Schleswig-Holstein Lied

Tydens dr. Tian Schutte se genealogiese navorsing in Duitsland het hy hierdie lied op 'n poskaart teegekom, en dit laat vertaal:

Schleswig-Holstein, see-omhels, hoë wagter van Duitse sede, bewaar getrou wat moeilik verkry is, tot 'n mooier oggend daag! Schleswig-Holstein, stamverwant, moenie wankel nie, my vaderland! Moenie wankel nie, my vaderland!

Al bruis die see se branding ook ontstuimig, vloed op vloed van baai tot baai: laat in jou skoot die Duitse jeug, Duitse getrouheid bloei. Schleswig-Holstein stamverwant, bly getrou, my vaderland!

Maar wanneer storms binne woed, die Noorde dreigend opstaan, mag God die bevallige bloeisels beskerm, wat 'n sagter Suide laat leef! Schleswig-Holstein, stamverwant, staan vas, my vaderland!

God is sterk, ook in die swakkes, as hulle Hom gelowig vertrou; moet nooit vrees nie en jou skuit sal - storm ten spyt - die hawe aanskou! Schleswig-Holstein, stamverwant, volhard, my vaderland!

Van die golf wat deinend opkom langs die Belt aan die Oossee- strand, tot die vloed wat rusteloos skuim teen die duin se vlugtige sand - Schleswig-Holstein, stamverwant, bly standvastig, my vaderland!

En waar die land se grense bepeinsend, die Köigsau blink en waar trotse bote ruisend Elbe-waarts vaar na die Holstengau - Schleswig-Holstein, stamverwant, bly getrou, my vaderland!

Oorspronklike Duitse Schleswig-Holstein Lied

  1. Schleswig-Holstein, meerumschlungen, deutscher Sitte hohe Wacht, wahre treu, was schwer errungen, bis ein schöner Morgen tagt! Schleswig-Holstein, stammverwandt, wanke nicht, mein Vaterland! Wanke nicht, mein Vaterland!

  2. Ob auch wild die Brandung tose, Flut auf Flut von Bai zu Bai: O, laß BLühn in deinem Schoß deutsche Jugend, deutsche Treu'. Schleswig-Holstein, stammverwandt, bleibe treu, mein Vaterland!

  3. Doch wenn inn're Stürme wüten, drohend sich der Nord erhebt, schütze Gott die holden Blüten, die ein mildrer Süd belebt! Schleswig-Holstein stammverwandt, stehe fest, mein Vaterland!

  4. Gott ist stark auch in den Schwachen, wenn sie gläubig ihm vertrau'n; zage nimmer, und dein Nachen wird trotz Sturm den Hafen schau'n! Schleswig-Holstein, stammverwandt, harre aus, mein Vaterland!

  5. Von der Woge, die sich bäumet längs dem Belt am Ostseestrand, bis zur Flut, die ruhlos schäumet an der Düne flücht'gem Sand. - Schleswig-Holstein, stammverwandt, stehe fest, mein Vaterland!

  6. Und wo des Landes Marken sinnend blinkt die Königsau, und wo rauschend stolze Barken elbwärts ziehn zum Holstengau. - Schleswig-Holstein, stammverwandt, bleibe treu, mein Vaterland!