Christiaan Ernst Schutte-Indeks:
Alfabeties volgens 1ste doopnaam
A B C D - E F - H
I - J K - M N - P Q - S T - Z
Schütte, met 'n umlaut
Aangetroude vanne: Alfabeties
A - B C - D E - I
J - L M - O P - R
S - U V W - Z
Terug
na
Schutte-
Tuisblad

Naamgesorteerde indekslys van die nageslag van
S.A. Stamvader Christiaan Ernst Schutte

Sluit aangetroudes in...
Indien jou naam nie in hierdie indekse verskyn nie, skakel asb. met dr. Tian Schutte by (013) 7411240/ 7598042 of e-pos by ts@cri.co.za sodat die inligting bygevoeg kan word.

Schutte-Indeks: Noemnaam beginnende met F, G en H

(rekordnommer, VAN, Naam, Man/Vrou, geboortedatum, genealogiese verwysing)
	233	SCHUTTE, Fanie (M), * ±__.__.1919, a1b1c2d4e2f8g16
	571	SCHUTTE, Fanie (M), * 30.12.1962, a1b1c2d4e9f4g9h2i2
	1812	SCHUTTE, Febe Mathilda (V), * 16.06.1916, a1b1c2d11e1f5g11
	1918	SCHUTTE, Filippus Johannes (M), * 12.12.1925, a1b1c2d11e4f7g4
	6478	SCHUTTE, Fourie (M), * 14.05.1995, a1b1c4d11e6f5g2h3i2j2
	1437	SCHUTTE, Frances May (V), * 28.01.1952, a1b1c2d10e7f8g6h3
	5879	SCHUTTE, Francina (V), * 18.09.1952, a1b1c4d9e8f6g2h5
	2666	SCHUTTE, Francina Carolina (V), * 13.08.1915, a1b1c4d3e1f3g10h3
	3615	SCHUTTE, Francina Christina (V), * 11.09.1894, a1b1c4d3e20f7
	4740	SCHUTTE, Francina Hendrika Jacoba (V), * 10.05.1905, a1b1c4d6e3f2g1h2
	4889	SCHUTTE, Francina Hendrina Jacoba (V), * 12.03.1885, a1b1c4d6e3f2g8
	4803	SCHUTTE, Francina Hendrina Jacoba (V), * 06.06.1906, a1b1c4d6e3f2g2h6
	4846	SCHUTTE, Francina Hendrina Jacoba (V), * 31.08.1907, a1b1c4d6e3f2g5h3
	4870	SCHUTTE, Francina Hendrina Jacoba (V), * 25.02.1913, a1b1c4d6e3f2g7h3
	1420	SCHUTTE, Francina Jacoba (V), * 09.08.1909, a1b1c2d10e7f8g4
	1333	SCHUTTE, Francina Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d10e3f3
	2741	SCHUTTE, Francina Johanna (V), * 14.07.1927, a1b1c4d3e4f3g1h1i1
	2292	SCHUTTE, Francina Johanna (V), * 06.06.1938, a1b1c2d12e1f3g7h5
	3190	SCHUTTE, Francina Johanna Magdalena (V), * 07.01.1951, a1b1c4d3e12f4g10h1
	2774	SCHUTTE, Francina Susanna Lasya (V), * 25.08.1946, a1b1c4d3e4f3g1h9i1
	2459	SCHUTTE, Francis (V), * __.__.____, a1b1c2d12e6f7g1h2
	5263	SCHUTTE, Francis-Mico (V), * 04.08.1988, a1b1c4d6e5f3g1h2i4j2
	4867	SCHUTTE, Francisca (V), * __.__.____, a1b1c4d6e3f2g7h1i1
	1949	SCHUTTE, Franco (M), * 19.01.1997, a1b1c2d11e5f1g3h5i5j1
	5602	SCHUTTE, Franco (M), * 03.12.1998, a1b1c4d6e15f4g6h3i2
	6949	SCHUTTE, Franco Julian (M), * 27.05.2000, ?b3c1d1
	1481	SCHUTTE, Francois (M), * 07.09.1884, a1b1c2d10e7f12
	709	SCHUTTE, Francois (M), * 13.08.1955, a1b1c2d8e3f5g8h5
	5360	SCHUTTE, Francois (M), * 03.01.1967, a1b1c4d6e12f5g4h6
	5943	SCHUTTE, Francois (M), * 10.07.1969, a1b1c4d9e11f9g2h2
	1686	SCHUTTE, Francois (M), * 09.03.1978, a1b1c2d11e1f1g14h3i3
	405	SCHUTTE, Francois (M), * 08.08.1980, a1b1c2d4e8f7g5h2i3
	4393	SCHUTTE, Francois (M), * 07.10.1983, a1b1c4d6e2f8g3h10i8j1
	4351	SCHUTTE, Francois (M), * 29.06.1992, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j2k1
	833	SCHUTTE, Francois (M), * 07.01.1997, a1b1c2d8e6f15g1h3i2
	3602	SCHUTTE, Francois Alexander (M), * 26.02.1952, a1b1c4d3e20f6g1h1
	3569	SCHUTTE, Francois Alwyn (M), * 30.01.1956, a1b1c4d3e19f5g6h2
	3572	SCHUTTE, Francois Alwyn (M), * 12.06.1986, a1b1c4d3e19f5g6h2i3
	7037	SCHUTTE, Francois André (M), * 13.10.1975, ?b1c11d1e5f4g4
	7140	SCHUTTE, Francois Benjamin (M), * 22.02.1945, ?b1
	1483	SCHUTTE, Francois Cilliers (M), * 16.11.1947, a1b1c2d10e7f12g1h1
	3584	SCHUTTE, Francois Frederick (M), * 11.02.1955, a1b1c4d3e20f5g2h1
	1529	SCHUTTE, Francois Henré (M), * 22.11.1993, a1b1c2d10e8f2g2h2i1j2
	509	SCHUTTE, Francois Jacobus (M), * 20.01.1894, a1b1c2d4e9f1g5
	512	SCHUTTE, Francois Jacobus (M), * 19.11.1930, a1b1c2d4e9f1g5h3
	2283	SCHUTTE, Francois Johan (M), * 26.02.1959, a1b1c2d12e1f3g7h2i2
	2476	SCHUTTE, Francois Johannes (M), * 04.10.1856, a1b1c2d12e10
	948	SCHUTTE, Francois Johannes (M), * 04.05.1922, a1b1c2d8e9f7g10
	5261	SCHUTTE, Francois Nicolaas (M), * 13.07.1952, a1b1c4d6e5f3g1h2i4
	5264	SCHUTTE, Francois Nicolaas (M), * 31.12.1990, a1b1c4d6e5f3g1h2i4j3
	1215	SCHUTTE, Francois Philippus (M), * 12.09.1890, a1b1c2d9e6f11
	5971	SCHUTTE, Francois Rudolf Petrus (M), * 22.07.1933, a1b1c4d9e14f1g1
	5946	SCHUTTE, Francois Rudolph (M), * 28.12.1960, a1b1c4d9e11f9g3h2
	5947	SCHUTTE, Francois Rudolph (M), * 13.11.1987, a1b1c4d9e11f9g3h2i1
	5969	SCHUTTE, Francois Rudolph Petrus (M), * 30.01.1866, a1b1c4d9e14
	5907	SCHUTTE, Francois Rudolph Petrus (M), * 23.12.1936, a1b1c4d9e8f11g4
	5910	SCHUTTE, Francois Rudolph Petrus (M), * 22.09.1970, a1b1c4d9e8f11g4h3
	4071	SCHUTTE, Franine (V), * 11.09.1972, a1b1c4d6e2f5g3h9i2j2
	1578	SCHUTTE, Frank (M), * __.09.1918, a1b1c2d10e12f2g2
	5632	SCHUTTE, Frankie Amarina (V), * 04.04.1933, a1b1c4d6e19f6g2
	3402	SCHUTTE, Frans (M), * 25.02.1984, a1b1c4d3e18f2g5h11i4
	3440	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 20.11.1853, a1b1c4d3e19
	3489	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 30.08.1883, a1b1c4d3e19f3
	3444	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 10.11.1906, a1b1c4d3e19f1g3
	3492	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 06.11.1910, a1b1c4d3e19f3g3
	3541	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 11.12.1913, a1b1c4d3e19f5g2
	3521	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 11.12.1913, a1b1c4d3e19f4g3
	3494	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 15.09.1942, a1b1c4d3e19f3g3h2
	3457	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 31.05.1943, a1b1c4d3e19f1g4h4
	3509	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 13.02.1957, a1b1c4d3e19f3g9h2
	3505	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 05.10.1960, a1b1c4d3e19f3g8h1
	3495	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 06.03.1969, a1b1c4d3e19f3g3h2i1
	3544	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 12.03.1979, a1b1c4d3e19f5g2h1i2
	3496	SCHUTTE, Frans Jacob Petrus (M), * 23.05.2002, a1b1c4d3e19f3g3h2i1j1
	2474	SCHUTTE, Frans Jacobus (M), * 20.02.1850, a1b1c2d12e8
	3822	SCHUTTE, Frans Jacobus (M), * 10.09.1942, a1b1c4d4e1f13g1h2
	3455	SCHUTTE, Frans Jan Hermanus Petrus (M), * 07.09.1966, a1b1c4d3e19f1g4h3i2
	6928	SCHUTTE, Frans Johannes (M), * __.__.____, ?
	2427	SCHUTTE, Frans Johannes (M), * __.11.1880, a1b1c2d12e6f6
	2497	SCHUTTE, Frans Johannes (M), * __.10.1895, a1b1c2d12e10f5
	2482	SCHUTTE, Frans Johannes (M), * 21.09.1923, a1b1c2d12e10f3g3
	2432	SCHUTTE, Frans Johannes (M), * 27.04.1940, a1b1c2d12e6f6g2h1
	2430	SCHUTTE, Frans Johannes (M), * 17.10.1950, a1b1c2d12e6f6g1h2
	2092	SCHUTTE, Frans Johannes Cronje (M), * 25.10.1957, a1b1c2d11e7f2g3h1i3
	2780	SCHUTTE, Frans Johannes Pretorius (M), * 04.06.1928, a1b1c4d3e4f3g1h10
	3336	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 15.12.1878, a1b1c4d3e18f2
	3372	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 16.11.1911, a1b1c4d3e18f2g5
	6936	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 10.02.1928, ?
