.1970, ?b1c2d1
	7089	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 25.08.1973, ?b1c2d4
	7084	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 02.10.1974, ?b1c1d5
	3896	SCHUTTE, Cornelius Johannes Petrus (M), * 21.08.1999, a1b1c4d4e3f2g1h7i1j2k1
	5582	SCHUTTE, Cornelius Johannes Posthumus (M), * 28.08.1888, a1b1c4d6e15f4
	5605	SCHUTTE, Cornelius Johannes Posthumus (M), * 21.08.1944, a1b1c4d6e15f4g7h1
	5666	SCHUTTE, Cornelius Johannes Roos (M), * 21.09.1929, a1b1c4d9e2f4g3h1
	5675	SCHUTTE, Cornelius Johannes Roos (M), * 05.09.1967, a1b1c4d9e2f4g3h1i4
	6595	SCHUTTE, Cornelius Petrus (M), * 12.06.1911, a1b1c4d11e10f8
	6598	SCHUTTE, Cornelius Petrus (M), * 29.03.1972, a1b1c4d11e10f8g1h2
	6124	SCHUTTE, Cornelius Petrus Wilhelmus (M), * ±__.__.1911, a1b1c4d11e3f3g4
	6135	SCHUTTE, Cornelius Petrus Wilhelmus (M), * 01.12.1951, a1b1c4d11e3f3g8h2
	6912	SCHUTTE, Cornelius Stephanus (M), * 19.11.1904, ?
	1635	SCHUTTE, Cornelius Stephanus Lodewyk (M), * 11.11.1891, a1b1c2d11e1f1g6
	1640	SCHUTTE, Cornelius Stephanus Lodewyk (M), * 23.06.1963, a1b1c2d11e1f1g6h4i1
	6275	SCHUTTE, Cornelius Wilhelmus (M), * 15.02.1936, a1b1c4d11e3f7g9
	6279	SCHUTTE, Cornelius Wilhelmus (M), * 20.10.1983, a1b1c4d11e3f7g9h2i2
	6067	SCHUTTE, Cornu (V), * 14.05.1968, a1b1c4d11e2f1g6h1i1
	388	SCHUTTE, Cornu (M), * 18.05.1990, a1b1c2d4e8f7g3h4i2
	6073	SCHUTTE, Cornu Vanora (V), * 17.03.1949, a1b1c4d11e2f1g6h5
	3171	SCHUTTE, Corné (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g5h1i3
	7142	SCHUTTE, Corné (V), * 09.07.1948, ?b3
	4232	SCHUTTE, Corné (V), * 08.02.1971, a1b1c4d6e2f6g4h9i4
	4836	SCHUTTE, Corné (V), * 28.04.1981, a1b1c4d6e3f2g2h7i7j5
	1546	SCHUTTE, Corné (V), * 08.02.1982, a1b1c2d10e8f2g7h4i2
	2947	SCHUTTE, Cornél Susan (V), * 01.10.1963, a1b1c4d3e7f5g1h4i4
	5779	SCHUTTE, Craig (M), * 22.10.1977, a1b1c4d9e6f2g6h2i2
	6336	SCHUTTE, Craig (M), * 06.09.1980, a1b1c4d11e5f3g1h3i4
	1515	SCHUTTE, Craig Alexander (M), * 27.02.1968, a1b1c2d10e8f1g4h1i1
	438	SCHUTTE, Craig Ernst (M), * 23.09.1971, a1b1c2d4e8f7g11h2i2
	574	SCHUTTE, Crizelle (V), * 23.12.1964, a1b1c2d4e9f4g9h2i3
	526	SCHUTTE, Cusaan (M), * 27.03.1990, a1b1c2d4e9f1g10h2i2j1
	91	SCHUTTE, Céan Patrick (M), * 23.02.2001, a1b1c2d4e2f1g17h2i1j1