	3339	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 18.11.1928, a1b1c4d3e18f2g2h1
	3407	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 10.02.1929, a1b1c4d3e18f2g6[h1]
	3373	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 10.05.1936, a1b1c4d3e18f2g5h1
	3382	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 20.07.1970, a1b1c4d3e18f2g5h6i1
	3375	SCHUTTE, Frans Lourens Marthinus (M), * 20.07.1970, a1b1c4d3e18f2g5h1i2
	1842	SCHUTTE, Frans Marais (M), * 09.11.1922, a1b1c2d11e4f3g1h4
	5624	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * __.__.____, a1b1c4d6e19f4g2
	5627	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * __.__.____, a1b1c4d6e19f4g2h3
	5655	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * ±__.__.1810, a1b1c4d8
	5615	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 16.11.1865, a1b1c4d6e19
	5630	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 26.03.1903, a1b1c4d6e19f6
	4032	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 28.06.1911, a1b1c4d6e2f5g3h5
	5633	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 02.08.1937, a1b1c4d6e19f6g3
	5097	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 27.08.1939, a1b1c4d6e3f11g6h2
	4018	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 15.03.1948, a1b1c4d6e2f5g3h2i8
	4039	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 19.06.1956, a1b1c4d6e2f5g3h5i4
	5634	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 25.11.1959, a1b1c4d6e19f6g3h1
	4035	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 01.06.1971, a1b1c4d6e2f5g3h5i2j1
	4021	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 17.06.1979, a1b1c4d6e2f5g3h2i8j2
	4042	SCHUTTE, Frans Roelof Petrus (M), * 10.03.1993, a1b1c4d6e2f5g3h5i4j3
	5939	SCHUTTE, Frans Rudolph Petrus (M), * 04.01.1898, a1b1c4d9e11f9
	5046	SCHUTTE, Frans Rudolph Petrus (M), * 24.10.1938, a1b1c4d6e3f10g7h2
	6360	SCHUTTE, Frans de Jager (M), * 06.11.1945, a1b1c4d11e5f3g4h2
	1836	SCHUTTE, Fransie Petra (V), * __.__.____, a1b1c2d11e4f3g1h1i3
	1855	SCHUTTE, Fransie Ronel (V), * 25.11.1957, a1b1c2d11e4f3g1h5i3
	5100	SCHUTTE, Fransisca (V), * 15.07.1970, a1b1c4d6e3f11g6h2i3
	2484	SCHUTTE, Franz Johann (V), * 07.09.1967, a1b1c2d12e10f3g3h1i1
	1370	SCHUTTE, Franzwa (M), * 12.04.1991, a1b1c2d10e4f1g5h1i4j3
	1060	SCHUTTE, Freda Johanna (V), * 23.05.1929, a1b1c2d9e4f1g5h2
	6937	SCHUTTE, Frederich Christoph Heinrich (M), * __.__.____, ?
	3582	SCHUTTE, Frederick Francois (M), * 22.04.1924, a1b1c4d3e20f5g1
	4262	SCHUTTE, Frederick Francois (M), * 18.03.1943, a1b1c4d6e2f8g1h7i1
	2613	SCHUTTE, Frederick Grant (M), * 17.02.1933, a1b1c4d3e1f3g2h2i1
	5924	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 14.09.1917, a1b1c4d9e11f7g1
	6938	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 14.09.1917, ?
	2987	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 25.10.1943, a1b1c4d3e7f5g2h8
	6953	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 05.01.1949, ?
	6947	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 16.10.1949, ?b3
	5955	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 10.11.1967, a1b1c4d9e11f12g2h2
	6948	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 21.08.1972, ?b3c1
	5226	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 03.09.1982, a1b1c4d6e5f1g4h1i5j2
	5236	SCHUTTE, Frederick Jacobus (M), * 19.10.1983, a1b1c4d6e5f1g4h2i4j2
	3175	SCHUTTE, Frederick Johannes (M), * 28.07.1912, a1b1c4d3e12f4g6
	3433	SCHUTTE, Frederick Korste (M), * 27.01.1962, a1b1c4d3e18f7g2h7
	3672	SCHUTTE, Frederik (M), * 26.10.1925, a1b1c4d3e25f5g3
	2763	SCHUTTE, Frederik Adriaan (M), * 11.05.1972, a1b1c4d3e4f3g1h7i1j3
	2676	SCHUTTE, Frederik Christiaan (M), * 04.04.1933, a1b1c4d3e1f3g10h8
	3178	SCHUTTE, Frederik Christiaan Petrus (M), * 19.03.1916, a1b1c4d3e12f4g8
	4168	SCHUTTE, Frederik Christoffel (M), * 12.12.1897, a1b1c4d6e2f5g13
	3581	SCHUTTE, Frederik Francois (M), * 01.06.1886, a1b1c4d3e20f5
	4608	SCHUTTE, Frederik Francois (M), * 21.11.1905, a1b1c4d6e2f15g2
	4633	SCHUTTE, Frederik Francois (M), * 29.08.1919, a1b1c4d6e2f15g8
	4350	SCHUTTE, Frederik Francois (M), * 20.07.1967, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j2
	1496	SCHUTTE, Frederik Gerhardus (M), * 28.02.1888, a1b1c2d10e7f14
	5916	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 19.07.1860, a1b1c4d9e11
	5949	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 18.12.1900, a1b1c4d9e11f10
	3006	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * ±__.__.1902, a1b1c4d3e7f5g5
	5934	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 26.05.1921, a1b1c4d9e11f8g2
	5925	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 26.05.1921, a1b1c4d9e11f7g2
	5228	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 02.10.1923, a1b1c4d6e5f1g4h2
	5941	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 30.03.1927, a1b1c4d9e11f9g2
	5953	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 03.06.1928, a1b1c4d9e11f12g2
	5078	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 16.03.1932, a1b1c4d6e3f11g3h4
	4699	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 27.04.1953, a1b1c4d6e2f16g5h6
	5224	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 20.08.1956, a1b1c4d6e5f1g4h1i5
	6449	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 18.05.1959, a1b1c4d11e5f7g8h2
	3981	SCHUTTE, Frederik Jacobus (M), * 02.04.1964, a1b1c4d6e2f5g2h1i3j3
	6244	SCHUTTE, Frederik Johannes Philippus Rudolf (M), * 27.09.1919, a1b1c4d11e3f7g2
	3141	SCHUTTE, Frederik Johannes Wilhelmus Jacobus (M), * 02.11.1864, a1b1c4d3e12f2
	1498	SCHUTTE, Frederik Josephus (M), * __.__.____, a1b1c2d10e7f16
	4345	SCHUTTE, Frederik Nicolaas Francois (M), * 13.07.1940, a1b1c4d6e2f8g3h5i3
	1149	SCHUTTE, Frederik Pieter Jacobus (M), * 29.06.1968, a1b1c2d9e6f7g1h2i2
	1948	SCHUTTE, Frederik Stephanus (M), * 22.10.1971, a1b1c2d11e5f1g3h5i5
	562	SCHUTTE, Frederik Theodorus (M), * 13.02.1952, a1b1c2d4e9f4g7h9
	1994	SCHUTTE, Frederik Willem Coenraad (M), * 06.09.1953, a1b1c2d11e5f4g1h5i2
	3436	SCHUTTE, Frederika (V), * 13.07.1931, a1b1c4d3e18f7g5
	1281	SCHUTTE, Frederika Jacoba (V), * ±__.__.1883, a1b1c2d9e11f5
	183	SCHUTTE, Fredricka Jacoba (V), * 07.09.1932, a1b1c2d4e2f8g5h3
	4438	SCHUTTE, Fredricka Stoffina Petronella (V), * 18.06.1956, a1b1c4d6e2f8g9h6i2
	4340	SCHUTTE, Fredrika (V), * 30.08.1964, a1b1c4d6e2f8g3h5i2j1
	1276	SCHUTTE, Fredrika Jacoba (V), * 26.01.1937, a1b1c2d9e11f1g12
	3671	SCHUTTE, Frieda (V), * 03.07.1952, a1b1c4d3e25f5g2h2
	3092	SCHUTTE, Frieda Christina (V), * 29.01.1932, a1b1c4d3e7f7g1h1
	3763	SCHUTTE, Frieda Jacoba (V), * 13.10.1950, a1b1c4d3e30f8g1
	4560	SCHUTTE, Fritz Fredrich Wilhelm (M), * 27.11.1937, a1b1c4d6e2f13g4h2
	1297	SCHUTTE, Gabriël Johannes Jacobus (M), * 13.12.1885, a1b1c2d9e13f2
	212	SCHUTTE, Gabriël Stephanus (M), * 16.04.1914, a1b1c2d4e2f8g13
	225	SCHUTTE, Gabriël Stephanus (M), * 26.06.1950, a1b1c2d4e2f8g13h5
	188	SCHUTTE, Gareth Pierce (M), * 09.03.2002, a1b1c2d4e2f8g5h4i1j3
	3243	SCHUTTE, Garth John (M), * 09.02.1965, a1b1c4d3e15f5g1h1i3
	214	SCHUTTE, Gavin Gideon Steven (M), * 26.03.1969, a1b1c2d4e2f8g13h1i1
	3766	SCHUTTE, Gavin Jacques (M), * 12.09.1991, a1b1c4d3e30f8g3h1
	2331	SCHUTTE, Gavina Johanna Petronella (V), * 22.01.1939, a1b1c2d12e1f9g1h6
	1036	SCHUTTE, Gedina Schoeman (V), * 03.12.1893, a1b1c2d8e16f7
	3562	SCHUTTE, Geertruida Catharina Johanna (V), * 25.07.1920, a1b1c4d3e19f5g4
	2405	SCHUTTE, Geertruida Elizabeth (V), * 11.05.1882, a1b1c2d12e4f6
	6922	SCHUTTE, Gena Gertruida (V), * 05.03.1964, ?b2
	3722	SCHUTTE, Geneviece Louise (V), * 22.10.1991, a1b1c4d3e27f1g1h2i1
	127	SCHUTTE, Genevieve Sophia (V), * 23.07.2002, a1b1c2d4e2f7g8h2i1j3
	4298	SCHUTTE, George (M), * 13.11.1934, a1b1c4d6e2f8g3h2i2
	5702	SCHUTTE, George (M), * 24.07.1964, a1b1c4d9e2f9g2h1i3
	1846	SCHUTTE, George (M), * 26.05.1966, a1b1c2d11e4f3g1h4i3
	4305	SCHUTTE, George (M), * 29.01.1970, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j4
	5704	SCHUTTE, George (M), * 20.02.1987, a1b1c4d9e2f9g2h1i3j2
	4301	SCHUTTE, George (M), * 15.02.1990, a1b1c4d6e2f8g3h2i2j2k1
	6447	SCHUTTE, George Frederik (M), * 03.07.1931, a1b1c4d11e5f7g8
	6451	SCHUTTE, George Frederik (M), * 29.09.1989, a1b1c4d11e5f7g8h2i2
	4555	SCHUTTE, George Henry (M), * 05.03.1961, a1b1c4d6e2f13g4h1i2
	5777	SCHUTTE, George Spershott (M), * 09.02.1947, a1b1c4d9e6f2g6h2
	5796	SCHUTTE, George Thom (M), * 01.08.1964, a1b1c4d9e6f4g1h1i3
	6956	SCHUTTE, George Willem (M), * 23.06.1935, ?
	4208	SCHUTTE, Georgina (V), * 20.02.1964, a1b1c4d6e2f6g4h4i1j2
	6441	SCHUTTE, Georgina Francis (V), * 18.03.1963, a1b1c4d11e5f7g7h2
	3181	SCHUTTE, Georgina Frederika (V), * 11.05.1963, a1b1c4d3e12f4g8h1i2
	6476	SCHUTTE, Gerald Anthony (M), * 17.03.1962, a1b1c4d11e6f5g2h3i2
	1780	SCHUTTE, Gerald Bernardus (M), * 30.08.1945, a1b1c2d11e1f5g6h3
	5948	SCHUTTE, Gerald Daniël (M), * 09.05.1990, a1b1c4d9e11f9g3h2i2
	5706	SCHUTTE, Gerald Taylor (M), * 02.11.1997, a1b1c4d9e2f9g2h1i3j4
	768	SCHUTTE, Geraldine (V), * 11.12.1981, a1b1c2d8e6f10g5h1i4j1
	1365	SCHUTTE, Geraldine (V), * 11.10.1988, a1b1c2d10e4f1g5h1i3j2
	53	SCHUTTE, Geraldine (V), * 17.07.1989, a1b1c2d4e2f1g13h1i2j3
	1909	SCHUTTE, Geraldine Botha (V), * 08.05.1987, a1b1c2d11e4f6g1h3i2j1
	6487	SCHUTTE, Gerbrecht Christina (V), * 11.02.1970, a1b1c4d11e6f5g2h4i1
	3021	SCHUTTE, Gerbrecht Cornelia (V), * 04.11.____, a1b1c4d3e7f6g3h2
	3660	SCHUTTE, Gerbrecht Johanna Jacoba (V), * 02.05.1951, a1b1c4d3e25f1g6h1
	5113	SCHUTTE, Gerbrie (V), * 29.04.1973, a1b1c4d6e3f11g6h6i1
	1661	SCHUTTE, Gerhard (M), * 05.04.1939, a1b1c2d11e1f1g7h4
	1663	SCHUTTE, Gerhard (M), * 20.09.1969, a1b1c2d11e1f1g7h4i2
	5823	SCHUTTE, Gerhard (M), * 12.02.1972, a1b1c4d9e6f10g5h1i2
	6317	SCHUTTE, Gerhard (M), * 02.05.1979, a1b1c4d11e3f13g3h5
	4153	SCHUTTE, Gerhard (M), * 09.12.1991, a1b1c4d6e2f5g11h4i3j3
	4445	SCHUTTE, Gerhard (M), * 13.06.1995, a1b1c4d6e2f8g9h6i6j2
	7004	SCHUTTE, Gerhardus (M), * 07.01.1854, ?b1c10
	5171	SCHUTTE, Gerhardus (V), * 23.11.1978, a1b1c4d6e3f12g6h8i5
	1647	SCHUTTE, Gerhardus Christian (M), * 12.02.1961, a1b1c2d11e1f1g7h1i1
	324	SCHUTTE, Gerhardus Coenraad (M), * 01.04.1867, a1b1c2d4e2f11
	7091	SCHUTTE, Gerhardus Jacobus (M), * ±__.__.1926, ?b2
	1801	SCHUTTE, Gerhardus Jacobus (M), * 29.11.1942, a1b1c2d11e1f5g9h2
	3128	SCHUTTE, Gerhardus Johannes (M), * 02.09.1922, a1b1c4d3e7f7g13
	1656	SCHUTTE, Gerhardus Johannes (M), * 26.09.1965, a1b1c2d11e1f1g7h3i2
	2986	SCHUTTE, Gerhardus Johannes (M), * 04.02.1968, a1b1c4d3e7f5g2h7i3
	1645	SCHUTTE, Gerhardus Johannes Nel (M), * 12.08.1893, a1b1c2d11e1f1g7
	4434	SCHUTTE, Gerhardus Ludwick (M), * 01.09.1975, a1b1c4d6e2f8g9h6i1j1
	785	SCHUTTE, Gerhardus Marthinus (M), * 29.04.1939, a1b1c2d8e6f10g6h2
	5320	SCHUTTE, Gerhardus Marthinus (M), * 01.04.1996, a1b1c4d6e12f4g3h2i3
	847	SCHUTTE, Gerhardus Munnik (M), * 11.01.1959, a1b1c2d8e6f16g3h3
	3843	SCHUTTE, Gerhardus Petrus (M), * 22.01.1922, a1b1c4d4e1f15g4
	1932	SCHUTTE, Gerhardus Rudolph Marthinus (M), * 18.09.1953, a1b1c2d11e5f1g3h3i1
	4817	SCHUTTE, Gerhardus Stephanus Swanepoel (M), * 06.07.1993, a1b1c4d6e3f2g2h7i4j2k1
	5824	SCHUTTE, Gerise (V), * 14.04.1998, a1b1c4d9e6f10g5h1i2j1
	1947	SCHUTTE, Gerlinda (V), * 29.07.1970, a1b1c2d11e5f1g3h5i4
	3723	SCHUTTE, Gerome Christiaan (M), * 22.10.1993, a1b1c4d3e27f1g1h2i2
	589	SCHUTTE, Gerrit Cornelis (M), * 11.11.1871, a1b1c2d4e9f6
	600	SCHUTTE, Gerrit Cornelis (M), * 06.11.1903, a1b1c2d4e9f6g4
	6541	SCHUTTE, Gerrit Daniël (M), * 13.10.1917, a1b1c4d11e6f6g3
	6991	SCHUTTE, Gerrit Johannes Benjamin (M), * 29.01.1968, ?b1c3
	649	SCHUTTE, Gerrit Paul (M), * 25.06.1968, a1b1c2d4e9f11g3h3i1
	3554	SCHUTTE, Gerrit Schoeman (M), * 07.04.1953, a1b1c4d3e19f5g3h3
	3120	SCHUTTE, Gert (M), * __.__.____, a1b1c4d3e7f7g8h3
	6471	SCHUTTE, Gert (M), * 15.06.1941, a1b1c4d11e6f5g2h3
	4464	SCHUTTE, Gert Abraham (M), * 02.12.1891, a1b1c4d6e2f10g3
	4479	SCHUTTE, Gert Abraham (M), * 07.01.1944, a1b1c4d6e2f10g7h4
	4480	SCHUTTE, Gert Abraham (M), * 01.12.1963, a1b1c4d6e2f10g7h4i1
	4468	SCHUTTE, Gert Abraham Cornelius (M), * 09.09.1903, a1b1c4d6e2f10g7
	5089	SCHUTTE, Gert Adriaan (M), * 07.11.1905, a1b1c4d6e3f11g5
	5081	SCHUTTE, Gert Adriaan (M), * 04.04.1934, a1b1c4d6e3f11g3h5
	6168	SCHUTTE, Gert Adriaan (M), * 04.12.1945, a1b1c4d11e3f5g2h2
	5112	SCHUTTE, Gert Adriaan (M), * 27.12.1947, a1b1c4d6e3f11g6h6
	4334	SCHUTTE, Gert Cloete (M), * 21.10.1976, a1b1c4d6e2f8g3h3i7j2
	601	SCHUTTE, Gert Cornelis (M), * 02.07.1933, a1b1c2d4e9f6g4h1
	593	SCHUTTE, Gert Cornelius (M), * 17.10.1936, a1b1c2d4e9f6g1h3
	3945	SCHUTTE, Gert Frederik (M), * ±__.__.1892, a1b1c4d4e3f2g8
	5820	SCHUTTE, Gert Ignatius van Rooyen (M), * 08.10.1922, a1b1c4d9e6f10g5
	3804	SCHUTTE, Gert Johannes (M), * 19.10.1944, a1b1c4d4e1f6g1h5
	6873	SCHUTTE, Gert Johannes (M), * 17.11.1973, ?b7c2
	2156	SCHUTTE, Gert Johannes Kruger (M), * 12.12.1922, a1b1c2d11e10f4g8
	3801	SCHUTTE, Gert Petrus (M), * 10.08.1964, a1b1c4d4e1f6g1h3i1
	801	SCHUTTE, Gert Smit (M), * 12.12.1919, a1b1c2d8e6f10g10
	2249	SCHUTTE, Gert Wouter (M), * 20.05.1981, a1b1c2d12e1f3g6h1i2j2
	2499	SCHUTTE, Gertina (Geertruida) Johanna (V), * 04.10.1818, a1b1c2d13
	1013	SCHUTTE, Gertina Francina (V), * 15.06.1851, a1b1c2d8e13
	1014	SCHUTTE, Gertina Francina (V), * 19.07.1852, a1b1c2d8e14
	929	SCHUTTE, Gertina Francina (V), * 13.12.1872, a1b1c2d8e9f6
	1011	SCHUTTE, Gertina Francina (V), * __.11.1892, a1b1c2d8e11f8
	2183	SCHUTTE, Gertina Johanna (V), * 30.11.1894, a1b1c2d11e10f9
	2078	SCHUTTE, Gertina Johanna (V), * 29.06.1895, a1b1c2d11e5f13
	2201	SCHUTTE, Gertina Johanna Petronella (V), * 14.08.1857, a1b1c2d11e13
	5843	SCHUTTE, Gertina Marthina (V), * 27.01.1889, a1b1c4d9e6f14
	3860	SCHUTTE, Gertina Petronella (V), * 27.04.1940, a1b1c4d4e1f17g3
	1232	SCHUTTE, Gertina Susanna (V), * 08.06.1848, a1b1c2d9e8
	7102	SCHUTTE, Gertrud Maria (V), * __.__.____, ?b3
	5829	SCHUTTE, Gertruida (V), * 21.03.1952, a1b1c4d9e6f10g6h1
	3414	SCHUTTE, Gertruida Anna Cornelia (V), * 23.03.1887, a1b1c4d3e18f5
	3435	SCHUTTE, Gertruida Anna Paulina (V), * 07.01.1927, a1b1c4d3e18f7g4
	6868	SCHUTTE, Gertruida Catharina (V), * 07.03.1927, ?b5
	3443	SCHUTTE, Gertruida Catharina Johanna (V), * 26.03.1905, a1b1c4d3e19f1g2
	3491	SCHUTTE, Gertruida Catharina Johanna (V), * 15.11.1908, a1b1c4d3e19f3g2
	3520	SCHUTTE, Gertruida Catharina Johanna (V), * 07.01.1911, a1b1c4d3e19f4g2
	260	SCHUTTE, Gertruida Dorethea Emmerentia (V), * 31.01.1969, a1b1c2d4e2f10g2h2i4j1
	2408	SCHUTTE, Gertruida Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c2d12e4f8g1
	261	SCHUTTE, Gertruida Elizabeth (V), * 04.09.1970, a1b1c2d4e2f10g2h2i4j2
	5918	SCHUTTE, Gertruida Francina (V), * __.__.____, a1b1c4d9e11f2
	5952	SCHUTTE, Gertruida Francina (V), * 07.03.1927, a1b1c4d9e11f12g1
	1312	SCHUTTE, Gertruida Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d9e19
	6913	SCHUTTE, Gertruida Magdalena (V), * 03.02.1930, ?b1
	559	SCHUTTE, Gertruida Magdalena (V), * 01.11.1942, a1b1c2d4e9f4g7h6
	6422	SCHUTTE, Gertruida Magdalena (V), * 21.06.1970, a1b1c4d11e5f7g5h2i1
	3580	SCHUTTE, Gertruida Margaretha (V), * 10.09.1884, a1b1c4d3e20f4
	3506	SCHUTTE, Gertruida Margrietha (V), * 07.02.1963, a1b1c4d3e19f3g8h2
	456	SCHUTTE, Gertruida Maria (V), * __.__.____, a1b1c2d4e8f7g14h2i1
	3111	SCHUTTE, Gertruida Maria Dalina (V), * 27.10.1896, a1b1c4d3e7f7g2
	3853	SCHUTTE, Gertruida Maria Magdalena (V), * 10.09.1926, a1b1c4d4e1f17g1
	3880	SCHUTTE, Gertruida Martha Sophia Elizabeth (V), * 19.01.1911, a1b1c4d4e3f2g1h5
	4510	SCHUTTE, Gertruida Petronella (V), * 24.01.1941, a1b1c4d6e2f10g9h1
	4566	SCHUTTE, Gertruida Philippina (V), * 10.03.1909, a1b1c4d6e2f13g5
	6048	SCHUTTE, Gertruida Sophia Maria (V), * 19.08.1954, a1b1c4d9e18f6g3
	377	SCHUTTE, Gertruida Susanna (V), * 30.11.1969, a1b1c2d4e8f7g3h2i3
	2049	SCHUTTE, Gesina Catharina (V), * 30.11.1951, a1b1c2d11e5f9g1h2
	4751	SCHUTTE, Gesina Christina (V), * 07.06.1940, a1b1c4d6e3f2g1h5i1
	1952	SCHUTTE, Gesina Frederika Dialina (V), * 24.12.1941, a1b1c2d11e5f1g3h6
	6528	SCHUTTE, Gesina Maria (V), * 01.04.1949, a1b1c4d11e6f5g5h4
	4713	SCHUTTE, Gesina Maria Beatrix (V), * 25.08.1986, a1b1c4d6e2f16g5h10i2
	4213	SCHUTTE, Gesina Susanna Frederika Wilhelmina Kruger (V), * 25.07.1946, a1b1c4d6e2f6g4h4i4
	2138	SCHUTTE, Gezie Maria Margaretha (V), * 11.08.1968, a1b1c2d11e10f4g5h2i1
	5421	SCHUTTE, Gezina Cornelia (V), * 24.09.1887, a1b1c4d6e14f7
	4204	SCHUTTE, Gezina Kruger (V), * 13.08.1944, a1b1c4d6e2f6g4h3i2
	5629	SCHUTTE, Gezina Susanna Frederika Wilhelmina (V), * 27.03.1900, a1b1c4d6e19f5
	505	SCHUTTE, Ghizela (V), * 07.01.1978, a1b1c2d4e9f1g3h5i1j1
	6908	SCHUTTE, Gideon Andries (M), * ±__.__.1973, ?b2
	5906	SCHUTTE, Gideon Francois (M), * 28.11.1969, a1b1c4d9e8f11g3h3
	5169	SCHUTTE, Gideon Gerhardus (V), * 12.02.1968, a1b1c4d6e3f12g6h8i3
	2543	SCHUTTE, Gideon James (M), * 23.03.1963, a1b1c4d3e1f2g6h4i1j2
	5962	SCHUTTE, Gideon Johan (M), * 10.07.1968, a1b1c4d9e11f12g5h2
	5951	SCHUTTE, Gideon Johannes (M), * 24.03.1905, a1b1c4d9e11f12
	5954	SCHUTTE, Gideon Johannes (M), * 21.05.1965, a1b1c4d9e11f12g2h1
	6147	SCHUTTE, Gideon Johannes Hendrik (M), * 13.01.1947, a1b1c4d11e3f4g3h1
	234	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * __.__.____, a1b1c2d4e2f8g16h1
	155	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 01.03.1860, a1b1c2d4e2f8
	180	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 18.06.1896, a1b1c2d4e2f8g5
	2768	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 10.02.1920, a1b1c4d3e4f3g1h8
	161	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 01.05.1926, a1b1c2d4e2f8g2h2
	178	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 27.10.1926, a1b1c2d4e2f8g4h1
	184	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 07.10.1934, a1b1c2d4e2f8g5h4
	213	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 21.07.1939, a1b1c2d4e2f8g13h1
	230	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 19.12.1946, a1b1c2d4e2f8g15h3
	240	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 28.02.1949, a1b1c2d4e2f8g17h1
	5511	SCHUTTE, Gideon Petrus (M), * 05.08.1968, a1b1c4d6e15f2g11h4
	2880	SCHUTTE, Gideon Pieter Kritzinger (M), * __.01.1900, a1b1c4d3e4f6g7
	6180	SCHUTTE, Gilbert Anton (M), * 14.09.1945, a1b1c4d11e3f5g3h3
	6190	SCHUTTE, Gilbert Anton (M), * 15.12.1995, a1b1c4d11e3f5g3h3i5j1
	4426	SCHUTTE, Giliam Jacobus (M), * 26.01.1968, a1b1c4d6e2f8g9h1i8
	4457	SCHUTTE, Giliam Johannes (M), * 25.10.1941, a1b1c4d6e2f8g9h10
	428	SCHUTTE, Gillian (V), * 07.04.1993, a1b1c2d4e8f7g8h4i3
	185	SCHUTTE, Glenn Peter (M), * 28.12.1956, a1b1c2d4e2f8g5h4i1
	7114	SCHUTTE, Glodina Jacoba Maria (V), * 07.08.1956, ?b1c3
	1509	SCHUTTE, Gordon Bryan (M), * 06.10.1956, a1b1c2d10e8f1g1h3i1
	2141	SCHUTTE, Gotlieb Stephanus (M), * 31.01.1945, a1b1c2d11e10f4g5h3
	3576	SCHUTTE, Gottlieb Christiaan (M), * 29.04.1855, a1b1c4d3e20
	3415	SCHUTTE, Gottlieb Christiaan (M), * 12.10.1889, a1b1c4d3e18f6
	3583	SCHUTTE, Gottlieb Petrus (M), * 03.04.1926, a1b1c4d3e20f5g2
	1224	SCHUTTE, Graham (M), * 28.01.1971, a1b1c2d9e6f12g1h3i2
	2056	SCHUTTE, Gregory Phillip (M), * 21.07.1965, a1b1c2d11e5f11g2h1i1
	1220	SCHUTTE, Gretchen (V), * 22.11.1943, a1b1c2d9e6f12g1h1
	4616	SCHUTTE, Gretchen (V), * 04.04.1972, a1b1c4d6e2f15g4h2i2
	135	SCHUTTE, Gyziena Cornelia (V), * 22.05.1912, a1b1c2d4e2f7g9
	2294	SCHUTTE, Hanli (V), * 01.11.1979, a1b1c2d12e1f3g7h6i1
	2233	SCHUTTE, Hanlie (V), * 07.10.1969, a1b1c2d12e1f3g3h1i3
	7016	SCHUTTE, Hanna Nora (V), * 20.04.1964, ?b1c11d1e2f3g4
	5114	SCHUTTE, Hanneke (V), * 12.11.1975, a1b1c4d6e3f11g6h6i2
	5098	SCHUTTE, Hannelie (V), * 19.07.1965, a1b1c4d6e3f11g6h2i1
	2434	SCHUTTE, Hannelie (V), * 12.01.1972, a1b1c2d12e6f6g2h1i2
	2381	SCHUTTE, Hannelie (V), * 09.05.1974, a1b1c2d12e4f3g1h3i3
	6178	SCHUTTE, Hannelie (V), * 13.10.1974, a1b1c4d11e3f5g3h2i4
	4506	SCHUTTE, Hannelize (V), * 04.02.1943, a1b1c4d6e2f10g8h7
	1900	SCHUTTE, Hannes (M), * 11.04.1970, a1b1c2d11e4f6g1h1i4
	4780	SCHUTTE, Hannes Jacob (M), * 08.07.1960, a1b1c4d6e3f2g2h3i3j2
	164	SCHUTTE, Hannie (V), * 21.01.1963, a1b1c2d4e2f8g2h2i3
	5681	SCHUTTE, Hannoriette (V), * 03.01.1996, a1b1c4d9e2f4g3h2i1j4
	7099	SCHUTTE, Hans Andreas (M), * __.__.____, ?b1c3
	1982	SCHUTTE, Hans Grobbelaar (M), * ±__.__.1900, a1b1c2d11e5f2g2
	482	SCHUTTE, Hans Jurgens (M), * 31.07.1883, a1b1c2d4e8f10
	2440	SCHUTTE, Hans Jurgens (M), * 26.07.1973, a1b1c2d12e6f6g2h3i1
	2431	SCHUTTE, Hans Jurgens Pretorius (M), * 01.11.1911, a1b1c2d12e6f6g2
	2439	SCHUTTE, Hans Jurgens Pretorius (M), * 26.07.1945, a1b1c2d12e6f6g2h3
	484	SCHUTTE, Hans Jurie (M), * 15.05.1939, a1b1c2d4e8f10g1h1
	4746	SCHUTTE, Hantie (V), * 13.12.1970, a1b1c4d6e3f2g1h3i2j3
	6632	SCHUTTE, Harold Gustav Rice Philip (M), * 04.11.1897, a2b1c2d1e6
	3277	SCHUTTE, Harry Philip (M), * 16.07.1967, a1b1c4d3e15f5g4h1
	4970	SCHUTTE, Haruzelle (V), * 04.09.1997, a1b1c4d6e3f6g2h1i5j1k2
	2771	SCHUTTE, Heather Natalie (V), * 31.10.1955, a1b1c4d3e4f3g1h8i3
	6364	SCHUTTE, Heidi (V), * 13.10.1971, a1b1c4d11e5f3g4h6
	286	SCHUTTE, Heidi (V), * 28.10.1973, a1b1c2d4e2f10g4h2i2j1
	2490	SCHUTTE, Heidi (V), * 25.09.1975, a1b1c2d12e10f3g3h2i3
	3786	SCHUTTE, Heidi (V), * 26.01.1976, a1b1c4d4e1f6g1h1i1j2
	2556	SCHUTTE, Heila Johanna Adriana (V), * 25.09.1911, a1b1c4d3e1f2g7h3
	2683	SCHUTTE, Heila Maria (V), * ±__.__.1880, a1b1c4d3e1f6g3
	2691	SCHUTTE, Heila Maria (V), * 14.06.1916, a1b1c4d3e1f6g5h3
	2716	SCHUTTE, Heila Maria (V), * 09.07.1919, a1b1c4d3e1f6g7h2
	4826	SCHUTTE, Heilet (V), * 17.09.1971, a1b1c4d6e3f2g2h7i5j3
	2124	SCHUTTE, Heiletje Maria Magrieta (V), * 01.01.1904, a1b1c2d11e10f4g1
	2150	SCHUTTE, Heiletje Maria Magrieta (V), * 29.01.1943, a1b1c2d11e10f4g6h2
	2128	SCHUTTE, Heiletjie Maria Magrieta (V), * 12.09.1935, a1b1c2d11e10f4g3h2
	2159	SCHUTTE, Heiletjie Maria Margrieta (V), * 19.10.1953, a1b1c2d11e10f4g8h3
	6107	SCHUTTE, Heinri Pierre (M), * 11.09.1995, a1b1c4d11e3f3g2h2i1j1
	307	SCHUTTE, Heinrich (M), * 16.05.1970, a1b1c2d4e2f10g4h7i4
	4640	SCHUTTE, Heinrich (M), * 24.06.1985, a1b1c4d6e2f15g9h2i3
	6304	SCHUTTE, Heinrich Johannes (M), * 25.12.1934, a1b1c4d11e3f13g2
	6105	SCHUTTE, Heinrich Johannes (M), * 05.11.1938, a1b1c4d11e3f3g2h2
	6110	SCHUTTE, Heinrich Johannes (M), * __.11.1967, a1b1c4d11e3f3g2h2i3
	6154	SCHUTTE, Heinrich Johannes (M), * 07.10.1969, a1b1c4d11e3f4g5h1i1
	6307	SCHUTTE, Heinrich Johannes (M), * 30.01.1987, a1b1c4d11e3f13g2h2i1
	6306	SCHUTTE, Heinrich Johannes Wiegand (M), * 23.11.1961, a1b1c4d11e3f13g2h2
	2764	SCHUTTE, Heinrich Pierre (M), * 24.09.1996, a1b1c4d3e4f3g1h7i1j3k1
	6892	SCHUTTE, Heinz (M), * 26.11.1974, ?b1c3d1e1
	2956	SCHUTTE, Helen Gertrude (V), * 25.10.1950, a1b1c4d3e7f5g2h1i4
	1579	SCHUTTE, Helen Gladys (V), * __.__.____, a1b1c2d10e12f2g3
	2077	SCHUTTE, Helen Mary (V), * __.__.____, a1b1c2d11e5f12g2
	1012	SCHUTTE, Helena (V), * __.__.____, a1b1c2d8e12
	2409	SCHUTTE, Helena (V), * 26.02.1927, a1b1c2d12e4f8g2
	4663	SCHUTTE, Helena (V), * 27.10.1998, a1b1c4d6e2f16g1h3i2j2
	2450	SCHUTTE, Helena Alida (V), * 17.09.1986, a1b1c2d12e6f6g2h5i3
	3687	SCHUTTE, Helena Aquilla (V), * __.08.1903, a1b1c4d3e25f12
	4906	SCHUTTE, Helena Catharina (V), * 18.11.1941, a1b1c4d6e3f5g1h5i2
	4897	SCHUTTE, Helena Catharina Johanna (V), * 25.08.1910, a1b1c4d6e3f5g1h3
	2211	SCHUTTE, Helena Charlotta (V), * 17.03.1918, a1b1c2d12e1f3g2h1
	6182	SCHUTTE, Helena Cornelia (V), * 12.03.1990, a1b1c4d11e3f5g3h3i1j1
	2420	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 11.01.1877, a1b1c2d12e6f4
	2404	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 27.10.1878, a1b1c2d12e4f5
	2356	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 24.04.1883, a1b1c2d12e1f10
	6558	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * ±__.__.1889, a1b1c4d11e6f7
	2496	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 19.08.1891, a1b1c2d12e10f4
	6455	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 30.07.1897, a1b1c4d11e5f9
	4978	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 20.06.1913, a1b1c4d6e3f6g6
	6388	SCHUTTE, Helena Dorothea (V), * 12.09.1965, a1b1c4d11e5f7g1h2i2
	2045	SCHUTTE, Helena Elizabeth (V), * 13.01.1974, a1b1c2d11e5f9g1h1i1
	3406	SCHUTTE, Helena Hendrina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e18f2g6
	5612	SCHUTTE, Helena Hendrina (V), * 22.02.1860, a1b1c4d6e16
	5422	SCHUTTE, Helena Hendrina (V), * 22.08.1889, a1b1c4d6e14f8
	5778	SCHUTTE, Helena Joan (V), * 11.02.1974, a1b1c4d9e6f2g6h2i1
	3226	SCHUTTE, Helena Johanna Magdalena (V), * 27.05.1914, a1b1c4d3e15f1g1
	878	SCHUTTE, Helena Louisa (V), * 24.09.1922, a1b1c2d8e6f17g2
	6959	SCHUTTE, Helena Margaretha (V), * ±__.__.1863, ?
	2241	SCHUTTE, Helena Maria (V), * 11.01.1962, a1b1c2d12e1f3g4h1i1
	1561	SCHUTTE, Helena Susanna (V), * 25.10.1882, a1b1c2d10e10f3
	1568	SCHUTTE, Helena Susanna (V), * ±__.__.1897, a1b1c2d10e10f8
	6924	SCHUTTE, Helena Susanna Elizabeth (V), * 22.05.1970, ?b1
	6184	SCHUTTE, Helga (V), * 08.03.1969, a1b1c4d11e3f5g3h3i2
	5292	SCHUTTE, Helga (V), * 24.09.1981, a1b1c4d6e5f3g2h2i1j2
	1174	SCHUTTE, Helé (V), * 30.03.1999, a1b1c2d9e6f7g2h1i3j2
	3049	SCHUTTE, Heléne Petronella (V), * 10.05.1965, a1b1c4d3e7f6g3h7i2
	3558	SCHUTTE, Hendriena (V), * 10.04.1990, a1b1c4d3e19f5g3h3i4
	3551	SCHUTTE, Hendriena Wilhelmina (V), * 18.02.1974, a1b1c4d3e19f5g3h2i2
	903	SCHUTTE, Hendrik (M), * __.__.____, a1b1c2d8e9f2g7h2
	6960	SCHUTTE, Hendrik (M), * __.__.____, ?
	3532	SCHUTTE, Hendrik (M), * 23.11.1960, a1b1c4d3e19f4g6h2
	3534	SCHUTTE, Hendrik (M), * 21.11.1986, a1b1c4d3e19f4g6h2i2
	6636	SCHUTTE, Hendrik Andreas (M), * __.__.____, a2b3
	3193	SCHUTTE, Hendrik Boshoff (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h2i2
	3201	SCHUTTE, Hendrik Boshoff (M), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h4i4
	3189	SCHUTTE, Hendrik Boshoff (M), * 09.08.1921, a1b1c4d3e12f4g10
	3197	SCHUTTE, Hendrik Boshoff (M), * 07.08.1959, a1b1c4d3e12f4g10h4
	6529	SCHUTTE, Hendrik Christiaan (M), * 07.11.1951, a1b1c4d11e6f5g5h5
	6966	SCHUTTE, Hendrik Christiaan (M), * 03.01.1955, ?
	6384	SCHUTTE, Hendrik Christoffel (M), * 23.03.1941, a1b1c4d11e5f7g1h2
	7030	SCHUTTE, Hendrik Christoffel (M), * 20.03.1943, ?b1c11d1e5f4
	6389	SCHUTTE, Hendrik Christoffel (M), * 25.05.1967, a1b1c4d11e5f7g1h2i3
	6386	SCHUTTE, Hendrik Christoffel (M), * __.__.1989, a1b1c4d11e5f7g1h2i1j1
	6967	SCHUTTE, Hendrik Daniël (M), * 03.06.1925, ?
	4876	SCHUTTE, Hendrik Daniël (M), * 21.03.1974, a1b1c4d6e3f2g7h5i2j1
	2436	SCHUTTE, Hendrik Francois (M), * 10.12.1972, a1b1c2d12e6f6g2h2i1
	2435	SCHUTTE, Hendrik Francois Theron (M), * 13.02.1944, a1b1c2d12e6f6g2h2
	154	SCHUTTE, Hendrik Franz (M), * 30.09.1969, a1b1c2d4e2f7g12h4
	3810	SCHUTTE, Hendrik Frederik (M), * 17.09.1879, a1b1c4d4e1f10
	1008	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 23.12.1883, a1b1c2d8e11f5
	1928	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 13.04.1895, a1b1c2d11e5f1g3
	3759	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 25.01.1917, a1b1c4d3e30f7
	6358	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 04.08.1919, a1b1c4d11e5f3g4
	148	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 05.11.1921, a1b1c2d4e2f7g12
	4649	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 01.05.1924, a1b1c4d6e2f15g10
	1935	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 25.12.1931, a1b1c2d11e5f1g3h4
	6362	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 10.12.1951, a1b1c4d11e5f3g4h4
	1942	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 17.04.1965, a1b1c2d11e5f1g3h5i1
	4563	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 29.03.1974, a1b1c4d6e2f13g4h2i3
	1938	SCHUTTE, Hendrik Jacobus (M), * 06.10.1979, a1b1c2d11e5f1g3h4i2j1
	2553	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * __.__.____, a1b1c4d3e1f2g7h2i1j2
	658	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 05.01.1804, a1b1c2d6
	660	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 10.06.1807, a1b1c2d8
	663	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 04.09.1835, a1b1c2d8e3
	1235	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 22.05.1854, a1b1c2d9e11
	667	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 16.10.1865, a1b1c2d8e3f4
	884	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 21.12.1866, a1b1c2d8e9f2
	724	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 27.10.1867, a1b1c2d8e6f7
	1016	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 05.08.1874, a1b1c2d8e15f1
	815	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 19.02.1875, a1b1c2d8e6f11
	1001	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 29.08.1875, a1b1c2d8e11f2
	3132	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 16.03.1878, a1b1c4d3e7f8
	1141	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 14.01.1881, a1b1c2d9e6f7
	1282	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 23.12.1884, a1b1c2d9e11f6
	1034	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 11.10.1886, a1b1c2d8e16f5
	671	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * __.04.1894, a1b1c2d8e3f4g4
	6062	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 17.03.1901, a1b1c4d11e2f1g3
	1239	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 04.03.1905, a1b1c2d9e11f1g3
	1185	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 04.04.1914, a1b1c2d9e6f7g3
	1167	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 29.09.1926, a1b1c2d9e6f7g2h1
	1143	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 18.12.1935, a1b1c2d9e6f7g1h1
	1186	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 15.04.1936, a1b1c2d9e6f7g3h1
	1154	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 12.09.1938, a1b1c2d9e6f7g1h3
	1003	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 10.10.1940, a1b1c2d8e11f2g1h1
	696	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 05.06.1948, a1b1c2d8e3f5g6h3
	6332	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 24.09.1950, a1b1c4d11e5f3g1h3
	1241	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 20.09.1961, a1b1c2d9e11f1g3h1i1
	1201	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 30.09.1966, a1b1c2d9e6f7g3h5i1
	1005	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 26.08.1970, a1b1c2d8e11f2g1h1i2
	1170	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 22.03.1991, a1b1c2d9e6f7g2h1i2j1
	4654	SCHUTTE, Hendrik Johannes (M), * 26.04.1997, a1b1c4d6e2f15g10h2i3
	679	SCHUTTE, Hendrik Johannes Smith (M), * 27.11.1902, a1b1c2d8e3f5g2
	4191	SCHUTTE, Hendrik Lodewikus (M), * 19.07.1938, a1b1c4d6e2f6g4h1i2
	400	SCHUTTE, Hendrik Lourens Francois (M), * 26.05.1938, a1b1c2d4e8f7g5h2
	1693	SCHUTTE, Hendrik Marthinus (M), * 03.10.1931, a1b1c2d11e1f3g1h3
	2215	SCHUTTE, Hendrik Matthys (M), * 04.06.1927, a1b1c2d12e1f3g2h5
	2493	SCHUTTE, Hendrik Nicolaas (M), * __.__.____, a1b1c2d12e10f3g4
	2495	SCHUTTE, Hendrik Nicolaas (M), * __.__.____, a1b1c2d12e10f3g4h2
	6970	SCHUTTE, Hendrik Nicolaas (M), * __.__.____, ?
	6972	SCHUTTE, Hendrik Nicolaas (M), * __.__.____, ?b2
	1980	SCHUTTE, Hendrik Nicolaas Jacobus (M), * 21.05.1869, a1b1c2d11e5f2
	5577	SCHUTTE, Hendrik Pelser (M), * 02.01.1990, a1b1c4d6e15f3g11h1i2
	3220	SCHUTTE, Hendrik Petrus (M), * __.01.1893, a1b1c4d3e12f13
	1768	SCHUTTE, Hendrik Petrus (M), * 28.12.1967, a1b1c2d11e1f5g1h7i3
	4215	SCHUTTE, Hendrik Phillipus (M), * 21.03.1921, a1b1c4d6e2f6g4h6
	2997	SCHUTTE, Hendrik Stefanus (M), * 24.11.1945, a1b1c4d3e7f5g3h1i3
	677	SCHUTTE, Hendrik Stephanus (M), * 09.12.1867, a1b1c2d8e3f5
	681	SCHUTTE, Hendrik Stephanus (M), * 01.12.1932, a1b1c2d8e3f5g2h2
	4286	SCHUTTE, Hendrik Stephanus (M), * 19.05.1957, a1b1c4d6e2f8g2h6i7
	1937	SCHUTTE, Hendrik Stephanus (M), * 18.06.1960, a1b1c2d11e5f1g3h4i2
	2999	SCHUTTE, Hendrik Stephanus (M), * 02.02.1980, a1b1c4d3e7f5g3h1i3j2
	4288	SCHUTTE, Hendrik Stephanus (M), * 12.03.1986, a1b1c4d6e2f8g2h6i7j2
	3969	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 29.03.1852, a1b1c4d6e2f5
	4081	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 17.11.1883, a1b1c4d6e2f5g6
	4402	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 08.04.1891, a1b1c4d6e2f8g7
	3991	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 09.10.1905, a1b1c4d6e2f5g3h2
	4085	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 23.01.1913, a1b1c4d6e2f5g6h4
	4121	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 10.12.1916, a1b1c4d6e2f5g11h1
	4088	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 12.02.1937, a1b1c4d6e2f5g6h4i2
	4010	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 04.11.1942, a1b1c4d6e2f5g3h2i5
	4106	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 01.12.1950, a1b1c4d6e2f5g6h7i2
	4411	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 03.04.1965, a1b1c4d6e2f8g7h5i3
	3995	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 09.08.1966, a1b1c4d6e2f5g3h2i1j3
	4095	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 21.04.1968, a1b1c4d6e2f5g6h4i5j2
	4123	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 29.05.1968, a1b1c4d6e2f5g11h1i1j1
	4005	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 04.08.1970, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j4
	4015	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 01.01.1975, a1b1c4d6e2f5g3h2i7j1
	4023	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 12.10.1976, a1b1c4d6e2f5g3h2i9j1
	4109	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 29.03.1978, a1b1c4d6e2f5g6h7i2j3
	4112	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 06.11.1985, a1b1c4d6e2f5g6h7i3j2
	4414	SCHUTTE, Hendrik Willem (M), * 29.12.1999, a1b1c4d6e2f8g7h5i3j3
	2785	SCHUTTE, Hendrik Willem Daniël (M), * 19.03.1912, a1b1c4d3e4f3g3h2
	2787	SCHUTTE, Hendrik Willem Daniël (M), * 24.04.1941, a1b1c4d3e4f3g3h2i2
	2788	SCHUTTE, Hendrik Willem Daniël (M), * 12.12.1972, a1b1c4d3e4f3g3h2i2j1
	4409	SCHUTTE, Hendrika Jacoba (V), * 13.05.1961, a1b1c4d6e2f8g7h5i1
	4354	SCHUTTE, Hendrika Johanita (V), * 01.12.1970, a1b1c4d6e2f8g3h5i3j3
	6170	SCHUTTE, Hendrika Petronella (V), * 22.03.1950, a1b1c4d11e3f5g2h4
	3266	SCHUTTE, Hendrina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e15f5g2h3i3
	5717	SCHUTTE, Hendrina Carolina (V), * 15.07.1932, a1b1c4d9e2f9g2h2
	5711	SCHUTTE, Hendrina Carolina (V), * 16.06.1969, a1b1c4d9e2f9g2h1i5
	6071	SCHUTTE, Hendrina Cecilia (V), * __.__.____, a1b1c4d11e2f1g6h3
	5384	SCHUTTE, Hendrina Francina Lucia (V), * 12.05.1959, a1b1c4d6e12f11g2h2
	6531	SCHUTTE, Hendrina Heila Cecilia (V), * 26.08.1980, a1b1c4d11e6f5g5h6i1
	6559	SCHUTTE, Hendrina Jacoba (V), * __.09.1892, a1b1c4d11e6f8
	6286	SCHUTTE, Hendrina Jacoba (V), * 24.06.1898, a1b1c4d11e3f10
	6055	SCHUTTE, Hendrina Jacoba Paulina (V), * 10.10.1843, a1b1c4d11e1
	6378	SCHUTTE, Hendrina Jacoba Paulina (V), * 28.02.1888, a1b1c4d11e5f6
	666	SCHUTTE, Hendrina Johanna (V), * 29.07.1863, a1b1c2d8e3f3
	1455	SCHUTTE, Hendrina Johanna (V), * 27.12.1913, a1b1c2d10e7f11g4
	1896	SCHUTTE, Hendrina Johanna (V), * 26.03.1991, a1b1c2d11e4f6g1h1i1j1
	7001	SCHUTTE, Hendrina Johanna Barendina (V), * 15.06.1845, ?b1c7
	3974	SCHUTTE, Hendrina Johanna Douwlina (V), * 21.12.1932, a1b1c4d6e2f5g2h1i2
	6570	SCHUTTE, Hendrina Maria Jacoba (V), * __.__.____, a1b1c4d11e7f1
	1054	SCHUTTE, Hendrina Roelofina (V), * 16.12.1937, a1b1c2d9e4f1g1h1
	1863	SCHUTTE, Hendrina Sophia (V), * 26.06.1892, a1b1c2d11e4f3g2
	1885	SCHUTTE, Hendrina Sophia (V), * 18.09.1933, a1b1c2d11e4f3g3h7
	308	SCHUTTE, Hennelene (V), * 06.10.1973, a1b1c2d4e2f10g4h7i5
	1456	SCHUTTE, Henning Petrus Nicolaas (M), * 26.12.1917, a1b1c2d10e7f11g5
	633	SCHUTTE, Henrietta Elizabeth (V), * 04.08.1929, a1b1c2d4e9f11g1h1
	6111	SCHUTTE, Henriette Alice (V), * 24.10.1969, a1b1c4d11e3f3g2h2i4
	5469	SCHUTTE, Henroux Krige (M), * 27.04.1979, a1b1c4d6e14f21g3h1
	5329	SCHUTTE, Henry Daniël (M), * 11.11.1965, a1b1c4d6e12f4g4h3
	1024	SCHUTTE, Henry Ernest (M), * 11.04.1946, a1b1c2d8e15f3g1h2
	1520	SCHUTTE, Henry George Melville (M), * 19.02.1913, a1b1c2d10e8f1g8
	3263	SCHUTTE, Henry Holford (M), * 16.11.1944, a1b1c4d3e15f5g2h3
	6969	SCHUTTE, Henry Ian Zeid (M), * 26.03.1958, ?b2
	3265	SCHUTTE, Henry Richard (M), * __.__.____, a1b1c4d3e15f5g2h3i2
	1120	SCHUTTE, Herculas Jacobus (M), * 11.11.1969, a1b1c2d9e6f3g4h1i2
	138	SCHUTTE, Hercules (M), * 11.05.1946, a1b1c2d4e2f7g10h2
	2849	SCHUTTE, Hercules Johannes (M), * 10.07.1997, a1b1c4d3e4f6g2h6i1j1k2
	6901	SCHUTTE, Hercules Petrus (M), * __.11.1901, ?b3
	6905	SCHUTTE, Hercules Petrus (M), * 12.09.1944, ?b3c4
	207	SCHUTTE, Hercules Philippus (M), * 28.03.1900, a1b1c2d4e2f8g8
	3482	SCHUTTE, Hercules Philippus (M), * 24.04.1945, a1b1c4d3e19f1g6h5
	3276	SCHUTTE, Hercules Phillipus (M), * 18.07.1920, a1b1c4d3e15f5g4
	3237	SCHUTTE, Herculina Wilhelmina Jacoba (V), * 20.08.1880, a1b1c4d3e15f4
	6626	SCHUTTE, Herman (M), * __.__.____, a2b1c2d1e2f1
	889	SCHUTTE, Herman Albrecht (M), * 18.06.1950, a1b1c2d8e9f2g4h1
	2451	SCHUTTE, Herman Christiaan (M), * 14.04.1991, a1b1c2d12e6f6g2h5i4
	6620	SCHUTTE, Herman Frederik (M), * __.__.____, a2b1
	6625	SCHUTTE, Herman Henry Lindstroom (M), * 27.12.1884, a2b1c2d1e2
	6622	SCHUTTE, Herman Nicolaas Frederik (M), * 25.06.1818, a2b1c2
	6330	SCHUTTE, Herman Paul (M), * 03.03.1967, a1b1c4d11e5f3g1h1i2
	6619	SCHUTTE, Herman(n) (M), * 25.12.1761, a2
	3800	SCHUTTE, Hermanus Christiaan (M), * 28.12.1935, a1b1c4d4e1f6g1h3
	3793	SCHUTTE, Hermanus Christiaan (M), * 25.07.1957, a1b1c4d4e1f6g1h1i4
	3802	SCHUTTE, Hermanus Christiaan (M), * 25.06.1968, a1b1c4d4e1f6g1h3i2
	4261	SCHUTTE, Hermanus Christoffel Adolph (M), * 10.09.1917, a1b1c4d6e2f8g1h7
	4967	SCHUTTE, Hermanus George (M), * 04.06.1946, a1b1c4d6e3f6g2h1i5
	4881	SCHUTTE, Hermanus Gerhardus (M), * 14.01.1954, a1b1c4d6e3f2g7h5i4
	4001	SCHUTTE, Hermanus Hendrik (M), * 10.02.1940, a1b1c4d6e2f5g3h2i4
	4006	SCHUTTE, Hermanus Hendrik (M), * 14.08.1995, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j4k1
	4985	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 11.02.1886, a1b1c4d6e3f9g1
	3013	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 30.10.1898, a1b1c4d3e7f6g3
	3045	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 22.12.1931, a1b1c4d3e7f6g3h7
	301	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 11.02.1938, a1b1c2d4e2f10g4h7
	3023	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 13.01.1948, a1b1c4d3e7f6g3h3i1
	3046	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 19.10.1958, a1b1c4d3e7f6g3h7i1
	302	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 25.01.1960, a1b1c2d4e2f10g4h7i1
	3025	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 09.09.1986, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j1k1
	3028	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 11.04.1991, a1b1c4d3e7f6g3h3i1j2k1
	3047	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * 06.08.1991, a1b1c4d3e7f6g3h7i1j1
	3042	SCHUTTE, Hermanus Johannes (M), * __.07.____, a1b1c4d3e7f6g3h4
	2148	SCHUTTE, Hermanus Philippus (M), * 18.12.1914, a1b1c2d11e10f4g6
	2153	SCHUTTE, Hermanus Philippus (M), * 06.07.1975, a1b1c2d11e10f4g6h4i1
	760	SCHUTTE, Hermiena Petronella (V), * 31.12.1969, a1b1c2d8e6f10g4h3i3
	1926	SCHUTTE, Hermina Christina (V), * 21.10.1891, a1b1c2d11e5f1g1
	2008	SCHUTTE, Hermina Christina (V), * 04.01.1900, a1b1c2d11e5f4g3
	2053	SCHUTTE, Hermina Christina Aletta (V), * 01.10.1915, a1b1c2d11e5f11g1
	3798	SCHUTTE, Hermina Christina Maria (V), * 17.11.1963, a1b1c4d4e1f6g1h2i4
	772	SCHUTTE, Hermina Elizabeth (V), * 16.01.1937, a1b1c2d8e6f10g5h2
	3450	SCHUTTE, Hermina Jacoba (V), * __.__.____, a1b1c4d3e19f1g4h1i1
	1161	SCHUTTE, Hermina Jacoba (V), * 15.01.1940, a1b1c2d9e6f7g1h4
	1590	SCHUTTE, Hermina Johanna Gezina (V), * 06.06.1906, a1b1c2d11e1f1g1h1
	2020	SCHUTTE, Hermina Petronella (V), * 23.07.1879, a1b1c2d11e5f6
	900	SCHUTTE, Hermina Susanna Johanna (V), * 17.07.1922, a1b1c2d8e9f2g6
	1788	SCHUTTE, Herremina Catharina (V), * 30.01.1910, a1b1c2d11e1f5g8
	1157	SCHUTTE, Hester (V), * 30.06.1992, a1b1c2d9e6f7g1h3i2j1
	328	SCHUTTE, Hester Aletta (V), * 01.08.1825, a1b1c2d4e4
	347	SCHUTTE, Hester Aletta (V), * 25.03.1869, a1b1c2d4e8f5
	628	SCHUTTE, Hester Aletta (V), * 11.03.1877, a1b1c2d4e9f8
	549	SCHUTTE, Hester Aletta (V), * 06.11.1896, a1b1c2d4e9f4g5
	111	SCHUTTE, Hester Aletta (V), * 15.12.1923, a1b1c2d4e2f7g5h1
	6015	SCHUTTE, Hester Aletta (V), * 10.09.1969, a1b1c4d9e16f4g3h3
	100	SCHUTTE, Hester Aletta Mensina (V), * 01.04.1854, a1b1c2d4e2f5
	2690	SCHUTTE, Hester Catharina (V), * 01.02.1915, a1b1c4d3e1f6g5h2
	4507	SCHUTTE, Hester Catharina (V), * 22.06.1946, a1b1c4d6e2f10g8h8
	5635	SCHUTTE, Hester Cecilia (V), * 02.02.1989, a1b1c4d6e19f6g3h1i1
	5079	SCHUTTE, Hester Cornelia (V), * 17.11.1964, a1b1c4d6e3f11g3h4i1
	6264	SCHUTTE, Hester Dorathea (V), * 27.07.1949, a1b1c4d11e3f7g6h1
	6262	SCHUTTE, Hester Dorothea (V), * 05.06.1956, a1b1c4d11e3f7g5h4
	6281	SCHUTTE, Hester Dorothea (V), * 11.06.1960, a1b1c4d11e3f7g9h3
	3943	SCHUTTE, Hester Elizabeth (V), * __.__.____, a1b1c4d4e3f2g6h3
	6571	SCHUTTE, Hester Elizabeth (V), * 20.11.1885, a1b1c4d11e7f2
	3867	SCHUTTE, Hester Elizabeth (V), * 07.10.1904, a1b1c4d4e3f2g1h2
	5763	SCHUTTE, Hester Elizabeth (V), * 11.01.1905, a1b1c4d9e6f2g2
	3904	SCHUTTE, Hester Elizabeth (V), * 08.08.1914, a1b1c4d4e3f2g2h2
	3821	SCHUTTE, Hester Elizabeth (V), * 04.08.1978, a1b1c4d4e1f13g1h1i4
	3939	SCHUTTE, Hester Elizabeth Maria (V), * ±__.__.1886, a1b1c4d4e3f2g5
	1884	SCHUTTE, Hester Emmerentia (V), * 15.04.1931, a1b1c2d11e4f3g3h6
	5182	SCHUTTE, Hester Helena (V), * 01.11.1886, a1b1c4d6e3f19
	1723	SCHUTTE, Hester Helena (V), * 05.02.1897, a1b1c2d11e1f4g4
	1700	SCHUTTE, Hester Helena (V), * 24.05.1901, a1b1c2d11e1f3g4
	1701	SCHUTTE, Hester Helena (V), * 04.09.1905, a1b1c2d11e1f3g5
	1146	SCHUTTE, Hester Helena (V), * 09.05.1995, a1b1c2d9e6f7g1h2i1j1
	3134	SCHUTTE, Hester Jacoba (V), * __.__.____, a1b1c4d3e7f10
	3743	SCHUTTE, Hester Jacoba (V), * 12.10.1868, a1b1c4d3e28
	4896	SCHUTTE, Hester Jacoba (V), * 16.03.1907, a1b1c4d6e3f5g1h2
	4913	SCHUTTE, Hester Jacoba (V), * 08.06.1910, a1b1c4d6e3f5g2h2
	6165	SCHUTTE, Hester Jacoba (V), * 26.08.1915, a1b1c4d11e3f5g1
	4928	SCHUTTE, Hester Jacoba (V), * ±__.__.1920, a1b1c4d6e3f5g3h2
	4031	SCHUTTE, Hester Jacoba Frederika (V), * 07.09.1909, a1b1c4d6e2f5g3h4
	4038	SCHUTTE, Hester Jacoba Frederika (V), * 11.11.1953, a1b1c4d6e2f5g3h5i3
	4008	SCHUTTE, Hester Jacoba Frederika (V), * 23.08.1972, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j5
	4013	SCHUTTE, Hester Jacoba Fredrika (V), * 30.10.1944, a1b1c4d6e2f5g3h2i6
	3633	SCHUTTE, Hester Jacoba Gertina (V), * 03.07.1958, a1b1c4d3e25f1g1h4
	7028	SCHUTTE, Hester Jakoba (V), * 16.09.1934, ?b1c11d1e5f2
	1286	SCHUTTE, Hester Johanna (V), * 23.12.1855, a1b1c2d9e12
	5241	SCHUTTE, Hester Johanna (V), * 08.07.1931, a1b1c4d6e5f1g4h4
	3910	SCHUTTE, Hester Johanna (V), * 19.04.1966, a1b1c4d4e3f2g2h4i1j3
	2566	SCHUTTE, Hester Johanna Cornelia (V), * 04.05.1918, a1b1c4d3e1f2g7h6
	5082	SCHUTTE, Hester Johanna Elizabeth (V), * 20.09.1936, a1b1c4d6e3f11g3h6
	4009	SCHUTTE, Hester Johanna Elizabeth (V), * 10.07.1976, a1b1c4d6e2f5g3h2i4j6
	5014	SCHUTTE, Hester Johanna Maria (V), * 20.01.1895, a1b1c4d6e3f10g4
	5163	SCHUTTE, Hester Johanna Petronella (V), * 22.08.1936, a1b1c4d6e3f12g6h7
	4521	SCHUTTE, Hester Loretha Elizabeth (V), * 04.07.1926, a1b1c4d6e2f11g2h2
	2549	SCHUTTE, Hester Lorraine (V), * 31.08.1944, a1b1c4d3e1f2g7h1i2
	4190	SCHUTTE, Hester Magaretha (V), * 15.05.1974, a1b1c4d6e2f6g4h1i1j4
	2194	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 07.11.1886, a1b1c2d11e12f6
	1634	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 04.12.1889, a1b1c2d11e1f1g5
	1773	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 16.07.1898, a1b1c2d11e1f5g3
	1760	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 27.05.1923, a1b1c2d11e1f5g1h4
	116	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 13.10.1960, a1b1c2d4e2f7g6h1i2
	2996	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 15.06.1972, a1b1c4d3e7f5g3h1i2j1
	6513	SCHUTTE, Hester Magdalena (V), * 03.03.1973, a1b1c4d11e6f5g3h5i4
	6917	SCHUTTE, Hester Magdalena Susanna (V), * 16.11.1941, ?b5
	3968	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 03.08.1850, a1b1c4d6e2f4
	4079	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 24.08.1879, a1b1c4d6e2f5g4
	1338	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 17.04.1882, a1b1c2d10e4f1g2
	4400	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 21.12.1887, a1b1c4d6e2f8g5
	4247	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 14.05.1888, a1b1c4d6e2f7g1
	337	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 24.10.1892, a1b1c2d4e8f1g4
	4169	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 12.03.1902, a1b1c4d6e2f5g14
	4269	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 09.06.1915, a1b1c4d6e2f8g2h4
	4364	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 06.06.1919, a1b1c4d6e2f8g3h8
	4264	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 18.09.1924, a1b1c4d6e2f8g1h9
	4162	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 24.05.1927, a1b1c4d6e2f5g11h7
	5037	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 16.12.1930, a1b1c4d6e3f10g5h5
	4456	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 18.11.1938, a1b1c4d6e2f8g9h9
	6392	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 18.06.1969, a1b1c4d11e5f7g1h2i4
	5978	SCHUTTE, Hester Maria (V), * 11.12.1974, a1b1c4d9e14f1g2h2
	4086	SCHUTTE, Hester Maria Magdalena (V), * 12.12.1935, a1b1c4d6e2f5g6h4i1
	26	SCHUTTE, Hester Maria Mensina (V), * 07.06.1918, a1b1c2d4e2f1g1h5
	4291	SCHUTTE, Hester Martha Sophia (V), * 25.04.1904, a1b1c4d6e2f8g3h1
	4396	SCHUTTE, Hester Martha Sophia (V), * 06.04.1964, a1b1c4d6e2f8g3h10i10
	103	SCHUTTE, Hester Mensina (V), * 16.08.1882, a1b1c2d4e2f6g2
	108	SCHUTTE, Hester Mensina (V), * 22.08.1892, a1b1c2d4e2f7g3
	323	SCHUTTE, Hester Mensina (V), * 10.04.1906, a1b1c2d4e2f10g9
	176	SCHUTTE, Hester Mensina Aletta (V), * 21.10.1891, a1b1c2d4e2f8g3
	36	SCHUTTE, Hester Menzina Maria (V), * 07.01.1872, a1b1c2d4e2f1g2
	734	SCHUTTE, Hester Petronella Catharina (V), * 07.09.1934, a1b1c2d8e6f10g3h2
	1975	SCHUTTE, Hester Petronella Louisa (V), * 15.01.1979, a1b1c2d11e5f1g7h6i1
	2050	SCHUTTE, Hester Rachel Magdalena (V), * 16.08.1915, a1b1c2d11e5f9g2
	1332	SCHUTTE, Hester Sophia (V), * 25.04.1858, a1b1c2d10e3f2
	6904	SCHUTTE, Hester Sophia (V), * 01.03.1937, ?b3c3
	3620	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 28.05.1882, a1b1c4d3e23[f1]
	5016	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 22.01.1920, a1b1c4d6e3f10g5h1
	592	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 09.05.1934, a1b1c2d4e9f6g1h2
	4033	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 23.07.1944, a1b1c4d6e2f5g3h5i1
	4105	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 16.05.1949, a1b1c4d6e2f5g6h7i1
	4067	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 02.04.1970, a1b1c4d6e2f5g3h9i1j3
	4072	SCHUTTE, Hester Susanna (V), * 20.10.1976, a1b1c4d6e2f5g3h9i2j3
	3192	SCHUTTE, Hester Wilhelmina (V), * __.__.____, a1b1c4d3e12f4g10h2i1
	1348	SCHUTTE, Hettie Johanna (V), * 18.12.1972, a1b1c2d10e4f1g3h3i2j3
	3653	SCHUTTE, Heveline Petro (V), * 06.05.1975, a1b1c4d3e25f1g5h1i2
	7003	SCHUTTE, Heyltje Sophia (V), * 03.09.1853, ?b1c9
	1158	SCHUTTE, Hilda Elizabeth (V), * 06.05.1996, a1b1c2d9e6f7g1h3i2j2
	1295	SCHUTTE, Hilda Magdalena (V), * 08.04.1920, a1b1c2d9e13f1g5
	2147	SCHUTTE, Hilletje Maria Margrieta (V), * 13.10.1954, a1b1c2d11e10f4g5h5
	5976	SCHUTTE, Hilma (V), * 04.05.1997, a1b1c4d9e14f1g2h1i1
	2061	SCHUTTE, Hilton Peter (M), * 05.06.1976, a1b1c2d11e5f11g2h1i4
	5025	SCHUTTE, Hugo (M), * 01.10.1965, a1b1c4d6e3f10g5h3i3
	6028	SCHUTTE, Hugo Myburgh de Villiers (M), * 04.10.1998, a1b1c4d9e18f2g1h1i2
	3500	SCHUTTE, Huibrecht Elizabeth (V), * 21.11.1912, a1b1c4d3e19f3g4
	5415	SCHUTTE, Huibrecht Elizabeth (V), * 08.10.1923, a1b1c4d6e14f2g7
	1278	SCHUTTE, Huibrecht Johanna (V), * __.__.____, a1b1c2d9e11f2
	1070	SCHUTTE, Huibrecht Johanna (V), * ±__.__.1870, a1b1c2d9e4f5
	1238	SCHUTTE, Huibrecht Johanna (V), * 13.06.1902, a1b1c2d9e11f1g2
	5767	SCHUTTE, Huibrecht Maria Elizabeth (V), * 09.03.1960, a1b1c4d9e6f2g5h1
	5659	SCHUTTE, Hybrecht Cornelia (V), * 23.02.1859, a1b1c4d9e2f1
	306	SCHUTTE, Hélouïse Maureen (V), * 23.11.1968, a1b1c2d4e2f10g4h7i3
	673	SCHUTTE, Héléne Janette Letitia (V), * 02.07.1931, a1b1c2d8e3f4g4h2